Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DRAMA PRVNÍ REPUBLIKY www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DRAMA PRVNÍ REPUBLIKY www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."— Transkript prezentace:

1 DRAMA PRVNÍ REPUBLIKY www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMDrama 1. republiky Označení DUMVY_32_INOVACE_01_2_01 Autor Mgr. Radek Šipula Datum 19. 5. 2013 Vzdělávací oblast Člověk a umění Vzdělávací obor Jazyk český Tematický okruh Divadlo Ročník 3. ročník, septima

2 CHARAKTERISTIKA DOBY: DIVADLO zaujímalo v duchovním životě českého národa významné postavení již v 19. století mnozí obrozenci v něm viděli důležitý nástroj KULTURNÍHO a VLASTENECKÉHO působení po vrcholném období v 80. a 90. letech 19. století u nás znovu vzrostl význam divadla až po 1. SVĚTOVÉ VÁLCE a vzniku samostatného ČESKOSLOVENSKA obě přední pražské scény, NÁRODNÍ DIVADLO i MĚSTSKÉ DIVADLO na VINOHRADECH, měly tehdy výborné dramatické zázemí v autorech, jako byli například Viktor DYK, Fráňa ŠRÁMEK, Arnošt DVOŘÁK či Stanislav LOMNÁRODNÍ DIVADLO MĚSTSKÉ DIVADLO na VINOHRADECHViktor DYKFráňa ŠRÁMEKArnošt DVOŘÁK Stanislav LOM

3 DVĚ OTÁZKY NA ÚVOD:  Která událost napomohla velkému rozvoji českého dramatu v 80. a 90. letech 19. století?  Kteří autoři a které hry jsou spojeny s tímto obdobím?

4 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:  vybudování NÁRODNÍHO DIVADLA, Češi sice získali reprezentativní kulturní stánek, konečně měli tzv. kde hrát, bylo i pro koho hrát, ale problém byl s tím, co hrát  například:  bratři MRŠTÍKOVI (MARYŠA)  Gabriela PREISSOVÁ (GAZDINA ROBA a JEJÍ PASTORKYŇA)  Ladislav STROUPEŽNICKÝ (NAŠI FURIANTI)

5 TENDENCE ČESKÉHO MEZIVÁLEČNÉHO DRAMATU:  1. v dramatu se i nadále uplatňovaly dva základní žánry: KOMEDIE a TRAGÉDIE  2. nad dramatem ve verších převládalo DRAMA V PRÓZE  3. právě v této době pronikla i do dramatické tvorby tzv. AVANTGARDA, což se projevilo oslabením, nebo dokonce ignorováním základních stavebních prvků klasického dramatu (ZÁPLETKA, DĚJ, CHARAKTERY)

6 REŽISÉRSKÉ OSOBNOSTI:  na skutečnosti, že české divadlo dokázalo držet krok s dalšími evropskými zeměmi, měly zásluhu zejména dvě vynikající režisérské osobnosti: Jaroslav KVAPIL a Karel Hugo HILAR 1] 2]

7 SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ:  v letech 1919-20 byly v budovách německých divadel umístěny české scény (například ČESKÉ BUDĚJOVICE, OLOMOUC či OSTRAVA)  STAVOVSKÉ DIVADLO, které do této doby využívali němečtí umělci, násilně zabrali čeští divadelníci a oficiálně jej připojili k NÁRODNÍMU divadlu jako druhou scénu (činohra) STAVOVSKÉ DIVADLO  tento akt však byl právně legalizován až po vyplacení odstupného bývalému majiteli  divadla vznikala i v dalších českých městech (obecně lze říci, že každé město nad 50 000 obyvatel mělo od této doby stálou divadelní scénu)  problémem byl ale fakt, že řada z těchto divadel se brzy dostala do finančních problémů (nedostávala od státu dotace)

8 SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ:  na počátku 20. let vznikla v PRAZE a v BRNĚ dramatická oddělení hudební KONZERVATOŘE  roku 1922 se začaly hercům a dramatikům udílet státní ceny  1925 vzniklo DIVADLO VLASTY BURIANA  1926 vzniklo OSVOBOZENÉ DIVADLO  1927 byla založena scéna DADA  od tohoto roku působili v OSVOBOZENÉM DIVADLE V+W  1933 založil E. F. BURIAN divadlo D 34

9 REPERTOÁR ČESKÝCH DIVADEL: repertoár českých divadel se za tzv. PRVNÍ REPUBLIKY opíral o široký domácí autorský základ k nejvýznamnějším autorům patřili: Josef a Karel ČAPKOVI JosefKarel František LANGER František LANGER Vladislav VANČURA Vladislav VANČURA Vítězslav NEZVAL Vítězslav NEZVAL F. X. ŠALDA a další F. X. ŠALDA vedle domácích autorů k nám pronikal i vliv světového dramatu (hlavně G. B. SHAW, H. IBSEN, A. P. ČECHOV či L. PIRANDELLO)

