Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 2. část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 2. část"— Transkript prezentace:

1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 2. část

2 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Obsah Karta Rozložení stránky Karta Vzorce Karta Data Karta Revize Karta Zobrazení Karta Vývojář Karta Soubor

3 karta Rozložení stránky
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Kap. 4 karta Rozložení stránky

4 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Motiv Motiv Barvy Písma Efekty

5 Vzhled stránky: Stránka
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Vzhled stránky: Stránka Orientace Měřítko Formát papíru Číslo první stránky

6 Vzhled stránky: Okraje
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Vzhled stránky: Okraje centrování

7 Vzhled stránky: Záhlaví a zápatí
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Vzhled stránky: Záhlaví a zápatí

8 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Vzhled stránky: List Oblast tisku, Opakování nadpisů, Tisk mřížky, záhlaví řádků a sloupců Komentáře

9 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Přizpůsobit měřítko přizpůsobí tištěnou oblast na zadaný počet stránek na šířku či na výšku

10 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Možnosti listů

11 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Uspořádat

12 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Kap. 5 Karta vzorce

13 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Funkce Knihovna funkcí Vložit funkci Součet na kartě Domů

14 Automatické shrnutí (karta Vzorce)
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Automatické shrnutí (karta Vzorce) průměr vypočítá průměrnou hodnotu ze zadaného rozsahu počet funkce spočítá počet buněk s čísly v zadaném rozsahu maximum vrátí maximální hodnotu, která se vyskytuje v rozsahu minimum vrátí minimální hodnotu v rozsahu

15 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Rychlá analýza

16 Finanční funkce – spoření
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Finanční funkce – spoření Máme Kč – vložíme je na knížku. Od dalšího roku spoříme 1000 Kč měsíčně. Kč poslední den roku. Správnou funkci použitých funkcí zajistí správná znaménka úbytek hotovosti (částky ukládané na vkladní knížku) zapisujeme se záporným znaménkem.

17 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Příklad B5: =-D1 C5: 0 D5: = B5+C5 B6: =D5-D$2 B7: =D5*D$3

18 Budoucí hodnota (buňka E5) - spoření
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Budoucí hodnota (buňka E5) - spoření pro výpočet naspořené částky NEBO pro výpočet příští hodnoty investice na základě periodických, konstantních splátek a konstantní úrokové míry

19 Finanční funkce – varianty spoření
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Finanční funkce – varianty spoření

20 Další finanční funkce – spoření
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Další finanční funkce – spoření BUDHODNOTA(sazba;pper;splátka;souč_hod;typ) SOUČHODNOTA(sazba;pper;splátka;bud_hodn;typ) PLATBA(sazba;pper;souč_hod;bud_hod;typ) POČET.OBDOBÍ(sazba;splátka;souč_hod;bud_hod;typ) ÚROKOVÁ.MÍRA(pper;splátka;souč_hod;bud_hod;typ)

21 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Míra výnosnosti Firma Encián v roce 2013 koupila nový duplikátor DVD Bude používán v letech 2014 až 2018 Roční náklady na provoz Kč. Příjmy: 2011: 30 tis. Kč, 2012: 50 tis. Kč, 2013: 60 tis. Kč, 2014: 66 tis. Kč, 2015: 40 tis. Kč. Zajímá nás, zda je projekt dostatečně výnosný.

22 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Míra výnosnosti rozdíl příjmů a výdajů: E3: =D3+C3 E9: suma v buňce E11 vypočítáme úrokovou sazbu, která by musela být v bance, abychom mohli v jednotlivých letech čerpat stejné zisky jako ve sloupci E E11:=Míra.Výnosnosti(E3:E8)

23 Vnitřní výnosové procento … kontrola
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Vnitřní výnosové procento … kontrola Použijeme tento údaj jako úrokovou sazbu a pro kontrolu ji uplatníme na sloupce C, D a E: E12:=E11 E13: čistá současná hodnota částek zisku vztažená k roku 0: jako součet zisku v roce 0 a diskontovaných částek úrokovou sazbou 25 % v dalších letech: E13: =E3+ČISTÁ.SOUČHODNOTA(E12;E4:E8) Čistá současná hodnota vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě diskontní sazby (první argument) a série budoucích plateb a příjmů (druhý argument funkce). Nulový výsledek potvrzuje vypočtené VVP.

24 Vnitřní výnosové procento – 2. kontrola
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Vnitřní výnosové procento – 2. kontrola Do buňky F4 vypočteme diskontované výdaje vztažené k roku 0, tj. kolik bychom museli mít v roce 0 připraveno, abychom pokryli výdaje v roce 1 při úrokové sazbě z buňky E12: F4: =SOUČHODNOTA($E$12;$B4;0;C4) Vzorec z buňky F4 zkopírujeme do oblasti F3:H8. Do součtového řádku dáme sumy. V buňce H9 musí vyjít nulová hodnota.

