Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Člověk a příroda"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Název šablony: Inovace ve fyzice 52/F09/ ,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Výpočet průměrné rychlosti Autor: Bc. Jana Slabá Janoutová Předmět: Fyzika Třída: VI. Tématický okruh: Veličiny a jejich měření Téma: Výpočet průměrné rychlosti Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT:interaktivní tabule,interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): Výklad je věnován pohybu těles. Během výkladu žáci pracují se vzorcem na výpočet rychlosti, dráhy a času. Pro výpočet každé veličiny jsou příklady postupně vysvětlovány. Jeden snímek je věnován vysvětlení pomocníku k určení neznámé ze vzorce. Na závěr výkladu je shrnutí probrané látky pomocí interaktivity včetně ověření převodů převodu rychlosti. Dva příklady jsou použity jako náměty z učebnice Fyzika pro 6.ročník, FRAUS 2004, str. 37 – 38 k řešení s postupným vysvětlením. Použité zdroje: Námět pro příklad použit z učebnice Fyzika pro 6.ročník, nakladatelství FRAUS 2004 [1], [2]

2 Výpočet průměrné rychlosti
Těleso se může v jednotlivých úsecích pohybovat různě rychle, proto průměrná rychlost

3 Vzorec pro výpočet rychlosti
s v = v = s : t t v ….. rychlost v m/s nebo km/hod s ….. dráha v metrech nebo kilometrech t …. čas v sekundách nebo hodinách

4 Příklad č.1 Hlemýžď ulezl 0,40 metru za 200 sekund. Jaká je jeho průměrná rychlost? [1] s = 0,40m t = 200 s v = ? v = s : t v = 0,40 : 200 v = 0,002 m/s Průměrná rychlost hlemýždě je 0,002 m/s.

5 Vzorec pro výpočet dráhy
s = v . t v ….. rychlost v m/s nebo km/hod s ….. dráha v metrech nebo kilometrech t …. čas v sekundách nebo hodinách

6 Příklad č.2 Stela běžela po trati rychlostí 6 m/s po dobu 10 s. Kolik uběhla metrů? v = 6 m/s t = 10 s s = ? s = v.t s = s = 60 m Stela uběhla dráhu dlouhou 60 metrů.

7 Vzorec pro výpočet času
s t = t = s : v v v ….. rychlost v m/s nebo km/hod s ….. dráha v metrech nebo kilometrech t …. čas v sekundách nebo hodinách

8 Příklad č.3 s = 350 km v = 200 km/hod t = ? t = s : v t = 350 : 200 t = 1,75 hod t = 1 hod 45 min Formule projela dráhu za 1 hod 45 min. Formule ujela dráhu 350 kilometrů rychlostí 200 km/hod. Za jak dlouho tuto dráhu ujela? [2]

9 Pomocník s t = s : v v = s : t v . t s = t . v v ….. rychlost v m/s nebo km/hod s ….. dráha v metrech nebo kilometrech t …. čas v sekundách nebo hodinách

10 Doplň věty ! s m/s nebo km/hod t s = v . t v t = s : v 3,6 v = s : t
Dráha se značí písmenem Rychlost se udává v jednotkách Čas se značí písmenem Dráhu vypočteme podle vzorce Rychlost se značí písmenem Čas vypočteme podle vzorce Při převodu m/s na km/hod násobíme m/s číslem Rychlost vypočteme podle vzorce s m/s nebo km/hod t s = v . t v t = s : v 3,6 v = s : t

11 Shrnutí Dráha se značí písmenem ….., čas písmenem …. a rychlost písmene …... Rychlost se udává v …….. nebo ……….. Rychlost vypočteme podle vzorce ……………... Dráhu vypočteme podle vzorce ………………... Čas vypočteme podle vzorce ………………... Při převodu m/s na km/hod násobíme m/s číslem ………………...

12 Shrnutí s výsledky Dráha se značí písmenem s, čas písmenem t a rychlost písmene v. Rychlost se udává v m/s nebo km/hod. Rychlost vypočteme podle vzorce v = s : t. Dráhu vypočteme podle vzorce s = v . t. Čas vypočteme podle vzorce t = s : v. Při převodu m/s na km/hod násobíme m/s číslem 3,6.

13 Převáděj rychlosti a najdi chyby
5 m/s 72 km/hod 144 km/hod 0,1 m/s 3,6 m/s 10 km/hod 50 km/hod 10 m/s 1,8 km/hod 20 m/s 40 m/s 36 m/s 3,6 km/hod 2,78 m/s 13,9 m/s 63 m/s 18 km/hod 0,36 m/s 12,96 km/ hod 36 km/hod

14 Spoj k sobě správné hodnoty
25 m/s 130 km/hod 50 km/hod 36,1 m/s 13/9 m/s 90 km/hod

15 Použitý materiál Námět pro příklad použit z učebnice Fyzika pro 6.ročník, nakladatelství FRAUS 2004 [1], [2]


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Člověk a příroda"

Podobné prezentace


Reklamy Google