Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Státní rozpočet,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Státní rozpočet,"— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Státní rozpočet, rozpočtové saldo, schodek, deficit, přebytek, aktivní saldo, pasivní saldo, státní dluh, veřejný dluh, alokace, redistribuce, stabilizace STÁTNÍ ROZPOČET VY-32-INOVACE-OSZ-215

2 Státní rozpočet je hlavní složkou veřejných financí Jde o celostátní bilanci (rozvahu) předpokládaných příjmů a výdajů státu za jeden rok Rozpočtové období je u nás shodné s kalendářním rokem Státní rozpočet sestavuje Ministerstvo financí a předkládá ho vládě, která po jeho projednání předkládá dále návrh rozpočtu Parlamentu ČR. Schválením v Parlamentu nabývá SR povahy rozpočtového zákona

3 V průběhu sestavování SR by měla být dodržována zásada publicity, tj. podrobného informování veřejnosti o návrhu rozpočtu a jeho plnění Po uplynutí rozpočtového období předkládá vláda Parlamentu státní závěrečný účet, tj. zprávu o plnění rozpočtu

4 Rozpočtové saldo Rozpočtové saldo je rozdíl mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu 1.Vyrovnaný SR – znamená rovnost příjmů a výdajů. Pozitivem tohoto rozpočtu je, že nevyvolává inflaci, negativem je nevýrazná stimulace růstu HDP 2.Schodkový – deficitní SR – tzv.pasivní saldo, je aplikován ve vyspělých tržních ekonomikách a je způsobem převisem výdajů nad příjmy

5 Vyšší výdaje však vyžadují zdroj krytí (státní dluhopisy) Zvýšené výdaje SR pozitivně působí na růst poptávky, která zpětně vyvolává růst výroby, tedy i stimulaci ekonomického růstu Negativním rysem tohoto rozpočtu je tendence vyvolávat inflaci, která může způsobit ekonomickou nestabilitu 3. Přebytkový SR – tzv. aktivní saldo, je koncipován jako převis příjmů nad výdaji. V praxi je používán výjimečně, např. při nutnosti splácení zahraničních dluhů

6 Na vývoj ekonomiky může působit pozitivně svým protiinflačním charakterem Na druhé straně je projevem tzv. „ztracené příležitosti“

7 Státní dluh a veřejný dluh Stát na pokrytí deficitu SR vydává státní dluhopisy (např. státní pokladniční poukázky a obligace) Při opakovaných deficitech SR tak vzniká a narůstá státní dluh Státní dluh ČR od roku 1997 výrazně roste a je jenom částí s celkového zadlužení země Ten spolu s dluhy zdravotních pojišťoven, mezirozpočtových fondů a fondů místních rozpočtů (tj. měst a obcí) tvoří veřejný dluh

8 Funkce státního rozpočtu Všechny funkce je nutné posuzovat v jejich jednotě 1. Alokační funkce – je nejstarší funkcí SROV. Je projevem postavení státu jako produkčního subjektu. Stát prostřednictvím SR alokuje zdroje do produkce různých sociálních služeb mimo tržní mechanismus, tzn. zdarma nebo jen částečně za úplatu. Zdrojem krytí nákladů této činnosti jsou daně, zejména důchodové, spotřební a majetkové

9 2. Redistribuční funkce – státní rozpočet zmírňuje sociální nerovnosti mezi obyvateli (jde zejména o sociální transfery včetně podpory v nezaměstnanosti) 3. Stabilizační funkce – vede k utlumování cyklického vývoje ekonomiky, tj.ovlivňuje vývoj hlavních makroekonomických veličin

10 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz ŠIMKOVÁ, Eva: Základy ekonomie. 1. vydání. Hradec Králové: Gaudeamus. 2004. 106 s. ISBN 80-7041-690-4 EMMERT, F. a kol.: Odmaturuj ze společenských věd. 1. vydání. Praha: Didaktis, 2004. 224 s. ISBN 80-86285-68-5 BELLOVÁ, J. et. al: Občanský a společenskovědní základ. Ekonomie. 1. vydání. Kralice na Hané: Computer Media. 2011. 112 s. ISBN 978-80-7402-093-3 Obrázková galerie Microsoft Office PowerPoint 2007


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Lenka Bečvaříková ANOTACE: Tento modul slouží jako výukový materiál pro žáky 2. ročníku gymnázia na předmět OSZ KLÍČOVÁ SLOVA: Státní rozpočet,"

Podobné prezentace


Reklamy Google