Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 2. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 2. část."— Transkript prezentace:

1 Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 2. část

2 Obsah 4. Karta Rozložení stránky Karta Rozložení stránky 5. Karta Vzorce Karta Vzorce 6. Karta Data Karta Data 7. Karta Revize Karta Revize 8. Karta Zobrazení Karta Zobrazení 9. Karta Vývojář 10. Karta Soubor ExcelSnímek 22OP381 Manažerská informatika 1

3 KARTA ROZLOŽENÍ STRÁNKY Kap. 4 ExcelSnímek 32OP381 Manažerská informatika 1

4 Motiv Barvy Písma Efekty ExcelSnímek 42OP381 Manažerská informatika 1

5 Vzhled stránky: Stránka Orientace Měřítko Formát papíru Číslo první stránky ExcelSnímek 52OP381 Manažerská informatika 1

6 Vzhled stránky: Okraje ExcelSnímek 62OP381 Manažerská informatika 1 centrování

7 Vzhled stránky: Záhlaví a zápatí ExcelSnímek 72OP381 Manažerská informatika 1

8 Vzhled stránky: List ExcelSnímek 82OP381 Manažerská informatika 1  Oblast tisku,  Opakování nadpisů,  Tisk mřížky, záhlaví řádků a sloupců  Komentáře

9 Přizpůsobit měřítko přizpůsobí tištěnou oblast na zadaný počet stránek na šířku či na výšku ExcelSnímek 92OP381 Manažerská informatika 1

10 Možnosti listů ExcelSnímek 102OP381 Manažerská informatika 1

11 Uspořádat ExcelSnímek 112OP381 Manažerská informatika 1

12 KARTA VZORCE Kap. 5 ExcelSnímek 122OP381 Manažerská informatika 1

13 Funkce Knihovna funkcí Vložit funkci Součet na kartě Domů ExcelSnímek 132OP381 Manažerská informatika 1

14 Automatické shrnutí (karta Vzorce) průměr vypočítá průměrnou hodnotu ze zadaného rozsahu počet funkce spočítá počet buněk s čísly v zadaném rozsahu maximum vrátí maximální hodnotu, která se vyskytuje v rozsahu minimum vrátí minimální hodnotu v rozsahu ExcelSnímek 142OP381 Manažerská informatika 1

15 Rychlá analýza ExcelSnímek 152OP381 Manažerská informatika 1

16 Finanční funkce – spoření Máme 30 000 Kč – vložíme je na knížku. Od dalšího roku spoříme 1000 Kč měsíčně. 12 000 Kč poslední den roku. Správnou funkci použitých funkcí zajistí správná znaménka úbytek hotovosti (částky ukládané na vkladní knížku) zapisujeme se záporným znaménkem. ExcelSnímek 162OP381 Manažerská informatika 1

17 Příklad ExcelSnímek 172OP381 Manažerská informatika 1 B5: =-D1 C5: 0 D5: = B5+C5 B6: =D5-D$2 B7: =D5*D$3 B5: =-D1 C5: 0 D5: = B5+C5 B6: =D5-D$2 B7: =D5*D$3

18 Budoucí hodnota (buňka E5) - spoření ExcelSnímek 182OP381 Manažerská informatika 1 pro výpočet naspořené částky NEBO pro výpočet příští hodnoty investice na základě periodických, konstantních splátek a konstantní úrokové míry

19 Finanční funkce – varianty spoření ExcelSnímek 192OP381 Manažerská informatika 1

20 Další finanční funkce – spoření BUDHODNOTA(sazba;pper;splátka;souč_hod;typ) SOUČHODNOTA(sazba;pper;splátka;bud_hodn;typ) PLATBA(sazba;pper;souč_hod;bud_hod;typ) POČET.OBDOBÍ(sazba;splátka;souč_hod;bud_hod;typ) ÚROKOVÁ.MÍRA(pper;splátka;souč_hod;bud_hod;typ) ExcelSnímek 202OP381 Manažerská informatika 1

21 Míra výnosnosti Firma Encián v roce 2013 koupila nový duplikátor DVD Bude používán v letech 2014 až 2018 Roční náklady na provoz 10 000 Kč. Příjmy: 2011: 30 tis. Kč, 2012: 50 tis. Kč, 2013: 60 tis. Kč, 2014: 66 tis. Kč, 2015: 40 tis. Kč. Zajímá nás, zda je projekt dostatečně výnosný. ExcelSnímek 212OP381 Manažerská informatika 1

22 Míra výnosnosti v buňce E11 vypočítáme úrokovou sazbu, která by musela být v bance, abychom mohli v jednotlivých letech čerpat stejné zisky jako ve sloupci E E11:=Míra.Výnosnosti(E3:E8) ExcelSnímek 222OP381 Manažerská informatika 1 rozdíl příjmů a výdajů: E3: =D3+C3 E9: suma

23 Vnitřní výnosové procento … kontrola Použijeme tento údaj jako úrokovou sazbu a pro kontrolu ji uplatníme na sloupce C, D a E: E12:=E11 E13: čistá současná hodnota částek zisku vztažená k roku 0: jako součet zisku v roce 0 a diskontovaných částek úrokovou sazbou 25 % v dalších letech: E13: =E3+ČISTÁ.SOUČHODNOTA(E12;E4:E8) Čistá současná hodnota vrátí čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě diskontní sazby (první argument) a série budoucích plateb a příjmů (druhý argument funkce). Nulový výsledek potvrzuje vypočtené VVP. ExcelSnímek 232OP381 Manažerská informatika 1

24 Vnitřní výnosové procento – 2. kontrola Do buňky F4 vypočteme diskontované výdaje vztažené k roku 0, tj. kolik bychom museli mít v roce 0 připraveno, abychom pokryli výdaje v roce 1 při úrokové sazbě z buňky E12: F4: =SOUČHODNOTA($E$12;$B4;0;C4) Vzorec z buňky F4 zkopírujeme do oblasti F3:H8. Do součtového řádku dáme sumy. V buňce H9 musí vyjít nulová hodnota. ExcelSnímek 242OP381 Manažerská informatika 1

25 Lineární a nelineární odpis zakoupeného duplikátoru ODPIS.LIN(pořizovací cena;zůstatková cena; životnost) Pořizovací cen: 100 000 Kč Zůstatková cena: 0 Doba životnosti: 4 nebo 6 let Nelineární odpis E7: =E1-ODPIS.NELIN(E$1;E$2;E$3;$B7)... v 1. roce E8: =E7-ODPIS.NELIN(E$1;E$2;E$3;$B8)... v 2. roce a dále ExcelSnímek 252OP381 Manažerská informatika 1

