Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace ve fyzice52/F09/15.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Výpočet průměrné rychlosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F09/15.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Výpočet průměrné rychlosti."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace ve fyzice52/F09/15.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Výpočet průměrné rychlosti Autor: Bc. Jana Slabá Janoutová Předmět: Fyzika Třída: VI. Tématický okruh: Veličiny a jejich měření Téma: Výpočet průměrné rychlosti Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT:interaktivní tabule,interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): Výklad je věnován pohybu těles. Během výkladu žáci pracují se vzorcem na výpočet rychlosti, dráhy a času. Pro výpočet každé veličiny jsou příklady postupně vysvětlovány. Jeden snímek je věnován vysvětlení pomocníku k určení neznámé ze vzorce. Na závěr výkladu je shrnutí probrané látky pomocí interaktivity včetně ověření převodů převodu rychlosti. Dva příklady jsou použity jako náměty z učebnice Fyzika pro 6.ročník, FRAUS 2004, str. 37 – 38 k řešení s postupným vysvětlením. Použité zdroje: http://obrazky.cz/detail?q=hlem%C3%BD%C5%BE%C4%8F&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=16&ref=http%3A//www.seznam.cz/&resID=axiXnMb__pE0_68L3mF4pxZlUNgG874Ds8UPpakyjss&imgU RL=http%3A//www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/hlemyzd-zahradni-21957.jpg&pageURL=http%3A//www.naturfoto.cz/hlemyzd-zahradni-fotografie- 1157.html&imgX=600&imgY=400&imgSize=80&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FaxiXnMb__pE0_68L3mF4pxZlUNgG874Ds8UPpakyjss&thX=128&thY=85&qNoSite=hlem%C3%BD%C5%BE%C4%8F&site WWW=&sId=-mMqe8FAwZXEeFMMnHQ6%BE%C4%8F&site WWW=&sId=-mMqe8FAwZXEeFMMnHQ6 http://obrazky.cz/detail?q=b%C4%9B%C5%BE%C3%ADc%C3%AD%20pes&offset=37&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=40&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany% 26sId%3DsjtyxjgxwAbwBOMHMMIn%26orientation%3D%26q%3Db%25C4%259B%25C5%25BE%25C3%25ADc%25C3%25AD%2Bpes%26from%3D19&resID=ijERCS34nllItZjg9GvV0Wz_hiCS0M8O44KVNLlYdRk&imgUR L=http%3A//www.cz-pes.cz/gallery/t1245082262-pozorbezim.jpg&pageURL=http%3A//www.cz-pes.cz/galerie-1294-q-Border-terriers-- fans&imgX=101&imgY=120&imgSize=7&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FijERCS34nllItZjg9GvV0Wz_hiCS0M8O44KVNLlYdRk&thX=101&thY=120&qNoSite=b%C4%9B%C5%BE%C3%ADc%C3%AD%2Bpes &siteWWW=&sId=sjtyxjgxwpTmBOvC5yyt Námět pro příklad použit z učebnice Fyzika pro 6.ročník, nakladatelství FRAUS 2004 [1], [2] http://vtm.e15.cz/files/imagecache/view_taxonomy_mid/icons/Formule.jpg

2 Výpočet průměrné rychlosti Těleso se může v jednotlivých úsecích pohybovat různě rychle, proto průměrná rychlost

3 Vzorec pro výpočet rychlosti s v = ------ v = s : t t v ….. rychlost v m/s nebo km/hod s ….. dráha v metrech nebo kilometrech t …. čas v sekundách nebo hodinách

4 Příklad č.1 s = 0,40m t = 200 s v = ? v = s : t v = 0,40 : 200 v = 0,002 m/s Průměrná rychlost hlemýždě je 0,002 m/s. Hlemýžď ulezl 0,40 metru za 200 sekund. Jaká je jeho průměrná rychlost? [1]

5 Vzorec pro výpočet dráhy s = v. t v ….. rychlost v m/s nebo km/hod s ….. dráha v metrech nebo kilometrech t …. čas v sekundách nebo hodinách

6 Příklad č.2 Stela běžela po trati rychlostí 6 m/s po dobu 10 s. Kolik uběhla metrů? v = 6 m/s t = 10 s s = ? s = v.t s = 6. 10 s = 60 m Stela uběhla dráhu dlouhou 60 metrů.

