Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zobrazení nádorů pomocí 18 F-FLT-PET/CT Jiří Ferda, Eva Ferdová Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Jiří Ferda, Eva Ferdová Klinika zobrazovacích.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zobrazení nádorů pomocí 18 F-FLT-PET/CT Jiří Ferda, Eva Ferdová Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Jiří Ferda, Eva Ferdová Klinika zobrazovacích."— Transkript prezentace:

1 Zobrazení nádorů pomocí 18 F-FLT-PET/CT Jiří Ferda, Eva Ferdová Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Jiří Ferda, Eva Ferdová Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

2 18 F-fluorothymidin (FLT)  3'[F-18]fluoro-3'-deoxythymidin  Marker proliferace  Akumulace ve tkáních s dělícími se buňkami  Derivát baze DNA thymidinu  Thymidin je unikátní pro DNA  RNA obsahuje uracyl  Kinetika  Buňky v S-fázi cyklu, kdy je aktivní TK1  Facilitovaná difuse  Fosforylován thymidin kinázou 1 (TK1)  Vzniká FLT-monofosfát  Hromadí se v cytosolu Chen W, Cloughesy T, Kamdar N, Satyamurthy N, Bergsneider M, Liau L, Mischel P, Czernin J, Phelps ME, Silverman DH. Imaging proliferation in brain tumors with 18F-FLT PET: comparison with 18F-FDG. J Nucl Med. 2005 Jun;46(6):945-52.

3 Fyziologická distribuce FLT  Vysoký obrat je v kostní dřeni, slezině a v játrech  Zvýšený obrat je v germinativních zónách uzlin  Vysoký obrat v regenerující sliznici a v proliferujících pneumocytech

4 Technika vyšetření  Aplikace FLT: Dávka 1.8 MBq/kg, akumulace 30 - 45 minut  Akvizice MDCT:Aplikace k.l. i.v., iomeprol, 350 mgI/ml, 60 ml, 3 ml/s, zpoždění akvizice dat 20 s, kol. 15 x 0.75 mm  Akvizice PET: 1 – 3 pozice, rozlišení 3 mm

5 Hodnocení  CT  Morfometrie ložisek  Sycení kontrastní látkou  Zazdění cév, postižení skeletu  PET  Buněčná proliferace

6 Nádory mozku  FLT neproniká do mozku pokud není porušena hematoencefalická bariéra  Neakumuluje se v neuronech (G fáze)  Neakumuluje se v glii  Vysoce je akumulován rychle se dělícími buňkami neuroepiteliálních nádorů nebo metastáz Metastáza dlaždicobuněčného karcinomu faryngu

7 Low-grade gliomy  Nízkostupňové gliomy je možné odlišit s vyšší specificitou než pomocí 11 C-metioninu (MET) nebo 18 F- FDG  Porušení hematoencefalické bariéry může být první známkou upgradingu Fibrilární astrocytom gr. II Gemistocytární astrocytom gr. II-III Hatakeyama T, Kawai N, Nishiyama Y, Yamamoto Y, Sasakawa Y, Ichikawa T, Tamiya T. 11C-methionine (MET) and 18F- fluorothymidine (FLT) PET in patients with newly diagnosed glioma. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Nov;35(11):2009-17.

8  U vysokostupňových gliomů se uplatňuje  vysoký stupeň proliferace (koreluje s markerem KIT-27)  s narušením hematoencefalické bariéry  Vysoká akumulace FLT  Prognosticky nepříznivé znamení High-grade gliomy Gemistocytární astrocytom gr. III Chen W, Cloughesy T, Kamdar N, Satyamurthy N, Bergsneider M, Liau L, Mischel P, Czernin J, Phelps ME, Silverman DH. Imaging proliferation in brain tumors with 18F-FLT PET: comparison with 18F-FDG. J Nucl Med. 2005 Jun;46(6):945-52.

9 Hodnocení účinku radioterapie  Nejvýrazněji FLT akumulují dlaždicobuněčné karcinomy faryngu, jazyka a dutiny ústní  Po RT k časné detekci residua tkáně nádoru s proliferačním potenciálem - již 1. T po RT Karcinom laryngu 14 dní po ukončení iradiace Hoshikawa H, Nishiyama Y, Kishino T, Yamamoto Y, Haba R, Mori N. Comparison of FLT-PET and FDG-PET for Visualization of Head and Neck Squamous Cell Cancers. Mol Imaging Biol. 2011 Feb;13(1):172-7. Been LB, Hoekstra HJ, Suurmeijer AJ, Jager PL, van der Laan BF, Elsinga PH. [18F]FLT-PET and [18F]FDG-PET in the evaluation of radiotherapy for laryngeal cancer. Oral Oncol. 2009 Dec;45(12):e211-5.

