Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

R1 510 Satalice – Běchovice, oprava vozovky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "R1 510 Satalice – Běchovice, oprava vozovky"— Transkript prezentace:

1 R1 510 Satalice – Běchovice, oprava vozovky
Ing. Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD ČR R1 510 Satalice – Běchovice, oprava vozovky

2 Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice Tzv. „východní spojka„
Stavba zahrnuje opravu stávajících vozovek obou jízdních pásů hlavní trasy R1 Pražského okruhu na úseku SOKP 510 v rozsahu od km 58,720 (tj. od konce provedených úprav v rámci výstavby Vysočanské radiály) do km 62,490 (tj. za konec estakády přes Počernický rybník). Opravy zahrnují pouze hlavní trasu R1, nezahrnují opravy křižovatkových větví dotčených MUK Chlumecká, MUK Horní Počernice a MÚK Českobrodská.

3 SOUČASNÝ STAV Jedná se o část Pražského okruhu, jehož nejstarší část je v provozu již téměř 30 let, s aktuálními denními intenzitami okolo 85 tis. voz / 24 hod a ve výhledu 150 tis. voz / 24 hod (rok 2040). K souvislé údržbě a opravě se přistoupilo zvláště z těchto důvodů: diagnostické průzkumy prokázaly nevyhovující stav vozovek a mostních říms, poruchy na dešťové kanalizaci výměna zastaralého dopravního značení výměna stávajících zastaralých svodidel za bezpečnější svodidla s vyšší úrovní zadržení zmírnění každodenních dopravních kongescí u připojení od D11 (od Hradce Králové) ve směru do centra (ve směru na Plzeň a Brno) zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu u připojení od Centra Černý Most ve směru na Ústí nad Labem a Mladou Boleslav s odstraněním stávající značky „Stop, dej přednost v jízdě“ snížení hlukové zátěže na okolní zástavbu Černý Most, Horní Počernice, Běchovice a Dolní Počernice

4 Sdružení „R1 510 Satalice – Běchovice“ tvořené firmami: PORR a.s.
Doba opravy začátek prací od 04/2015 lhůta dle nabídkového HMG 22 měsíců Cena stavby 269 013 400 Kč bez DPH Zhotovitel Sdružení „R1 510 Satalice – Běchovice“ tvořené firmami: PORR a.s. STRABAG a.s. SAT s.r.o

5 V rámci opravy bude realizováno
Oprava vozovky v rámci souvislé údržby vozovky bude provedeno odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládka nových asfaltových vrstev v celkové tl.12 cm, přitom vrchní (obrusná) vrstva bude položena v tl.3 cm z asfaltové směsi se sníženou hlučností aby bylo možno zachovat dopravní režim 2+2 ve všech fázích výstavby bude nutno provést úpravu (rozšíření) vozovky směrem ke střednímu dělícímu pásu bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení bude provedena výměna, popř. doplnění svodidel Oprava odvodnění provedení údržby částí stávajících stok a přípojek, a to jejich vyvložkováním úprava vpustí a poklopů šachet ve vozovkách Oprava a doplnění velkoplošného dopravního značení realizace nových portálů se spodním osvětlením, odstranění stávajících portálů výměna velkoplošných dopravních značek (VLKP) Oprava mostů sanace a oprava říms výměny vozovkových vrstev výměna a údržba dilatačních závěrů

6 Etapizace výstavby a vedení veřejného provozu
Stavba bude realizována ve více stavebních etapách s postupným převáděním dopravy. Doprava na hlavním tahu SOKP 510 bude vedena vždy min. po 2x2 jízdních pruzích. Připojení dopravních proudů z křižovatkových větví bude buď připojovacím pruhem nebo na „STOP“, počet připojení se „STOP“ je minimalizován.

7 Dopravní opatření – ETAPA A (příprava pro převedení dopravy 2x2 na levý jízdní pás)
doprava v pravém jízdním pásu (tj. směr od R10 k I/12) beze změny ve stávajícím režimu, pouze v úseku km 60,8 – 60,9 a v prostoru MUK Českobrodská (km 62,5 – 62,6) bude doprava převedena k vnějšímu okraji vozovky doprava v levém jízdním pásu (tj. směr od I/12 k R10) bude převedena k vnějšímu okraji vozovky připojení křižovatkových větví MUK Horní Počernice od D11ve směru k R10 a od Černého mostu k R10 na „STOP“ (tj. 2x STOP) aby bylo možno zrealizovat provizorní přejezd přes krajní ostrůvek v km 60,780 bude doprava v levém jízdním pásu (tj. směr od I/12 k R10) podél ostrůvku v km 60,780 oddálena od okraje tohoto ostrůvku (DIO A2)

