Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C17 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníLeden 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C17 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníLeden 2013."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C17 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníLeden 2013 Ročník/věková kategorie4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova penzijní reforma, třipilířový systém, investiční strategie, penzijní fondy, volba způsobu výplaty důchodu, penzijní společnosti, důchodové a účastnické fondy, výplata naspořených prostředků, státní důchod, státní příspěvek, sleva na dani Anotace Studenti se seznamují s fungováním penzijního připojištění od 1. 1. 2013, který tvoří státní systém, tzn., 1. pilíř a penzijních společností, které tvoří 2. a 3. pilíř. Na základě rozboru jednotlivých forem získávají přehled o výhodách a nevýhodách jednotlivých systémů, různých variant výplat naspořených prostředků. 1

2 Penzijní připojištění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková, svrskovah@seznam.cz

3 Důchodová reforma Za důchod budeme více zodpovědní sami Hlavní důvody pro provedení důchodové reformy jsou demografické změny, kdy roste počet penzistů a důchody se vlivem růstu střední délky života vyplácejí penzistům delší dobu než v minulosti. Vlivem nízké porodnosti se poměr mezi penzisty a pracujícími bude nadále snižovat. Státní důchod bude muset klesat. Hlavním poselství důchodové reformy je posílení vlastní zodpovědnosti. Pouze se státní penzí nebude život v důchodu snadný, finanční výpadek bude citelný. Pouze průběžně financovaný systém penzí by byl v Česku neudržitelný. Za rok 2011 skončil důchodový účet ve schodku 40 miliard. Stát v roce 2011 vybral na důchodovém pojištění přibližně 320 miliard Kč a vyplatil na důchodech 360 miliard Kč. Důchodová reforma pomůže léčit veřejné finance. 3

4 Účel penzijního připojištění Účelem penzijního připojištění je zabezpečit doplňkové příjmy klientům nad rámec povinného důchodového pojištění ze zdrojů:  vytvořených příspěvky klientů,  státními příspěvky,  příspěvky od zaměstnavatele,  z výnosů hospodaření penzijního fondu. V praxi to znamená, že klient uzavře smlouvu o penzijním připojištění se státním příspěvkem, platí příspěvky ve výši a lhůtě, které si sám určí. Penzijní fond mu zajistí odpovídající státní příspěvek a výnosy z hospodaření s těmito prostředky. 4

5 Základní pojmy důchodové reformy Důchodová reforma zavádí do penzijního systému nové pojmy: a) třipilířový systém b) investiční strategie c) penzijní fondy d) volba způsobu výplaty důchodu 5

6 ad a) Co je to třipilířový penzijní systém? I. pilíř bude tvořit státní penze Státní penzi budou pobírat všichni občané, kteří splní podmínky pro přiznání starobního důchodu. Občané, kteří se budou účastnit II. pilíře, budou mít trochu jiný výpočet. II. pilíř bude penze z dobrovolného fondového penzijního spoření Tuto penzi budou pobírat samozřejmě jenom občané, kteří se dobrovolně účastní penzijního spoření u vybrané penzijní společnosti. III. pilíř budou tvořit vlastní úspory Stát bude finančně nadále podporovat penzijní připojištění. 6

7 ad b) Volba investiční strategie Každý klient penzijní společnosti si bude moci vybrat investiční strategii, která bude nejlépe vyhovovat jeho povaze a sklonu k riziku. Penzijní společnosti budou povinně nabízet 4 investiční strategie: 1. fond státních dluhopisů 2.fond konzervativní 3.fond vyvážený 4.dynamický fond Během spoření do penzijního fondu půjde samozřejmě zvolenou investiční strategii měnit. 7

8 ad c) Penzijní fondy Dosavadní penzijní fondyTržní podílPočet klientůZhodnocení 2011 Penzijní fond České pojišťovny25%1 162 4951,5% Penzijní fond České spořitelny20%938 2092,07% Penzijní fond ČSOB Stabilita16%721 6341,7% Penzijní fond Komerční banky11%507 6262,04% Penzijní fond AXA10%472 1691,47% Penzijní fond ING9%408 3122,14% Penzijní fond Allianz5%212 1562,69% Penzijní fond Aegon2%114 5211,6% Penzijní fond Generali1%62 0870,3% 8