25 Lineární a nelineární odpis zakoupeného duplikátoru
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Lineární a nelineární odpis zakoupeného duplikátoru ODPIS.LIN(pořizovací cena;zůstatková cena; životnost) Pořizovací cen: Kč Zůstatková cena: 0 Doba životnosti: 4 nebo 6 let Nelineární odpis E7: =E1-ODPIS.NELIN(E$1;E$2;E$3;$B7) ... v 1. roce E8: =E7-ODPIS.NELIN(E$1;E$2;E$3;$B8) ... v 2. roce a dále

26 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Další funkce 1 Logické KDYŽ(podmínka;ano;ne) NEBO(logická1;logická2) Text CONCATENATE(text1;text2) ČÁST(text;start;počet znaků) ZLEVA(text;znaky) ZPRAVA(text;znaky)

27 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Další funkce 2 Datum a čas ČAS(hodina;minuta;sekunda) DATUM(rok;měsíc;den) DEN(pořadové_číslo) DENTÝDNE(pořadové;typ) MĚSÍC(pořadové_číslo) ROK(pořadové) DNES() NYNÍ() ROK360(start;konec;metoda) NETWORKDAYS(začátek;konec;svátky)

28 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Další funkce 3 Vyhledávací a referenční funkce INDEX(pole;řádek;sloupec) SVYHLEDAT(hledat;tabulka;sloupec;typ) VVYHLEDAT(hledat;tabulka;řádek;typ) ZVOLIT(index;hodnota1)

29 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Další funkce 4 Matematické a trigonometrické funkce NÁHČÍSLO() ODMOCNINA(číslo) ABS(číslo) PI() ARCCOS(číslo), ARCSIN(číslo), ARCTG(číslo) POWER(číslo;mocnina) RADIANS(úhel) CELÁ.ČÁST(číslo) ROMAN(číslo;forma) COS(číslo), SIN(číslo), TG(číslo) SOUČIN(číslo1;číslo2;...) DEGREES(úhel) SOUČIN.MATIC (pole1;pole2) DETERMINANT(pole) SUBTOTAL (funkce;odkaz;...) EXP(číslo) SUMA(číslo1;číslo2;...) FAKTORIÁL(číslo) SUMIF (oblast;kritéria;součet) INVERZE(pole) USEKNOUT(číslo;desetiny) KOMBINACE (počet;kombinace) ZAOKROUHLIT (číslo;číslice) LN(číslo) LOG(číslo) LOGZ(číslo;základ) MOD(číslo;dělitel)

30 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Další funkce 5 Statistické funkce MAX(číslo1;číslo2;...) MEDIAN(číslo1;číslo2;...) MIN(číslo1;číslo2;...) POČET(hodnota1;hodnota2;...) POČET2(hodnota1;hodnota2;...) PRŮMĚR(číslo1;číslo2;...)

31 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Zaokrouhlení čísla Rozdíl: zaokrouhlení čísla x použití číselného formátu Nový list Zaokrouhlit Do A1: 1492,586 Zobrazíme na 1 des. místo A2: = A1*2 B2: =ZAOKROUHLIT(B1;1) B3 : =B2*2 Odkaz: C3: =ZAOKROUHLIT(C1;C2) Do C2: 0: zaokrouhlujeme na celé číslo -1: zaokrouhlujeme na desítky -2: na stovky -3 na tisíce

32 Matematické funkce pro zaokrouhlení
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Matematické funkce pro zaokrouhlení ROUNDDOWN(číslo;číslice) Zaokrouhlí číslo dolů směrem k nule … vždy zaokrouhluje dolů Argumenty: > 0: zaokrouhlí se číslo dolů - např. =ROUNDDOWN(19,9999;2) vrátí 19,99. = 0 na nejbližší nižší celou hodnotu - např. =ROUNDDOWN(19,9999;0) je 19 < 0, dolů doleva od desetinné čárky - např. =ROUNDDOWN(19,9999;-1) je 10 ROUNDUP(číslo;číslice) Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(číslo) Zaokrouhlí kladné číslo nahoru a záporné číslo dolů na nejbližší liché celé číslo ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(číslo) Zaokrouhlí kladné číslo nahoru a záporné číslo dolů na nejbližší sudé celé číslo

33 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Definované názvy Tabulku 1 – prodeje – převedeme na rozsah E10: =SUMA(E4:E9) Rozsah E4:E9 ... nazveme Leden V poli názvů Tlačítko Definovat název

34 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Definované názvy Vytvořit z výběru Použít nadefinované názvy v již hotových vzorcích

35 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Správce názvů

36 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Použití názvů Pro snadný přechod na nazvanou oblast Na kartě DOMŮ tlačítko Najít a vybrat volba Přejít na F5 Pro hypertextové odkazy Místo v tomto dokumentu Název

37 Závislosti vzorců – kontrola věcné správnosti
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Závislosti vzorců – kontrola věcné správnosti Zobrazí šipky, které označí buňky, které mají vliv na hodnotu aktuální buňky x na které má vliv hodnota aktuálně vybrané buňky

38 Předchůdci a následníci
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Předchůdci a následníci

39 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Kontrola chyb Pro zkontrolování, zda vzorec neobsahuje běžné chyby. Můžeme vysledovat příčinu chyby nebo vysledovat a odstranit případné cyklické odkazy v tabulce. Chybové buňky obsahují chybová hlášení nebo jsou pouze označeny zeleně v levém horním rohu buňky.

