Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie rostlin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie rostlin."— Transkript prezentace:

1 Biologie rostlin

2 obecné vlastnosti rostlin
pohyb mikroskopický (cytoplazma) nebo jen orgány dráždivost pomalé reakce růst neukončený → vysoká míra regenerační metabolismus fotoautotrofie buňka → pletivo → orgán → organismus

3 a znovu - rostlinná buňka:

4 rostlinná buňka – něco nového

5 rostlinná buňka - něco nového:
vakuola vakuola - hydrochromy - antokyany - květy, plody - třísloviny, alkaloidy - šťavelan vápenatý

6

7 rostlinná buňka - něco nového:
buněčná stěna celulóza (celulózní fibrila), pektiny, extensin propojení prostoru buněčných stěn sousedních buněk → apoplast (transport) až tři vrstvy střední lamela - spojení buněk, pektiny primární stěna - pružná, snadno roste - cel. vlákna neusp. sekundární stěna - svazky vláken, tlustší, ztenčeniny → plasmodesmata → symplast impregnace (org. l.) - lignin (dřevo), kutin, vosky inkrustace (anorg. l.) - SiO2 - přesličky

8 střední lamela - spojení b., pektiny
primární stěna - pružná, snadno roste - celulózní vlákna neuspořádaná sekundární stěna - svazky vláken, tlustší, ztenčeniny → plasmodesmata → symplast

9 rostlinná pletiva pletivo (idioblasty) podle vzniku - pravá a nepravá
= soubory buněk stejného tvaru i stavby, přizpůsobené k plnění určité funkce (idioblasty) podle vzniku - pravá a nepravá pravá - buňky po dělení zůstávají spojené nepravá - druhotné seskupení podle schopnosti dělení - dělivá a trvalá dělivá - meristematická - růst rostliny trvalá - diferencované buňky

10 rostlinná pletiva

11 rostlinná pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí BS
parenchym - nejběžnější mírně protáhlé v jednom směru, jinak stejné rozměry živé buňky, neztloustlá BS, interceluláry pokožkové buňky, fotosyntéza, zásobní látky kalus = hojivé pletivo aerenchym typ parenchymu výrazné interceluláry - výměna plynů, vedení O2

12

13

14 rostlinná pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí BS kolenchym
pektiny → plasticita primární buněčná stěna ztloustlá určitá místa (rohy, plochy) živé buňky - mladé buňky - obvod mechanická opora i fotosyntéza sklerenchym sekundární BS – silně ztloustlá - mrtvé b. → vzduch vláknité buňky nebo sklereidy vodivá nebo nevodivá → mechanická a zásobní fce

15

16

17

18 rostlinná pletiva dělivá pletiva = meristémy
trvalá nebo dočasná schopnost dělit se těsně přiléhající b., velké jádro, hodně cytoplazmy a vysoká intenzita metabolismu protomeristém (několik buněk) → primární meristém (vrcholy, listy) → sekundární meristém (obnovení dělivé fce u trvalých pletiv, kambium a felogén)

19

20 rostlinná pletiva krycí pletiva povrch orgánů - ochrana
pokožka - prvotní k. p. jednovrstevná - těsně přiléhající b. bez chloroplastů (+ průduchy) kutikula (tuk, vosky) - regulace obsahu vody epidermis a rhizodermis trichomy (systematika)

21 trichomy krycí - m. ochrana, proti přehřátí, šíření semen
- papily, větvené žlaznaté - vyměšování látek (oleje, pryskyřice) žahavé - pálivá tekutina → ostny - bez CS → odlomitelné

22

23 rostlinná pletiva krycí pletiva korek - druhotné k. p.
nahrazuje potrhanou pokožku mnohovrstevný bez intercelulár (čočinky = lenticely - provětrávání, nahromadění volných tenkostěnných buněk, bříza, bez, brambor) tloustnutí BS → odumírání buněk → vzduch → tepelná a mechanická ochrana, před bakteriemi atd., jizvy, omezení výparu dub korkový druhotná kůra → borka

24 r. pletiva provětrávací propojení s vnějším prostředím - výměna plynů
interceluláry průduchy vyšší rostliny listy (různé rozmístění), mladé stonky mateřská b. → dvě dceřinné svěrací b. se skulinkou ledvinovité, bez kutikuly, s chloroplasty změna obsahu vody + ionty, světlo více CO2 na úkor ztrát H2O

25 rostlinná pletiva nasávací rhizodermis → jednobuněčné kořenové vlásky
tenkostěnné → absorbce rozpuštěných živin životnost jen několik dní posun k vzrostnému vrcholu haustoria – kořeny (polo)parazitických rostlin

26

27 rostlinná pletiva vyměšovací
vylučování nebo hromadění produktů metabolismu vodní skuliny - podobné průduchům, neuzavíratelné, gutace medníky (nektária) - květní žlázy → nektar mléčnice - latex - mák, pryšec, kaučukovník

28 rostlinná pletiva vodivá cévní svazky
xylém = dřevo - minerály z půdy = transpirační proud floém = lýko - produkty fotosyntézy = asimilační proud prokambium → prvotní xylém a floém → uzavřený CS → kambium → druhotný xylém a floém → otevřený CS, druhot. tloustnutí (letokruhy)

29 rostlinná pletiva cévní svazky – uspořádání soustředné (koncentrické)
lýkostředné, dřevostředné bočné (koleterální) lýko (floém) a dřevo (xylém) za sebou (stonek, listy) dvojbočné (bikolaterální) lýko - dřevo - lýko paprsčité (radiální) střídání (kořen)

30 rostlinná pletiva vodivá - cévní svazky sítkovice – tvoří lýko (floém)
asimilační proud: voda, cukry, AK parenchym - průvodní buňky, zásoba sklerenchym - vlákna (články sítkovic) - živé bezjaderné b. propojené sítkem většinou na jedno vegetační období - ucpávání kalózou, deformace

31 rostlinná pletiva vodivá - cévní svazky
dřevní sklerenchym (xylém) – cévice nebo cévy transpirační proud: voda a minerální látky mrtvé buňky cévice (tracheidy) vývojově původnější protáhlé b. se zešikmenými konci, ztenčeniny cévy (tracheje) vývojově mladší širší buňky s rozpuštěnými přepážkami, vyztuženiny

32

33 rostlinná pletiva zpevňovací (mechanická) asimilační zásobní
kolenchym a sklerenchym pevnost, pružnost, ochrana vodivých buněk asimilační fotosyntetická asimilace CO2 parenchym, tenkostěnné, chloroplasty listy, mladé stonky, nezralé plody, … zásobní cukry, tuky, bílkoviny, voda parenchym, sklerenchym oddenky, hlízy, cibule, bulvy, semena, plody


Stáhnout ppt "Biologie rostlin."

Podobné prezentace


Reklamy Google