9 Dosavadní penzijní fondy Stabilitu a spolehlivost lze vyjádřit mezinárodním ratingem. Všechny penzijní fondy, které se zúčastní důchodové reformy, jsou součástí nadnárodní finanční skupiny. Ratingy těchto skupin se liší. Důležité ovšem je, že současné parametry fondů se mohou poměrně rychle změnit. Změny ratingů států v posledním roce jsou toho jasným příkladem. Nepříjemné je, že ve druhém pilíři nebude možné učinit skutečně efektivní změnu, pokud se nebude situace vyvíjet příznivě. Průměrné roční zhodnocení za poslední 3 roky 9

10 Transformace (proměna) současných penzijních fondů Současné penzijní fondy se přemění na penzijní společnosti. Pokud si spoříte již dnes do penzijního fondu, pak budou vaše naspořené prostředky vyčleněny do samostatného transformovaného fondu, který bude obhospodařovat penzijní společnost a jeho majetek bude oddělen od majetku penzijní společnosti. Nově vzniklé penzijní společnost i budou obhospodařovat fondy ve druhém a třetím pilíři:  ve druhém pilíři v důchodových fondech  ve třetím pilíři v účastnických fondech Transformace stávajících penzijních fondů proběhl automaticky. Informační dopis o transformaci obdržel každý klient do 28. 3. 2012. Od 1. 1. 2013 budou prostředky klientů vyčleněny do samostatného transformovaného fondu. 10

11 Transformované fondy i nadále garantují: - garanci minimálně nulového zhodnocení - výsluhovou penzi, invalidní penzi - daňové výhody (nově upravené podmínky) - nároky na dávky (penze, jednorázové vyrovnání, odbytné) - výplatu oprávněným osobám, dědicům - nárok na státní příspěvek (nově jiná výše) 11

12 ad d) Výběr důchodu Zatímco státní důchod se vyplácí od dosažení řádného důchodového věku až do smrti, tak u penze z dobrovolného fondového spoření půjde vybrat více způsoby:  doživotní starobní důchod  doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let  starobní důchod na dobu 20 let Nejčastěji budou občané volit pravděpodobně doživotní důchod nebo starobní důchod na 20 let. V první variantě končí výplata důchodu úmrtím, v druhém případě po uplynutí 20 let, přičemž při předčasném úmrtí jsou nevyčerpané prostředky předmětem dědictví. 12

13 Něco více o jednotlivých pilířích penzijní reformy 13

14 Důležitá data reformy Důchodový systém v ČR od 1. 1. 2013 14

15 1. pilíř 1.pilíře se účastní všichni bez výjimky Jeho úkolem je výplata starobních důchodů průběžným systémem, tak jak jsme na něj byli doposud zvyklí, tzn., že u státního důchodu nemají penzisté možnost výběru způsobu čerpání. I po reformě bude tato část klíčovou složkou penzijního systému. Pro ty, kteří se nezapojí do 2. pilíře, se nic nezmění. Odvody budou ve stejné výši jako doposud, výplaty také. Účastníci 2. pilíře odvádějí do 1. pilíře o 3 % méně než dosud. Jejich výplaty z 1. pilíře budou rovněž nižší. 15

16 Výplata naspořených prostředků po úmrtí účastníka Státní starobní důchod pobírají penzisté měsíčně, a to od vzniku nároku na starobní důchod až do konce života. Někteří občané tak mají celkovou penzi za všechny roky výrazně vyšší, než kolik zaplatili v produktivním věku na důchodovém pojištění, jiní naopak zaplatí na důchodovém pojištění v produktivním věku vysoké částky a penzi následně z důvodu předčasného úmrtí ani nečerpají. Pozůstalostní penze (sirotčí a vdovský důchod) nejsou přitom přiznány automaticky, je u nich zapotřebí splnit zákonné podmínky. Navíc jsou výrazně nižší než starobní důchod. Často se tak může stát, že dětem na sirotčí důchod již nárok nevznikne (jsou starší 26 let) a vdově vzniká pouze po dobu jednoho roku. 16

