Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hydroxidy Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 23 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hydroxidy Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 23 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Hydroxidy Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 23 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Hydroxidy Hydroxidy jsou sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH - vázané na kationty kovů, popř. na amonný kationt NH 4 + název odvozen ze slov hydrogenium (H) a oxygenium (O), koncovka –id je koncovka podst. jména binárních sloučenin, proto je součet oxid. čísel atomů vodíku a kyslíku záporné číslo a tvoří aniont (OH -I ), stejně jako např. chlorid Cl -I !! Ve vodě rozpustné hydroxidy a jejich koncentrované roztoky jsou žíraviny → nutná opatrnost při práci s nimi. Místo pokožky potřísněné hydroxidem je nutné okamžitě opláchnout proudem vody. 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

3 Názvosloví hydroxidů -platí pravidla pro názvosloví binárních sloučenin -vzorec XOH X jsou kationty kovů, anionty OH -I -název: hydroxid + přídavné jméno odvozeno od názvu kovového prvku v hydroxidu s příslušnou koncovkou oxidačního čísla -tvorba vzorce hydroxidu: hydroxid sodný Na +I OH -I NaOH hydroxid vápenatý Ca +II OH -I Ca(OH) 2 hydroxid hlinitý Al +III OH -I Al(OH) 3 hydroxid amonný NH 4 +I OH -I NH 4 OH 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

4 Názvosloví hydroxidů -tvorba názvu hydroxidu: Zn(OH) 2 Zn +II (OH) 2 -I hydroxid zinečnatý Fe(OH) 3 Fe +III (OH) 3 -I hydroxid železitý LiOH Li +I OH -I hydroxid lithný Doplňte názvy a vzorce hydroxidů: hydroxid hořečnatý hydroxid chromitý hydroxid draselný AgOH Cu(OH) 2 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Mg(OH) 2 Cr(OH) 3 KOH hydroxid stříbrný hydroxid měďnatý

5 hydroxidy se v roztoku rozkládají na ionty: NaOH → Na + + OH - hydroxidový aniont OH - Ca(OH) 2 → Ca 2+ + 2 OH - síla hydroxidů ‐silné hydroxidy – na ionty se ve vodě štěpí všechny molekuly hydroxidu, př. NaOH, KOH ‐středně silné hydroxidy – ve vodě se štěpí na ionty jen část molekul hydroxidu ‐slabé hydroxidy – ve vodě se štěpí na ionty jen málo molekul hydroxidu, př. NH 4 OH 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

6 Příprava hydroxidů zásadotvorné oxidy jsou sloučeniny kyslíku s atomy prvků s elektronegativitou menší než 1 nebo rovna 1, př. Na 2 O, K 2 O, CaO reakcí s vodou vznikají hydroxidy (využití: příprava hydroxidů, hašení vápna) CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 Napište reakci Na 2 O s vodou. většina hydroxidů je nerozpustná ve vodě, na jejich přípravu můžeme použít srážecí reakce př. příprava Zn(OH) 2 srážecí reakcí Zn(NO 3 ) 2 + 2 NaOH → Zn(OH) 2 + 2 NaNO 3 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Na 2 O + H 2 O → 2 NaOH

7 NaOH, KOH Hydroxid sodný NaOH, hydroxid draselný KOH mají podobné vlastnosti i použití bílé pevné látky (pecičky) dobře rozpustné ve vodě (pozor: exotermický děj), vždy dáváme hydroxidy do vody! jejich roztoky jsou žíraviny („louhy“) pohlcují vzdušnou vlhkost a reagují s CO 2 ze vzduchu (vzniká Na 2 CO 3 – uhličitan sodný – nutné dobře uzavřené obaly) využití: výroba papíru, mýdla, hliníku, plastů, čištění pivních lahví, odstraňování starých nátěrů, výroba solí, časté použití v laboratoři, domácnost – čištění odpadů výroba: elektrolýza roztoků NaCl a KCl 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

8 NaOH, KOH 8 pevný hydroxid sodný výroba mýdla výroba papíru 12 3 prostředky na čištění odpadu 4

9 Hydroxid vápenatý Ca(OH) 2 označován také „hašené vápno“ nebo „vápenný hydrát“ pevná bílá látka méně rozpustný ve vodě než NaOH a KOH roztok je žíravina nejlevnější hydroxid vznik: oxid vápenatý, tj. „pálené vápno“ s vodou CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 „hašení vápna“ pozor! exotermní děj - uvolňuje se velké množství tepla, proto sypeme vždy vápno do vody pozn.: CaO se získává tepelným rozkladem vápence CaCO 3 → CaO + CO 2 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 t

