Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY PROCESU ŘEZÁNÍ TVORBA TŘÍSKY, TVORBA POVRCHŮ Řezný proces – obráběcí systém – výstup – parametry obrobené plochy Mechanizmus tvoření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY PROCESU ŘEZÁNÍ TVORBA TŘÍSKY, TVORBA POVRCHŮ Řezný proces – obráběcí systém – výstup – parametry obrobené plochy Mechanizmus tvoření."— Transkript prezentace:

1 FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY PROCESU ŘEZÁNÍ TVORBA TŘÍSKY, TVORBA POVRCHŮ Řezný proces – obráběcí systém – výstup – parametry obrobené plochy Mechanizmus tvoření třísky Ortogonální řezání Obecné řezání Krystalické látky – tříska tvářená Nekrystalické látky – tříska netvářená

2 Realizace řezného procesu a) ortogonální řezání, b) obecné řezání

3 1Plastické deformace v oblasti tvoření třísky při ortogonálním řezání 1.1 Primární plastické deformace Velikost a tvar deformační oblasti ovlivňují: fyzikální vlastnosti deformovaného materiálu řezná rychlost v c nástrojový ortogonální úhel řezu  o nástrojový ortogonálním úhel čela  o  Při zvýšení v c se deformační oblast zužuje a to tak, že úhly  M a  N rostou  Rovina střihu P sh určitá zóna mezi třískou a obrobkem

4 1.2Sekundární plastické deformace Schematické znázornění tvorby třísky Oblasti primární a sekundární deformace

5 1.3Kvantifikace úhlu roviny s třihu Model tvorby třísky - úhel roviny střihuKořen třísky- výbrus Velikost úhlu  - teorie minimální vynaložené práce

6 Dynamické poměry při ortogonálním řezání a kvantifikace úhlu roviny střihu 

7 Dynamické poměry při ortogonálním řezání a kvantifikace úhlu roviny střihu  F - celková řezná síla F c - řezná síla F f - posuvová síla F sh - tangenciální síla v rovině střihu F shN - normálová síla v rovině střihu F  - tangenciální síla působící na čele nástroje F  N - normálová síla čela nástroje  t - třecí úhel mezi odcházející třískou a čelem nástroje  =  o +  - ( 90 -  t ) =  t +  o +  - 90 o

8 Tangenciální síla v rovině střihu F sh  k - střední hodnota kritického smykového napětí ve stižné rovině b D - jmenovitá šířka třísky Pro zjednodušení se zavede konstanta K =  k. h D. b D 

9 Úhel roviny střihu  se stanoví jako minimum poslední funkce První derivace se položí nule a stanoví se hodnota   K  0 sin 2 .cos 2 (  t +  o +  - 90 o )  0 cos( 2  +  t +  o - 90 o ) = 0 2  +  t +  o - 90 o = 90 o

10 2Třísky a jejich technologické charakteristiky 2.1 Druhy tvářených třísek Základní druhy tvářených třísek při obrábění kovů a - plynulá článkovitá soudržná b - plynulá soudržná lamelová c - tvářená elementární d - nepravidelně článkovitá plynulá e - tvářená plynulá soudržná f - dělená segmentová g - plynulá segmentová

11

12

13 Tvary třísek v závislosti na šířce záběru ostří a p a posuvu na otáčku f

14 Vliv řezných podmínek na tvar třísek

15 2.2 Součinitel pěchování třísky Rovnost objemů materiálu na vstupu a výstupu ze zóny řezání A D. v c = A Dc. v t

16 Součinitel pěchování třísky A D = h D. b D ; A Dc = h Dc. b Dc ; b Dc  b D

17 2.3Objemový součinitel třísek V t - objem volně ložených třísek V m - objem odebraného materiálu korespondující s V t

18 3 Nárůstek a jeho vliv na řezný proces

19 Pohyb třísky po čele nástroje – tlaky, teploty Určité řezné podmínky - „zadírání“ Vznik zóny kluzu mezi třískou a povrchovou plochou čela Kontakt mezi třískou a nástrojem - tři úseky – A,B,C Nárůstek - „studený návar“ materiálu obrobku na břitu nástroje Nárůstek je nestabilní - vzniká a zaniká s určitou frekvencí Vyšší opotřebení čela nástroje, Zhoršení jakosti povrchu Zabránění vzniku nárůstku zvýšení řezné rychlosti zvětšení úhlu čela aplikace vhodných povlaků řezné části nástroje použití účinného chlazení

20 Konec přednášky FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY PROCESU ŘEZÁNÍ TVORBA TŘÍSKY, TVORBA POVRCHŮ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY PROCESU ŘEZÁNÍ TVORBA TŘÍSKY, TVORBA POVRCHŮ Řezný proces – obráběcí systém – výstup – parametry obrobené plochy Mechanizmus tvoření."

Podobné prezentace


Reklamy Google