17 2. pilíř Podmínky pro vstup do 2. pilíře: Účastníkem se může stát fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Vstoupit může kdykoliv až do konce kalendářního roku, v němž dosáhne věku 35 let. Lidé nad 35 let mohou vstoupit do systému pouze v období od 1. ledna 2013 do 30. 6. 2013. Účastníkem se nemůže stát fyzická osoba, které již byl přiznán starobní důchod. Vstupem do druhého pilíře se osobě sníží budoucí státní důchod (1. pilíř). Z druhého pilíře bude penze z dobrovolného fondového penzijního spoření. 17

18 Možnosti spoření ve 2. pilíři Každá penzijní společnost musí ve 2. pilíři nabídnout klientům čtyři důchodové fondy. Předčasné ukončení smlouvy není možné ! ! ! ! Ze systému nelze vystoupit ! ! ! ! 18

19 Občané, kteří se rozhodnou dobrovolně vstoupit do II. pilíře, budou mít v penzi zpravidla tři příjmy: státní důchod, penzi z vybraného důchodového fondu a z doplňkového penzijního spoření (penzijního připojištění). Účastníci II. pilíře budou každý měsíc odvádět 3 % ze své hrubé mzdy na svůj osobní účet u vybraného penzijního fondu, místo na účet OSSZ. Podmínkou však je, že budou spořit další 2 % ze své hrubé mzdy (OSVČ z vyměřovacího základu). Při hrubé mzdě 30 000 Kč tak budou každý měsíc spořit na svůj osobní účet 1 500 Kč (5 % z 30 000 Kč). 19

20 Dožití Při odchodu do důchodu si účastník vybere jeden ze tří důchodů, který mu bude vyplácet životní pojišťovna dle jeho volby. Vybrat si může: 1) starobní důchod na dobu 20 let 2) doživotní starobní důchod 3) doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem na tři roky Důležité: Nelze jednorázově vybrat naspořené prostředky. 20

21 ad 1) renta na 20 let (starobní důchod na dobu 20 let) Pravděpodobně nejčastější způsob čerpání penze z II. pilíře. U penzijní společnosti bude v produktivním životě občan spořit na svůj osobní účet a po odchodu do penze mu bude měsíční penzi po dobu 20 let vyplácet životní pojišťovna. Životní pojišťovnu si bude moci každý vybrat sám než nastane jeho důchodový věk. Uzavře s ní pojistnou smlouvu o pojištění důchodu, přičemž pojistnou smlouvu bude moci uzavřít pouze ten, komu bude přiznán starobní důchod vyplácený státem ze zákonného základního důchodového pojištění. 21

22 Na základě sepsané smlouvy s životní pojišťovnou budou následně naspořené peníze převedeny jako úhrada jednorázového pojistného na pojištění důchodu. Výhodou této možnosti je skutečnost, že při úmrtí před vyčerpáním celé částky bude zbylá část předmětem dědického řízení. Jestliže tedy občan začne penzi čerpat např. v 66 letech, bude svůj měsíční příspěvek dostávat až do 86 let. Když bude žít déle, nemusí mít strach, že bude bez finančních prostředků. Státní důchod se bude pobírat až do smrti. Životní úroveň po vyčerpání renty na 20 let však poklesne. Pokud však občan zemře třeba v 76 letech, tak nevyčerpaná penze za 10 let bude předmětem dědictví, naspořené peníze tak obdrží rodina. 22

23 ad 2) Doživotní starobní důchod Občan bude pobírat až do smrti státní důchod i důchod z II. pilíře. Výhodou tohoto způsobu je předpoklad, že životní úroveň v penzi neklesne. Avšak důchod nevyplácí penzijní společnost, ale životní pojišťovna se kterou občan uzavře pojistnou smlouvu o pojištění důchodu před odchodem do důchodu. A to jestli životní úroveň zůstane člověku na stejné úrovni po celou dobu důchodu, záleží na metodice výpočtů životní pojišťovny – ta může totiž vypočítat oproti variantě renty na 20 let nižší částku, kterou bude z balíku naspořených prostředků měsíčně vyplácet (pojišťovna si tak kryje riziko, že se pojištěný dožije nadprůměrně vysokého věku). Nevýhodou je v tomto případě situace, kdy dojde k brzkému úmrtí účastníka po odchodu do penze. Rodina by nedostala žádné peníze. Čerpání prostředků končí smrtí, předmětem dědictví není žádná částka. Zbylé prostředky zůstávají životní pojišťovně. 23

