Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_089_ Elektromagnetické jevy_Elektromagnetismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_089_ Elektromagnetické jevy_Elektromagnetismus"— Transkript prezentace:

1 FY_089_ Elektromagnetické jevy_Elektromagnetismus
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. FY_089_ Elektromagnetické jevy_Elektromagnetismus Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace

2 Anotace: Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Elektromagnetismus Pojmem Elektromagnetismus označujeme jevy, ve kterých se projevuje vzájemný vazba mezi elektřinou a magnetismem. Za elektromagnetismus můžeme také považovat oblast fyziky, která tyto jevy zkoumá. Elektromagnetismem se také označuje teorie elektromagnetického pole, která elektromagnetické jevy vysvětluje a popisuje.

4 Elektrické a magnetické pole
Vzájemná vazba elektrického a magnetického pole se nazývá elektromagnetismus. Společné tzv. elektromagnetické pole klasicky popisuje složením dvou polí: elektrického a magnetického. Tato pole ovlivňují částice s elektrickým nábojem. Elektrické pole vzniká v okolí elektricky nabitých částic. Magnetické pole zpravidla vzniká pohybem elektrických nábojů. Elektrické pole dvou zelektrovaných balónků Magnetické pole v okolí tyčového magnetu

5 Elektromagnetická síla
Síla, kterou elektromagnetické pole působí na elektricky nabité částice se nazývá elektromagnetická síla. Elektromagnetická síla je kromě gravitace nejčastější silou zodpovědnou za většinu jevů vyskytujících se v každodenním životě. Téměř všechny vztahy mezi atomy způsobuje elektromagnetická síla, která působící na elektricky nabité částice v atomech. Elektromagnetické pole popisují tyto fyzikální veličiny : Elektrický proud I (A) Ampér Elektrické napětí U (V) Volt Elektrický náboj Q (C) Coulomb Elektrický odpor R (Ω) Ohm

6 Elektromagnet Elektromagnet je tvořen cívkou s jádrem z magneticky měkké oceli. Princip fungování spočívá v přeměně energie elektromagnetického pole na energii mechanickou. Magnetická síla vzniká při průchodu elektrického proudu vinutím cívky, které přitahuje pohyblivou část - kotvu. Magnetické pole elektromagnetu je tím silnější, čím větší elektrický proud prochází cívkou a čím více závitů má cívka.

7 Využití elektromagnetu v praxi
Elektromagnet se používá například v elektrickém zvonku, v jističích, stykačích, ve sběrnách kovového šrotu nebo v elektromagnetických relé. Elektromagnet se používá také v automobilovém průmyslu třeba jako snímač otáček klikového hřídele (otáčkoměr), nebo pro brzdění tramvajových vozů a obráběcích strojů.

8 Kovošrot Jednou z možností využití elektromagnetu v praxi je využití tohoto zařízení jako přepravníku – jeřábu kovového šrotu v kovošrotu. Po zapnutí elektrického proudu se chová zařízení jako magnet a přitahuje kovové předměty. Po vypnutí přestává být magnetické a předměty odpadnou.

9 Elektrický zvonek Elektrický zvonek je jednoduché elektrické zařízení přeměňující elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku. Využívá se v klasických telefonech, v domovních zvoncích, při zvonění ve škole či jako výstražný signál na železničních přejezdech. Po připojení zvonku ke stejnosměrnému elektrickému zdroji začne zvonek zvonit.

10 Princip elektrického zvonku
Při uzavření elektrického obvodu se velmi rychle opakují dva kroky (sepnuto – vypnuto). Vznik magnetického pole kolem elektromagnetu způsobí přitažení kotvy k elektromagnetu, čímž se přeruší obvod. Elektromagnet ztratí schopnost magnetu a kotva se vrátí do původní polohy.

11 Jednoduchý domovní jistič
Elektrický jistič Je elektrický přístroj který při nadměrném elektrickém proudu –zkratu automaticky rozpojí elektrický obvod. Tím může chrání uživatele před úrazem elektrickým proudem a elektrické zařízení před jeho poškozením. Výhody jističe: oproti pojistce, která se při použití zničí je možné jistič znovu zapnout a může opět fungovat. Jedná se tedy o zařízení s opakovatelným použitím. Jednoduchý domovní jistič

12 Elektromagnetické relé
Elektromagnetické relé je elektrotechnická součástka využívající elektromagnetický jev. Součástka byla původně využívána v telegrafních linkách. Elektromagnetické relé je příkladem využití elektromagnetu v zařízeních a je důležitým prvkem v automatizovaných soustavách a řídících systémech. Najdeme jej například v automobilech (dobíjecí systém akumulátoru). relé z automobilu

13 Otázky k opakování Co všechno můžeme označit pojmem elektromagnetismus ? Co je to elektromagnet ? Jaký je rozdíl mezi permanentním magnetem a elektromagnetem ? Kde se využívá elektromagnet ? Kde najdeš u nás ve škole elektromagnet ? K čemu se využívá jistič elektrického proudu ? K čemu se využívá elektromagnetické relé ?

14 Správné odpovědi Všechny jevy u kterých se projevuje vzájemná vazba mezi elektrickým a magnetickým polem. Elektromagnet je tvořen cívkoum kterou prochází elektrický proud. Elektromagnet se dá na rozdíl od permanentního magnetu „vypnout“. V kovošrotu, domovním zvonku, v relé Ve školním zvonku a při otevírání dveří. K ochraně elektrického obvodu. K ovládání elektrického obvodu. Je to přepínač.

15 Použité zdroje: www.wikipedie.org
Soubor:Electromagnet with gap.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c2000, 232 s. ISBN Fyzika pro 8. ročník. Praha: Prometheus, ISBN Soubor:Fotothek df roe-neg Vorführung eines Magnetkrans des VEB Schwermaschinenbau S.M. Kirow Leipzig vor P.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:DoorBell 002.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: Soubor:Nakresy.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z: File:Relay.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "FY_089_ Elektromagnetické jevy_Elektromagnetismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google