26 Další funkce 1 Logické KDYŽ(podmínka;ano;ne) NEBO(logická1;logická2) Text CONCATENATE(text1;text2)  =CONCATENATE("xnova01";"@";"vse.cz") ČÁST(text;start;počet znaků) ZLEVA(text;znaky) ZPRAVA(text;znaky) ExcelSnímek 262OP381 Manažerská informatika 1

27 Další funkce 2 Datum a čas ČAS(hodina;minuta;sekunda) DATUM(rok;měsíc;den) DEN(pořadové_číslo) DENTÝDNE(pořadové;typ) MĚSÍC(pořadové_číslo) ROK(pořadové) DNES() NYNÍ() ROK360(start;konec;metoda) NETWORKDAYS(začátek;konec;svátky) ExcelSnímek 272OP381 Manažerská informatika 1

28 Další funkce 3 Vyhledávací a referenční funkce INDEX(pole;řádek;sloupec) SVYHLEDAT(hledat;tabulka;sloupec;typ) VVYHLEDAT(hledat;tabulka;řádek;typ) ZVOLIT(index;hodnota1) ExcelSnímek 282OP381 Manažerská informatika 1

29 Další funkce 4 Matematické a trigonometrické funkce ABS(číslo) ARCCOS(číslo), ARCSIN(číslo), ARCTG(číslo) CELÁ.ČÁST(číslo) COS(číslo), SIN(číslo), TG(číslo) DEGREES(úhel) DETERMINANT(pole) EXP(číslo) FAKTORIÁL(číslo) INVERZE(pole) KOMBINACE (počet;kombinace) LN(číslo) LOG(číslo) LOGZ(číslo;základ) MOD(číslo;dělitel) NÁHČÍSLO() ODMOCNINA(číslo) PI() POWER(číslo;mocnina) RADIANS(úhel) ROMAN(číslo;forma) SOUČIN(číslo1;číslo2;...) SOUČIN.MATIC (pole1;pole2) SUBTOTAL (funkce;odkaz;...) SUMA(číslo1;číslo2;...) SUMIF (oblast;kritéria;součet) USEKNOUT(číslo;desetiny) ZAOKROUHLIT (číslo;číslice) ExcelSnímek 292OP381 Manažerská informatika 1

30 Další funkce 5 Statistické funkce MAX(číslo1;číslo2;...) MEDIAN(číslo1;číslo2;...) MIN(číslo1;číslo2;...) POČET(hodnota1;hodnota2;...) POČET2(hodnota1;hodnota2;...) PRŮMĚR(číslo1;číslo2;...) ExcelSnímek 302OP381 Manažerská informatika 1

31 Zaokrouhlení čísla Rozdíl: zaokrouhlení čísla x použití číselného formátu Nový list Zaokrouhlit Do A1: 1492,586 Zobrazíme na 1 des. místo A2: = A1*2 B2: =ZAOKROUHLIT(B1;1) B3 : =B2*2 Odkaz: C3: =ZAOKROUHLIT(C1;C2) ExcelSnímek 312OP381 Manažerská informatika 1 Do C2: 0: zaokrouhlujeme na celé číslo -1: zaokrouhlujeme na desítky -2: na stovky -3 na tisíce

32 Matematické funkce pro zaokrouhlení ROUNDDOWN(číslo;číslice) Zaokrouhlí číslo dolů směrem k nule … vždy zaokrouhluje dolů Argumenty:  > 0: zaokrouhlí se číslo dolů - např. =ROUNDDOWN(19,9999;2) vrátí 19,99.  = 0 na nejbližší nižší celou hodnotu - např. =ROUNDDOWN(19,9999;0) je 19  < 0, dolů doleva od desetinné čárky - např. =ROUNDDOWN(19,9999;-1) je 10 ROUNDUP(číslo;číslice) Zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(číslo) Zaokrouhlí kladné číslo nahoru a záporné číslo dolů na nejbližší liché celé číslo ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(číslo) Zaokrouhlí kladné číslo nahoru a záporné číslo dolů na nejbližší sudé celé číslo ExcelSnímek 322OP381 Manažerská informatika 1

33 Definované názvy Tabulku 1 – prodeje – převedeme na rozsah E10: =SUMA(E4:E9) Rozsah E4:E9... nazveme Leden V poli názvů Tlačítko Definovat název ExcelSnímek 332OP381 Manažerská informatika 1

34 Definované názvy Vytvořit z výběru Použít nadefinované názvy v již hotových vzorcích ExcelSnímek 342OP381 Manažerská informatika 1

35 Správce názvů ExcelSnímek 352OP381 Manažerská informatika 1

36 Použití názvů Pro snadný přechod na nazvanou oblast Na kartě DOMŮ tlačítko Najít a vybrat volba Přejít na F5 Pro hypertextové odkazy Místo v tomto dokumentu  Název ExcelSnímek 362OP381 Manažerská informatika 1

37 Závislosti vzorců – kontrola věcné správnosti Zobrazí šipky, které označí buňky, které mají vliv na hodnotu aktuální buňky x na které má vliv hodnota aktuálně vybrané buňky ExcelSnímek 372OP381 Manažerská informatika 1

38 Předchůdci a následníci ExcelSnímek 382OP381 Manažerská informatika 1

39 Kontrola chyb Pro zkontrolování, zda vzorec neobsahuje běžné chyby. Můžeme vysledovat příčinu chyby nebo vysledovat a odstranit případné cyklické odkazy v tabulce. Chybové buňky obsahují chybová hlášení nebo jsou pouze označeny zeleně v levém horním rohu buňky. ExcelSnímek 392OP381 Manažerská informatika 1

40 Vyhodnocení vzorce Simulujeme průběh výpočtu v dané buňce ExcelSnímek 402OP381 Manažerská informatika 1

41 Okno kukátka ExcelSnímek 412OP381 Manažerská informatika 1

42 Výpočet proces výpočtu vzorců a zobrazení výsledků Excel přepočítává vzorce v případě, že se změní buňky, na kterých jsou vzorce závislé je-li vypnut automatický přepočet: ruční zapnutí přepočítání celého sešitu: F9 přepočítání listu: Shift F9 ExcelSnímek 422OP381 Manažerská informatika 1

43 KARTA DATA Kap. 6 ExcelSnímek 432OP381 Manažerská informatika 1

44 Seznam Seznam … data uspořádaná v tabulce Seznam má svou strukturu definovanou v prvním řádku tabulky – odlišně formátovat Jednotlivé řádky tabulky obsahují záznam o jedné větě Ve firmě Encián zaznamenávají faktury prodejů licencí programů ExcelSnímek 442OP381 Manažerská informatika 1