24 ad 3) Doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let V této variantě bude dostávat občan doživotní důchod (stejně jako u doživotního starobního důchodu.) Po úmrtí občana potom bude 3 roky dostávat penzi ve stejné výši osoba uvedená ve smlouvě o pojištění důchodu. Komu se bude následně 3 roky penze vyplácet půjde během let změnit. Důchod při zvolení této varianty bude nižší než při variantě doživotního starobního důchodu, protože se bude následně vyplácet ještě důchod ve stejné výši po dobu 3 let osobě uvedené ve smlouvě. 24

25 Úmrtí V případě úmrtí účastníka během spoření se prostředky stávají předmětem dědictví. Je-li dědicem:  osoba mladší 18 let – sirotčí důchod na 5 let, naspořené peníze budou vypláceny měsíčně formou sirotčího důchodu po dobu 5 let – nutné bude sjednání smlouvy na pojištění sirotčího důchodu u vybrané životní pojišťovny (z penzijní společnosti se prostředky do životní pojišťovny převedou jednorázově)  osoba starší 18 let, která má 2. pilíř – bude jí přiměřeně navýšen budoucí důchod, tzn., že naspořené finanční prostředky zemřelého mu budou převedeny na jeho osobní účet u penzijní společnosti  osoba starší 18 let, která nemá 2. pilíř – jednorázově vyplacen dědický podíl, tzn., že celou částku jež odpovídá jeho podílu dědictví obdrží na svůj bankovní účet 25

26 Invalidita Týká se pouze invalidity 3. stupně. Při vzniku nároku na invalidní důchod přechází 60 % prostředků do státního rozpočtu pro úhradu invalidní penze. Zbylých 40 % zůstává na starobní penzi. Důležité: invalidnímu občanovi jsou z velké části odejmuty jeho úspory. 26

27 Výnosy 2. pilíře Jaké výnosy může člověk v rámci druhého pilíře od privátních penzijních fondů očekávat, je však v současné době spíše jen věštěním z křišťálové koule,upozorňují ekonomové. Lidem, kteří si budou spořit ve druhém pilíři, se penze vyplácená z průběžného systému sníží podle odhadů MPSV až o 15 procent. Například třiatřicetiletý muž s průměrným hrubým platem 25 tisíc Kč, který se podle ministerstva nerozhodne by podle současného modelu, tedy při odvodu 28 procent hrubé mzdy na důchodové pojištění, dostával po dovršení věku 67 let od státu měsíčně penzi zhruba 12 372 Kč. Pokud do druhého pilíře vstoupí, jeho důchod od státu by měl činit asi 11 033 Kč, přičemž u mladších lidí je tento rozdíl ještě větší. MPSV ale předpokládá, že po 34 letech spoření ve fondech si zmíněný muž při modelovém 1,5procentním výnosu přijde i s penzí od státu celkem na 12 668 Kč, a nakonec si tedy mírně polepší. 27

28 Výhodnost 2. pilíře Je problematická. Z obecných kalkulací vyplývá, že může být výhodný především pro osoby s nadprůměrnými příjmy. Nelze to ale konstatovat zcela obecně. Je zde ovšem velmi nepříjemný fakt, že z druhého pilíře nelze vystoupit. Nelze se tedy rozhodnout, že peníze použijete třeba v případě, kdy se vlivem osudu zjevně penze nedožijete. Nelze je také nikomu předat. Nelze vystoupit ani v momentě, kdy budete mít pocit, že peníze nejsou dobře spravovány. Tato neobvyklá svázanost a nesvoboda může být v závislosti na osobních postojích zásadním faktem. 28

29 3. pilíř Tvoří vlastní úspory. Stát bude finančně nadále podporovat penzijní připojištění formou: a) měsíčního příspěvku b) daňové úlevy 29

30 ad a) Výše státního příspěvku do 1. 1. 2013 Od roku 2013 při měsíční úložce 1 000 Kč a více na penzijní připojištění, bude činit měsíční státní příspěvek dokonce 230 Kč. 30

