Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma 4 Fiskální politika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma 4 Fiskální politika"— Transkript prezentace:

1 Téma 4 Fiskální politika
Hospodářská politika Téma 4 Fiskální politika

2 Fiskální politika Úvod do fiskální politiky Deficit a dluh
Pozice fiskální politiky Veřejné rozpočty v ČR Rozpočet EU Fiskální politika v EU Pakt stability a růstu

3 Fiskální politika – úvod
Definice Fiskální politika je makroekonomická hospodářská politika prováděná vládou a dalšími institucemi s cílem udržet vyvážený hospodářský růst a zajistit nízkou míru nezaměstnanosti; k tomuto cíli využívá vládní rozpočet

4 Fiskální politika – nositelé
Nositele FP Vláda Ministerstva Samosprávné kraje Samosprávné obce

5 Funkce FP Redistribuční – přerozdělení důchodu
Alokační – efektivní alokace veřejných statků Stabilizační – stabilizace hospodářského cyklu

6 Stabilizační funkce FP
Faktory: Velikost „vlády“ měřeno podílem veřejných výdajů na HDP Wagnerův zákon: příčinou růstu veřejných výdajů na HDP je relativní růst nákladů na veřejnou správu s rozvojem společnosti, důchodová elasticita po veřejných službách vyšší než jedna a vznik monopolů vyžadujících regulační zásahy  tendence k deficitnosti rozpočtů Organizačně institucionální rysy slabá a nestabilní vláda ohrožuje fiskální disciplínu a zvyšuje vládní dluh víceleté fiskální programy a uplatnění limitů v rozpočtovém procesu zvyšují fiskální disciplínu pravidlo vyrovnaného rozpočtu se spornými výsledky

7 Vládní finance – historie (1)
Zdroj: Tanzi V. – Schuknecht, L. Public Spending in the 20th Century. Cambridge, Cambridge University Press, 2000 p. 291.

8 Vládní finance – historie (2)
Zdroj: Tanzi V. – Schuknecht, L. Public Spending in the 20th Century. Cambridge, Cambridge University Press, 2000 p. 291.

9 Nástroje FP Automatické (vestavěné) stabilizátory
Mandatorní výdaje Progresivní zdanění Transferové platby Diskréční (záměrná) opatření Změna v daňovém systému Změna výše a struktury vládních výdajů Veřejné programy a projekty (zaměstnanosti)

10 Rozpočtové saldo Vyrovnané, deficitní, přebytkové
Každoročně vyrovnané vs. cyklicky vyrovnané Cyklické + strukturální saldo = skutečné saldo Saldo Strukturální Cyklický Skutečný Y > Y* deficit přebytek nižší deficit než strukt. Y < Y* vyšší deficit než strukt. Y ~ Y* vyrovnané roven strukt. deficitu

11 Pozice FP Neutrální, expanzivní a restriktivní
fiskální pozice: změna strukturálního salda rozpočtu v čase  strukturální deficit = expanzivní FP  strukturální přebytek = expanzivní FP  strukturální deficit = restriktivní FP  strukturální přebytek = restriktivní FP

12 Fiskální pozice v ČR Zdroj: ČNB, Inflační zpráva, Box Fiskální politika v modelovém aparátu ČNB, leden 2006.

13 Vliv FP na ekonomiku Uzavřená ekonomika rovnováha: AD  Y = C + I + G
Příklad paušální daně (Ta) výdajový multiplikátor = 1/(1-c) daňový demultiplikátor = -c/(1-c) multiplikátor transferů = c/(1-c) multiplikátor vyrovnaného rozpočtu = 1 ( G =  Ta)

14 Vliv FP na ekonomiku Uzavřená ekonomika rovnováha: AD  Y = C + I + G
Příklad proporcionálního zdanění (rovná daň) výdajový multiplikátor = 1/(1-c(1-t)) daňový demultiplikátor = -c/(1-c(1-t)) multiplikátor transferů = c/(1-c(1-t)) multiplikátor vyrovnaného rozpočtu = (1-c) /(1-c(1-t)) ( G =  TA, kde TA jsou celkové daňové příjmy)  má-li rozpočet zůstat při růstu výdajů a příjmů vyrovnaný a zároveň má-li být podpořen růst produktu, pak by souběžně mělo docházet k relativnímu poklesu míry zdanění

15 Aritmetika dluhu (1) Vládní dluh - vzniká akumulací deficitů vládních rozpočtů Bt = Bt-1 + Dt, kde B je dluh a D deficit. Deficit a jeho složky Dt = iBt-1 + Gt + TRt - TAt. iBt-1 jsou úrokové platby ze stávajícího dluhu a (Gt + TRt – TAt) je tzv. primární saldo (deficit) Tvorba dluhu Bt - Bt-1 = iBt-1 + Gt + TRt – TAt,.

16 Aritmetika dluhu (2) Dluh k HDP Opatrnostní pravidlo dluhu
pokud úroková míra v dané ekonomice převyšuje tempo růstu HDP a příjmů veřejných rozpočtů, měla by se primární bilance nakonec obrátit do přebytku, aby nebyla ohrožena dlouhodobá stabilita veřejných rozpočtů.

17 Krytí dluhu Úbytek vlastního jmění – prodejem majetku nebo poklesem obnovovacích investic Emisí státního dluhu – na domácím nebo zahraničním trhu Monetizací dluhu – nákupem státních dluhopisových papírů na sekundárním trhu Zvýšením daňových příjmů Tvorbou přebytků vládního rozpočtu

18 Rozpočty v ČR - schéma Veřejné rozpočty metodika GFS
hotovostní princip Vládní rozpočet metodika ESA95 akruální princip Zdroj: Ministerstvo financí ČR.

19 Rozpočty v ČR – vývoj v čase
Zdroj: Ministerstvo financí ČR, březen 2008.

20 Dluh vlády ČR – vývoj v čase
Zdroj: Ministerstvo financí ČR, březen 2008.

21 FP – Samostudium (1) Rozpočet Evropské unie
Zdroj BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 2.7, s Fiskální politika a Pakt Stability Zdroj BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 18., s

22 FP – Samostudium (2) Fiskální reformy
Zdroj: GUICHARD, S. at el. What promotes fiscal consolidation OECD Country experiences. Economic Department OECD, ECO/WKP(2007)13. May 28, 2007. Struktura příjmu a výdajů vládního rozpočtu v ČR. Pramen: Makroekonomická prognóza České republiky. Ministerstvo financí ČR.

23 Literatura BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 2.7, kap 18. KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, s. ISBN , kap 5 GUICHARD, S. at el. What promotes fiscal consolidation OECD Country experiences. Economic Department OECD, ECO/WKP(2007)13. May 28, 2007


Stáhnout ppt "Téma 4 Fiskální politika"

Podobné prezentace


Reklamy Google