45 Data firmy Encián ExcelSnímek 452OP381 Manažerská informatika 1 Faktury: faktury prodeje licencí programů (102 za pololetí)  Faktura: jednoznačné číslo faktury  E_mail: uživatelský účet fakturujícího zaměstnance  Datum: datum fakturace  IČ: identifikační číslo zákazníka (odběratele)

46 Data firmy Encián ExcelSnímek 462OP381 Manažerská informatika 1 Licence: Na jedné faktuře je uvedena jedna či více položek licencí, které jsou prodávány (178 licencí za pololetí)  Program: značka programu (BON, FIN, INV, KAU, SAF, POD)  Sériové_číslo: sériové číslo licence v rámci programu, jednoznačným označením licence je kombinace sloupců Program a Sériové_číslo  Faktura: číslo faktury, na níž je licence fakturována

47 Data firmy Encián ExcelSnímek 472OP381 Manažerská informatika 1 Programy: V tabulce Programy jsou doplněny názvy programů a cena za program, která je platná po celé pololetí (6 různých programů)  Program: jednoznačná značka programu  Program_v: název (vysvětlivka značky) programu  Cena: cena v Kč, která je platné celé pololetí

48 Data firmy Encián Podniky data o odběratelích (69 odběratelů)  IČ: jednoznačné identifikační číslo podniku  Název_podniku: smyšlený název podniku – křestní jméno  Stadium: stadium vývoje odběratele (existence, životní styl růst, zastavený růst, rozvoj, zastavený rozvoj, vyspělost)  NACE1, NACE2,..., NACE6: číselná klasifikace až 6 základních ekonomických činností podniku  PSČ, Obec, Ulice: adresa odběratele  Telefon: telefonní kontakt na odběratele  Bankovní_účet a Bankovní_kód: bankovní účet odběratele ExcelSnímek 482OP381 Manažerská informatika 1

49 Názvy tabulek Tabulky jsou nazvány: Tab_Faktury (A2:D103) Tab_Licence (A2:C179) Tab_Programy (A2:C7) Tab_Podniky (A2:O70) ExcelSnímek 492OP381 Manažerská informatika 1

50 Vztahy mezi tabulkami ExcelSnímek 502OP381 Manažerská informatika 1

51 Relace od verze Excelu 2013 lze tabulky z různých listů propojovat do datového modelu nastavením relací Relace = propojení mezi dvěma tabulkami dat založené na odpovídajících datech v každé tabulce ExcelSnímek 512OP381 Manažerská informatika 1 novinka

52 Typy relací 1:1 pokud bychom například na jedné faktuře fakturovali vždy právě jeden program 1:N na faktuře může být fakturováno více licencí N:N … ne!!! následek – chyby způsobené cyklickou závislostí pokud vytvoříme spojení mezi dvěma tabulkami, která jsou N:N nebo nepřímá spojení – řetěz relací mezi tabulkami, které jsou v každé relaci 1:N, ale pokud se podíváme na okrajové body, jde o N:N ExcelSnímek 522OP381 Manažerská informatika 1

53 Relace v našem příkladu možné využít mezi tabulkami Tab_Faktury a Tab_Licence prostřednictvím pole Faktura není možné nastavit není možné např. spočítat částku, která byla fakturována – cena za programy je v tabulce Tab_Programy. Tabulku Tab_Faktury a Tab_Programy bychom museli napojit prostřednictvím tabulky Tab_Licence ExcelSnímek 532OP381 Manažerská informatika 1

54 Pomocná tabulka a relace pomůžeme si vytvořením listu s pomocnou tabulkou Tab_Programy a Tab_Faktury Tab_Podniky k této nově vzniklé tabulce poté napojíme pomocí relace ExcelSnímek 542OP381 Manažerská informatika 1

55 Pomocná tabulka: list Licence2 nadpisy sloupců A – L: Faktura, E_mail, Datum, IČ, Program, Program_v, Sériové_číslo, Cena, Měsíc, Měsíc_v, Den, Den_v Doplníme data: Faktura: =Licence!C2 (pouze převzetí z listu Licence) E_mail: =SVYHLEDAT($A2;Tab_Faktury;2) ExcelSnímek 552OP381 Manažerská informatika 1

56 SVYHLEDAT funkce SVYHLEDAT 4 parametry  Hledat – hodnota vyskytující se v seznamu i v kódovací tabulce  Tabulka – prohledávací (kódovací) tabulka, musí být řazena podle prvního sloupce vzestupně  pojmenovaná oblast – nebo absolutní adresování  Sloupec – pořadové číslo sloupce v kódovací tabulce, z něhož chceme čerpat hodnotu (první sloupec má číslo 1)  Typ – zda hledáme na přibližnou shodu či přesnou shodu (hodnota Nepravda nebo 0) ExcelSnímek 562OP381 Manažerská informatika 1 =SVYHLEDAT($A2;Tab_Faktury;2)

57 Licence2: SVyhledat Datum: =SVYHLEDAT($A2;Tab_Faktury;3) IČ: =SVYHLEDAT($A2;Tab_Faktury;4) Program: =Licence!A2 Program_v: =SVYHLEDAT($E2;Tab_Programy;2) Sériové_číslo: =Licence!B2 Cena: =SVYHLEDAT($E2;Tab_Programy;3) ExcelSnímek 572OP381 Manažerská informatika 1

58 Licence2: funkce Měsíc, Zvolit Měsíc: =MĚSÍC(C2) Výsledkem funkce MĚSÍC je pořadí měsíce data v argumentu Měsíc_v: =ZVOLIT(I2;"leden";"únor";"březen";"duben"; "květen";"červen") Dle pořadí udaného prvním argumentem vybere funkce ZVOLIT jeden z následujících argumentů, např. leden má pořadí 1 ExcelSnímek 582OP381 Manažerská informatika 1

59 Licence2: funkce DenTýdne, Zvolit Den: =DENTÝDNE(C2;2) Výsledkem funkce DENTÝDNE je pořadí dne v kalendářním týdnu data v argumentu. Druhý argument určuje způsob číslování dnů. Je-li hodnota druhého argumentu 2, jsou číslovány dny v pořadí pondělí (1) – neděle (7). Den_v: =ZVOLIT(K2;"po";"út";"st";"čt";"pá";"so";"ne") ExcelSnímek 592OP381 Manažerská informatika 1

60 Úprava Licence2 Výpočty rozkopírujeme do 179. řádku Naformátujeme jako tabulku Stylu tabulky 3 Tabulku přejmenujeme: V kartě NÁVRH ve skupině Vlastnosti změníme název v poli Název tabulky na VlastnostiTab_Licence2 Šířky sloupců přizpůsobíme obsahu ExcelSnímek 602OP381 Manažerská informatika 1