10 Využití Ca(OH) 2 využití: ‐zemědělství (hnojivo pro kyselé půdy) ‐výroba cukru - čištění, sody ‐čištění vody – pomáhá odstraňovat nečistoty ‐stavebnictví (vápenná malta – směs Ca(OH) 2, písek, voda – stavba zdí, omítky Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O tvrdnutí malty nátěr na stěny „bělení zdí“ – dezinfekce zemědělských staveb 10 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Ca(OH) 2 vápenná malta 5 6

11 Hydroxid amonný NH 4 OH NH 3 amoniak (čpavek) plyn, štiplavý zápach, dráždí dýchací cesty, jedovatý! lehčí než vzduch vzniká rozkladem zbytků rostlin a živočichů, moči – vzniká zápach typický pro WC a chlévy dobře se rozpouští ve vodě, vzniká zásaditý roztok NH 3 + H 2 O → NH 4 OH NH 4 OH je nestálý a známý pouze ve vodném roztoku NH 3, NH 4 OH žíraviny využití: výroba HNO 3, dusíkatá hnojiva, barviva, soda, lešticí prostředky (na sklo, porcelán, nerezavějící ocel), náplň do chladících a klimatizačních zařízení, čističe na grily, trouby výroba: slučování dusíku a vodíku za vysoké teploty, tlaku a přítomnosti katalyzátoru N 2 + 3 H 2 → 2 NH 3 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Využití amoniaku 12 výroba HNO 3 výroba ledu a náplň do chladících zařízení dusíkatá hnojiva 7 8 9 10 lešticí prostředky na sklo, porcelán

13 stupnice pH slouží k přesnějšímu určení kyselosti nebo zásaditosti roztoků hodnoty stupnice 0 – 14: pH < 7 kyselý roztok pH = 7 neutrální roztok pH > 7 zásaditý roztok čím je pH menší, tím je roztok kyselejší čím je pH větší, tím je roztok zásaditější podstatou kyselosti a zásaditosti je koncentrace oxoniových kationtů H 3 O + (převládají u kyselých roztoků) a hydroxidových aniontů OH - (převládají v zásaditých roztocích) 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

14 Acidobazické indikátory látky, které pomáhají odlišovat kyseliny a zásady na základě změny barvy roztoku Lakmus – červený (kyselina), modrá (zásada) Fenolftalein – bezbarvý (kyselina), fialový (zásada) univerzální indikátor pH poskytuje celou škálu barev pro určité hodnoty pH roztoků jako přírodní indikátor může být použito barvivo z červeného zelí (červená barva – kyselý roztok, modrá barva – zásaditý roztok) 14 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

15 Indikátory 15 zbarvení fenolftaleinu v zásaditém roztoku universální indikátorový papírek ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 lakmus v zásaditém (modrý) i kyselém (červený) roztoku 11 12 13

16 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1. Walkerma. File:SodiumHydroxide.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 10. 11 2008. [Citace: 30. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SodiumHydroxide.jpg. 2. Paweł1995. File:Biały Jeleń 2011.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 19. 6 2011. [Citace: 30. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bia%C5%82y_Jele%C5%84_2011.JPG?uselang=cs. 3. Bondhus, Jonathan Joseph. File:Stack of Copy Paper.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 11. 7 2011. [Citace: 30. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stack_of_Copy_Paper.jpg. 5. Chemicalinterest. File:Calcium hydroxide 1.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 26. 1 2011. [Citace: 30. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calcium_hydroxide_1.JPG?uselang=cs. 6. Leblanc, So. File:Chaux hydraulique naturelle et eau.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 19. 11 2007. [Citace: 30. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chaux_hydraulique_naturelle_et_eau.JPG?uselang=cs. 7. Mülheims, David. File:Salpetersaeure.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 19. 3 2008. [Citace: 30. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salpetersaeure.jpg. 8. Boivie. File:European Trophy Slovan - HV71 2013.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 1. 9 2013. [Citace: 30. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_Trophy_Slovan_-_HV71_2013.jpg. 10. Cjp24. File:Ammonium nitrate HD 33,5 fertilizer by AZF Toulouse.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 8 2000. [Citace: 30. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ammonium_nitrate_HD_33,5_fertilizer_by_AZF_Toulouse.jpg. 11. Mills, Ben. File:Phenolphthalein-at-pH-9.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 26. 9 2007. [Citace: 30. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phenolphthalein-at-pH-9.jpg. 12. Chemicalinterest. File:Litmus paper.JPG. http://commons.wikimedia.org. [Online] 31. 12 2010. [Citace: 30. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Litmus_paper.JPG. 13. Bordercolliez. File:Universal indicator paper.jpg. http://commons.wikimedia.org. [Online] 23. 6 2011. [Citace: 30. 9 2014.] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Universal_indicator_paper.jpg. -obrázky 4, 9 vlastní tvorba Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. 16 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Hydroxidy Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 23 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google