Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DRAMA PRVNÍ REPUBLIKY Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DRAMA PRVNÍ REPUBLIKY Název školy"— Transkript prezentace:

1 DRAMA PRVNÍ REPUBLIKY www.zlinskedumy.cz Název školy
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Drama 1. republiky Označení DUM VY_32_INOVACE_01_2_01 Autor Mgr. Radek Šipula Datum Vzdělávací oblast Člověk a umění Vzdělávací obor Jazyk český Tematický okruh Divadlo Ročník 3. ročník, septima

2 CHARAKTERISTIKA DOBY:
DIVADLO zaujímalo v duchovním životě českého národa významné postavení již v 19. století mnozí obrozenci v něm viděli důležitý nástroj KULTURNÍHO a VLASTENECKÉHO působení po vrcholném období v 80. a 90. letech 19. století u nás znovu vzrostl význam divadla až po 1. SVĚTOVÉ VÁLCE a vzniku samostatného ČESKOSLOVENSKA obě přední pražské scény, NÁRODNÍ DIVADLO i MĚSTSKÉ DIVADLO na VINOHRADECH, měly tehdy výborné dramatické zázemí v autorech, jako byli například Viktor DYK, Fráňa ŠRÁMEK, Arnošt DVOŘÁK či Stanislav LOM

3 DVĚ OTÁZKY NA ÚVOD: Která událost napomohla velkému rozvoji českého dramatu v 80. a 90. letech 19. století? Kteří autoři a které hry jsou spojeny s tímto obdobím?

4 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: vybudování NÁRODNÍHO DIVADLA, Češi sice získali reprezentativní kulturní stánek, konečně měli tzv. kde hrát, bylo i pro koho hrát, ale problém byl s tím, co hrát například: bratři MRŠTÍKOVI (MARYŠA) Gabriela PREISSOVÁ (GAZDINA ROBA a JEJÍ PASTORKYŇA) Ladislav STROUPEŽNICKÝ (NAŠI FURIANTI)

5 TENDENCE ČESKÉHO MEZIVÁLEČNÉHO DRAMATU:
1. v dramatu se i nadále uplatňovaly dva základní žánry: KOMEDIE a TRAGÉDIE 2. nad dramatem ve verších převládalo DRAMA V PRÓZE 3. právě v této době pronikla i do dramatické tvorby tzv. AVANTGARDA, což se projevilo oslabením, nebo dokonce ignorováním základních stavebních prvků klasického dramatu (ZÁPLETKA, DĚJ, CHARAKTERY)

6 REŽISÉRSKÉ OSOBNOSTI:
na skutečnosti, že české divadlo dokázalo držet krok s dalšími evropskými zeměmi, měly zásluhu zejména dvě vynikající režisérské osobnosti: Jaroslav KVAPIL a Karel Hugo HILAR 1] ]

7 SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ:
v letech byly v budovách německých divadel umístěny české scény (například ČESKÉ BUDĚJOVICE, OLOMOUC či OSTRAVA) STAVOVSKÉ DIVADLO, které do této doby využívali němečtí umělci, násilně zabrali čeští divadelníci a oficiálně jej připojili k NÁRODNÍMU divadlu jako druhou scénu (činohra) tento akt však byl právně legalizován až po vyplacení odstupného bývalému majiteli divadla vznikala i v dalších českých městech (obecně lze říci, že každé město nad obyvatel mělo od této doby stálou divadelní scénu) problémem byl ale fakt, že řada z těchto divadel se brzy dostala do finančních problémů (nedostávala od státu dotace)

8 SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH UDÁLOSTÍ:
na počátku 20. let vznikla v PRAZE a v BRNĚ dramatická oddělení hudební KONZERVATOŘE roku 1922 se začaly hercům a dramatikům udílet státní ceny 1925 vzniklo DIVADLO VLASTY BURIANA 1926 vzniklo OSVOBOZENÉ DIVADLO 1927 byla založena scéna DADA od tohoto roku působili v OSVOBOZENÉM DIVADLE V+W 1933 založil E. F. BURIAN divadlo D 34