10 DĚLENÍ ČESKÉHO DRAMATU:  v 1. polovině 20. století u nás ROZLIŠUJEME TŘI LINIE DRAMATICKÉ TVORBY:  1. OFICIÁLNÍ drama:  jedná se o hry inscenované v klasických kamenných divadlech, jako byly například NÁRODNÍ divadlo a MĚSTSKÉ DIVADLO NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH  2. AVANDGARDNÍ DIVADLA:  rozvíjela se zhruba od poloviny 20. let 20. století  tato divadla znamenala značný odklon od zaběhnutých konvencí  u nás vynikly především dvě scény: OSVOBOZENÉ DIVADLO a DÉČKO  3. NEOFICIÁLNÍ SCÉNY:  máme na mysli umělce vystupující v různých kabaretech a šantánech  například Karel HAŠLER či ČERVENÁ SEDMA

11 1. OFICIÁLNÍ DRAMA:  řadíme sem autory, jež psali hry, které mohly být inscenovány prakticky ve všech divadlech  pro tato divadla se vžilo označení KLASICKÁ KAMENNÁ DIVADLA  jako příklady tohoto typu divadel nám mohou posloužit NÁRODNÍ DIVADLO, DIVADLO NA VINOHRADECH, brněnské NÁRODNÍ DIVADLO, DIVADLO F. X. ŠALDY v LIBERCI, KLICPEROVO DIVADLO v HRADCI KRÁLOVÉ, SLOVÁCKÉ DIVADLO v UHERSKÉM HRADIŠTI či MĚSTSKÉ DIVADLO ve ZLÍNĚ

12 PŘEDSTAVITELÉ OFICIÁLNÍHO DRAMATU: 3] 4] 5] 6] 7] 8] KVAPIL MAHEN ŠRÁMEK LANGER K. ČAPEK NEZVAL

13 2. AVANTGARDNÍ DIVADLA:  u nás začala vznikat zhruba v polovině 20. let 20. století  protiměšťácky zaměřená literární AVANTGARDA odmítala jak složité jevištní REALISTICKÉ zobrazování, tak i SYMBOLISMUS či IMPRESIONISMUS konce 19. století  na rozdíl od těchto tendencí se nová divadelní generace snažila především o ztvárnění nového pohledu na život ovlivněného a utvářeného dynamikou MODERNÍ CIVILIZACE či světem VĚDY a TECHNIKY, lidskou touhou po svobodě i společenskými krizemi doby  často se jednalo o divadla AUTORSKÁ či REŽISÉRSKÁ  k AVANTGARDNÍM u nás řadíme především dvě scény: OSVOBOZENÉ DIVADLO a DÉČKO E. F. BURINA

14 VYSVĚTLENÍ POJMŮ:  AUTORSKÁ DIVADLA: specifická forma divadla, v němž autoři hrají své vlastní texty, a to buď sami (jako „one man show„) nebo s celým souborem  REŽISÉRSKÁ DIVADLA: v tomto typu divadla je nejdůležitější osobou režisér, režisérské pojetí znamená víc než herecké, neimprovizuje se

15 3. NEOFICIÁLNÍ SCÉNY:  označujeme tak podniky, kam se lidé chodili především BAVIT  zatímco na jevišti se odehrával připravený program, který kombinoval například mluvené slovo, různé scénky, skeče, písničky či taneční čísla, mohli diváci u svých stolků volně konzumovat alkohol a jíst  některá čísla programu mívala lechtivý až erotický náboj  takové podniky nazýváme KABARETY a ŠANTÁNY  do našich zemí o nich přinášeli první zprávy čeští umělci, kteří studovali v zahraničí (především v MNICHOVĚ nebo PAŘÍŽI)  prvním kabaretem na našem území byla LUCERNA, která zahájila svou činnost v září 1910  zprvu se tam hrálo česko - německy, ale v další sezóně se již používala výhradně čeština  nejvýznamnějšími představiteli tohoto proudu byli především herec a písničkář Karel HAŠLER a ČERVENÁ SEDMA Jiřího ČERVENÉHO

16 ÚKOLY a OTÁZKY:  Co znamenají termíny KABARET a ŠANTÁN?  Rozdělte českou meziválečnou dramatickou tvorbu do tří okruhů a každý z nich stručně charakterizujte.