7 Vzorec pro výpočet času s t = --------- t = s : v v v ….. rychlost v m/s nebo km/hod s ….. dráha v metrech nebo kilometrech t …. čas v sekundách nebo hodinách

8 Příklad č.3 Formule ujela dráhu 350 kilometrů rychlostí 200 km/hod. Za jak dlouho tuto dráhu ujela? [2] s = 350 km v = 200 km/hod t = ? t = s : v t = 350 : 200 t = 1,75 hod t = 1 hod 45 min Formule projela dráhu za 1 hod 45 min.

9 Pomocník s t = s : v v = s : t v. t s = t. v v ….. rychlost v m/s nebo km/hod s ….. dráha v metrech nebo kilometrech t …. čas v sekundách nebo hodinách

10 Doplň věty ! Dráha se značí písmenem Rychlost se udává v jednotkách Čas se značí písmenem Dráhu vypočteme podle vzorce Rychlost se značí písmenem Čas vypočteme podle vzorce Při převodu m/s na km/hod násobíme m/s číslem Rychlost vypočteme podle vzorce s m/s nebo km/hod t s = v. t v t = s : v 3,6 v = s : t

11 Shrnutí Dráha se značí písmenem ….., čas písmenem …. a rychlost písmene …... Rychlost se udává v …….. nebo ……….. Rychlost vypočteme podle vzorce ……………... Dráhu vypočteme podle vzorce ………………... Čas vypočteme podle vzorce ………………... Při převodu m/s na km/hod násobíme m/s číslem ………………...

12 Shrnutí s výsledky Dráha se značí písmenem s, čas písmenem t a rychlost písmene v. Rychlost se udává v m/s nebo km/hod. Rychlost vypočteme podle vzorce v = s : t. Dráhu vypočteme podle vzorce s = v. t. Čas vypočteme podle vzorce t = s : v. Při převodu m/s na km/hod násobíme m/s číslem 3,6.

13 Převáděj rychlosti a najdi chyby 5 m/s 72 km/hod 144 km/hod 0,1 m/s 3,6 m/s 10 km/hod 50 km/hod 10 m/s 1,8 km/hod 20 m/s 40 m/s 36 m/s 3,6 km/hod 2,78 m/s 13,9 m/s 63 m/s 18 km/hod 0,36 m/s 12,96 km/ hod 36 km/hod

14 Spoj k sobě správné hodnoty 130 km/hod 25 m/s 36,1 m/s 50 km/hod 90 km/hod 13/9 m/s

15 Použitý materiál • http://obrazky.cz/detail?q=hlem%C3%BD%C5%BE%C4%8F&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=16&ref=http% 3A//www.seznam.cz/&resID=axiXnMb__pE0_68L3mF4pxZlUNgG874Ds8UPpakyjss&imgURL=http%3A//www.naturfoto.cz/fo tografie/ostatni/hlemyzd-zahradni-21957.jpg&pageURL=http%3A//www.naturfoto.cz/hlemyzd-zahradni-fotografie- 1157.html&imgX=600&imgY=400&imgSize=80&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FaxiXnMb__pE0_68L3mF4pxZl UNgG874Ds8UPpakyjss&thX=128&thY=85&qNoSite=hlem%C3%BD%C5%BE%C4%8F&siteWWW=&sId=- mMqe8FAwZXEeFMMnHQ6%BE%C4%8F&siteWWW=&sId=- mMqe8FAwZXEeFMMnHQ6 • http://obrazky.cz/detail?q=b%C4%9B%C5%BE%C3%ADc%C3%AD%20pes&offset=37&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum =40&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DsjtyxjgxwAbwBOMHMMI n%26orientation%3D%26q%3Db%25C4%259B%25C5%25BE%25C3%25ADc%25C3%25AD%2Bpes%26from%3D19&resID=ijE RCS34nllItZjg9GvV0Wz_hiCS0M8O44KVNLlYdRk&imgURL=http%3A//www.cz-pes.cz/gallery/t1245082262- pozorbezim.jpg&pageURL=http%3A//www.cz-pes.cz/galerie-1294-q-Border-terriers-- fans&imgX=101&imgY=120&imgSize=7&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FijERCS34nllItZjg9GvV0Wz_hiCS0M8O 44KVNLlYdRk&thX=101&thY=120&qNoSite=b%C4%9B%C5%BE%C3%ADc%C3%AD%2Bpes&siteWWW=&sId=sjtyxjgxwpTmB OvC5yyt • Námět pro příklad použit z učebnice Fyzika pro 6.ročník, nakladatelství FRAUS 2004 [1], [2] • http://vtm.e15.cz/files/imagecache/view_taxonomy_mid/icons/Formule.jpg


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F09/15.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Výpočet průměrné rychlosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google