9 REPERTOÁR ČESKÝCH DIVADEL:
repertoár českých divadel se za tzv. PRVNÍ REPUBLIKY opíral o široký domácí autorský základ k nejvýznamnějším autorům patřili: Josef a Karel ČAPKOVI František LANGER Vladislav VANČURA Vítězslav NEZVAL F. X. ŠALDA a další vedle domácích autorů k nám pronikal i vliv světového dramatu (hlavně G. B. SHAW, H. IBSEN, A. P. ČECHOV či L. PIRANDELLO)

10 DĚLENÍ ČESKÉHO DRAMATU:
v 1. polovině 20. století u nás ROZLIŠUJEME TŘI LINIE DRAMATICKÉ TVORBY: 1. OFICIÁLNÍ drama: jedná se o hry inscenované v klasických kamenných divadlech, jako byly například NÁRODNÍ divadlo a MĚSTSKÉ DIVADLO NA KRÁLOVSKÝCH VINOHRADECH 2. AVANDGARDNÍ DIVADLA: rozvíjela se zhruba od poloviny 20. let 20. století tato divadla znamenala značný odklon od zaběhnutých konvencí u nás vynikly především dvě scény: OSVOBOZENÉ DIVADLO a DÉČKO 3. NEOFICIÁLNÍ SCÉNY: máme na mysli umělce vystupující v různých kabaretech a šantánech například Karel HAŠLER či ČERVENÁ SEDMA

11 1. OFICIÁLNÍ DRAMA: řadíme sem autory, jež psali hry, které mohly být inscenovány prakticky ve všech divadlech pro tato divadla se vžilo označení KLASICKÁ KAMENNÁ DIVADLA jako příklady tohoto typu divadel nám mohou posloužit NÁRODNÍ DIVADLO, DIVADLO NA VINOHRADECH, brněnské NÁRODNÍ DIVADLO, DIVADLO F. X. ŠALDY v LIBERCI, KLICPEROVO DIVADLO v HRADCI KRÁLOVÉ, SLOVÁCKÉ DIVADLO v UHERSKÉM HRADIŠTI či MĚSTSKÉ DIVADLO ve ZLÍNĚ

12 PŘEDSTAVITELÉ OFICIÁLNÍHO DRAMATU:
3] ] ] ] ] ] KVAPIL MAHEN ŠRÁMEK LANGER K. ČAPEK NEZVAL

13 2. AVANTGARDNÍ DIVADLA: u nás začala vznikat zhruba v polovině 20. let 20. století protiměšťácky zaměřená literární AVANTGARDA odmítala jak složité jevištní REALISTICKÉ zobrazování, tak i SYMBOLISMUS či IMPRESIONISMUS konce 19. století na rozdíl od těchto tendencí se nová divadelní generace snažila především o ztvárnění nového pohledu na život ovlivněného a utvářeného dynamikou MODERNÍ CIVILIZACE či světem VĚDY a TECHNIKY, lidskou touhou po svobodě i společenskými krizemi doby často se jednalo o divadla AUTORSKÁ či REŽISÉRSKÁ k AVANTGARDNÍM u nás řadíme především dvě scény: OSVOBOZENÉ DIVADLO a DÉČKO E. F. BURINA

14 VYSVĚTLENÍ POJMŮ: AUTORSKÁ DIVADLA: specifická forma divadla, v němž autoři hrají své vlastní texty, a to buď sami (jako „one man show„) nebo s celým souborem REŽISÉRSKÁ DIVADLA: v tomto typu divadla je nejdůležitější osobou režisér, režisérské pojetí znamená víc než herecké, neimprovizuje se

15 3. NEOFICIÁLNÍ SCÉNY: označujeme tak podniky, kam se lidé chodili především BAVIT zatímco na jevišti se odehrával připravený program, který kombinoval například mluvené slovo, různé scénky, skeče, písničky či taneční čísla, mohli diváci u svých stolků volně konzumovat alkohol a jíst některá čísla programu mívala lechtivý až erotický náboj takové podniky nazýváme KABARETY a ŠANTÁNY do našich zemí o nich přinášeli první zprávy čeští umělci, kteří studovali v zahraničí (především v MNICHOVĚ nebo PAŘÍŽI) prvním kabaretem na našem území byla LUCERNA, která zahájila svou činnost v září 1910 zprvu se tam hrálo česko - německy, ale v další sezóně se již používala výhradně čeština nejvýznamnějšími představiteli tohoto proudu byli především herec a písničkář Karel HAŠLER a ČERVENÁ SEDMA Jiřího ČERVENÉHO

16 ÚKOLY a OTÁZKY: Co znamenají termíny KABARET a ŠANTÁN?
Rozdělte českou meziválečnou dramatickou tvorbu do tří okruhů a každý z nich stručně charakterizujte.

