Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBO Ř ANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY AUTOR: MGR. MARTINA MYŠKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_760_HÁDANKY_NAŠÍ_MINULOSTI TÉMA: Historické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBO Ř ANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY AUTOR: MGR. MARTINA MYŠKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_760_HÁDANKY_NAŠÍ_MINULOSTI TÉMA: Historické."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBO Ř ANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY AUTOR: MGR. MARTINA MYŠKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_760_HÁDANKY_NAŠÍ_MINULOSTI TÉMA: Historické hádanky osobností mezivále č ného období Č ÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.4.00/21.2975

2 Anotace: Metodický postup: Klí č ová slova: Datum vytvo ř ení: Materiál je ur č en k opakování u č iva v p ř edm ě tu D ě jepis v 9. ro č níku Ž áci pomocí otázek a fotografií ur č ují osobnosti mezivále č ného období, za ř adí spole č enské postavení a obor, ve kterém daná osobnost p ů sobila, dále pak popíše událost spojenou s osobností, vše kontroluje u č itel a sna ž í se na dané téma rozvinout diskusi. E. Beneš, A. Hlinka, E. Hácha, Jozef Tiso, J. Je ž ek, J. Heyrovský, J. Ž ák. 15.12.2012

3  Ur č i, kdo jsem.  Za ř a ď mé spole č enské postavení.  Ur č i obor – odv ě tví mého p ů sobení.  Popiš událost spojenou s mou osobností.

4 Byl jsem jedním z v ů dc ů prvního č eskoslovenského odboje. V období druhé republiky a okupace jsem ž il v exilu. Edvard Beneš

5  Byl jsem v ů d č í osobností slovenského národního hnutí, zakladatel a v ů dce politické strany, která vedla k rozbití Č SR.  Andrej Hlinka

6  Stál jsem v č ele druhé republiky (1938- 1939). Po abdikaci E. Beneše jsem p ř ijal funkci nejvyššího p ř edstavitele Č SR.  Emil Hácha

7  Slovenská spole č nost je dodnes ve vztahu k mé osob ě rozd ě lena. Podílel jsem se na vzniku samostatného Slovenska a zastával nejvyšší pol.funkci.  Jozef Tiso

8  M ů j ž ivot provázela hudba – jazz. Vystudoval jsem pra ž skou konzervato ř. Proslavil jsem se psaním hudby k divadelním hrám, úzce jsem spolupracoval s J. Werichem a J. Voskovcem.  Jaroslav Je ž ek (J.Traxler)

9  Roku 1922 jsem objevil polarografii, co ž je metoda m ěř ení elektrického proudu. Za p ř evratný objev jsem získal Nobelovu cenu za chemii.  Jaroslav Heyrovský  ( polarograf)

10  Dosud oblíbeným filmem pro pam ě tníky ze školního prost ř edí je Cesta do hlubin študákovy duše, který byl nato č en podle mé knihy.  Jaroslav Ž ák

11  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Edvard_Bene%C5%A1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Andrej_hlinka.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:H%C3%A1cha.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jozef_Tiso.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Traxler_a_Je%C5%BEek-1938.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heyrovsky_Jaroslav.jpg http://obrazky.cz/detail?q=jaroslav%20%C5%BE%C3%A1k&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=2&r ef=http%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dzden%25C4%259Bk%2Bburian%26from%3D21&resID=RIokH1tSnjxrbZr9gPXo8 HAUY7IgvQWMVPGkqMkWdCg&imgURL=http%3A//www.cesky-jazyk.cz/cjl/pictures/autori/zak-jaroslav- 2n.jpg&pageURL=http%3A//www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jaroslav- zak.html&imgX=160&imgY=222&imgSize=6&thURL=http%3A//media3.picsearch.com/is%3FRIokH1tSnjxrbZr9gPXo 8HAUY7IgvQWMVPGkqMkWdCg&thX=92&thY=128&qNoSite=jaroslav%2B%C5%BE%C3%A1k&siteWWW=&sId=a ReL-unkwD-q-GYatkPn Program Microsoft Office2007


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBO Ř ANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY AUTOR: MGR. MARTINA MYŠKOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_760_HÁDANKY_NAŠÍ_MINULOSTI TÉMA: Historické."

Podobné prezentace


Reklamy Google