61 Relace Data, Datové nástroje, Relace v okně Spravovat relace – Nová 1. tabulka – v relaci 1:N – ta na straně N  Tab_Licence2 … sloupec IČ, který je v relaci s primárním sloupcem. Související tabulka – ta v relaci na straně 1  alespoň 1 sloupec v relaci – tj. Tab_Podniky  související sloupec – s jedinečnými hodnotami odpovídající hodnotám z dříve zvoleného sloupce – zde sloupec IČ ExcelSnímek 612OP381 Manažerská informatika 1

62 Kontingenční tabulka a graf Interaktivní tabulka (sestava aplikace Excel), která rychle a přehledně kombinuje, porovnává a analyzuje velká množství dat Kontingenční tabulka a graf shrnují data většího rozsahu Karta Vložení, skupina Tabulky, Kontingenční tabulka ExcelSnímek 622OP381 Manažerská informatika 1

63 Doporučené kontingenční tabulky ExcelSnímek 632OP381 Manažerská informatika 1 z jakých zdrojových dat bude tabulka sestavena jiná kontingenční tabulka

64 Kontingenční tabulka přehled tržeb za jednotlivé programy (řádky) v jednotlivých měsících (sloupce) Vložení, Tabulky, Kontingenční tabulka ExcelSnímek 642OP381 Manažerská informatika 1

65 Kontingenční tabulka ExcelSnímek 652OP381 Manažerská informatika 1

66 Popisky v KT Vybereme buňku A3: Možnosti, Aktivní pole, Aktivní pole změníme Součet z Cena na Tržby Do buňky A4 zapíšeme text Program Do buňky B3 zapíšeme text Měsíc Do buňky A11 zapíšeme text Celkem – text se promítne i do buňky H4 list přejmenujeme na Kt_Prodeje ExcelSnímek 662OP381 Manažerská informatika 1

67 Styl KT (karta Návrh) ExcelSnímek 672OP381 Manažerská informatika 1 18 – Světlá: Duplikovat

68 Nový styl KT Styl kontingenční tabulky 18a – Upravený: Celá tabulka: Ohraničení, Vnitřní, Barva, Zelená velmi světlá 40% Pruh prvního řádku: Výplň, Barva pozadí, Zelená velmi světlá 80 % Řádek záhlaví: Výplň, Barva pozadí, Zelená Řádek celkových součtů: Výplň, Barva pozadí, Zelená ExcelSnímek 682OP381 Manažerská informatika 1

69 Styl kontingenční tabulky 18a - Upravený Pruhované řádky Nový styl aplikujeme na kontingenční tabulku ExcelSnímek 692OP381 Manažerská informatika 1

70 Filtry v KT FILTRY POPISKŮ Můžeme vybírat řádky/sloupce dle textu nadpisu řádku/sloupce (v našem případě dle názvu programu/názvu měsíce) FILTRY HODNOT řádky dle součtového sloupce/řádku (v našem případě dle pololetních tržeb za jednotlivý program/měsíčních tržeb za všechny programy) ExcelSnímek 702OP381 Manažerská informatika 1

71 Kontextová karta Návrh pro účely zkoušení přesuneme E_mail do oblasti Popisky řádků ExcelSnímek 712OP381 Manažerská informatika 1

72 Karta Návrh ExcelSnímek 722OP381 Manažerská informatika 1

73 Karta Analýza skupina Zobrazit skupina Akce skupina Data ExcelSnímek 732OP381 Manažerská informatika 1

74 Změna KT v jakých dnech týdne se programy nejvíce prodávají do sloupců Den_v počet Zobrazit hodnoty jako: % z celkového součtu ExcelSnímek 742OP381 Manažerská informatika 1

75 Kopírování KT připravíme nový list Kt_Prodeje_2 Analýza, Akce, Vybrat, Celá KT Kopírovat – Vložit upravíme tabulku na původní – prodeje programů v měsících ExcelSnímek 752OP381 Manažerská informatika 1

76 Filtrování v KT: Miloš Adamec ExcelSnímek 762OP381 Manažerská informatika 1

77 Detaily KT Poklepáním do hodnoty v KT ExcelSnímek 772OP381 Manažerská informatika 1

78 Více řádkových polí Zajímá nás prodej v měsících jednotlivých programů dále analyzovaných dle typu odběratele Poklepáním do programu Podnikatel ExcelSnímek 782OP381 Manažerská informatika 1

79 Více sloupcových polí poklepáním do měsíce doplněním pole do Popisku sloupců ExcelSnímek 792OP381 Manažerská informatika 1

80 Více datových polí Chceme v tabulce vyjádřit nejen celkovou tržbu za programy v jednotlivých měsících, ale také počet prodaných kusů programů ExcelSnímek 802OP381 Manažerská informatika 1

81 Skupiny Analýza, Skupina, Seskupit výběr ExcelSnímek 812OP381 Manažerská informatika 1

82 Další výpočty v KT V případě, že v tabulce chceme dopočítat další hodnoty, můžeme vytvořit vlastní vzorce v počítaných polích a počítaných položkách. Počítanou položku použijeme, chcete-li ve vzorci použít data z jedné nebo více konkrétních položek uvnitř pole. Počítané pole použijte v případě, že ve vzorci chcete použít data z jiného pole. ExcelSnímek 822OP381 Manažerská informatika 1

83 Počítaná položka Chceme zjistit, kolik dohromady tvoří tržby za program Bonita a Finanční analýza v KT se postavíme do záhlaví řádků Analýza, Výpočty, Pole, položky a sady, Počítaná položka ExcelSnímek 832OP381 Manažerská informatika 1

84 Počítané pole Jestliže tržba přesáhne 20 000 Kč, bude vyplacen Bonus ve výši 5 % z tržby v KT se postavíme dovnitř KT ExcelSnímek 842OP381 Manažerská informatika 1

85 Seznam vzorců Pole, položky a sady, Seznam vzorců odstranění polí a položek – v okně – vybereme v poli Název a klikneme do Odstranit ExcelSnímek 852OP381 Manažerská informatika 1

86 Průřez Vložení filtry nebo Analýza, Filtr ExcelSnímek 862OP381 Manažerská informatika 1

87 Časová osa Vložení filtry nebo Analýza, Filtr ExcelSnímek 872OP381 Manažerská informatika 1 novinka

88 Datový model: KT3 přidáme pole Stadium relace vytvořena dříve v podokně Pole kontingenční tabulky klikneme do volby Další tabulky pod seznamem polí nová KT – list nazveme KT3 pole Stadium do sloupců místo měsíců ExcelSnímek 882OP381 Manažerská informatika 1