17 ODPOVĚDI NA 1. OTÁZKU: slovo LE CABARET označovalo ve francouzštině HOSPODU, KRČMU nebo KAVÁRNIČKU původně se tak nazývala scéna, na které herci nebo sami autoři předváděli různá literární či hudební čísla obvykle se tak dělo v nějakém pohostinském zařízení v 80. letech 19. století se KABARET vyvinul v svébytný žánr zábavného divadla slovem ŠANTÁN označujeme místnost, kde umělci zpívali kuplety

18 HERECKÉ OSOBNOSTI: k nejznámějším hercům tzv. PRVNÍ REPUBLIKY patřili například: Hugo HAAS ] ] Vlasta BURIAN Růžena NASKOVÁ Zdeněk ŠTĚPÁNEK Ladislav PEŠEK Theodor PIŠTĚK Jindřich PLACHTA ] ] Jaroslav MARVAN Olga SCHEINPFLUGOVÁ Adina MANDLOVÁ, Nataša GOLLOVÁ Lída BAAROVÁ a další

19 NĚCO K ZAMYŠLENÍ: Co podle vás představuje termín AUTORSKÉ divadlo?
Řekněte jméno alespoň jednoho významného PRVOREPUBLIKOVÉHO REŽISÉRA. Vysvětlete rozdíl mezi tzv. OFICIÁLNÍM a AVANTGARDNÍM divadlem. Vyjmenujte některé významné HERECKÉ OSOBNOSTI tohoto období.

20 ODPOVĚDI NA OTÁZKY: specifická forma divadla, v němž autoři hrají své vlastní texty, a to buď sami (jako „one man show„) nebo s celým souborem Karel Hugo HILAR či Jaroslav KVAPIL OFICIÁLNÍ - jedná se o repertoár inscenovaný v klasických kamenných divadlech (NÁRODNÍ divadlo) - AVANTGARDA odmítala složité jevištní REALISTICKÉ zobrazování snažila se především o ztvárnění nového pohledu na život Vlasta BURIAN, Adina MANDLOVÁ, Jaroslav MARVAN, Nataša GOLLOVÁ, Oldřich NOVÝ, Zdeněk ŠTĚPÁNEK, Lída Baarová . . .

21 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
1] - NEUVEDEN. Jaroslav_Kvapil_1928 commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2] - NEUVEDEN. Karel_Hugo_Hilar commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3] - NEUVEDEN. Jaroslav_Kvapil_1928 commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 4] - NEUVEDEN. 358px-Mahen_by_Gellner commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 5] - NEUVEDEN. Frana_Sramek_1926 commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

22 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
6] - NEUVEDEN. 387px-Frantisek_Langer commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7] - NEUVEDEN. Karel-capek commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 8] - NEUVEDEN. Vitezslav_Nezval_bust_by_Otakar_Svec_782. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 9] - NEUVEDEN. Hugo_Haas_in_Pickup_trailer commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 10] - NEUVEDEN. 450px-Vlast_Burian commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

23 DROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
11] - NEUVEDEN. 424px-1937_Lida_Baarova_im_Film_'Patrioten‚ commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 12] - NEUVEDEN. 600px-HanaVitova1939 commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: CÍSAŘ Jan: Přehled dějin českého divadla 1. a 2. díl - od počátku do roku vydání. Praha: Akademie múzických umění, s. ISBN KOLEKTIV, MENCLOVÁ, Věra a VANĚK, Václav: Slovník českých spisovatelů. 2., rozšířené vydání. Praha: Libri, s. ISBN KARPATSKÝ, Dušan: Malý labyrint literatury. 4. vydání. Praha: Albatros, s. ISBN JUST, Vladimír: Z dílny malých scén. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, s. ISBN


Stáhnout ppt "DRAMA PRVNÍ REPUBLIKY Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google