Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společnost a příroda VY_32_INOVACE_ZSV3r0118 Mgr. Jaroslav Knesl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společnost a příroda VY_32_INOVACE_ZSV3r0118 Mgr. Jaroslav Knesl."— Transkript prezentace:

1 Společnost a příroda VY_32_INOVACE_ZSV3r0118 Mgr. Jaroslav Knesl

2 Vliv člověka a společnosti na přírodu
Člověk aktivně působí na přírodu především prostřednictvím práce. Přizpůsobuje přírodu svým požadavkům a potřebám a vzniká tzv: druhá příroda, kterou lze v širším smyslu chápat jako svět společnosti, kultury a civilizace (adaptační funkce kultury). Zasahuje celou biosféru a přeměňuje ji v novou kvalitu Dopad je jak + tak i - Neexistuje zákonitost, že to, co prospívá společnosti, poškozuje přírodu

3 Etapy vývoje vztahu přírody a společnosti - počátek lidské historie
Člověk je závislý na přírodě. Lidská společnost podléhá samo-regulačnímu mechanismu přírody. Přírodní faktory určují život člověka i společnosti. Zásahy člověka do přírody jsou co do rozsahu a intenzity malé. Dnes tvoří asi 1/1000 celosvětové populace. Bývají nazývány jako společnosti prvotního blahobytu, neboť migrovali v oblastech s dostatkem zdrojů (v jiných by nepřežili), neexistovala sociální nerovnost jen dělba práce mezi pohlavími, k válkám docházelo jen zřídka (zbraně využívali výhradně k lovu)

4 Etapy vývoje vztahu přírody a společnosti – 1. Velká dělba práce
let př. n. l. Pastevci - větší soc. nerovnost, migrují, častěji vedou války. Zemědělci - usedlí, mají více majetku, obchodují. Stále větší podřizování přírody lidským potřebám. Dochází k prvním, avšak díky demografické situaci pouze, lokálním narušením biologické rovnováhy a následně i rovnováhy ve vztahu přírody a lidské společnosti. Narušení jsou lokální a vratná.

5 Narušení jsou lokální nevratná.
Etapy vývoje vztahu přírody a společnosti – Vznik organizované společnosti 6000 př. n. l. Od vzniku prvních civilizací, měst a později národních států. Roste vliv a význam lidských produktů. Komplikovanější dělba práce, velká majetková nerovnost, vzniká spol. vrstva, která nepřichází do kontaktu s přírodou. Vzniká rozpor mezi okamžitými zájmy a dlouhodobějšími důsledky pro přírodu. Narušení jsou lokální nevratná.

6 Etapy vývoje vztahu přírody a společnosti - průmyslová revoluce
Působení člověka na přírodu prostřednictvím průmyslové výroby. Vzniká industriální společnost, kterou lze charakterizovat industrializací a urbanizací . Člověk začíná využívat nevyužité přírodní síly  čerpání přírodních zdrojů. Příroda považována za nevyčerpatelný rezervoár zdrojů - surovin, a energie který je k dispozici jen člověku. + pro společnost a – pro přírodu. Devastace přírodních zdrojů. Narušení jsou globální vratná.

7 Etapy vývoje vztahu přírody a společnosti – vědecko technická revoluce
Post-industriální společnost (společnost na rozcestí) Časová prodleva mezi lidským zásahem a jeho důsledky je již mezigenerační, prostorově je dopad globální. Rovnováha vztahu je narušena - ekologická krize. Výsledky tohoto narušení mají zpětný negativní dopad na lidskou společnost. Snaha o nahrazení samo-regulačního mechanismu přírody vědomou racionální regulací na základě vědeckých poznatků a prostřednictvím technologie (medicína, genetika, projekt biosféra. ) Technologie poskytují jak možnosti okamžitého sebezničení, tak i (zdá se jediné) možnosti záchrany. Narušení jsou globální nevratná

8 Úkol: Přiřaďte údaje jak podle Vás logicky souvisí.
Vědecko-technická revoluce Dělba práce mezi pastevce a zemědělce Společnosti prvotního blahobytu Vzniká vrstva společnosti, odkázaná na produkci jiných vrstev Průmyslová revoluce Zásahy člověka do přírody jsou neznatelné Industrializace a urbanizace 6000 př n. l. Snaha o nahrazení samo-regulačního mechanismu přírody racionální regulací prostřednictvím technologie 20 000 let př. n. l.

9 Řešení: Vědecko-technická revoluce
Dělba práce mezi pastevce a zemědělce Společnosti prvotního blahobytu Vzniká vrstva společnosti, odkázaná na produkci jiných vrstev Průmyslová revoluce Snaha o nahrazení samo-regulačního mechanismu přírody racionální regulací prostřednictvím technologie E. 20 000 let př. n. l. A. Zásahy člověka do přírody jsou neznatelné C př n. l. B. Industrializace a urbanizace

10 Úkol: Přiřaďte údaje jak podle Vás logicky souvisí II.
Lokální ale „nevratná“ narušení vztahu člověka a přírody Prodleva mezi lidským zásahem do přírody a jeho důsledky je mezigenerační Lokální, ale vratná narušení přírody První známky globálního dopadu lokálních činů Lidská společnost podléhá samo-regulačnímu mechanismu přírody Vědecko-technická revoluce Dělba práce mezi pastevce a zemědělce Společnosti prvotního blahobytu Vzniká vrstva společnosti, odkázaná na produkci jiných vrstev Průmyslová revoluce

11 Řešení Prodleva mezi lidským zásahem do přírody a jeho důsledky je mezigenerační C. Lokální, ale vratná narušení přírody E. Lidská společnost podléhá samo regulačnímu mechanismu přírody A. Lokální ale „nevratná“ narušení vztahu člověka a přírody První známky globálního dopadu lokálních činů Vědecko-technická revoluce Dělba práce mezi pastevce a zemědělce Společnosti prvotního blahobytu Vzniká vrstva společnosti, odkázaná na produkci jiných vrstev Průmyslová revoluce

12 Zdroje a literatura BAUMAN, Zygmund. Myslet sociologicky. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN: BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, s. ISBN 80 – 7168 – 754 – 5 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum s. ISBN 80 – 246 – 0139 – 7 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, s. ISBN KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav, VODÁKOVÁ Alena. Velký sociologický slovník I.,II. a/o Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, ISBN THOPMSON Kenneth. Klíčové citace v sociologii. Brno: Barrister a Principal, s. ISBN 80 – – 68 – 4


Stáhnout ppt "Společnost a příroda VY_32_INOVACE_ZSV3r0118 Mgr. Jaroslav Knesl."

Podobné prezentace


Reklamy Google