17 ODPOVĚDI NA 1. OTÁZKU:  slovo LE CABARET označovalo ve francouzštině HOSPODU, KRČMU nebo KAVÁRNIČKU  původně se tak nazývala scéna, na které herci nebo sami autoři předváděli různá literární či hudební čísla  obvykle se tak dělo v nějakém pohostinském zařízení  v 80. letech 19. století se KABARET vyvinul v svébytný žánr zábavného divadla  slovem ŠANTÁN označujeme místnost, kde umělci zpívali kuplety

18 HERECKÉ OSOBNOSTI:  k nejznámějším hercům tzv. PRVNÍ REPUBLIKY patřili například:  Hugo HAAS 9] 11]  Vlasta BURIAN  Růžena NASKOVÁ  Zdeněk ŠTĚPÁNEK  Ladislav PEŠEK  Theodor PIŠTĚK  Jindřich PLACHTA 10] 12]  Jaroslav MARVAN  Olga SCHEINPFLUGOVÁ  Adina MANDLOVÁ,  Nataša GOLLOVÁ  Lída BAAROVÁ a další

19 NĚCO K ZAMYŠLENÍ:  Co podle vás představuje termín AUTORSKÉ divadlo?  Řekněte jméno alespoň jednoho významného PRVOREPUBLIKOVÉHO REŽISÉRA.  Vysvětlete rozdíl mezi tzv. OFICIÁLNÍM a AVANTGARDNÍM divadlem.  Vyjmenujte některé významné HERECKÉ OSOBNOSTI tohoto období.

20 ODPOVĚDI NA OTÁZKY:  specifická forma divadla, v němž autoři hrají své vlastní texty, a to buď sami (jako „one man show„) nebo s celým souborem  Karel Hugo HILAR či Jaroslav KVAPIL  OFICIÁLNÍ - jedná se o repertoár inscenovaný v klasických kamenných divadlech (NÁRODNÍ divadlo) - AVANTGARDA odmítala složité jevištní REALISTICKÉ zobrazování snažila se především o ztvárnění nového pohledu na život  Vlasta BURIAN, Adina MANDLOVÁ, Jaroslav MARVAN, Nataša GOLLOVÁ, Oldřich NOVÝ, Zdeněk ŠTĚPÁNEK, Lída Baarová...

21 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  1] - NEUVEDEN. Jaroslav_Kvapil_1928 commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jaroslav_Kvapil_1928.jpg  2] - NEUVEDEN. Karel_Hugo_Hilar commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel_Hugo_Hilar.JPG  3] - NEUVEDEN. Jaroslav_Kvapil_1928 commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jaroslav_Kvapil_1928.jpg  4] - NEUVEDEN. 358px-Mahen_by_Gellner commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mahen_by_Gellner.jpg  5] - NEUVEDEN. Frana_Sramek_1926 commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frana_Sramek_1926.jpg

22 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  6] - NEUVEDEN. 387px-Frantisek_Langer commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frantisek_Langer.jpg  7] - NEUVEDEN. Karel-capek commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karel-capek.jpg  8] - NEUVEDEN. Vitezslav_Nezval_bust_by_Otakar_Svec_782. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vitezslav_Nezval_bust_by_Otakar_Sve c_782.jpg  9] - NEUVEDEN. Hugo_Haas_in_Pickup_trailer commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hugo_Haas_in_Pickup_trailer.jpg  10] - NEUVEDEN. 450px-Vlast_Burian commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vlast_Burian.JPG

23 DROJE A POUŽITÁ LITERATURA:  11] - NEUVEDEN. 424px-1937_Lida_Baarova_im_Film_'Patrioten‚ commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1937_Lida_Baarova_im_Film_'Patriot en'.jpg  12] - NEUVEDEN. 600px-HanaVitova1939 commons.wikimedia.org [online]. [cit. 19.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HanaVitova1939.jpg  CÍSAŘ Jan: Přehled dějin českého divadla 1. a 2. díl - od počátku do roku 1945. 2. vydání. Praha: Akademie múzických umění, 2006. 314 s. ISBN 80- 7331-072-4  KOLEKTIV, MENCLOVÁ, Věra a VANĚK, Václav: Slovník českých spisovatelů. 2., rozšířené vydání. Praha: Libri, 2005. 832 s. ISBN 80-7277-179-5  KARPATSKÝ, Dušan: Malý labyrint literatury. 4. vydání. Praha: Albatros, 2008. 600 s. ISBN 978-80-00-02154-6  JUST, Vladimír: Z dílny malých scén. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1989. 316 s. ISBN 80-204-0037-0


Stáhnout ppt "DRAMA PRVNÍ REPUBLIKY www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google