89 Datový model: KT4 nová KT na nový list nazvaný KT4 Vložení, Tabulky, Kontingenční tabulka Použít externí zdroj dat – Zvolit připojení Datový model tohoto sešitu – Tabulky v datovém modelu sešitu z tabulky Tab_Licence2 dáme do řádků Program_v do sumy hodnoty pole Cena z tabulky Tab_Podniky dáme do sloupců pole Stadium ExcelSnímek 892OP381 Manažerská informatika 1

90 Kontingenční graf: počet prodaných programů v měsících ExcelSnímek 902OP381 Manažerská informatika 1

91 Filtr v kontingenčním grafu: první 3 měsíce ExcelSnímek 912OP381 Manažerská informatika 1

92 Načíst externí data Systémy Windows a Microsoft Office poskytují ovladače ODBC a zprostředkovatele OLE DB, jejichž pomocí můžete načíst data z následujících zdrojů dat: Z aplikace Access. Z webu (soubory HTML na webu). Z textu (z textových souborů). Z jiných zdrojů:  systém Microsoft SQL Server, služba SQL Server Analysis Services a soubory XML. Pomocí Průvodce datovým připojením a aplikace Microsoft Query můžete získat přístup k mnoha dalším zdrojům dat, které mají příslušné zprostředkovatele OLE DB a ovladače ODBC, včetně sešitů aplikace Excel a databází Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle a DB2. ExcelSnímek 922OP381 Manažerská informatika 1

93 Načtení externích dat NACE.txt Data, Načíst externí data, Z textu Importovat  Středoevropské jazyky  Tabulátor na list Nace od buňky A1 ExcelSnímek 932OP381 Manažerská informatika 1

94 Využití naimportovaných dat v tabulce Tab_Podniky na listu Podniky hodnoty převedeme na čísla – vedle sloupce NACE1 nový sloupec E: NACE1_č  vzorec: funkce =HODNOTA(D2) sloupec F: nadepíšeme Klasifikace  později zde rozkódujeme dle čísla textový popis na kartě Nace ExcelSnímek 942OP381 Manažerská informatika 1

95 Využití naimportovaných dat na kartě Nace potřebujeme získat pouze 4 číslice (místo 5 či 6) číslo vydějíme 100 a odsekneme případnou desetinnou část na listu Nace za sloupce A nový sloupec do B1: =USEKNOUT(A1/100) sloupce B a C označíme a nazveme Tab_Nace na listu Podniky do F2: =SVYHLEDAT(E2;Tab_Nace;2;1) ExcelSnímek 952OP381 Manažerská informatika 1

96 Připojení data z textového souboru jsou naimportována stále existuje propojení na původní zdroj v případě změny: Aktualizovat vše Vlastnosti připojení (nastavení na kartě Použít) ExcelSnímek 962OP381 Manažerská informatika 1

97 Seřadit na kartě Data ve skupině Seřadit a filtrovat Seřadit od A do Z Seřadit od nejmenšího k největšímu ExcelSnímek 972OP381 Manažerská informatika 1

98 Seřadit čísla od nejmenších záporných po největší kladná časové údaje od nejstarších k nejmladším text – nejdříve čísla v textovém formátu, poté ostatní texty logické hodnoty – nepravda, poté pravda chybová hlášení dle pořadí vzniku prázdné buňky ExcelSnímek 982OP381 Manažerská informatika 1

99 Data, Seřadit a filtrovat, Seřadit ExcelSnímek 992OP381 Manažerská informatika 1 prvotně podle Programu a druhotně dle Měsíc_v

100 Filtry Filtry textu Rovná se, Nerovná se, Má na začátku, Má na konci, Obsahuje, Neobsahuje, Filtry čísel Rovná se, Nerovná se, Větší než, Větší než nebo rovno, Menší než, Menší než nebo rovno, Mezi, Prvních 10 (dané množství prvních či posledních položek či procent položek), Nad průměrem (při změně dat je průměr znovu automaticky přepočítán), Pod průměrem, Filtry kalendářních dat Rovná se, Před, Po, Mezi, Zítra, Dnes, Včera, Týden – příští, tento, minulý, Měsíc – příští, tento, minulý, Čtvrtletí – příští, tento, minulé, Rok – příští, tento, minulý, Od začátku roku, Všechna data v období. ExcelSnímek 1002OP381 Manažerská informatika 1

101 Automatický filtr v tabulce Licence2 zobrazíme záznamy z ledna o programu Bonita ExcelSnímek 1012OP381 Manažerská informatika 1

102 Vlastní automatický filtr vyfiltrovat prodeje v lednu, únoru a červnu ExcelSnímek 1022OP381 Manažerská informatika 1

103 Rozšířený filtr 1 všechny prodané programy Investice na list Filtr: A1: Program_v A2: Investice Data, Seřadit a filtrovat, Upřesnit ExcelSnímek 1032OP381 Manažerská informatika 1

104 Rozšířený filtr 2 programy Bonita prodané v pondělí B1: Den_v B2: po oblast kritérií: na listu Filtr A1:B2 ExcelSnímek 1042OP381 Manažerská informatika 1

105 Rozšířený filtr 3 programy Bonita prodané firmám v lednu a programy Finanční analýza prodané firmám v únoru upravíme podmínky: B1: Měsíc_v A2: Bonita B2: leden do 3. řádku další podmínku: Finanční analýza a únor ExcelSnímek 1052OP381 Manažerská informatika 1

106 Filtrovat jinam v okně Rozšířený filtr Kopírovat jinam do A190 Filtr – omezení počtu sloupců zajímají nás jen sloupce Faktura, Datum, IČ, Program_v. do buněk A210 až D210 okno Rozšířený filtr vyplníme shodně s předchozím zadáním, ovšem v poli Kopírovat do zadáme nadpisy sloupců A210:D210 ExcelSnímek 1062OP381 Manažerská informatika 1

107 Formulář Soubor, Možnosti, Panel nástrojů Rychlý přístup ExcelSnímek 1072OP381 Manažerská informatika 1

108 Formulář Licence ExcelSnímek 1082OP381 Manažerská informatika 1

109 Souhrn ExcelSnímek 1092OP381 Manažerská informatika 1 Je nástroj pro vytvoření sumarizací v seznamu. Tabulku Licence2 vykopírujeme na nový list Souhrn – převedeme na rozsah Pomocí Souhrnu vložíme souhrn – danou funkcí do daného sloupce: součet, počet, průměr, minimum, maximum, součin Tabulka musí být tříděna dle sloupce použitého pro souhrny (U každé změny ve sloupci … použít funkci …)

110 Souhrn – počty prodaných programů v měsících ExcelSnímek 1102OP381 Manažerská informatika 1

111 Souhrn 2 v rámci analýzy po měsících chceme zjistit také počty prodaných programů – dle typu programu U každé změny ve sloupci: Program_v Použít funkci: Počet Přidat souhrn do sloupce: Sériové_číslo Odškrtneme volbu Nahradit aktuální souhrny ExcelSnímek 1112OP381 Manažerská informatika 1