40 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Vyhodnocení vzorce Simulujeme průběh výpočtu v dané buňce

41 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Okno kukátka

42 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Výpočet proces výpočtu vzorců a zobrazení výsledků Excel přepočítává vzorce v případě, že se změní buňky, na kterých jsou vzorce závislé je-li vypnut automatický přepočet: ruční zapnutí přepočítání celého sešitu: F9 přepočítání listu: Shift F9

43 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Kap. 6 karta data

44 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Seznam Seznam … data uspořádaná v tabulce Seznam má svou strukturu definovanou v prvním řádku tabulky – odlišně formátovat Jednotlivé řádky tabulky obsahují záznam o jedné větě Ve firmě Encián zaznamenávají faktury prodejů licencí programů

45 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Data firmy Encián Faktury: faktury prodeje licencí programů (102 za pololetí) Faktura: jednoznačné číslo faktury E_mail: uživatelský účet fakturujícího zaměstnance Datum: datum fakturace IČ: identifikační číslo zákazníka (odběratele)

46 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Data firmy Encián Licence: Na jedné faktuře je uvedena jedna či více položek licencí, které jsou prodávány (178 licencí za pololetí) Program: značka programu (BON, FIN, INV, KAU, SAF, POD) Sériové_číslo: sériové číslo licence v rámci programu, jednoznačným označením licence je kombinace sloupců Program a Sériové_číslo Faktura: číslo faktury, na níž je licence fakturována

47 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Data firmy Encián Programy: V tabulce Programy jsou doplněny názvy programů a cena za program, která je platná po celé pololetí (6 různých programů) Program: jednoznačná značka programu Program_v: název (vysvětlivka značky) programu Cena: cena v Kč, která je platné celé pololetí

48 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Data firmy Encián Podniky data o odběratelích (69 odběratelů) IČ: jednoznačné identifikační číslo podniku Název_podniku: smyšlený název podniku – křestní jméno Stadium: stadium vývoje odběratele (existence, životní styl růst, zastavený růst, rozvoj, zastavený rozvoj, vyspělost) NACE1, NACE2, ..., NACE6: číselná klasifikace až 6 základních ekonomických činností podniku PSČ, Obec, Ulice: adresa odběratele Telefon: telefonní kontakt na odběratele Bankovní_účet a Bankovní_kód: bankovní účet odběratele

49 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Názvy tabulek Tabulky jsou nazvány: Tab_Faktury (A2:D103) Tab_Licence (A2:C179) Tab_Programy (A2:C7) Tab_Podniky (A2:O70)

50 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Vztahy mezi tabulkami

51 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Relace novinka od verze Excelu 2013 lze tabulky z různých listů propojovat do datového modelu nastavením relací Relace = propojení mezi dvěma tabulkami dat založené na odpovídajících datech v každé tabulce

52 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Typy relací 1:1 pokud bychom například na jedné faktuře fakturovali vždy právě jeden program 1:N na faktuře může být fakturováno více licencí N:N … ne!!! následek – chyby způsobené cyklickou závislostí pokud vytvoříme spojení mezi dvěma tabulkami, která jsou N:N nebo nepřímá spojení – řetěz relací mezi tabulkami, které jsou v každé relaci 1:N, ale pokud se podíváme na okrajové body, jde o N:N

53 Relace v našem příkladu
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Relace v našem příkladu možné využít mezi tabulkami Tab_Faktury a Tab_Licence prostřednictvím pole Faktura není možné nastavit není možné např. spočítat částku, která byla fakturována – cena za programy je v tabulce Tab_Programy. Tabulku Tab_Faktury a Tab_Programy bychom museli napojit prostřednictvím tabulky Tab_Licence

54 Pomocná tabulka a relace
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Pomocná tabulka a relace pomůžeme si vytvořením listu s pomocnou tabulkou Tab_Programy a Tab_Faktury Tab_Podniky k této nově vzniklé tabulce poté napojíme pomocí relace

55 Pomocná tabulka: list Licence2
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Pomocná tabulka: list Licence2 nadpisy sloupců A – L: Faktura, E_mail, Datum, IČ, Program, Program_v, Sériové_číslo, Cena, Měsíc, Měsíc_v, Den, Den_v Doplníme data: Faktura: =Licence!C2 (pouze převzetí z listu Licence) E_mail: =SVYHLEDAT($A2;Tab_Faktury;2)

56 SVYHLEDAT funkce SVYHLEDAT 4 parametry =SVYHLEDAT($A2;Tab_Faktury;2)
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel SVYHLEDAT funkce SVYHLEDAT 4 parametry Hledat – hodnota vyskytující se v seznamu i v kódovací tabulce Tabulka – prohledávací (kódovací) tabulka, musí být řazena podle prvního sloupce vzestupně pojmenovaná oblast – nebo absolutní adresování Sloupec – pořadové číslo sloupce v kódovací tabulce, z něhož chceme čerpat hodnotu (první sloupec má číslo 1) Typ – zda hledáme na přibližnou shodu či přesnou shodu (hodnota Nepravda nebo 0) =SVYHLEDAT($A2;Tab_Faktury;2)

57 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Licence2: SVyhledat Datum: =SVYHLEDAT($A2;Tab_Faktury;3) IČ: =SVYHLEDAT($A2;Tab_Faktury;4) Program: =Licence!A2 Program_v: =SVYHLEDAT($E2;Tab_Programy;2) Sériové_číslo: =Licence!B2 Cena: =SVYHLEDAT($E2;Tab_Programy;3)

58 Licence2: funkce Měsíc, Zvolit
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Licence2: funkce Měsíc, Zvolit Měsíc: =MĚSÍC(C2) Výsledkem funkce MĚSÍC je pořadí měsíce data v argumentu Měsíc_v: =ZVOLIT(I2;"leden";"únor";"březen";"duben"; "květen";"červen") Dle pořadí udaného prvním argumentem vybere funkce ZVOLIT jeden z následujících argumentů, např. leden má pořadí 1

59 Licence2: funkce DenTýdne, Zvolit
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Licence2: funkce DenTýdne, Zvolit Den: =DENTÝDNE(C2;2) Výsledkem funkce DENTÝDNE je pořadí dne v kalendářním týdnu data v argumentu. Druhý argument určuje způsob číslování dnů. Je-li hodnota druhého argumentu 2, jsou číslovány dny v pořadí pondělí (1) – neděle (7). Den_v: =ZVOLIT(K2;"po";"út";"st";"čt";"pá";"so";"ne")

