Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace ve fyzice52/F01/3.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Č as Autor: Bc. Jana Slabá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F01/3.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Č as Autor: Bc. Jana Slabá."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace ve fyzice52/F01/3.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Č as Autor: Bc. Jana Slabá Janoutová P ř edm ě t: Fyzika T ř ída: VI. Tématický okruh: Veličiny a jejich měření Téma: Čas a měřidla času Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT:interaktivní tabule,interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad je věnován veličině čas včetně její základní jednotky, dalších používaných jednotek. Výklad je doplněn fotografiemi měřidel času. Žáci si zopakují nebo se dozví princip měřidel času. Jeden snímek je věnován miličínským slunečním hodinám. Součástí prezentace je interaktivita ve formě testu – zopakování probrané látky včetně správného vypracování. Výklad navazuje na učebnici Fyzika pro 6.ročník, FRAUS 2004, str. 32 – 34. Pou ž ité zdroje: viz snímek č. 14 a 15. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?search=mili%C4%8D%C3%ADn&query=regexp&field=0&diacrit=1&lon=15%3A0&lat=50%3A0&dist=10&listlast=30 http://www.obrazky.cz/detail?q=hodiny&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=13&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dm%25C4%259B%25C5%2599idla%2B%25C4%258Dasu&resID=qch5kDCQquf0m4hs93gzZmUrE3NnIQmKx8u8VG umBcU&imgURL=http%3A//www.betreklama.cz/fotoCache/1- IT3245.06.jpg&pageURL=http%3A//www.betreklama.cz/DetailPage.asp%3FDPG%3D47790&imgX=250&imgY=250&imgSize=9&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3Fqch5kDCQquf0m4hs93gzZmUrE3NnIQmKx8u8VGumBcU&thX=128&thY=12 8&qNoSite=hodiny&siteWWW=&sId=_K3Aur5QwTBNHhoG7sdj=12 8&qNoSite=hodiny&siteWWW=&sId=_K3Aur5QwTBNHhoG7sdj http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=_K3Aur5QwmSBHF7ZKkGo&orientation=&q=p%C5%99es%C3%BDpac%C3%AD+hodiny http://www.obrazky.cz/detail?q=n%C3%A1ramkov%C3%A9%20hodiny&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=3&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D 1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3D_K3Aur5QwmSBHF7ZKkGo%26orientation%3D%26q%3Dp%25C5%2599es%25C3%25BDpac%25C3%25AD%2Bhodiny&resID=m0URSlbj3nko1xexStMf HpQCaUa48oa6GK4VytSKY_I&imgURL=http%3A//www.starehodiny.cz/obr/naramkove- hodinky.jpg&pageURL=http%3A//www.starehodiny.cz/&imgX=90&imgY=120&imgSize=5&thURL=http%3A//media4.picsearch.com/is%3Fm0URSlbj3nko1xexStMfHpQCaUa48oa6GK4VytS KY_I&thX=90&thY=120&qNoSite=n%C3%A1ramkov%C3%A9%2Bhodiny&siteWWW=&sId=_K3Aur5Qwe2tHFij8f5D http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=_K3Aur5Qwe2tHFij8f5D&orientation=&q=slune%C4%8Dn%C3%AD+hodiny http://www.obrazky.cz/detail?q=n%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%A9%20hodiny&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=7&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dslune%25C4% 258Dn%25C3%25AD%2Bhodiny&resID=-1YXir6wHldYkD7kAIJDuhG3xFV_wXMCjQpbnziRF30&imgURL=http%3A//meteostanice.e-pocasi.cz/img/p/260-1929- large.jpg&pageURL=http%3A//meteostanice.e-pocasi.cz/260-pouzdro-na-leky-lekovka-s- budikem.html&imgX=300&imgY=300&imgSize=16&thURL=http%3A//media4.picsearch.com/is%3F- 1YXir6wHldYkD7kAIJDuhG3xFV_wXMCjQpbnziRF30&thX=128&thY=128&qNoSite=n%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%A9%2Bhodiny&siteWWW=&sId=_K3Aur5QwQJmHN76DRvc3F- 1YXir6wHldYkD7kAIJDuhG3xFV_wXMCjQpbnziRF30&thX=128&thY=128&qNoSite=n%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%A9%2Bhodiny&siteWWW=&sId=_K3Aur5QwQJmHN76DRvc http://obrazky.cz/detail?q=vodn%C3%AD%20hodiny&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=8&ref=http%3A//www.seznam.cz/&resID=QXk__1KZIQEA2_JPXns08yevyrrX2C- ioeamm692x7w&imgURL=http%3A//www.kalendar.info/pictures/time/hodvod1.jpg&pageURL=http%3A//www.kalendar.info/datacs/time/timehr02.php&imgX=150&imgY=150&imgSize= 6&thURL=http%3A//media1.picsearch.com/is%3FQXk__1KZIQEA2_JPXns08yevyrrX2C- ioeamm692x7w&thX=128&thY=128&qNoSite=vodn%C3%AD%2Bhodiny&siteWWW=&sId=V1Xp7Yr9wSYdHN7n9vh5

