Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociologický výzkum III. Rozhovor, pozorování, dokumenty sociometrie VY_32_INOVACE_ZSV3r0109 Mgr. Jaroslav Knesl.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociologický výzkum III. Rozhovor, pozorování, dokumenty sociometrie VY_32_INOVACE_ZSV3r0109 Mgr. Jaroslav Knesl."— Transkript prezentace:

1 Sociologický výzkum III. Rozhovor, pozorování, dokumenty sociometrie VY_32_INOVACE_ZSV3r0109 Mgr. Jaroslav Knesl

2 Rozhovor Umožňuje i sledování a zaznamenání neverbálních reakcí Zásady vedení rozhovoru a konstrukce otázek podobně jako u dotazníku Varianty rozhovoru: - nestandardizovaný - standardizovaný - polostandardizovaný - hloubkový - individuální - skupinový

3 Úkol: Přiřaďte jednotlivé varianty rozhovoru k jejich popisům 1.Nestandardizovaný 2.Standardizovaný 3.Polostandardizovaný 4.Hloubkový A.Blízký dotazníku – limitován formou i pořadím otázek B.Prodloužená doba na odpovědi a vysvětlení C.Obsahuje jen rámcový výčet otázek, formulace je na tazateli. D.Některé otázky jsou pevné jiné volné – nebo pevné otázky, volné odpovědi

4 Řešení 1.Nestandardizovaný 2.Standardizovaný 3.Polostandardizovaný 4.Hloubkový C. Obsahuje jen rámcový výčet otázek, formulace je na tazateli. A. Blízký dotazníku – limitován formou i pořadím otázek D. Některé otázky jsou pevné jiné volné – nebo pevné otázky, volné odpovědi B. Prodloužená doba na odpovědi a vysvětlení

5 Pozorování Je spojeno s monografickou procedurou Nevýhody : Časově náročné, obtížně zpracovatelné, nebezpečí konfliktu s pozorovanou skupinou, nesmluvitelné, etické oprávnění Výhody : Nejméně narušuje sledované jevy Druhy - kontrolované - nekontrolované - nezúčastněné - zúčastněné Popisný pozorovací arch, protokol – Důležité je zde stanovení pozorovaných kategorií, či kritérií – max. 6 – Např. na přednášce sledovaní : dělají si poznámky, spí, baví se, podřimují atd. – Chyby : Nejasné pozorovací kategorie, neškolení pozorovatelé, ztráta odstupu

6 Úkol: Přiřaďte jednotlivé druhy pozorování k jejich popisům 1.Kontrolované 2.Nekontrolované 3.Zúčastněné 4.Zjevné 5.Skryté A.Pozorovaná skupina ví, že je pozorována B.Přesně podle kritérií C.Pozorovaná skupina neví, že je pozorována D.Pozorovatel je členem pozorované skupiny E.Kategorie stanoveny až po aktu pozorování

7 Řešení 1.Kontrolované 2.Nekontrolované 3.Zúčastněné 4.Zjevné 5.Skryté B. Přesně podle kritérií E. Kategorie stanoveny až po aktu pozorování D. Pozorovatel je členem pozorované skupiny A. Pozorovaná skupina ví, že je pozorována C. Pozorovaná skupina neví, že je pozorována

8 Úkol: pokuste se seřadit jak po sobě jednotlivé fáze pozorování následují. A.kontrola B.navázáni kontaktu C.zpráva o pozorování D.vymezení předmětu E.pozorování F.příprava pomůcek G.získání vědomostí D. vymezení předmětu G. získání vědomostí F. příprava pomůcek B. navázáni kontaktu E. pozorování A. kontrola C. zpráva o pozorování Řešení

9 Dokumenty Jsou informačními konzervami, které byly vytvořeny k jiným účelům, než zkoumání. Bývá spojen s kvantitativní i kvalitativní metodou Může jít o : Autobiografie, intimní deníky, záznamy, projevy, obrazy, plakáty, fotografie, číselné údaje, zprávy, oznámení, zápisy, knihy, noviny, časopisy, písně, reklamy a propagační materiály, slovníková hesla … Výklad dokumentů - Odrážejí realitu své doby, styl myšlení. Vysvětlují motivaci jednání ale často jsou subjektivní a emotivní Obsahová analýza - měření četnosti výskytu jednotlivých kategorií a záznam v tabulkách Je třeba zvolit objekt (slova, slovní spojení, věty, celý dokument, příhody, metafory …), jednotku (stránky, minuty vysílání), ale zaměřit se i na významové vztahy.

10 Sociometrický test Autorem je Jacob Levi Moreno Slouží ke sledování struktury vztahů v malých sociálních skupinách (Školní třída, četa, pracovní skupina apod.) Sleduje postavení jednotlivých členů skupiny podle: výkonu, oblíbenosti, vůdcovství, autority, důvěry atp. Členům skupiny se pokládají jednoduché otázky. Volby mohou být pozitivní i negativní Koho bys pozval na oslavu narozenin ? Pozitivní volba Komu by ses nesvěřil s osobním problémem ? Negativní volba Mohou být doplněny otázkami zaměřenými na tzv. Sociometrickou percepci - kolik si dotazovaný myslí, že dostane pozitivních či negativních voleb od ostatních : Kdo si myslíš, že by tě pozval (nepozval) na oslavu narozenin ? Měl by být neanonymní proto je nutné zaručit diskrétnost. Počet voleb se omezuje (ale nedoporučuje se sestavovat pořadí)

11 Sociometrický status jedince Úkol: jak velký bude sociometrický status jedince, který v osmičlenné skupině získal 2 volby? Výsledek: 2,3

12 Sociogram – mapa vztahů ve skupině Může obsahovat například: Dívka s pozitivní volbou Chlapec s negativní volbou

13 Úkol: K následujícím znakům přiřaďte jejich význam v sociogramu. páreček nikoho nemám rád já vás všechny miluju naše hvězda obětní beránek

14 Cvičení: Rozhodněte zda jsou následující tvrzení pravdivé, či nikoli. Chybná tvrzení opravte. Sociometrický test musí být anonymní. Předmětem analýzy může být jako dokument i třeba píseň, nebo reklama. Úkolem sociometrického testu, je popisovat vztahy ve velké sociální skupině. Pozorování je nejčastěji spojeno s typologickou procedurou. Výhodou pozorování je, že nejméně narušuje studovaný jev. Počet kategorií při pozorování by neměl překročit 8. Počítám-li, kolikrát se v populární písni vyskytlo slovo láska, provádím obsahovou analýzu dokumentu.

15 Zdroje a literatura BAUMAN, Zygmund. Myslet sociologicky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 238s. ISBN: 978-80-7419-026-1 BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 2001. 128s. ISBN 80 – 7168 – 754 – 5 DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum. 2005. 375s. ISBN 80 – 246 – 0139 – 7 GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 80-7203- 124-4 KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 204s. ISBN 80-85850-25-7 MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav, VODÁKOVÁ Alena. Velký sociologický slovník I.,II. a/o. 1996. Praha : Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. THOPMSON Kenneth. Klíčové citace v sociologii. Brno: Barrister a Principal, 2001. 272 s. ISBN 80 – 85947 – 68 – 4


Stáhnout ppt "Sociologický výzkum III. Rozhovor, pozorování, dokumenty sociometrie VY_32_INOVACE_ZSV3r0109 Mgr. Jaroslav Knesl."

Podobné prezentace


Reklamy Google