112 Seskupit a Oddělit ExcelSnímek 1122OP381 Manažerská informatika 1

113 Text do sloupců umožňuje rozdělit obsah jedné buňky do samostatných sloupců na listu Faktury – oddělit z e-mailu jméno a příjmení ExcelSnímek 1132OP381 Manažerská informatika 1

114 Odebrat duplicity Tlačítko Odebrat duplicity umožňuje prohledat seznam a odstranit duplicitní řádky Příklad: Sedmý řádek s programem SAFI nakopírujeme znovu na 8. řádek – vytvoříme duplicitu Pomocí funkce Odebrat duplicity duplicitu odstraníme ExcelSnímek 1142OP381 Manažerská informatika 1

115 Ověření dat List Licence Sériové číslo  Celé číslo 100 – 999  Zpráva při zadávání: Zadejte číslo v délce tři číslice  Chybové hlášení: ExcelSnímek 1152OP381 Manažerská informatika 1

116 Ověření dat 2 ExcelSnímek 1162OP381 Manažerská informatika 1

117 Zakroužkovat neplatná data Na listu Licence: Zakroužkovat neplatná data Červeně zakroužkované buňky A1 a A2 – mají totiž nastavené, jako celý sloupec, ověření dat, jemuž obsah buněk nevyhovuje. Vymazat kroužky ověření ExcelSnímek 1172OP381 Manažerská informatika 1

118 Sloučit Kombinuje hodnoty z více rozsahů do nového rozsahu. Demonstrační příklad: Máme údaje za prodeje programů za 1. pololetí roku 2013 … list Rok 2013 1. pololetí roku 2014 … list Rok 2014 celkové údaje … list Celkem (ponecháme jen záhlaví tabulky) Rozsahy sloučíme do listu Celkem ExcelSnímek 1182OP381 Manažerská informatika 1

119 Sloučit ExcelSnímek 1192OP381 Manažerská informatika 1

120 Citlivostní analýza Citlivostní analýza umožňuje vyzkoušet vliv různých vstupních hodnot na vzorce v listu. Správce scénářů  kterým lze připravit různé varianty hodnot a přepínat mezi nimi. Hledání řešení  pro vyhledání správného vstupu v situaci, kdy známe požadovaný výsledek. Tabulka dat  pro současné zobrazení výsledků různých vstupů. ExcelSnímek 1202OP381 Manažerská informatika 1

121 Správce scénářů Uvažujeme o zvýšení cen programů - jak by vzrostla tržba za předpokladu, že bude prodáno stejné množství programů Variantní vstupy na listu Prodeje D4:D9 Aktuální ceny Zvýšené ceny – o 100 Kč: 2000, 3900, 4100, 2500, 19100 ExcelSnímek 1212OP381 Manažerská informatika 1

122 Hledání řešení vstupní hodnoty  výstupní hodnoty dané vzorci buňka se vzorcem má nabýt požadované hodnoty  hledáme hodnoty ve vstupních buňkách ExcelSnímek 1222OP381 Manažerská informatika 1 Tento nástroj pracuje pouze s jednou proměnnou vstupní hodnotou.

123 Hledání řešení - příklad Firma se rozhodla vyrábět pevné boxy na cd a dvd pro účely distribuce softwaru firmám i pro volný prodej. Celkové náklady na výrobu vzrůstají nelineárně s počtem vyrobených boxů, tržby od určité hranice klesají – nasycuje se trh, snižuje se cena. Pro denní výrobu jsou platné následující rovnice náklady:x 2 + 110x + 1500 tržby: x * (350 – 3x) ExcelSnímek 1232OP381 Manažerská informatika 1

124 Řešíme rovnici: hledáme body zvratu x*(350-3x)=x 2 +110x+1500 -3x 2 +350x=x 2 +110x+1500 -4x 2 +240x-1500=0 ExcelSnímek 1242OP381 Manažerská informatika 1

125 Hledání řešení – příprava příkladu ExcelSnímek 1252OP381 Manažerská informatika 1

126 Hledání řešení Nalezli jsme body zvratu a výroba boxů je pro nás tudíž rentabilní v rozsahu od 8 do 52 kusů. ExcelSnímek 1262OP381 Manažerská informatika 1

127 Tabulka dat Tabulku dat použijeme, máme-li vzorec, ve kterém se používá jedna nebo dvě proměnné a chceme přehledně zobrazit na jednom místě všechny výsledky. Umožňuje vytvořit z hodnot a vzorců v listu tabulku dat, tzv. citlivostní analýza dat v tabulce. Chcete-li analyzovat více než dvě proměnné, můžete použít scénáře (ten může mít maximálně 32 různých hodnot). ExcelSnímek 1272OP381 Manažerská informatika 1

128 Tabulka dat Nový list Tabulka dat: Příklad: Abychom mohli začít s výrobou boxů na cd a dvd, potřebujeme investovat do rozšíření výroby. Víme, jaké úrokové sazby jsou obvyklé, a máme představu, kolik bychom mohli splácet. Prvotně předpokládáme, že úvěr bychom chtěli splatit za 5 let, úrokovou sazbu předpokládáme 10 % a ročně bychom mohli splácet 120 000 Kč. ExcelSnímek 1282OP381 Manažerská informatika 1

129 Tabulka dat Připravíme záhlaví tabulky V levé horní buňce vzorec: =BUDHODNOTA(B2;B3;B4;B5) Označíme D2:M10 – Tabulka dat  Vstupní buňka řádku: B4  Vstupní buňka sloupce: B2 ExcelSnímek 1292OP381 Manažerská informatika 1

130 Doplňky Analytické nástroje obsahují nástroje pro analýzu statistických a inženýrských dat Řešitel nástroj obsahující sadu numerických metod pro řešení a optimalizaci rovnic ExcelSnímek 1302OP381 Manažerská informatika 1

131 Aktivace doplňků Soubor, Možnosti ExcelSnímek 1312OP381 Manažerská informatika 1

132 Karta Data – Analýza ExcelSnímek 1322OP381 Manažerská informatika 1

133 Histogram ExcelSnímek 1332OP381 Manažerská informatika 1 Histogram vypočte individuální a kumulativní četnosti oblasti buněk dat a tříd dat. Generuje údaje o počtu výskytů určité hodnoty v sadě dat. Příklad: Chceme vyhodnotit tržby za prodej programů jednotlivým odběratelům – odběratele rozdělujeme dle regionu, tj. dle první číslice PSČ. Pro tento účel si připravíme na list nazvaný PSČ tabulku s tržbami. Odběratelé jsou rozděleni do sedmi skupin, což využijeme později.