60 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Úprava Licence2 Výpočty rozkopírujeme do 179. řádku Naformátujeme jako tabulku Stylu tabulky 3 Tabulku přejmenujeme: V kartě NÁVRH ve skupině Vlastnosti změníme název v poli Název tabulky na VlastnostiTab_Licence2 Šířky sloupců přizpůsobíme obsahu

61 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Relace Data, Datové nástroje, Relace v okně Spravovat relace – Nová 1. tabulka – v relaci 1:N – ta na straně N Tab_Licence2 … sloupec IČ, který je v relaci s primárním sloupcem. Související tabulka – ta v relaci na straně 1 alespoň 1 sloupec v relaci – tj. Tab_Podniky související sloupec – s jedinečnými hodnotami odpovídající hodnotám z dříve zvoleného sloupce – zde sloupec IČ

62 Kontingenční tabulka a graf
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Kontingenční tabulka a graf Interaktivní tabulka (sestava aplikace Excel), která rychle a přehledně kombinuje, porovnává a analyzuje velká množství dat Kontingenční tabulka a graf shrnují data většího rozsahu Karta Vložení, skupina Tabulky, Kontingenční tabulka

63 Doporučené kontingenční tabulky
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Doporučené kontingenční tabulky jiná kontingenční tabulka z jakých zdrojových dat bude tabulka sestavena

64 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Kontingenční tabulka přehled tržeb za jednotlivé programy (řádky) v jednotlivých měsících (sloupce) Vložení, Tabulky, Kontingenční tabulka

65 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Kontingenční tabulka

66 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Popisky v KT Vybereme buňku A3: Možnosti, Aktivní pole, Aktivní pole změníme Součet z Cena na Tržby Do buňky A4 zapíšeme text Program Do buňky B3 zapíšeme text Měsíc Do buňky A11 zapíšeme text Celkem – text se promítne i do buňky H4 list přejmenujeme na Kt_Prodeje

67 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Styl KT (karta Návrh) 18 – Světlá: Duplikovat

68 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Nový styl KT Styl kontingenční tabulky 18a – Upravený: Celá tabulka: Ohraničení, Vnitřní, Barva, Zelená velmi světlá 40% Pruh prvního řádku: Výplň, Barva pozadí, Zelená velmi světlá 80 % Řádek záhlaví: Výplň, Barva pozadí, Zelená Řádek celkových součtů: Výplň, Barva pozadí, Zelená

69 Styl kontingenční tabulky 18a - Upravený
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Styl kontingenční tabulky 18a - Upravený Pruhované řádky Nový styl aplikujeme na kontingenční tabulku

70 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Filtry v KT FILTRY POPISKŮ Můžeme vybírat řádky/sloupce dle textu nadpisu řádku/sloupce (v našem případě dle názvu programu/názvu měsíce) FILTRY HODNOT řádky dle součtového sloupce/řádku (v našem případě dle pololetních tržeb za jednotlivý program/měsíčních tržeb za všechny programy)

71 Kontextová karta Návrh
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Kontextová karta Návrh pro účely zkoušení přesuneme E_mail do oblasti Popisky řádků

72 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Karta Návrh

73 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Karta Analýza skupina Zobrazit skupina Akce skupina Data

74 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Změna KT v jakých dnech týdne se programy nejvíce prodávají do sloupců Den_v počet Zobrazit hodnoty jako: % z celkového součtu

75 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Kopírování KT připravíme nový list Kt_Prodeje_2 Analýza, Akce, Vybrat, Celá KT Kopírovat – Vložit upravíme tabulku na původní – prodeje programů v měsících

76 Filtrování v KT: Miloš Adamec
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Filtrování v KT: Miloš Adamec

77 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Detaily KT Poklepáním do hodnoty v KT

78 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Více řádkových polí Zajímá nás prodej v měsících jednotlivých programů dále analyzovaných dle typu odběratele Poklepáním do programu Podnikatel

79 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Více sloupcových polí poklepáním do měsíce doplněním pole do Popisku sloupců

80 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Více datových polí Chceme v tabulce vyjádřit nejen celkovou tržbu za programy v jednotlivých měsících, ale také počet prodaných kusů programů

81 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Skupiny Analýza, Skupina, Seskupit výběr

82 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Další výpočty v KT V případě, že v tabulce chceme dopočítat další hodnoty, můžeme vytvořit vlastní vzorce v počítaných polích a počítaných položkách. Počítanou položku použijeme, chcete-li ve vzorci použít data z jedné nebo více konkrétních položek uvnitř pole. Počítané pole použijte v případě, že ve vzorci chcete použít data z jiného pole.