31 ad b) Nárok na daňovou úlevu mají ti klienti, jejichž celková zaúčtovaná suma příspěvků na penzijní připojištění v daném roce činila více než 12 000 (6 000 )Kč. Maximální částka, kterou si může klient odečíst od daňového základu je 12 000 Kč, to tedy znamená, že nejvyšší daňové úlevy dosáhne klient při celoroční měsíční úložce 2 000 (1 500) Kč. Pozn. údaje v závorce byly platné do roku 2012. 31

32 32

33 Možnosti účasti ve 3. pilíři Současné smlouvy budou automaticky převedeny do transformovaného fondu s garancí minimálně nulového zhodnocení. Do transformovaného fondu již nemůže po 30. 11. 2012 vstoupit žádný nový klient. Z transformovaného fondu účastníci mohou (ale nemusí) přejít do nových účastnických fondů. Z účastnických fondů již nikdy nelze přejít do transformovaného fondu. 33

34 Možnosti spoření ve 3. pilíři Předpokládané strategie účastnických fondů: a) konzervativní b) zajištěná c) vyvážená d) dynamická Konzervativní účastnický fond musí klientům nabídnout povinně každá penzijní společnost. Ostatní účastnické fondy jsou libovolné a penzijní společnost jich může klientům nabídnout jakékoliv množství. 34

35 Dávky vyplácené z 3. pilíře Pokud si účastník spoří v transformovaném fondu, má nárok na všechny dávky dle jeho současného penzijního plánu, tzn., že uložené a případně zhodnocené prostředky včetně státní podpory lze získat těmito způsoby:  jednorázové vyrovnání – vyplácí se najednou v době, kdy jsou splněny podmínky pro výplatu, tedy doba pojištění (min. 5 let) a dosažení věku (60 let)  penze – vyplácí se průběžně po splnění podmínek pro výplatu, buď je vyplácena doživotně nebo po dobu, která byla sjednána ve smlouvě, nevyplacené prostředky se dále zhodnocují na rozdíl od předchozího jednorázového vyrovnání  odbytné – přichází v úvahu tehdy, jestliže účastník penzijního připojištění požádá o výplatu dříve, ztrácí však nárok na státní příspěvek a zhodnocení 35

36 Pokud však účastník přejde z transformovaného fondu nebo si nově začne spořit do Účastnického fondu, bude mít nárok na tyto výplaty:  dožití  úmrtí  invalidita  předčasné ukončení 36

37 Dožití Podmínkou výplaty je věk alespoň 60 let a zároveň doba trvání smlouvy alespoň 60 měsíců. Každý si může vybrat jednu z těchto možností:  jednorázové vyrovnání  doživotní penze  penze na dobu určitou Důležité: nelze jednorázově vybrat naspořené prostředky 37

38 Úmrtí V případě úmrtí účastníka se naspořené prostředky vyplatí oprávněné osobě, nebo jsou předmětem dědictví.  jednorázové vyrovnání  odbytné Invalidita V případě přiznání invalidity 3. stupně a zároveň doby trvání smlouvy alespoň 36 měsíců.  invalidní penze na dobu určitou Předčasné ukončení smlouvy  odbytné, ovšem pouze pokud je doba trvání smlouvy alespoň 24 měsíců 38

39 Výhodnost 3. pilíře 3. pilíř s sebou nese řadu finančních výhod, které mohou být podstatné. Bylo by velkou chybou jich nevyužít. Aby byl pilíř výhodný, je klíčové dobře nastavit všechny parametry a jejich správné načasování. Jde také o jeho případné vhodné provázání či neprovázání s 2. pilířem, protože toto nastavení je kriticky důležité a bohužel nevratné. 39

40 Optimistická vláda Premiér sice v březnu 2012 prohlásil, že „fondový systém přinese pojištěncům slušné reálné výnosy ve výši dvou až tří procent“, o co tento svůj odhad opřel, však už neprozradil. Ani další členové jeho kabinetu, například ministr práce, svá optimistická očekávání směrem k budoucím výnosům v privátních fondech dosud jasně nezdůvodnili. Stávající penzijní fondy v ČR, které na rozdíl od nových fondů ve druhém pilíři musí svým klientům garantovat v rámci penzijního připojištění nezáporný výnos, mají podle loňské studie centra IDEA při Národohospodářském ústavu AV dlouhodobě nejhorší finanční výkonnost ze všech zemí střední Evropy. Reálné zhodnocení úspor (tzn. při zohlednění inflace) v českých penzijních fondech se od poloviny 90. let pohybovalo kolem nuly a v letech 1998, 2001, 2008 a 2011 bylo dokonce záporné. 40