134 Histogram – zadání ExcelSnímek 1342OP381 Manažerská informatika 1

135 Histogram – řešení Výsledkem je tabulka s četnostmi. Vidíme, že do 5 000 Kč u nás utratilo 24 firem, 2 firmy utratily více než 40 000 Kč. ExcelSnímek 1352OP381 Manažerská informatika 1

136 Popisná statistika Nástroj Popisná statistika vytváří sestavu statistických kritérií s jednou variantou pro data ve vstupní oblasti a poskytuje informace o celkovém trendu a variabilitě dat. Příklad: Vstupní data na listu PSČ ExcelSnímek 1362OP381 Manažerská informatika 1

137 Popisná statistika ExcelSnímek 1372OP381 Manažerská informatika 1

138 Regresní analýza Analytický nástroj Regrese provede lineární regresi tak, že pomocí metody nejmenších čtverců proloží přímku sadou pozorování. Regrese umožňuje analyzovat, jakým způsobem ovlivňují hodnoty jedné nebo více nezávislých proměnných hodnotu jedné závislé proměnné. ExcelSnímek 1382OP381 Manažerská informatika 1

139 Regresní analýza – příklad Řidiči služebního vozidla zjišťovali spotřebu při cestě do různých cílů služebních cest. Cílem je vypočítat průměrnou spotřebu na 1 km a fixní spotřebu na přistavení vozidla. Nový list Služební cesty ExcelSnímek 1392OP381 Manažerská informatika 1

140 Regresní analýza – příklad ExcelSnímek 1402OP381 Manažerská informatika 1

141 Regresní analýza – výsledek Z výsledných hodnot nás nejvíce zajímají koeficienty: hranice:  3,129004 – tj. fixní spotřeba na přistavení vozidla km:  0,080159 – tj. spotřeba na 1 km Rovnice pro výpočet spotřeby benzínu: spotřeba v litrech = 3,13 + 0,08 * počet kilometrů ExcelSnímek 1412OP381 Manažerská informatika 1

142 Regresní analýza – výsledek Ověříme vzorec na listu Služební cesty ve sloupci D: Do buňky D3 zapíšeme vzorec =$G$18+$G$19*B3 Rozkopírujeme do rozsahu D3:D13 Vypočítaná spotřeba zhruba odpovídá skutečné. ExcelSnímek 1422OP381 Manažerská informatika 1

143 Regresní analýza Názvy statistických veličin zde neodpovídají standardní terminologii. ExcelSnímek 1432OP381 Manažerská informatika 1

144 Řešitel Pomocí Řešitele můžete nalézt optimální hodnotu pro vzorec v jedné buňce listu. Upravuje hodnoty v měněných buňkách tak, aby byl dosažen požadovaný výsledek. Přičemž respektuje případné omezující podmínky. Umožňuje: stanovit nejvýnosnější kombinaci výrobků (úlohy řešení simplexovou metodou) vyřešit problém nejlevnější dopravy (dopravní problém) další úlohy ExcelSnímek 1442OP381 Manažerská informatika 1

145 Řešitel – příklad Vyrábíme 2 typy pevných boxů na cd a dvd pro účely distribuce softwaru: 2 druhy materiálu:  překližky na pevný obal  a vložených fóliových pošetek. Box Alice: 6 fóliových pošetek uspořádané tři a tři nad sebou, proto potřebuje 8 dm 2 překližky. Box Erika 4 fóliové pošetky a 4 dm 2 překližky. ExcelSnímek 1452OP381 Manažerská informatika 1

146 Řešitel – příklad Na skladě máme: 6000 fóliových pošetek 70 m2, tj. 7000 dm2 překližky Zisk z prodeje jednoho kusu boxu Alice je 10 Kč, z jednoho kusu boxu Erika je 6 Kč. Máme stanovit optimální výrobní plán, tj. výrobu, která splňuje podmínky: Respektujeme omezení materiálu pošetek i překližky. Vyrábíme nezáporné množství boxů Alice i Erika. Dosahujeme maximálního zisku. ExcelSnímek 1462OP381 Manažerská informatika 1

147 Řešitel – řešení fóliové pošetky Zde platí vztah 6a + 4e = 6000 (a – Alice, e – Erika) Kdybychom vyráběli pouze boxy Alice pak e = 0 a: 6a = 6000, a = 1000 to je v grafu bod [0;1000] Kdybychom vyráběli pouze boxy Erika pak a = 0 a: 4e = 6000, e = 1500 to je v grafu bod [1500;0] ExcelSnímek 1472OP381 Manažerská informatika 1

148 Řešitel – řešení překližka Zde platí vztah 8a + 4e = 7000 Kdybychom vyráběli pouze boxy Alice pak e = 0 a: 8a = 7000, a = 875 to je v grafu bod [0;875] Kdybychom vyráběli pouze boxy Erika pak a = 0 a: 4e = 7000, e = 1750 to je v grafu bod [1750;0] ExcelSnímek 1482OP381 Manažerská informatika 1

149 Řešitel – řešení Vybíráme optimální řešení, tj. řešení, v němž zisk z výroby 10a + 6e bude maximální. Zisk znázorníme přímkou, přičemž neznáme pravou stranu rovnice definující přímku. Zakreslíme proto např. přímku 10a + 6e = 12000 – z této rovnice vyplývají body [2000;0] a [0; 1200] Přímka znázorňuje kombinace výroby se ziskem 12 000 Kč. Přímku snižujeme, až se dotkne mnohoúhelníku, máme optimální kombinaci výroby. ExcelSnímek 1492OP381 Manažerská informatika 1

150 Řešitel – grafické řešení ExcelSnímek 1502OP381 Manažerská informatika 1

151 Řešitel – řešení ExcelSnímek 1512OP381 Manažerská informatika 1

152 Řešitel Parametry Výsledek: 500 ks boxu Alice 750 kusů boxu Erika zisk 9500 ExcelSnímek 1522OP381 Manažerská informatika 1

153 Řešitel – citlivostní zpráva stínové ceny Stínová cena uvádí, o kolik by se změnila optimální hodnota účelové funkce, kdybychom hodnotu odpovídající pravé strany zvýšili o jednotku. Interpretace stínových cen: Kdybychom dokoupili jednu jednotku daného materiálu, mohli bychom zvýšit výrobu natolik, že by zisk vzrostl o hodnotu uvedenou ve sloupci Stínová cena, tj. vyplatí se dokoupit materiál do výše stínové ceny. Stínová cena u pošetek je 1 Kč, u překližky 0,5 Kč. ExcelSnímek 1532OP381 Manažerská informatika 1

154 Řešitel – alternativy Alternativy: 1. Zvýšíme disponibilní množství překližky na 10 000 dm2. Nyní nás limituje dostupné množství pošetek. Celá výroba se přesune pouze na box Alice. Stínová cena pošetky stoupne na 1,67 Kč za kus. 2. Zvýšíme disponibilní množství pošetek na 9 000 kusů. Nyní nás limituje dostupné množství překližky. Celá výroba se přesune pouze na box Erika. Stínová cena překližky stoupne na 1,5 Kč za dm2. ExcelSnímek 1542OP381 Manažerská informatika 1

155 Dopravní problém ExcelSnímek 1552OP381 Manažerská informatika 1 Příklad 13 zaměstnanců firmy (s automobilem) je pověřeno provést prezentace nového softwaru pro klienty firmy v ČR a SR. První prezentace proběhly  v Praze (kde prezentovalo na různých místech 6 zaměstnanců)  a v Brně (7 zaměstnanců).