83 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Počítaná položka Chceme zjistit, kolik dohromady tvoří tržby za program Bonita a Finanční analýza v KT se postavíme do záhlaví řádků Analýza, Výpočty, Pole, položky a sady, Počítaná položka

84 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Počítané pole Jestliže tržba přesáhne Kč, bude vyplacen Bonus ve výši 5 % z tržby v KT se postavíme dovnitř KT

85 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Seznam vzorců Pole, položky a sady, Seznam vzorců odstranění polí a položek – v okně – vybereme v poli Název a klikneme do Odstranit

86 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Průřez Vložení filtry nebo Analýza, Filtr

87 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Časová osa novinka Vložení filtry nebo Analýza, Filtr

88 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Datový model: KT3 přidáme pole Stadium relace vytvořena dříve v podokně Pole kontingenční tabulky klikneme do volby Další tabulky pod seznamem polí nová KT – list nazveme KT3 pole Stadium do sloupců místo měsíců

89 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Datový model: KT4 nová KT na nový list nazvaný KT4 Vložení, Tabulky, Kontingenční tabulka Použít externí zdroj dat – Zvolit připojení Datový model tohoto sešitu – Tabulky v datovém modelu sešitu z tabulky Tab_Licence2 dáme do řádků Program_v do sumy hodnoty pole Cena z tabulky Tab_Podniky dáme do sloupců pole Stadium

90 Kontingenční graf: počet prodaných programů v měsících
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Kontingenční graf: počet prodaných programů v měsících

91 Filtr v kontingenčním grafu: první 3 měsíce
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Filtr v kontingenčním grafu: první 3 měsíce

92 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Načíst externí data Systémy Windows a Microsoft Office poskytují ovladače ODBC a zprostředkovatele OLE DB, jejichž pomocí můžete načíst data z následujících zdrojů dat: Z aplikace Access. Z webu (soubory HTML na webu). Z textu (z textových souborů). Z jiných zdrojů: systém Microsoft SQL Server, služba SQL Server Analysis Services a soubory XML. Pomocí Průvodce datovým připojením a aplikace Microsoft Query můžete získat přístup k mnoha dalším zdrojům dat, které mají příslušné zprostředkovatele OLE DB a ovladače ODBC, včetně sešitů aplikace Excel a databází Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle a DB2.

93 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Načtení externích dat NACE.txt Data, Načíst externí data, Z textu Importovat Středoevropské jazyky Tabulátor na list Nace od buňky A1

94 Využití naimportovaných dat
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Využití naimportovaných dat v tabulce Tab_Podniky na listu Podniky hodnoty převedeme na čísla – vedle sloupce NACE1 nový sloupec E: NACE1_č vzorec: funkce =HODNOTA(D2) sloupec F: nadepíšeme Klasifikace později zde rozkódujeme dle čísla textový popis na kartě Nace

95 Využití naimportovaných dat
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Využití naimportovaných dat na kartě Nace potřebujeme získat pouze 4 číslice (místo 5 či 6) číslo vydějíme 100 a odsekneme případnou desetinnou část na listu Nace za sloupce A nový sloupec do B1: =USEKNOUT(A1/100) sloupce B a C označíme a nazveme Tab_Nace na listu Podniky do F2: =SVYHLEDAT(E2;Tab_Nace;2;1)

96 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Připojení data z textového souboru jsou naimportována stále existuje propojení na původní zdroj v případě změny: Aktualizovat vše Vlastnosti připojení (nastavení na kartě Použít)

97 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Seřadit na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat Seřadit od A do Z Seřadit od nejmenšího k největšímu

98 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Seřadit čísla od nejmenších záporných po největší kladná časové údaje od nejstarších k nejmladším text – nejdříve čísla v textovém formátu, poté ostatní texty logické hodnoty – nepravda, poté pravda chybová hlášení dle pořadí vzniku prázdné buňky

99 Data, Seřadit a filtrovat, Seřadit
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Data, Seřadit a filtrovat, Seřadit prvotně podle Programu a druhotně dle Měsíc_v

100 Filtry Filtry textu Rovná se, Nerovná se, Má na začátku, Má na konci,
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Filtry Filtry textu Rovná se, Nerovná se, Má na začátku, Má na konci, Obsahuje, Neobsahuje, Filtry čísel Větší než, Větší než nebo rovno, Menší než, Menší než nebo rovno, Mezi, Prvních 10 (dané množství prvních či posledních položek či procent položek), Nad průměrem (při změně dat je průměr znovu automaticky přepočítán), Pod průměrem, Filtry kalendářních dat Před, Po, Zítra, Dnes, Včera, Týden – příští, tento, minulý, Měsíc – příští, tento, minulý, Čtvrtletí – příští, tento, minulé, Rok – příští, tento, minulý, Od začátku roku, Všechna data v období.

101 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Automatický filtr v tabulce Licence2 zobrazíme záznamy z ledna o programu Bonita

102 Vlastní automatický filtr
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Vlastní automatický filtr vyfiltrovat prodeje v lednu, únoru a červnu

103 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Rozšířený filtr 1 všechny prodané programy Investice na list Filtr: A1: Program_v A2: Investice Data, Seřadit a filtrovat, Upřesnit

104 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Rozšířený filtr 2 programy Bonita prodané v pondělí B1: Den_v B2: po oblast kritérií: na listu Filtr A1:B2

105 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Rozšířený filtr 3 programy Bonita prodané firmám v lednu a programy Finanční analýza prodané firmám v únoru upravíme podmínky: B1: Měsíc_v A2: Bonita B2: leden do 3. řádku další podmínku: Finanční analýza a únor

106 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Filtrovat jinam v okně Rozšířený filtr Kopírovat jinam do A190 Filtr – omezení počtu sloupců zajímají nás jen sloupce Faktura, Datum, IČ, Program_v. do buněk A210 až D210 okno Rozšířený filtr vyplníme shodně s předchozím zadáním, ovšem v poli Kopírovat do zadáme nadpisy sloupců A210:D210

107 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Formulář Soubor, Možnosti, Panel nástrojů Rychlý přístup

108 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Formulář Licence

109 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Souhrn Je nástroj pro vytvoření sumarizací v seznamu. Tabulku Licence2 vykopírujeme na nový list Souhrn – převedeme na rozsah Pomocí Souhrnu vložíme souhrn – danou funkcí do daného sloupce: součet, počet, průměr, minimum, maximum, součin Tabulka musí být tříděna dle sloupce použitého pro souhrny (U každé změny ve sloupci … použít funkci …)

