Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace ve fyzice52/F16/22.1.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Kmitání pru ž ných t ě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F16/22.1.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Kmitání pru ž ných t ě."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace ve fyzice52/F16/22.1.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Kmitání pru ž ných t ě les Autor: Bc. Jana Slabá Janoutová P ř edm ě t: Fyzika T ř ída: VIII. Tématický okruh: Zvukové jevy Téma: Kmitání pru ž ných t ě les Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT:interaktivní tabule,interaktivita Didaktické,metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): výklad je na po č átku v ě nován opakování pomocí interaktivity. Ž ák se seznámí s rozdílem mezi tlumeným a netlumeným kmitáním. Na záv ě r je vlo ž ena zajímavost – rezonance s odkazem na video. Výklad navazuje na u č ebnici Fyzika pro 8.ro č ník, FRAUS 2006, str. 70 – 72. Pou ž ité zdroje: http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/162-tlumene-kmitani http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/162-tlumene-kmitani http://fyzika.jreichl.com/main.article/print/156-harmonicke-kmitani http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/151-kmitavy-pohyb http://www.obrazky.cz/detail?q=graf%20kmitav%C3%A9ho%20pohybu&offset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&r esNum=1&ref=http%3A//encyklopedie.seznam.cz/search%3Fq%3Dgraf%2Bkmitav%25C3%25A9ho%2Bpohybu%26 from%3D11&resID=HUVp11pniU0M5grOD2Doo9En1ptjtscQxc8fnood_8w&imgURL=http%3A//fyzika.net/harmkmit /harmkmit09.gif&pageURL=http%3A//fyzika.net/harmkmit/&imgX=548&imgY=450&imgSize=17&thURL=http%3A/ /media4.picsearch.com/is%3FHUVp11pniU0M5grOD2Doo9En1ptjtscQxc8fnood_8w&thX=128&thY=106&qNoSite= graf%2Bkmitav%C3%A9ho%2Bpohybu&siteWWW=&sId=M-Cc-yT-wVh9hSWir6Th&thY=106&qNoSite= graf%2Bkmitav%C3%A9ho%2Bpohybu&siteWWW=&sId=M-Cc-yT-wVh9hSWir6Th

2 Kmitání pru ž ných t ě les

3 Spojovačka časový diagram matematické kyvadlo mechanický oscilátor f = 1/T frekvence kyv polovina kmitu kmit dvojnásobek kyvu harmonický kmitavý pohyb

4 Doplň chybějící hodnoty f v Hz T v s 0,08312 0,52 0,25 0,08312 0,05917 0,0520 11 00 f v Hz T v s 0,08312 0,5 0,25 12 0,05917 0,05 11 0

5 Matematické kyvadlo Matematické kyvadlo je kulička zavěšená na vlákně Pokus: Zjisti, která z veličin (hmotnost, délka kyvadla) ovlivňuje dobu kmitu. ZÁVĚR: doba kmitu nezávisí na velikosti hmotnosti závaží. Dobu kmitu kyvadla tedy ovlivní pouze změna délky. Důkaz pomocí videa na: http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fy zika&xser=416b757374696b61h&key=634 http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fy zika&xser=416b757374696b61h&key=634

6 Tlumené kmitání bez dodávání energie – dohoupávání na houpačce zmenšující se amplituda Je tlumení větší ve vodě nebo ve vzduchu? Ve vodě.

7 Netlumené kmitání je třeba neustále dodávat energii NUCENÉ KMITÁNÍ stálá velikost amplitudy

8 ZAJÍMAVOST - rezonance Rezonance je zjednodušeně rozkmitání tělesa Například závažné rozkmitání budov a mostů, které je způsobeno větry nebo zemětřesením Video k vysvětlení pojmu na: http://www.techmania.cz/edutorium/art_expon aty.php?xkat=fyzika&xser=416b757374696b6 1h&key=645 Využití rezonance - rezonance u hudebních nástrojů

9 Použitý materiál http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/162-tlumene-kmitani http://fyzika.jreichl.com/main.article/print/156-harmonicke-kmitani http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/151-kmitavy-pohyb http://www.obrazky.cz/detail?q=graf%20kmitav%C3%A9ho%20pohybu&of fset=1&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=1&ref=http%3A//encyklop edie.seznam.cz/search%3Fq%3Dgraf%2Bkmitav%25C3%25A9ho%2Bpohyb u%26from%3D11&resID=HUVp11pniU0M5grOD2Doo9En1ptjtscQxc8fnoo d_8w&imgURL=http%3A//fyzika.net/harmkmit/harmkmit09.gif&pageURL =http%3A//fyzika.net/harmkmit/&imgX=548&imgY=450&imgSize=17&thU RL=http%3A//media4.picsearch.com/is%3FHUVp11pniU0M5grOD2Doo9E n1ptjtscQxc8fnood_8w&thX=128&thY=106&qNoSite=graf%2Bkmitav%C3 %A9ho%2Bpohybu&siteWWW=&sId=M-Cc-yT-wVh9hSWir6Th&thY=106&qNoSite=graf%2Bkmitav%C3 %A9ho%2Bpohybu&siteWWW=&sId=M-Cc-yT-wVh9hSWir6Th


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace ve fyzice52/F16/22.1.2013,Slabá Janoutová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Název výukového materiálu: Kmitání pru ž ných t ě."

Podobné prezentace


Reklamy Google