2 Čas

3 čas je fyzikální veličina, která se značí písmenem t základní jednotkou času je sekunda, která se značí zkratkou s – někdy se jí hovorově říká vteřina vedlejší jednotky času: Doplň do tabulky minuta …………….. min hodina ……………….hod den týden měsíc rok desetiletí století

4 Převody jednotek času 1 min = 60 s 1 hod = 3 600 s 1 den = 24 h Kolik má den minut? 1 den = 24. 60 = 1440 min Kolik má den sekund? 1 den = 24. 3600 = 86 400 s

5 Měřidla času

6 Měřidla času - kalendáře

7 Sluneční hodiny z Miličína Miličín u Zíků Miličín čp.181 Miličín čp. 251

8 Princip slunečních hodin Sluncem ozařovaný předmět vrhá stín a podle aktuální pozice stínu lze určit čas. určování času je matematicky odvozeno z kombinace dvou základních pohybů Země a Slunce. z pravidelné rotace Země kolem své osy (čas v rozmezí dne) a z rotace země kolem slunce (rozmezí roku). představují nejstarší a zároveň i nejvíce rozšířené hodiny

9 Měření času v historii nejdříve se čas měřil pozorováním pravidelně se opakujících přírodních jevů – roční období, pohyb Slunce vznik slunečních hodin dřevěný kolík zaražený kolmo do země, který vrhal na zem stín podle kterého se určoval čas. Nakresli první sluneční hodiny pomocí předchozího textu:

10 Vývoj měřidel času – doplň pomocí šipek Vodní hodiny Přesýpací hodiny Sluneční hodiny Mechanické hodiny

11 Doplň názvy měřidel času a popiš jejich princip Přesýpací hodiny jsou typem hodin, které pro měření času využívají pohyb písku způsobený gravitací. Sluneční hodiny využívají pohybu Slunce a Země. Sluncem ozařovaný předmět vrhá stín a podle aktuální pozice stínu lze určit čas. Budík, hodiny - pracují s mechanickým pohonem buď natahováním nebo na baterie Kalendář je rozdělen po dnech do týdnů, pak do měsíců. Jeden kalendář představuje jeden rok, kde jsou odlišně zvýrazněny víkendy a státní svátky. V kalendáři jsou zaznamenána i jména

12 Převáděj jednotky 1 min 30 min 1 hod 4 dny 1,5 den 240 hod 300 s 6 dní s hod s den min 60 s 0,5 hod 3 600 s 96 hod 36 hod 10 dní 5 min 8640 min

13 Seřaď časové úseky od nejmenšího po největší: 25 min; 1 den; 1 rok; 360 s; 386 dní; 2 týdny; 9 hod; 3 600 s; 2,3 hod; 86 401 s 360 s25min3600s2,3hod9 hod1 den86 401s2týdny1rok386dní