110 Souhrn – počty prodaných programů v měsících
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Souhrn – počty prodaných programů v měsících

111 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Souhrn 2 v rámci analýzy po měsících chceme zjistit také počty prodaných programů – dle typu programu U každé změny ve sloupci: Program_v Použít funkci: Počet Přidat souhrn do sloupce: Sériové_číslo Odškrtneme volbu Nahradit aktuální souhrny

112 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Seskupit a Oddělit

113 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Text do sloupců umožňuje rozdělit obsah jedné buňky do samostatných sloupců na listu Faktury – oddělit z u jméno a příjmení

114 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Odebrat duplicity Tlačítko Odebrat duplicity umožňuje prohledat seznam a odstranit duplicitní řádky Příklad: Sedmý řádek s programem SAFI nakopírujeme znovu na 8. řádek – vytvoříme duplicitu Pomocí funkce Odebrat duplicity duplicitu odstraníme

115 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Ověření dat List Licence Sériové číslo Celé číslo 100 – 999 Zpráva při zadávání: Zadejte číslo v délce tři číslice Chybové hlášení:

116 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Ověření dat 2

117 Zakroužkovat neplatná data
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Zakroužkovat neplatná data Na listu Licence: Zakroužkovat neplatná data Červeně zakroužkované buňky A1 a A2 – mají totiž nastavené, jako celý sloupec, ověření dat, jemuž obsah buněk nevyhovuje. Vymazat kroužky ověření

118 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Sloučit Kombinuje hodnoty z více rozsahů do nového rozsahu. Demonstrační příklad: Máme údaje za prodeje programů za 1. pololetí roku 2013 … list Rok 2013 1. pololetí roku 2014 … list Rok 2014 celkové údaje … list Celkem (ponecháme jen záhlaví tabulky) Rozsahy sloučíme do listu Celkem

119 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Sloučit

120 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Citlivostní analýza Citlivostní analýza umožňuje vyzkoušet vliv různých vstupních hodnot na vzorce v listu. Správce scénářů kterým lze připravit různé varianty hodnot a přepínat mezi nimi. Hledání řešení pro vyhledání správného vstupu v situaci, kdy známe požadovaný výsledek. Tabulka dat pro současné zobrazení výsledků různých vstupů.

121 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Správce scénářů Uvažujeme o zvýšení cen programů - jak by vzrostla tržba za předpokladu, že bude prodáno stejné množství programů Variantní vstupy na listu Prodeje D4:D9 Aktuální ceny Zvýšené ceny – o 100 Kč: 2000, 3900, 4100, 2500, 19100

122 vstupní hodnoty  výstupní hodnoty dané vzorci
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Hledání řešení vstupní hodnoty  výstupní hodnoty dané vzorci buňka se vzorcem má nabýt požadované hodnoty  hledáme hodnoty ve vstupních buňkách Tento nástroj pracuje pouze s jednou proměnnou vstupní hodnotou.

123 Hledání řešení - příklad
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Hledání řešení - příklad Firma se rozhodla vyrábět pevné boxy na cd a dvd pro účely distribuce softwaru firmám i pro volný prodej. Celkové náklady na výrobu vzrůstají nelineárně s počtem vyrobených boxů, tržby od určité hranice klesají – nasycuje se trh, snižuje se cena. Pro denní výrobu jsou platné následující rovnice náklady: x x tržby: x * (350 – 3x)

124 Řešíme rovnici: hledáme body zvratu
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Řešíme rovnici: hledáme body zvratu x*(350-3x)=x2+110x x2+350x=x2+110x x2+240x-1500=0

125 Hledání řešení – příprava příkladu
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Hledání řešení – příprava příkladu

126 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Hledání řešení Nalezli jsme body zvratu a výroba boxů je pro nás tudíž rentabilní v rozsahu od 8 do 52 kusů.

127 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Tabulka dat Tabulku dat použijeme, máme-li vzorec, ve kterém se používá jedna nebo dvě proměnné a chceme přehledně zobrazit na jednom místě všechny výsledky. Umožňuje vytvořit z hodnot a vzorců v listu tabulku dat, tzv. citlivostní analýza dat v tabulce. Chcete-li analyzovat více než dvě proměnné, můžete použít scénáře (ten může mít maximálně 32 různých hodnot).

128 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Tabulka dat Nový list Tabulka dat: Příklad: Abychom mohli začít s výrobou boxů na cd a dvd, potřebujeme investovat do rozšíření výroby. Víme, jaké úrokové sazby jsou obvyklé, a máme představu, kolik bychom mohli splácet. Prvotně předpokládáme, že úvěr bychom chtěli splatit za 5 let, úrokovou sazbu předpokládáme 10 % a ročně bychom mohli splácet Kč.

129 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Tabulka dat Připravíme záhlaví tabulky V levé horní buňce vzorec: =BUDHODNOTA(B2;B3;B4;B5) Označíme D2:M10 – Tabulka dat Vstupní buňka řádku: B4 Vstupní buňka sloupce: B2

130 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Doplňky Analytické nástroje obsahují nástroje pro analýzu statistických a inženýrských dat Řešitel nástroj obsahující sadu numerických metod pro řešení a optimalizaci rovnic

131 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Aktivace doplňků Soubor, Možnosti

132 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Karta Data – Analýza

133 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Histogram Histogram vypočte individuální a kumulativní četnosti oblasti buněk dat a tříd dat. Generuje údaje o počtu výskytů určité hodnoty v sadě dat. Příklad: Chceme vyhodnotit tržby za prodej programů jednotlivým odběratelům – odběratele rozdělujeme dle regionu, tj. dle první číslice PSČ. Pro tento účel si připravíme na list nazvaný PSČ tabulku s tržbami. Odběratelé jsou rozděleni do sedmi skupin, což využijeme později.

