Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace ve fyzice52/F02/4.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Skládání rovnoběžných sil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F02/4.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Skládání rovnoběžných sil."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace ve fyzice52/F02/4.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Skládání rovnoběžných sil Autor: Bc. Jana Slabá Janoutová P ř edm ě t: Fyzika T ř ída: VII. Tématický okruh: Síly a jejich vlastnosti Téma: Skládání rovnoběžných sil Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT:interaktivní tabule,interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad je věnován skládání rovnoběžných sil stejného nebo opačného směru, doprovázený fotografiemi pro představu. Ke každému skládání sil jsou připraveny příklady se jmény žáků nebo li žáci jsou součástí praktické úlohy, kterou právě řeší. Prezentace Doplněna interaktivitou – spojovačka. Výklad navazuje na učebnici Fyzika FRAUS 2005,str.38 – 40. Pou ž ité zdroje: http://www.knihy-pro-deti.cz/Leporela/O-velike-repe.html# http://www.obrazky.cz/detail?q=p%C5%99etahov%C3%A1n%C3%AD%20lanem&offset=183&limit=20&bUrlPar=filter%3D1& resNum=191&ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DpCoAbw- UwAA1MOf4x7uH%26orientation%3D%26q%3Dp%25C5%2599etahov%25C3%25A1n%25C3%25AD%2Blanem%26from%3D1 65&resID=sn3JEZOjIRAyu8KaW6HTMhFDNhhPxt78AhiBUzaen9M&imgURL=http%3A//www.tjkaratepraha.cz/photos/soustre deni2006/sportday/img00092.jpg&pageURL=http%3A//www.tjkaratepraha.cz/photos/soustredeni2006/sportday/ipage0009 2.htm&imgX=800&imgY=600&imgSize=190&thURL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3Fsn3JEZOjIRAyu8KaW6HTMhFDN hhPxt78AhiBUzaen9M&thX=128&thY=96&qNoSite=p%C5%99etahov%C3%A1n%C3%AD%2Blanem&siteWWW=&sId=pCoAb w-Uw6h2MOfXWnsu

2 Skládání rovnoběžných sil

3 Na každé těleso může působit více sil, které nazýváme složky Síla, která vznikne skládáním těchto složek, se nazývá výslednice. Výslednice těchto sil má na těleso stejný účinek jako všechny jednotlivé síly současně.

4 Skládání rovnoběžných sil stejného směru Příkladem je pohádka o veliké řepě, kdy všichni táhnou jedním směrem a jejich síly se sčítají až řepu vytáhnou *Působí-li na těleso dvě rovnoběžné síly F 1, F 2 stejného směru je velikost jejich výslednice F rovna součtu velikostí obou sil F 1 F 2 F F = F 1 + F 2

5 Příklad 1 Hanka s Jardou táhnou silou 120N a přidali se k nim Pavel a Frederick se společnou silou 130N. Jak bude veliká výsledná síla, když všichni táhnou ze stejného působiště a stejným směrem ? F 1 = 120 N F 2 = 130 N F = ? F 1 F 2 F = F 1 + F 2 F = 120 + 130 F= 250 N Výsledná síla je 250 N.

6 Skládání rovnoběžných sil opačného směru Příkladem je přetahování lanem, kdy výsledná síla je rovna překonání síly soupeře a odtáhnutí ho za čáru Velikost výslednice je rovna rozdílu velikostí obou skládaných sil se směrem větší síly F 1 F 2 F F = F 2 - F 1

7 Příklad 2 Hanka s Jardou táhnou silou 120N proti Pavlovi a Frederickovi. Pavel s Frederickem také 140N. Jak bude veliká jejich výsledná síla? F 1 = 120 N F 2 = 140 N F = ? F 1 F 2 F = F 2 – F 1 F = 140 – 120 F= 20 N Výsledná síla je 20 N ve směru tahu Pavla a Fredericka.

8 Příklad 3 Hanka s Jardou táhnou silou 160N proti Pavlovi a Frederickovi. Pavel s Frederickem také 120N. Jak bude veliká jejich výsledná síla? F 1 = 160 N F 2 = 120 N F = ? F 1 F 2 F = F 1 – F 2 F = 160 – 120 F= 40 N Výsledná síla je 40 N ve směru Hanky a Jardy.

9 Rovnováha sil Musí platit: a)působit na stejné těleso F1 F2 b)být opačného směru c)mít stejnou velikost F1 = F2 Co musí platit, aby byly síly v rovnováze? Jaká bude výsledná síla? Výslednice sil bude nulová.

10 Příklad 4 Hanka s Jardou táhnou silou 120N proti Pavlovi a Frederickovi. Pavel s Frederickem také 120N. Jak bude veliká jejich výsledná síla? F 1 = 120 N F 2 = 120 N F = ? F 1 F 2 F = F 1 – F 2 F = 120 – 120 F= 0 N Výsledná síla je nulová.

11 SKLÁDÁNÍ SIL - shrnutí Doplň ke skládání sil vzorce pro výpočet výsledné síly Skládání rovnoběžných sil stejného směru F = F 1 + F 2 Skládání rovnoběžných sil opačného směru F = F 1 - F 2 F = F 2 - F 1

12 Spojovačka aneb co k sobě patří 2. F 1 F 1 + F 2 F2 - F 1 F 2 + F 1 F 2 + F 2 F 1 – F 2 3. F 2 50 N 20 N 75 N 35 N - 15 N 15 N 35 N F 1 = 10 N F 2 = 25 N

13 Použité materiály http://www.knihy-pro-deti.cz/Leporela/O-velike-repe.html# http://www.obrazky.cz/detail?q=p%C5%99etahov%C3%A1n%C3%AD%20lanem&offset=183&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=191&re f=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fstep%3D20%26filter%3D1%26s%3D%26size%3Dany%26sId%3DpCoAbw- UwAA1MOf4x7uH%26orientation%3D%26q%3Dp%25C5%2599etahov%25C3%25A1n%25C3%25AD%2Blanem%26from%3D165&resID=sn3JE ZOjIRAyu8KaW6HTMhFDNhhPxt78AhiBUzaen9M&imgURL=http%3A//www.tjkaratepraha.cz/photos/soustredeni2006/sportday/img00092.jp g&pageURL=http%3A//www.tjkaratepraha.cz/photos/soustredeni2006/sportday/ipage00092.htm&imgX=800&imgY=600&imgSize=190&thU RL=http%3A//media5.picsearch.com/is%3Fsn3JEZOjIRAyu8KaW6HTMhFDNhhPxt78AhiBUzaen9M&thX=128&thY=96&qNoSite=p%C5%99etah ov%C3%A1n%C3%AD%2Blanem&siteWWW=&sId=pCoAbw-Uw6h2MOfXWnsu


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F02/4.11.2012,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Skládání rovnoběžných sil."

Podobné prezentace


Reklamy Google