10 Hodnocení účinku radioterapie  Odlišení klinicky suspektní lokální recidivy od irradiačního insultu  Nespecifické akumulace  Proliferace epitelií, aktivace uzlin s proliferací B-lymfocytů Karcinom orofaryngu 2 měsíce po ukončení RT, klinicky sus. recidiva Been LB, Hoekstra HJ, Suurmeijer AJ, Jager PL, van der Laan BF, Elsinga PH. [18F]FLT-PET and [18F]FDG-PET in the evaluation of radiotherapy for laryngeal cancer. Oral Oncol. 2009 Dec;45(12):e211-5. Troost EG, Vogel WV, Merkx MA, et al. 18F-FLT PET does not discriminate between reactive and metastatic lymph nodes in primary head and neck cancer patients. J Nucl Med. 2007 May;48(5):726-35.

11  Plánování eskalované fokusované radioterapie při průkazu residua nádorové tkáně Hodnocení účinku radioterapie Troost EG, Bussink J, Hoffmann AL, Boerman OC, Oyen WJ, Kaanders JH. 18F-FLT PET/CT for early response monitoring and dose escalation in oropharyngeal tumors. J Nucl Med. 2010 Jun;51(6):866-74. Weber WA. Monitoring tumor response to therapy with 18F-FLT PET. J Nucl Med. 2010 Jun;51(6):841-4.

12 Diskuse  Akumulace FLT je specifická jen pro tkáně s aktivně se dělícími buňkami  Relativně nízký odstup signálu od pozadí  Cena aplikované dávky srovnatelná s FDG  při aplikaci cca 2 MBq/kg FLT a 4 MBq/kg FDG  cena jednotkové aktivity cca 2 x vyšší Dlaždicobuněčný karcinom hypofaryngu s metastázami do plic

13 Troost EG, Vogel WV, Merkx MA, Slootweg PJ, Marres HA, Peeters WJ, Bussink J, van der Kogel AJ, Oyen WJ, Kaanders JH. 18F-FLT PET does not discriminate between reactive and metastatic lymph nodes in primary head and neck cancer patients. J Nucl Med. 2007 May;48(5):726-35. Yamamoto Y, Nishiyama Y, Kimura N, Ishikawa S, Okuda M, Bandoh S, Kanaji N, Asakura M, Ohkawa M. Comparison of (18)F- FLT PET and (18)F-FDG PET for preoperative staging in non-small cell lung cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2008 Feb;35(2):236-45. Epub 2007 Oct 2. Yang W, Zhang Y, Fu Z, Yu J, Sun X, Mu D, Han A. Imaging of proliferation with 18F-FLT PET/CT versus 18F-FDG PET/CT in non- small-cell lung cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010 Jul;37(7):1291-9. Epub 2010 Mar 23. Chen W, Cloughesy T, Kamdar N, Satyamurthy N, Bergsneider M, Liau L, Mischel P, Czernin J, Phelps ME, Silverman DH. Imaging proliferation in brain tumors with 18F-FLT PET: comparison with 18F-FDG. J Nucl Med. 2005 Jun;46(6):945-52. Diskuse  FLT neproniká přes hematoencefalickou bariéru  Na rozdíl od FDG se neakumuluje v zánětlivé infiltraci  Celulární vektory zánětu se nedělí  K zastavení proliferace dochází okamžitě  FLT i FDG - akumulace v reaktivní lymfadenopatii  Akumulace FLT v nádoru nižší než FDG Fibrilární astrocytom gr. II FDGFLT

14 FDG FLT FDG FLT FDG FLT Dlaždicobuněčný karcinom maxilárního antra s metastázami do jater

15 Shrnutí  Určení proliferační aktivity neuroepiteliálních tumorů  Detekce residuální tkáně tumoru orofaciální oblasti před eskalací dávky při RT  Nové možnosti indikací  AML: efekt léčby AML  NSCL: účinek terapie NSCL  NSCL: predikce účinku biol. terapie Residuum dlaždicobuněčného karcinomu mezofaryngu FLT Troost EG, Bussink J, Hoffmann AL, Boerman OC, Oyen WJ, Kaanders JH. 18F-FLT PET/CT for early response monitoring and dose escalation in oropharyngeal tumors. J Nucl Med. 2010 Jun;51(6):866-74. Vanderhoek M, Juckett MB, Perlman SB, Nickles RJ, Jeraj R. Early assessment of treatment response in patients with AML using [(18)F]FLT PET imaging. Leuk Res. 2010 Sep 15. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 20832860. Yang W, Zhang Y, Fu Z, Yu J, Sun X, Mu D, Han A. Imaging of proliferation with 18F-FLT PET/CT versus 18F-FDG PET/CT in non-small-cell lung cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2010 Jul;37(7):1291-9. Epub 2010 Mar 23. PubMed PMID: 20309686.

16 Zobrazení nádorů pomocí 18 F-FLT-PET/CT Jiří Ferda, Eva Ferdová Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Jiří Ferda, Eva Ferdová Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni


Stáhnout ppt "Zobrazení nádorů pomocí 18 F-FLT-PET/CT Jiří Ferda, Eva Ferdová Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Jiří Ferda, Eva Ferdová Klinika zobrazovacích."

Podobné prezentace


Reklamy Google