134 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Histogram – zadání

135 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Histogram – řešení Výsledkem je tabulka s četnostmi. Vidíme, že do Kč u nás utratilo 24 firem, 2 firmy utratily více než Kč.

136 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Popisná statistika Nástroj Popisná statistika vytváří sestavu statistických kritérií s jednou variantou pro data ve vstupní oblasti a poskytuje informace o celkovém trendu a variabilitě dat. Příklad: Vstupní data na listu PSČ

137 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Popisná statistika

138 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Regresní analýza Analytický nástroj Regrese provede lineární regresi tak, že pomocí metody nejmenších čtverců proloží přímku sadou pozorování. Regrese umožňuje analyzovat, jakým způsobem ovlivňují hodnoty jedné nebo více nezávislých proměnných hodnotu jedné závislé proměnné.

139 Regresní analýza – příklad
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Regresní analýza – příklad Řidiči služebního vozidla zjišťovali spotřebu při cestě do různých cílů služebních cest. Cílem je vypočítat průměrnou spotřebu na 1 km a fixní spotřebu na přistavení vozidla. Nový list Služební cesty

140 Regresní analýza – příklad
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Regresní analýza – příklad

141 Regresní analýza – výsledek
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Regresní analýza – výsledek Z výsledných hodnot nás nejvíce zajímají koeficienty: hranice: 3, – tj. fixní spotřeba na přistavení vozidla km: 0, – tj. spotřeba na 1 km Rovnice pro výpočet spotřeby benzínu: spotřeba v litrech = 3,13 + 0,08 * počet kilometrů

142 Regresní analýza – výsledek
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Regresní analýza – výsledek Ověříme vzorec na listu Služební cesty ve sloupci D: Do buňky D3 zapíšeme vzorec =$G$18+$G$19*B3 Rozkopírujeme do rozsahu D3:D13 Vypočítaná spotřeba zhruba odpovídá skutečné.

143 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Regresní analýza Názvy statistických veličin zde neodpovídají standardní terminologii.

144 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řešitel Pomocí Řešitele můžete nalézt optimální hodnotu pro vzorec v jedné buňce listu. Upravuje hodnoty v měněných buňkách tak, aby byl dosažen požadovaný výsledek. Přičemž respektuje případné omezující podmínky. Umožňuje: stanovit nejvýnosnější kombinaci výrobků (úlohy řešení simplexovou metodou) vyřešit problém nejlevnější dopravy (dopravní problém) další úlohy

145 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řešitel – příklad Vyrábíme 2 typy pevných boxů na cd a dvd pro účely distribuce softwaru: 2 druhy materiálu: překližky na pevný obal a vložených fóliových pošetek. Box Alice: 6 fóliových pošetek uspořádané tři a tři nad sebou, proto potřebuje 8 dm2 překližky. Box Erika 4 fóliové pošetky a 4 dm2 překližky.

146 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řešitel – příklad Na skladě máme: 6000 fóliových pošetek 70 m2, tj dm2 překližky Zisk z prodeje jednoho kusu boxu Alice je 10 Kč, z jednoho kusu boxu Erika je 6 Kč. Máme stanovit optimální výrobní plán, tj. výrobu, která splňuje podmínky: Respektujeme omezení materiálu pošetek i překližky. Vyrábíme nezáporné množství boxů Alice i Erika. Dosahujeme maximálního zisku.

147 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řešitel – řešení fóliové pošetky Zde platí vztah 6a + 4e = 6000 (a – Alice, e – Erika) Kdybychom vyráběli pouze boxy Alice pak e = 0 a: 6a = 6000, a = 1000 to je v grafu bod [0;1000] Kdybychom vyráběli pouze boxy Erika pak a = 0 a: 4e = 6000, e = 1500 to je v grafu bod [1500;0]

148 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řešitel – řešení překližka Zde platí vztah 8a + 4e = 7000 Kdybychom vyráběli pouze boxy Alice pak e = 0 a: 8a = 7000, a = 875 to je v grafu bod [0;875] Kdybychom vyráběli pouze boxy Erika pak a = 0 a: 4e = 7000, e = 1750 to je v grafu bod [1750;0]

149 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řešitel – řešení Vybíráme optimální řešení, tj. řešení, v němž zisk z výroby 10a + 6e bude maximální. Zisk znázorníme přímkou, přičemž neznáme pravou stranu rovnice definující přímku. Zakreslíme proto např. přímku 10a + 6e = – z této rovnice vyplývají body [2000;0] a [0; 1200] Přímka znázorňuje kombinace výroby se ziskem Kč. Přímku snižujeme, až se dotkne mnohoúhelníku, máme optimální kombinaci výroby.

150 Řešitel – grafické řešení
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Řešitel – grafické řešení

151 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řešitel – řešení

152 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řešitel Parametry Výsledek: 500 ks boxu Alice 750 kusů boxu Erika zisk 9500

153 Řešitel – citlivostní zpráva
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Řešitel – citlivostní zpráva stínové ceny Stínová cena uvádí, o kolik by se změnila optimální hodnota účelové funkce, kdybychom hodnotu odpovídající pravé strany zvýšili o jednotku. Interpretace stínových cen: Kdybychom dokoupili jednu jednotku daného materiálu, mohli bychom zvýšit výrobu natolik, že by zisk vzrostl o hodnotu uvedenou ve sloupci Stínová cena, tj. vyplatí se dokoupit materiál do výše stínové ceny. Stínová cena u pošetek je 1 Kč, u překližky 0,5 Kč.

