Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T2 tuto výukovou prezentaci : D Ř E V Ě N Á O K N A - e

2 Zasklívání K zasklívání patří určení systému zasklení a tloušťky skla (při tom je nutno vzít v úvahu rozměry polodrážky pro sklo), příprava polodrážek pro sklo a těsnění skla.

3 Dělení oken podle zasklení
Rozeznáváme : jednoduchá okna s jednoduchým sklem, jednoduchá okna s dvojitým nebo trojitým izolačním sklem a zdvojená okna s jednoduchým či dvojitým izolačním sklem, popř. s obojím typem skla.

4 Jednoduchá okna s jednoduchým zasklením
U jednoduchých oken jsou profily křídla jednodílné a jejich zasklení tvoří pouze jedna tabule skla. Nevýhodou je zde nízká tepelná a zvuková izolace. Díky nízké tepelné izolaci se tabule velmi rychle opotí. Upevnění skla bývá v tomto případě tuhým nebo plastickým tmelem, zřídka se používají zasklívací lišty s elastickým těsněním. Okna tohoto typu jsou povolena pouze u neobývaných prostor. Jednoduché zasklení

5 Jednoduchá okna s dvojitým nebo trojitým izolačním zasklením
U jednoduchých oken s izolačním sklem jsou profily křídel jednodílné. Křídlo je umístěno ve dvojité polodrážce s těsnícím profilem. K zasklení slouží izolační dvojsklo, které má dobré izolační schopnosti. Zvuková izolace je díky relativně malé vzdálenosti tabulí lepší než u jednoduchého zasklení. Izolační sklo drží zasklívací lišta umístěná na vnitřní straně okna. Těsnění je většinou elastické. Okna s izolačním zasklením jsou náročnější na materiál a práci než okna s jednoduchým zasklením, ale ne tak náročná jako v případě dvojitého zasklení. Izolační zasklení se používá nejčastěji. Zasklení izolačním dvojsklem

6 Zdvojená okna s jednoduchým, dvojitým, resp
Zdvojená okna s jednoduchým, dvojitým, resp. trojitým izolačním zasklením U zdvojených oken jsou profily křídel dvoudílné. V každém z obou křídel je buď jednoduché zasklení, nebo je v jednom křídle izolační sklo a ve druhém jednoduché. Prostor vzniklý mezi tabulemi obou rámů zvyšuje tepelně izolační schopnost okna. Vnitřní strana venkovní tabule se opotí, jestliže se mezi obě tabule dostane teplý vzduch z místnosti. Proto se do polodrážky vnitřního křídla instaluje těsnění. Zdvojená okna s jednoduchým sklem nebo se zasklením dvojsklem

7 Zasklení s polodrážkou bez těsnění a beztmelové zasklení
Zasklení s polodrážkou bez těsnícího materiálu tmelu musí mít v polodrážce otvory k vyrovnání tlaku páry s vnějším prostorem, aby se v dutině mezi hranou skla a dnem polodrážky nesrážela voda a mohla se vyrovnávat vlhkost vzduchu. Jako účinné se osvědčilo vytvoření alespoň tří otvorů ve spodní vodorovné polodrážce a jednoho otvoru v horním rohu. Je třeba dodržovat minimální velikost otvorů – u vrtaných otvorů 8 mm a u drážek 5 x 20 mm.

8 Otvory vyrovnávající tlak páry u dřevěných oken
Pevné zasklení

9 Otvory vyrovnávající tlak páry u dřevěných oken
Křídlo s rámem

10 Otvory vyrovnávající tlak páry u dřevěných oken
Spodek křídla

11 Otvory vyrovnávající tlak páry u dřevěných oken
Příčky

12 Zasklení s polodrážkou bez těsnění a beztmelové zasklení
Technika zasklívání bez těsnícího materiálu s těsnícími profily, které se používá u plastových a kovových oken, tzv. beztmelové zasklívání, se uplatňuje také u dřevěných oken. Zasklení dřevěných oken je potom úplně nebo částečně bez těsnícího materiálu (tmelu).

13 Systémy zasklívání bez podtmelení a zatmelení vložek

14 Určení tloušťky skla U jednoduchého zasklení lze tloušťky skla v závislosti na šířce a výšce okenní tabule zjistit z diagramu nebo z tabulek. V normě jsou obsaženy údaje o minimálních tloušťkách skla. U izolačního skla je třeba dbát směrnic a pokynů uváděných výrobci. Diagram ke zjištění tloušťky skla

15 Rozměry polodrážek pro sklo
Rozměry polodrážek pro sklo je nutno vzít v potaz při návrhu zasklení, aby při zátěži nedošlo k poškození či ke zničení skla. U izolačního skla se navíc okraje lepicího tmelu uvnitř skel chrání před působením ultrafialového záření. Rozměry polodrážek pro sklo jsou různé u jednoduchého zasklení a u izolačního zasklení. Tyto rozměry platí i u příčlí.

