Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grafická stránka jazyka Cvičení Mgr. Zina Omelková CJL - mluvnice www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grafická stránka jazyka Cvičení Mgr. Zina Omelková CJL - mluvnice www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 Grafická stránka jazyka Cvičení Mgr. Zina Omelková CJL - mluvnice www.zlinskedumy.cz

2 AnotaceMateriál procvičuje dosažené znalosti o grafické stránce jazyka, doplňuje vědomosti získané výkladem. Žáci pracují samostatně, následuje zpětná kontrola a vysvětlení případných nejasností učitelem. AutorMgr. Zina Omelková (Autor) Jazykčeština Očekávaný výstup 26–41-M/01 Elektrotechnika 23-41-M/01 Strojírenství 78-42-M/01 Technické lyceum 65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 53-41-M/01 Zdravotnický asistent 78-42-M/01 Zdravotnické lyceum Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slovačeský jazyk, souhláskové skupiny Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinované Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiályJe součástí CJL.

3 Grafická stránka jazyka Doplňte ě, nebo je a odůvodněte: v – la na dvůrob – m krychle ob- dnávka zbožíčerná zv – ř v - žní hodinyob – ktivní posudek zrakový v – mhluboké záv – je nezdravý z – vvelká ob – ť vyp – tí silob – mná zásilka pes v – třilsv – tové mínění b – žná událostvysoké na p – tí 3 vjela na dvůrobjem krychle objednávka zbožíčerná zvěř věžní hodinyobjektivní posudek zrakový vjemhluboké závěje nezdravý zjevvelká oběť vypětí silobjemná zásilka pes větřilsvětové mínění běžná událostvysoké napětí

4 Grafická stránka jazyka Doplňte ě, nebo ně a odůvodnětě: osam – lé stavenínejupřím – jší přítel počínal se skrom -chtěl rozum – t všemu rozum – jší ustoupíbohatá odm – na vědom – lhalm – l o to zřejm – zájem jedl střídm -zbytečné nedorozum – ní um – la zpívatúplné zatm - ní 4 osamělé stavenínejupřímnější přítel počínal si skromněchtěl rozumět všemu rozumnější ustoupíbohatá odměna vědomě lhalměl o to zřejmě zájem jedl střídmězbytečné nedorozumění uměla zpívatúplné zatmění

5 Grafická stránka jazyka Doplňte a odůvodněte: Otázce jsem porozum – l. Diváci nap – tím nedýchali. Náhle se mi zatm – lo před očima. Otec brzy z – dnal pořádek. Je třeba se rozum – domluvit. Jeho dom – nka byla správná.Častosina to vzpom – l. Tam – jší obyvatelé byli milí. Látka po vyprání zb – lela a zjem – la. 5 Otázce jsem porozuměl. Diváci napětím nedýchali. Náhle se mi zatmělo před očima. Otec brzy zjednal pořádek. Je třeba se rozumně domluvit. Jeho domněnka byla správná. Často si na to vzpomněl. Tamější obyvatelé byli milí. Látka po vyprávění zbělela a zjemněla.

6 Grafická stránka jazyka Doplňte s, z, vz a odůvodněte: podíval se –hůruvelké – hromáždění - trouchnivělý pařezdéšť – myl prach milá – pomínka- tracený prsten - mazali tabuli- pustili se do studny - kamenělý trilobit- tupit nůž - padnout na zem- krátit si cestu 6 podíval se vzhůruvelké shromáždění ztrouchnivělý pařezdéšť smyl prach milá vzpomínkaztracený prsten smazali tabulispustili se do studny zkamenělý trilobitztupit nůž padnout na zemzkrátit si cestu

7 Grafické znázornění jazyka Doplňte s, z, vz a odůvodněte: - pozoroval nebezpečí- běh lidí - pláchnout si mýdloradostné – hledání - kontroloval palivo- protivit se někomu pěvecký – bor- rostlé kořeny jablko – červivělo- konstruovat letadlo -příčit se- působit bolest 7 zpozoroval nebezpečísběh lidí spláchnout si mýdloradostné shledání zkontroloval palivozprotivit se někomu pěvecký sborsrostlé kořeny jablko zčervivělozkonstruovat letadlo vzpříčit sezpůsobit bolest

8 Grafická stránka jazyka Rozhodněte, kde napíšete s, kde napíšete z: - hlédnout film- hlédnout dolů - žuje ho nemocbalvan – užuje cestu - jednali smlouvu- jednat pořádek - práva o rekordu- práva cizího majetku nemohla si – těžovatpočasí – těžovalo práci 8 zhlédnout filmshlédnout dolů zužuje ho nemocbalvan sužuje cestu sjednali smlouvuzjednat pořádek zpráva o rekorduspráva cizího majetku nemohla si stěžovatpočasí ztěžovalo práci

9 Grafická stránka jazyka Zdroje MELICHAR, Jiří a Vlastimil STYBLÍK. Český jazyk. Praha: SPN, 1985. 9


Stáhnout ppt "Grafická stránka jazyka Cvičení Mgr. Zina Omelková CJL - mluvnice www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google