154 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Řešitel – alternativy Alternativy: 1. Zvýšíme disponibilní množství překližky na dm2. Nyní nás limituje dostupné množství pošetek. Celá výroba se přesune pouze na box Alice. Stínová cena pošetky stoupne na 1,67 Kč za kus. 2. Zvýšíme disponibilní množství pošetek na kusů. Nyní nás limituje dostupné množství překližky. Celá výroba se přesune pouze na box Erika. Stínová cena překližky stoupne na 1,5 Kč za dm2.

155 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Dopravní problém Příklad 13 zaměstnanců firmy (s automobilem) je pověřeno provést prezentace nového softwaru pro klienty firmy v ČR a SR. První prezentace proběhly v Praze (kde prezentovalo na různých místech 6 zaměstnanců) a v Brně (7 zaměstnanců).

156 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Dopravní problém Přesun do Bratislavy, Hrozenkova a Ostravy: do Bratislavy - 4 zaměstnanci do Hrozenkova - 3 zaměstnanci do Ostravy - 6 zaměstnanců Chceme optimálně naplánovat přesun automobily známe vzdálenost všech měst počítáme s náklady 3 Kč na ujetí 1 km minimalizujeme celkové náklady na benzín

157 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Dopravní problém Příklad do nového sešitu Potřebujeme 3 tabulky: tabulku s náklady na přejezd z jednoho města do druhého Tabulku, ve které bude vypočítán počet osob/automobilů převážených z města do města A tabulku, ve které budou spočítané náklady na přejezdy

158 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Dopravní problém

159 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Dopravní problém Parametry:

160 Dopravní problém – řešení
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Dopravní problém – řešení Z Prahy budou 4 auta přesunuta do Bratislavy a 2 do Hrozenkova, z Brna bude 1 auto přesunuto do Hrozenkova a 6 aut do Ostravy. Celkové náklady budou Kč Alternativa: z Prahy do Ostravy vlakem – náklady 855 Kč → Do Ostravy bude všech 6 aut přesunuto z Prahy. Do Bratislavy a Hrozenkova proto pojedou auta z Brna. Celkové náklady klesnou na Kč.

161 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Kap. 7 karta Revize

162 Revize – Kontrola pravopisu
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Revize – Kontrola pravopisu Kontrola pravopisu – možnost využití vlastního slovníku Zdroje informací – hledání v referenčních publikacích

163 Zdroje informací. Tezaurus
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Zdroje informací. Tezaurus

164 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Jazyk: Přeložit Přeloží označené slovo do zvoleného jazyka Opět využívá podokno Jazyk pro překlad lze zvolit, výsledek můžeme vložit do aktivní buňky nebo zkopírovat do schránky

165 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Revize – Komentář Upravíme jméno v Možnostech Vložíme komentář Komentáře můžeme skrýt či zobrazit Procházíme komentáře tlačítky Předchozí a Další

166 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Změny: Omezení úprav Zamknout list: nelze upravovat data (nastavení dle Formát Buňky) Zamknout sešit: struktura sešitu a okna, tj. nelze vložit či odstranit list

167 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Sdílet sešit tzn. umožnit více osobám, aby na sešitu pracovaly současně

168 Zamknout a sdílet sešit
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Zamknout a sdílet sešit současně se sdílením sešit ochráníme heslem další uživatelé v tom případě nemohou vypnout sledování změn Sledování změn:

169 Povolit uživatelům úpravy oblastí
2OP381 Manažerská informatika 1 Excel Povolit uživatelům úpravy oblastí je-li počítač připojený do domény Microsoft Windows, je možné zvolit konkrétní oblasti, které mohou konkrétní uživatelé editovat

170 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Skupina Sdílet zobrazena v případě, že je aktivován doplněk sdílení pro produkt Microsoft Lync

171 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Kap. 8 karta ZOBRAZENÍ

172 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Zobrazení sešitů Normálně Zobrazit konce stránek Rozložení stránky

173 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Zobrazení sešitů Vlastní zobrazení uloží sadu nastavení zobrazení a tisku

174 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Zobrazit má-li být zobrazeno pravítko mřížka řádek vzorců nadpisy

175 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Lupa zvětšování či zmenšování zobrazení dokumentu Přejít na výběr: zvětšíme či zmenšíme označenou oblast tak, aby vyplnila celé okno Excelu

176 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Okno Nové okno – umožňuje otevřít soubor ve více oknech – a uspořádat je

177 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Okno Ukotvit příčky – zafixuje zobrazenou část listu a zbytek listu můžeme procházet

178 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Okno Rozdělit – rozdělí okno na více podoken Skrýt (skryje aktuální okno) x zobrazit (zobrazí zvolené okno)

179 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Zobrazit vedle sebe

180 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Synchronní posuv Při prohlížení se dokumenty posouvají současně Obnovit pozici okna: obnovit pozici porovnávaných dokumentů tak, aby každý z nich zabíral stejnou část obrazovky

181 2OP381 Manažerská informatika 1
Excel Makra umožňuje zobrazit seznam maker zaznamenávat makra získat přístup k dalším možnostem maker probereme na kartě Vývojář


Stáhnout ppt "2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 2. část"

Podobné prezentace


Reklamy Google