14 Použité materiály http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?search=mili%C4%8D%C3%ADn&query=re gexp&field=0&diacrit=1&lon=15%3A0&lat=50%3A0&dist=10&listlast=30 http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?search=mili%C4%8D%C3%ADn&query=re gexp&field=0&diacrit=1&lon=15%3A0&lat=50%3A0&dist=10&listlast=30 http://www.obrazky.cz/detail?q=hodiny&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=13&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq% 3Dm%25C4%259B%25C5%2599idla%2B%25C4%258Dasu&resID=qch5kDCQquf0m4hs93gzZmUrE3NnIQmKx8u8VGumBcU&imgURL=htt p%3A//www.betreklama.cz/fotoCache/1- IT3245.06.jpg&pageURL=http%3A//www.betreklama.cz/DetailPage.asp%3FDPG%3D47790&imgX=250&imgY=250&imgSize=9&thURL= http%3A//media5.picsearch.com/is%3Fqch5kDCQquf0m4hs93gzZmUrE3NnIQmKx8u8VGumBcU&thX=128&thY=128&qNoSite=hodiny& siteWWW=&sId=_K3Aur5QwTBNHhoG7sdj=128&qNoSite=hodiny& siteWWW=&sId=_K3Aur5QwTBNHhoG7sdj http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=_K3Aur5QwmSBHF7ZKkGo&orientation=&q= p%C5%99es%C3%BDpac%C3%AD+hodiny http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=_K3Aur5QwmSBHF7ZKkGo&orientation=&q= p%C5%99es%C3%BDpac%C3%AD+hodiny http://www.obrazky.cz/detail?q=n%C3%A1ramkov%C3%A9%20hodiny&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter %3D1&resNum=3&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dan y%26sId%3D_K3Aur5QwmSBHF7ZKkGo%26orientation%3D%26q%3Dp%25C5%2599es%25C3%25BDpac% 25C3%25AD%2Bhodiny&resID=m0URSlbj3nko1xexStMfHpQCaUa48oa6GK4VytSKY_I&imgURL=http%3A// www.starehodiny.cz/obr/naramkove- hodinky.jpg&pageURL=http%3A//www.starehodiny.cz/&imgX=90&imgY=120&imgSize=5&thURL=http%3A //media4.picsearch.com/is%3Fm0URSlbj3nko1xexStMfHpQCaUa48oa6GK4VytSKY_I&thX=90&thY=120&q NoSite=n%C3%A1ramkov%C3%A9%2Bhodiny&siteWWW=&sId=_K3Aur5Qwe2tHFij8f5D http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=_K3Aur5Qwe2tHFij8f5D&orientation=&q=slu ne%C4%8Dn%C3%AD+hodiny http://www.obrazky.cz/?step=20&filter=1&s=&size=any&sId=_K3Aur5Qwe2tHFij8f5D&orientation=&q=slu ne%C4%8Dn%C3%AD+hodiny

15 Použité materiály http://www.obrazky.cz/detail?q=n%C3%A1st%C4%9Bnn%C3%A9%20hodiny&offset=1&limit=20&bUrlPar= filter%3D1&resNum=7&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dslune%25C4%258Dn%25C3%25AD%2Bh odiny&resID=-1YXir6wHldYkD7kAIJDuhG3xFV_wXMCjQpbnziRF30&imgURL=http%3A//meteostanice.e- pocasi.cz/img/p/260-1929-large.jpg&pageURL=http%3A//meteostanice.e-pocasi.cz/260-pouzdro-na-leky- lekovka-s- budikem.html&imgX=300&imgY=300&imgSize=16&thURL=http%3A//media4.picsearch.com/is%3F- 1YXir6wHldYkD7kAIJDuhG3xFV_wXMCjQpbnziRF30&thX=128&thY=128&qNoSite=n%C3%A1st%C4%9Bnn %C3%A9%2Bhodiny&siteWWW=&sId=_K3Aur5QwQJmHN76DRvc3F- 1YXir6wHldYkD7kAIJDuhG3xFV_wXMCjQpbnziRF30&thX=128&thY=128&qNoSite=n%C3%A1st%C4%9Bnn %C3%A9%2Bhodiny&siteWWW=&sId=_K3Aur5QwQJmHN76DRvc http://obrazky.cz/detail?q=vodn%C3%AD%20hodiny&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=8 &ref=http%3A//www.seznam.cz/&resID=QXk__1KZIQEA2_JPXns08yevyrrX2C- ioeamm692x7w&imgURL=http%3A//www.kalendar.info/pictures/time/hodvod1.jpg&pageURL=http%3A// www.kalendar.info/datacs/time/timehr02.php&imgX=150&imgY=150&imgSize=6&thURL=http%3A//medi a1.picsearch.com/is%3FQXk__1KZIQEA2_JPXns08yevyrrX2C- ioeamm692x7w&thX=128&thY=128&qNoSite=vodn%C3%AD%2Bhodiny&siteWWW=&sId=V1Xp7Yr9wSYd HN7n9vh5


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F01/3.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Č as Autor: Bc. Jana Slabá."

Podobné prezentace


Reklamy Google