156 Dopravní problém ExcelSnímek 1562OP381 Manažerská informatika 1 Přesun do Bratislavy, Hrozenkova a Ostravy: do Bratislavy - 4 zaměstnanci do Hrozenkova - 3 zaměstnanci do Ostravy - 6 zaměstnanců Chceme optimálně naplánovat přesun automobily známe vzdálenost všech měst počítáme s náklady 3 Kč na ujetí 1 km minimalizujeme celkové náklady na benzín

157 Dopravní problém ExcelSnímek 1572OP381 Manažerská informatika 1 Příklad do nového sešitu Potřebujeme 3 tabulky: tabulku s náklady na přejezd z jednoho města do druhého Tabulku, ve které bude vypočítán počet osob/automobilů převážených z města do města A tabulku, ve které budou spočítané náklady na přejezdy

158 Dopravní problém ExcelSnímek 1582OP381 Manažerská informatika 1

159 Dopravní problém Parametry: ExcelSnímek 1592OP381 Manažerská informatika 1

160 Dopravní problém – řešení Z Prahy budou 4 auta přesunuta do Bratislavy a 2 do Hrozenkova, z Brna bude 1 auto přesunuto do Hrozenkova a 6 aut do Ostravy. Celkové náklady budou 9 324 Kč Alternativa: z Prahy do Ostravy vlakem – náklady 855 Kč → Do Ostravy bude všech 6 aut přesunuto z Prahy. Do Bratislavy a Hrozenkova proto pojedou auta z Brna. Celkové náklady klesnou na 7 680 Kč. ExcelSnímek 1602OP381 Manažerská informatika 1

161 KARTA REVIZE Kap. 7 ExcelSnímek 1612OP381 Manažerská informatika 1

162 Revize – Kontrola pravopisu Kontrola pravopisu – možnost využití vlastního slovníku Zdroje informací – hledání v referenčních publikacích ExcelSnímek 1622OP381 Manažerská informatika 1

163 Zdroje informací. Tezaurus ExcelSnímek 1632OP381 Manažerská informatika 1

164 Jazyk: Přeložit Přeloží označené slovo do zvoleného jazyka Opět využívá podokno Jazyk pro překlad lze zvolit, výsledek můžeme vložit do aktivní buňky nebo zkopírovat do schránky ExcelSnímek 1642OP381 Manažerská informatika 1

165 Revize – Komentář 1. Upravíme jméno v Možnostech 2. Vložíme komentář 3. Komentáře můžeme skrýt či zobrazit 4. Procházíme komentáře tlačítky Předchozí a Další ExcelSnímek 1652OP381 Manažerská informatika 1

166 Změny: Omezení úprav ExcelSnímek 1662OP381 Manažerská informatika 1 Zamknout list: nelze upravovat data (nastavení dle Formát Buňky) Zamknout sešit: struktura sešitu a okna, tj. nelze vložit či odstranit list

167 Sdílet sešit tzn. umožnit více osobám, aby na sešitu pracovaly současně ExcelSnímek 1672OP381 Manažerská informatika 1

168 Zamknout a sdílet sešit současně se sdílením sešit ochráníme heslem další uživatelé v tom případě nemohou vypnout sledování změn Sledování změn: ExcelSnímek 1682OP381 Manažerská informatika 1

169 Povolit uživatelům úpravy oblastí je-li počítač připojený do domény Microsoft Windows, je možné zvolit konkrétní oblasti, které mohou konkrétní uživatelé editovat ExcelSnímek 1692OP381 Manažerská informatika 1

170 Skupina Sdílet zobrazena v případě, že je aktivován doplněk sdílení pro produkt Microsoft Lync ExcelSnímek 1702OP381 Manažerská informatika 1

171 KARTA ZOBRAZENÍ Kap. 8 ExcelSnímek 1712OP381 Manažerská informatika 1

172 Zobrazení sešitů Normálně Zobrazit konce stránek Rozložení stránky ExcelSnímek 1722OP381 Manažerská informatika 1

173 Zobrazení sešitů Vlastní zobrazení uloží sadu nastavení zobrazení a tisku ExcelSnímek 1732OP381 Manažerská informatika 1

174 Zobrazit má-li být zobrazeno pravítko mřížka řádek vzorců nadpisy ExcelSnímek 1742OP381 Manažerská informatika 1

175 Lupa zvětšování či zmenšování zobrazení dokumentu Přejít na výběr: zvětšíme či zmenšíme označenou oblast tak, aby vyplnila celé okno Excelu ExcelSnímek 1752OP381 Manažerská informatika 1

176 Okno Nové okno – umožňuje otevřít soubor ve více oknech – a uspořádat je ExcelSnímek 1762OP381 Manažerská informatika 1

177 Okno Ukotvit příčky – zafixuje zobrazenou část listu a zbytek listu můžeme procházet ExcelSnímek 1772OP381 Manažerská informatika 1

178 Okno Rozdělit – rozdělí okno na více podoken Skrýt (skryje aktuální okno) x zobrazit (zobrazí zvolené okno) ExcelSnímek 1782OP381 Manažerská informatika 1

179 Zobrazit vedle sebe ExcelSnímek 1792OP381 Manažerská informatika 1

180 Synchronní posuv Při prohlížení se dokumenty posouvají současně Obnovit pozici okna: obnovit pozici porovnávaných dokumentů tak, aby každý z nich zabíral stejnou část obrazovky ExcelSnímek 1802OP381 Manažerská informatika 1

181 Makra umožňuje zobrazit seznam maker zaznamenávat makra získat přístup k dalším možnostem maker probereme na kartě Vývojář ExcelSnímek 1812OP381 Manažerská informatika 1


Stáhnout ppt "Snímek 1 Excel2OP381 Manažerská informatika 1 2OP381 Manažerská informatika 1 Microsoft Excel 2013 – 2. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google