8

9 Dopravní opatření – ETAPA B (vedení dopravy 2x2 na levém jízdním pásu)
obousměrná doprava 2x2 je vedena na levém jízdním pásu převedení dopravy z pravého jízdního pásu na levý ve směru od R10 k I/12 přes stávající přejezd SDP před MUK Chlumecká vrácení dopravy z levého jízdního pásu na pravý ve směru od R10 k I/12 přes provizorní přejezd SDP v MUK Českobrodská připojení křižovatkových větví MUK Chlumecká od ul. Chlumecká, MUK Horní Počernice od Černého Mostu a MUK Českobrodská od I/12 ve směru k R10 na „STOP“ (tj. 3x STOP) připojení křižovatkové větve MUK Chlumecká od ul. Chlumecká ve směru k I/12 přes R1 510 Satalice – Běchovice, oprava vozovky stávající přejezd SDP do samostatného pruhu (bez STOP) přes průpletový úsek s dopravou od R10 a Vysočanské radiály na D11 a k Černému Mostu (viz. detailní situace) odbočení v MUK Chlumecká na ul. Chlumeckou ve dvou etapách (DIO B1 a DIO B2), tak aby bylo možno provést opravu vozovky na celé ploše pravého jízdního pásu odbočení mezi MUK Chlumecká a MUK Horní Počernice na D11 a k Černému Mostu ve třech etapách (DIO B1, DIO B2 a DIO B3), tak aby bylo možno provést opravu vozovky na celé ploše pravého jízdního pásu připojení křižovatkové větve MUK Horní Počernice od D11ve směru k I/12 do připojovacího pruhu (bez STOP) připojení křižovatkové větve MUK Horní Počernice od D11ve směru k I/12 do připojovacího pruhu ve dvou etapách (DIO B1 a DIO B2), tak aby bylo možno provést opravu vozovky na celé ploše pravého jízdního pásu

10

11

12 Dopravní opatření – ETAPA C (vedení dopravy 2x2 na pravém jízdním pásu)
obousměrná doprava 2x2 je vedena na pravém jízdním pásu převedení dopravy z levého jízdního pásu na pravý ve směru od I/12 k R10 přes provizorní přejezd SDP v MUK Českobrodská vrácení dopravy z pravého jízdního pásu na levý ve směru od I/12 k R10 přes stávající přejezd SDP za MUK Chlumecká připojení křižovatkových větví MUK Chlumecká od ul. Chlumecká a MUK Českobrodská od I/12 ve směru k R10 na „STOP“ (tj. 2x STOP) připojení křižovatkové větve MUK Chlumecká od ul. Chlumecká ve směru k I/12 do připojovacího pruhu (bez STOP) připojení křižovatkové větve MUK Horní Počernice od D11ve směru k R10 do připojovacího pruhu (bez STOP) připojení křižovatkové větve MUK Horní Počernice od D11ve směru k I/12 do připojovacího pruhu (bez STOP) převedení dopravy z levého jízdního pásu na pravý ve směru od I/12 k R10 v MUK Chlumecká ve dvou etapách (DIO C1 a DIO C2), tak aby bylo možno provést opravu vozovky na celé ploše levého jízdního pásu připojení křižovatkové větve MUK Horní Počernice od D11ve směru k I/12 do připojovacího pruhu ve dvou etapách (DIO C1 a DIO C2), tak aby bylo možno provést opravu vozovky na celé ploše levého jízdního pásu odbočení v MUK Horní Počernice na D11 ve dvou etapách (DIO C1 a DIO C2), tak aby bylo možno provést opravu vozovky na celé ploše levého jízdního pásu odbočení z R1 SOKP 510 na křižovatkovou větev k Centru Černý most bude uzavřeno, doprava bude navedena přes MUK Chlumeckou připojení na R1 SOKP 510 z křižovatkové větve od Centra Černý most bude uzavřeno, doprava bude navedena přes MUK Běchovice

13

14 Dopravní opatření – ETAPA D (vedení dopravy 2 pruhy na pravém a 2 pruhy na levém jízdním pásu)
doprava vedena v definitivním uspořádání po opravě (2 pruhy na levém jízdním pásu a 2 pruhy na pravém jízdním pásu) v místech odbourání provizorních přejezdů SDP bude doprava převedena k vnějšímu okraji vozovky

15 Konečný stav po opravě jízda na daném úseku SOKP bude bezpečnější, plynulejší a komfortnější dojde ke snížení hlukové zátěže na okolí od silniční dopravy

16 Generální ředitel ŘSD ČR
Děkuji za pozornost… Ing. Jan Kroupa Generální ředitel ŘSD ČR

17 © ŘSD ČR 2015


Stáhnout ppt "R1 510 Satalice – Běchovice, oprava vozovky"

Podobné prezentace


Reklamy Google