Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FY_089_ Elektromagnetické jevy_Elektromagnetismus Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FY_089_ Elektromagnetické jevy_Elektromagnetismus Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."— Transkript prezentace:

1 FY_089_ Elektromagnetické jevy_Elektromagnetismus Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2 Anotace:  Digitální učební materiál je určen pro opakování, upevňování a rozšiřování učiva  Materiál rozvíjí poznatky získané v hodinách fyziky  Je určen pro předmět Fyzika a ročník 9.

3 Elektromagnetismus  Pojmem Elektromagnetismus označujeme jevy, ve kterých se projevuje vzájemný vazba mezi elektřinou a magnetismem.  Za elektromagnetismus můžeme také považovat oblast fyziky, která tyto jevy zkoumá.  Elektromagnetismem se také označuje teorie elektromagnetického pole, která elektromagnetické jevy vysvětluje a popisuje.

4 Elektrické a magnetické pole Vzájemná vazba elektrického a magnetického pole se nazývá elektromagnetismus. Společné tzv. elektromagnetické pole klasicky popisuje složením dvou polí: elektrického a magnetického. Tato pole ovlivňují částice s elektrickým nábojem. Elektrické pole vzniká v okolí elektricky nabitých částic. Magnetické pole zpravidla vzniká pohybem elektrických nábojů. Elektrické pole dvou zelektrovaných balónků Magnetické pole v okolí tyčového magnetu

5 Elektromagnetická síla  Síla, kterou elektromagnetické pole působí na elektricky nabité částice se nazývá elektromagnetická síla.  Elektromagnetická síla je kromě gravitace nejčastější silou zodpovědnou za většinu jevů vyskytujících se v každodenním životě.  Téměř všechny vztahy mezi atomy způsobuje elektromagnetická síla, která působící na elektricky nabité částice v atomech. Elektromagnetické pole popisují tyto fyzikální veličiny :  Elektrický proud I (A) Ampér  Elektrické napětí U (V) Volt  Elektrický náboj Q (C) Coulomb  Elektrický odpor R (Ω) Ohm

6 Elektromagnet  Elektromagnet je tvořen cívkou s jádrem z magneticky měkké oceli.  Princip fungování spočívá v přeměně energie elektromagnetického pole na energii mechanickou.  Magnetická síla vzniká při průchodu elektrického proudu vinutím cívky, které přitahuje pohyblivou část - kotvu.  Magnetické pole elektromagnetu je tím silnější, čím větší elektrický proud prochází cívkou a čím více závitů má cívka.

7 Využití elektromagnetu v praxi  Elektromagnet se používá například v elektrickém zvonku, v jističích, stykačích, ve sběrnách kovového šrotu nebo v elektromagnetických relé.  Elektromagnet se používá také v automobilovém průmyslu třeba jako snímač otáček klikového hřídele (otáčkoměr), nebo pro brzdění tramvajových vozů a obráběcích strojů.

8  Jednou z možností využití elektromagnetu v praxi je využití tohoto zařízení jako přepravníku – jeřábu kovového šrotu v kovošrotu.  Po zapnutí elektrického proudu se chová zařízení jako magnet a přitahuje kovové předměty. Po vypnutí přestává být magnetické a předměty odpadnou. Kovošrot

9 Elektrický zvonek  Elektrický zvonek je jednoduché elektrické zařízení přeměňující elektrickou energii na mechanickou energii ve formě zvuku.  Využívá se v klasických telefonech, v domovních zvoncích, při zvonění ve škole či jako výstražný signál na železničních přejezdech.  Po připojení zvonku ke stejnosměrnému elektrickému zdroji začne zvonek zvonit.

10 Princip elektrického zvonku  Při uzavření elektrického obvodu se velmi rychle opakují dva kroky (sepnuto – vypnuto).  Vznik magnetického pole kolem elektromagnetu způsobí přitažení kotvy k elektromagnetu, čímž se přeruší obvod.  Elektromagnet ztratí schopnost magnetu a kotva se vrátí do původní polohy.

11 Elektrický jistič  Je elektrický přístroj který při nadměrném elektrickém proudu –zkratu automaticky rozpojí elektrický obvod.  Tím může chrání uživatele před úrazem elektrickým proudem a elektrické zařízení před jeho poškozením. Výhody jističe: oproti pojistce, která se při použití zničí je možné jistič znovu zapnout a může opět fungovat. Jedná se tedy o zařízení s opakovatelným použitím. Jednoduchý domovní jistič

12 Elektromagnetické relé  Elektromagnetické relé je elektrotechnická součástka využívající elektromagnetický jev. Součástka byla původně využívána v telegrafních linkách.  Elektromagnetické relé je příkladem využití elektromagnetu v zařízeních a je důležitým prvkem v automatizovaných soustavách a řídících systémech.  Najdeme jej například v automobilech (dobíjecí systém akumulátoru). relé z automobilu

13 Otázky k opakování 1.Co všechno můžeme označit pojmem elektromagnetismus ? 2.Co je to elektromagnet ? 3.Jaký je rozdíl mezi permanentním magnetem a elektromagnetem ? 4.Kde se využívá elektromagnet ? 5.Kde najdeš u nás ve škole elektromagnet ? 6. K čemu se využívá jistič elektrického proudu ? 7.K čemu se využívá elektromagnetické relé ?

14 Správné odpovědi 1.Všechny jevy u kterých se projevuje vzájemná vazba mezi elektrickým a magnetickým polem. 2.Elektromagnet je tvořen cívkoum kterou prochází elektrický proud. 3.Elektromagnet se dá na rozdíl od permanentního magnetu „vypnout“. 4.V kovošrotu, domovním zvonku, v relé 5.Ve školním zvonku a při otevírání dveří. 6. K ochraně elektrického obvodu. 7.K ovládání elektrického obvodu. Je to přepínač.

15 Použité zdroje:  www.wikipedie.org  Soubor:Electromagnet with gap.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 27.11.2010 [cit. 2013-04-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Electromagnet_with_gap.svg  KOLÁŘOVÁ, Růžena. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c2000, 232 s. ISBN 80-719-6193-0.  Fyzika pro 8. ročník. Praha: Prometheus, 2008. ISBN 978-80-7196-149-9  Soubor:Fotothek df roe-neg 0006701 032 Vorführung eines Magnetkrans des VEB Schwermaschinenbau S.M. Kirow Leipzig vor P.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 16.4.2009 [cit. 2013-04-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fotothek_df_roe- neg_0006701_032_Vorf%C3%BChrung_eines_Magnetkrans_des_VEB_Schwermaschi nenbau_S.M._Kirow_Leipzig_vor_P.jpg  Soubor:DoorBell 002.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 24.3.2009 [cit. 2013-04-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DoorBell_002.jpg  Soubor:Nakresy.PNG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2.4.2009 [cit. 2013-04-09]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nakresy.PNG  File:Relay.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 14.6.2005 [cit. 2014-11-07]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Relay.jpg


Stáhnout ppt "FY_089_ Elektromagnetické jevy_Elektromagnetismus Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google