Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHARAKTERISTIKA OFICIÁLNÍ A NEOFICIÁLNÍ DIVADLO PROTIFAŠISTICKÁ DIVADELNÍ FRONTA Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHARAKTERISTIKA OFICIÁLNÍ A NEOFICIÁLNÍ DIVADLO PROTIFAŠISTICKÁ DIVADELNÍ FRONTA Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ."— Transkript prezentace:

1 CHARAKTERISTIKA OFICIÁLNÍ A NEOFICIÁLNÍ DIVADLO PROTIFAŠISTICKÁ DIVADELNÍ FRONTA Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

2 CHARAKTERISTIKA vliv moderního sv ě tového dramatu a významných osobností – vzr ů st úlohy režie a režiséra (režisérský typ divadla) vývoj dramatu ovlivn ě n realismem, naturalismem, impresionismem, symbolismem, expresionismem známí herci mezivále č né doby: Václav Vydra, Eduard Vojan, Eduard Kohout, Zden ě k Št ě pánek, František Smolík, Saša Rašilov, Hugo Haas, Ladislav Pešek, R ů žena Nasková, Hana Kvapilová, Eva Vrchlická, Olga Scheinpflugová aj.

3 OFICIÁLNÍ DIVADLO tzv. kamenná divadla s klasickým repertoárem – Národní divadlo a M ě stské divadlo na Vinohradech divadlo chápáno jako um ě lecký celek: nejen uvedení textu, ale i sv ě tlo, hudba, jevištní výprava, talent herc ů významní režisé ř i: Jaroslav Kvapil, Karel Hugo Hilar a) impresionistické, vitalistické a poeticky náladové hry Jaroslav Kvapil Frá ň a Šrámek (Léto, M ě síc nad ř ekou) Julius Zeyer (Radúz a Mahulena) Karel Č apek (Loupežník) b) psychologické drama Jaroslav Hilbert (Vina)

4 OFICIÁLNÍ DIVADLO c) historické drama Alois Jirásek Ji ř í Mahen Stanislav Lom (D ě vín, Žižka, Svatý Václav) Otakar Fischer (P ř emyslovci, Herakles) d) drama zástup ů Arnošt Dvo ř ák (Husité) František Xaver Šalda (Zástupové) e) tzv. vážné drama František Langer (Periférie, Dvaasedmdesátka) Rudolf Medek (Plukovník Švec) f) jevištní expresionismus brat ř i Č apkové (Ze života hmyzu) Lev Blatný (Kokoko-dák!) Ladislav Klíma (Mat ě j Poctivý)

5 JAROSLAV KVAPIL (1868 – 1950) -básník, dramatik, p ř ekladatel, libretista a divadelní režisér -narodil se v Chudenicích -nedokon č il studia léka ř ství a filozofie -v letech 1891 – 1904 pracoval jako žurnalista (Národní listy, Zlatá Praha) -r. 1898 založil v Praze divadlo Uranie -v letech 1893 – 1937 pracoval jako dramatik, režisér a dramaturg v Národním divadle -za války byl v ě zn ě n -r. 1948 podepsal jako jediný divadelník výzvu k zachování demokracie -zem ř el v Praze -dílo: PRINCEZNA PAMPELIŠKA – veršovaná impresionistická pohádková hra o oživlé dívce-kv ě tin ě, kterou rozfouká podzimní pov ě t ř í, hudba J. B. Foerstra RUSALKA – libreto k ope ř e A. Dvo ř áka

6 JIŘÍ MAHEN (1882 – 1939) --básník, noviná ř, dramaturg, knihovník, režisér a divadelní kritik -narodil se jako Antonín Van č ura v Č áslavi -vystudoval filozofickou fakultu, obor č eština – n ě m č ina -v letech 1909 – 1919 byl redaktorem Lidových novin -r. 1910 se p ř est ě hoval do Brna, kde p ů sobil zbytek života -od r. 1921 p ů sobil jako knihovník, podílel se na vybudování m ě stské knihovny v Brn ě -spáchal sebevraždu (reakce na okupaci) -dílo: JÁNOŠÍK – symbolická postava bojovníka proti útisku, bu ř i č e zbaveného baladických rys ů (projev dobového anarchismu) MRTVÉ MO Ř E – téma sociálního odboje, ze života č eských brat ř í DEZERTÉR – protivále č ná hra HUSA NA PROVÁZKU – 6 filmových libret, avantgardní pojetí dramatu

7 NEOFICIÁLNÍ SCÉNY lidové zábavní divadlo, kabarety, šantány Č ervená sedma – pražský kabaretní soubor (1910 – 1922), Ji ř í Č ervený (skladatel písní), Eduard Bass Revolu č ní scéna (1920 – 1922) – zakladatel Emil Artur Longen významní p ř edstavitelé lidové komiky: Vlasta Burian, Ferenc Futurista, Karel Hašler (písni č ká ř )

8 PROTIFAŠISTICKÁ DIVADELNÍ FRONTA divadlo za okupace (konec 30. let a 40. léta) – cenzura, v ě tšina divadel uzav ř ena sblížení oficiálního a avantgardního proudu, aktuální dramata K. Č apka (Bílá nemoc, Matka), V. Van č ury (Jezero Ukereve) Divadélko pro 99 (1940 – 1941) – recita č ní pásma, dramatické montáže divadlo V ě trník (1941 – 1944) – literární ve č ery

9 DIVADLA

10 ZDROJE http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Kvapil http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Mahen http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jiri-mahen.html http://www.pragap.com/cs/divadla/narodni-divadlo/ http://cs.wikipedia.org/wiki/Divadlo_na_Vinohradech


Stáhnout ppt "CHARAKTERISTIKA OFICIÁLNÍ A NEOFICIÁLNÍ DIVADLO PROTIFAŠISTICKÁ DIVADELNÍ FRONTA Mgr. Michal Oblouk ČESKÉ DRAMA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google