16 Rozměry polodrážek pro sklo
h Rozměry polodrážek pro sklo podle DIN

17 Rozměry polodrážek pro sklo
Výšky polodrážek pro sklo udává následující tabulka. Šířku těchto polodrážek lze vypočítat podle DIN

18 Určení systému zasklení a těsnícího materiálu
Okno je vystaveno různým vlivům, které mohou zapříčinit pohyb skla v polodrážce. Aby do polodrážky nepronikla voda a nemohla poškodit rám a sklo, je nutno určit systém zasklení odpovídající předpokládané zátěži. K tomu slouží tabulka podle DIN a (tabulka dále) , která představuje podklad pro zasklívání s těsnící vložkou a těsnicím materiálem.

19

20 Příprava polodrážek pro sklo
Před zasklením se musí polodrážky pro sklo připravit. Při tom je třeba dbát předpisů příslušného výrobce těsnění a platných norem. Obecně platí, že polodrážky musí být před zasklením suché a čisté. Je nutno také zkontrolovat, zda větrací otvory, které jsou v polodrážce a vedou ven (drážky či vrtané otvory), zajišťují dobře odvodnění polodrážky a náležité odvětrání vyrovnávající tlak vodní páry.

21 Příprava polodrážek pro sklo
Polodrážky pro sklo a zasklívací lišty se před zasklením napouštějí a opatřují mezinátěrem. Provedení nátěru musí odpovídat požadavkům výrobce nátěrových systémů u oken. Impregnace prostředky chránícími dřevo proti houbám a hmyzu není podle předpisů bezpodmínečně nutná, ale rozhodně neuškodí. Vlhkost dřeva by neměla překročit maximální hodnotu předepsanou pro okna.

22 Zasklení u příček

23 Příprava polodrážek pro sklo
Pokud plastová okna mají na povrchu plastu materiál, který zabraňuje tomu, aby těsnění dostatečně přilnulo, je třeba v oblasti polodrážky pro sklo natřít tato okna vhodným prostředkem, jenž by umožnil přilnutí těsnění nebo jeho přilnavost zvýšil. Hliníková okna se natírají většinou v polodrážce pro sklo prostředkem zvyšujícím přilnavost. Hliníkové profily jsou často chráněny bezbarvým nátěrem proti korozi. V oblasti polodrážky pro sklo se však zpravidla musí kvůli těsnění nátěr speciálními prostředky odstranit.

24 Podložení skleněných tabulí
Skleněné tabule se do křídla zabudovává pomocí podložek tak, aby ve skle ani v rámu nedošlo k nežádoucímu pnutí, které by vedlo k prolomení skla či snižovalo dobrou pohyblivost křídla. K podložení se používají plastové kolíky z polyamidu. Dělí se na nosné a distanční. Stabilizace rámu pomocí obvodových podložek

25 Podložení skleněných tabulí
Nosné kolíky (podložky) nesou skleněnou tabuli v rámu. Jsou zabudovány tam, kde tlakové síly působí na křídlo. Tyto kolíky mají být asi o 2 mm širší, než je tloušťka zasklení, aby sklo spočívalo na kolících bezpečně celou svou tloušťkou a aby okrajové těsnění izolačního skla nebylo vystaveno tahu, tlaku nebo rozevření. Tloušťka nosných kolíků 5 mm nebo více odpovídá vzdálenost mezi sklem a polodrážkou. Distanční kolíky (podložky) zajišťují rovnoměrnou vzdálenost mezi skleněnou tabulí a rámem. Musí být o 0,5 až 1,0 mm tenčí než příslušné nosné kolíky.

26 Podložení skleněných tabulí
Umístění podložek

27 Podložení skleněných tabulí
Kolíky, jejichž délka se pohybuje mezi 60 a 150 mm, se zpravidla lepí do polodrážky 50 až 100 mm od rohu. U skleněných tabulí pro výlohy a tabulí podobně velkých se dodržují větší vzdálenosti. Zároveň je třeba nosné kolíky umístit přesně nad zakotvením rámu. U oken s otočným křídlem se umisťují nad ložisko otáčení. U oken z prefabrikovaných profilů je nutné provést podložení podle pokynů doporučených výrobcem. Také výrobci izolačních skel vydávají pokyny pro podložení u izolačních zasklení i u funkčních skel.

28 Podložení skleněných tabulí
Po podložení je třeba přezkoušet, zda se křídla dají bez problémů otvírat a zavírat. V opačném případě se tabule musí znovu usadit a podložit kolíky. Výhodné je použití přestavitelného podložení (viděli jsme to na předcházejícím obrázku). Kulaté čípky o průměru 10 mm vytvarované podle nosného kolíku jsou opatřeny nastavitelnými vruty. Když se zašroubují, podpírá jejich hlava destičku nebo stěnu profilu. Zasklení s nastavitelným podložením je vždy možno seřídit. To má značné výhody zvláště při seřízení křídla, při montáži okna, ale i při údržbě a potřebných opravách.

29 Podložení skleněných tabulí
Při použití tohoto podložení musí mít těsnicí vložka v místě podložení vybrání, aby se podložená část dala podle potřeby přestavovat. Pokud je dno polodrážky bez těsnění, nesmí se v dutině mezi hranou skla a dnem polodrážky srážet voda. Proto podložení nesmí přerušit dutinu po celé délce polodrážky. Spojení se zde zajišťuje pomocí profilování dna polodrážky nebo kolíků s drážkami. To vidíme na následujícím obrázku.

30 Podložení skleněných tabulí
Zabudování podložek u křídel s polodrážkami bez tmelu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google