Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biologie rostlin. obecné vlastnosti rostlin pohyb –mikroskopický (cytoplazma) nebo jen orgány dráždivost –pomalé reakce růst –neukončený → vysoká míra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biologie rostlin. obecné vlastnosti rostlin pohyb –mikroskopický (cytoplazma) nebo jen orgány dráždivost –pomalé reakce růst –neukončený → vysoká míra."— Transkript prezentace:

1 Biologie rostlin

2 obecné vlastnosti rostlin pohyb –mikroskopický (cytoplazma) nebo jen orgány dráždivost –pomalé reakce růst –neukončený → vysoká míra regenerační metabolismus –fotoautotrofie buňka → pletivo → orgán → organismus

3 a znovu - rostlinná buňka:

4 rostlinná buňka – něco nového

5 rostlinná buňka - něco nového: vakuola - hydrochromy - antokyany - květy, plody - třísloviny, alkaloidy - šťavelan vápenatý vakuola

6

7 rostlinná buňka - něco nového: buněčná stěna –celulóza (celulózní fibrila), pektiny, extensin apoplast –propojení prostoru buněčných stěn sousedních buněk → apoplast (transport) –až tři vrstvyvrstvy střední lamela - spojení buněk, pektiny primární stěna - pružná, snadno roste - cel. vlákna neusp. sekundární stěna - svazky vláken, tlustší, ztenčeniny symplast → plasmodesmata → symplast –impregnace (org. l.) - lignin (dřevo), kutin, vosky –inkrustace (anorg. l.) - SiO 2 - přesličky

8 střední lamela - spojení b., pektiny primární stěna - pružná, snadno roste - celulózní vlákna neuspořádaná sekundární stěna - svazky vláken, tlustší, ztenčeniny → plasmodesmata → symplast

9 rostlinná pletiva pletivo = soubory buněk stejného tvaru i stavby, přizpůsobené k plnění určité funkce (idioblasty) podle vzniku - pravá a nepravá –pravá - buňky po dělení zůstávají spojené –nepravá - druhotné seskupení podle schopnosti dělení - dělivá a trvalá –dělivá - meristematická - růst rostliny –trvalá - diferencované buňky

10 rostlinná pletiva

11 podle tvaru buněk a tloustnutí BS –parenchym - nejběžnější mírně protáhlé v jednom směru, jinak stejné rozměry živé buňky, neztloustlá BS, interceluláry pokožkové buňky, fotosyntéza, zásobní látky kalus = hojivé pletivo –aerenchym typ parenchymu výrazné interceluláry - výměna plynů, vedení O 2

12

13

14 rostlinná pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí BS –kolenchym pektiny → plasticita primární buněčná stěna ztloustlá určitá místa (rohy, plochy) živé buňky - mladé buňky - obvod mechanická opora i fotosyntéza –sklerenchym sekundární BS – silně ztloustlá - mrtvé b. → vzduch vláknité buňky nebo sklereidy vodivá nebo nevodivá → mechanická a zásobní fce

15

16

17

18 rostlinná pletiva dělivá pletiva = meristémy –trvalá nebo dočasná schopnost dělit se –těsně přiléhající b., velké jádro, hodně cytoplazmy a vysoká intenzita metabolismu –protomeristém (několik buněk) → primární meristém (vrcholy, listy) → sekundární meristém (obnovení dělivé fce u trvalých pletiv, kambium a felogén)

19

20 krycí pletiva –povrch orgánů - ochrana –pokožka - prvotní k. p. jednovrstevná - těsně přiléhající b. bez chloroplastů (+ průduchy) kutikula (tuk, vosky) - regulace obsahu vody epidermis a rhizodermis trichomy (systematika) rostlinná pletiva

21 krycí - m. ochrana, proti přehřátí, šíření semen - papily, větvené žlaznaté - vyměšování látek (oleje, pryskyřice) žahavé - pálivá tekutina → ostny - bez CS → odlomitelné trichomy

22

23 krycí pletiva –korek - druhotné k. p. nahrazuje potrhanou pokožku mnohovrstevný bez intercelulár (čočinky = lenticely - provětrávání, nahromadění volných tenkostěnných buněk, bříza, bez, brambor) tloustnutí BS → odumírání buněk → vzduch → tepelná a mechanická ochrana, před bakteriemi atd., jizvy, omezení výparu dub korkový –druhotná kůra → borka rostlinná pletiva

24 provětrávací –propojení s vnějším prostředím - výměna plynů –interceluláry –průduchy vyšší rostliny listy (různé rozmístění), mladé stonky mateřská b. → dvě dceřinné svěrací b. se skulinkou ledvinovité, bez kutikuly, s chloroplasty změna obsahu vody + ionty, světlo více CO 2 na úkor ztrát H 2 O r. pletiva

25 nasávací –rhizodermis → jednobuněčné kořenové vlásky tenkostěnné → absorbce rozpuštěných živin životnost jen několik dní posun k vzrostnému vrcholu –haustoria – kořeny (polo)parazitických rostlin rostlinná pletiva

26

27 vyměšovací –vylučování nebo hromadění produktů metabolismu –vodní skuliny - podobné průduchům, neuzavíratelné, gutace –medníky (nektária) - květní žlázy → nektar –mléčnice - latex - mák, pryšec, kaučukovník rostlinná pletiva

28 vodivá –cévní svazky xylém = dřevo - minerály z půdy = transpirační proud floém = lýko - produkty fotosyntézy = asimilační proud prokambium → prvotní xylém a floém → uzavřený CS → kambium → druhotný xylém a floém → otevřený CS, druhot. tloustnutí (letokruhy) rostlinná pletiva

29 cévní svazky – uspořádání –soustředné (koncentrické) lýkostředné, dřevostředné –bočné (koleterální) lýko (floém) a dřevo (xylém) za sebou (stonek, listy) –dvojbočné (bikolaterální) lýko - dřevo - lýko –paprsčité (radiální) střídání (kořen) rostlinná pletiva

30 vodivá - cévní svazky –sítkovice – tvoří lýko (floém) asimilační proud: voda, cukry, AK parenchym - průvodní buňky, zásoba sklerenchym - vlákna (články sítkovic) - živé bezjaderné b. propojené sítkem většinou na jedno vegetační období - ucpávání kalózou, deformace

31 rostlinná pletiva vodivá - cévní svazky –dřevní sklerenchym (xylém) – cévice nebo cévy transpirační proud: voda a minerální látky mrtvé buňky –cévice (tracheidy) vývojově původnější protáhlé b. se zešikmenými konci, ztenčeniny –cévy (tracheje) vývojově mladší širší buňky s rozpuštěnými přepážkami, vyztuženiny

32

33 rostlinná pletiva zpevňovací (mechanická) –kolenchym a sklerenchym –pevnost, pružnost, ochrana vodivých buněk asimilační –fotosyntetická asimilace CO 2 –parenchym, tenkostěnné, chloroplasty –listy, mladé stonky, nezralé plody, … zásobní –cukry, tuky, bílkoviny, voda –parenchym, sklerenchym –oddenky, hlízy, cibule, bulvy, semena, plody


Stáhnout ppt "Biologie rostlin. obecné vlastnosti rostlin pohyb –mikroskopický (cytoplazma) nebo jen orgány dráždivost –pomalé reakce růst –neukončený → vysoká míra."

Podobné prezentace


Reklamy Google