41 Ekonom: fondy penze vyrobí dráž než stát „Spuštění reformy je hazardem s důvěrou občanů, hazardem se stabilitou důchodového systému a hazardem s veřejnými i soukromými financemi,“ zdůvodnil Klaus své rozhodnutí vrátit zákon Sněmovně s tím, že je zapotřebí širší společenské shody a vadí mu i načasování reformy v době ekonomického propadu. Většina ekonomů s prezidentem souhlasí. Podle Jaroslava Vostatka z Vysoké školy finanční a správní má Klaus pravdu i v tom, že obdobné modely kapitalizačního (druhého) pilíře, tak jak ho v ČR již schválil parlament, se v sousedních zemích, například na Slovensku a v Maďarsku neosvědčily. Tamní vlády se teď proto snaží hledat cesty, jak by tyto systémy se znehodnocujícími se úsporami na stáří nějak modifikovaly. Soukromý sektor není schopen zajistit výnosy, které byly před krizí. 41

42 Z odborného hlediska je vládní argumentace obhajující vznik druhého pilíře podle postavena na několika lživých, nebo přinejmenším velmi zavádějících tvrzeních. „Například jde o to, že se kvůli němu za desítky let možná něco ušetří ve státním rozpočtu, ty prostředky v něm ale budou chybět teď,“ upozorňuje na očekávanou miliardovou díru v průběžném penzijním systému, a tedy i ve státním rozpočtu. Nepravdivé je podle něj také tvrzení, že penze budou určitě vyšší, když je budou lidé dostávat od soukromníků. Soukromý sektor není schopen zajistit investiční výnosy, které byly ve světě ve vyspělých zemích před krizí, říká s odkazem na několik zahraničních expertíz Vostatek. Obrovské kapitálové výdaje soukromého sektoru spolu s dalšími náklady a nízkými výnosy podle něj znemožní, aby penze od soukromého sektoru byly vyšší, než kdyby byly od státu. „ 42

43 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Důchodová reforma – pro někoho výhodná, pro někoho ne O tom, že dosavadní penzijní systém by nedokázal pokrýt naše potřeby v budoucnosti, nikdo nepochybuje. Připravit penzijní reformu bylo nezbytné. Její hlavní úkol byl zajistit každému z nás lepší život v penzi, než jaký nás čekal doposud. Přesně o takovém dopadu právě startující penzijní reformy nás informují novináři i politici. Jak už to ale u těchto dvou skupin bývá, není to zdaleka tak jednoznačné, jak to prezentují. Je skupina lidí, jimž reforma finančně vskutku přináší to, co bylo jejím cílem. Bohužel zároveň ztrácí svobodu v tom, rozhodovat o úsporách. 43

44 U většiny z nás je finanční dopad reformy přinejmenším diskutabilní. Jediná skupina, pro kterou je reforma prospěšná bez diskuse, jsou penzijní fondy a pojišťovny, jež budou peníze ovládat a jednou vyplácet důchody. Dobrou zprávou je, že rozhodnutí, zda se do reformy zapojíme, je jenom na každém z nás. Protože však zákon říká, že rozhodnutí, které nyní uděláme, nelze v budoucnu změnit, je potřeba ho dělat s maximální obezřetností a dostatkem informací. Situace každého z nás se liší v mnoha ohledech. Skutečně správnou cestou k dobrému rozhodnutí není jen kalkulace jednotlivých možností konkrétní osoby, ale také zohlednění životní situace, pohledu na svět a životních plánů účastníka i jeho blízkých. Jedině tak lze dosáhnout rozhodnutí výhodného pro účastníka, a ne pro politiky či majitele penzijních fondů a pojišťoven. 44

45  SYROVÝ, Petr. TYL, Tomáš. Osobní finance. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. s. 178-181. ISBN 978-80-247-3813-0.  KLÍNSKÝ, Petr. CHROMÁ, Danuše. Finanční gramotnost, obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. s. 61-62. ISBN 978-80-87063-13-2. Zdroje: 45


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_32_INOVACE_03C17 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníLeden 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google