Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc."— Transkript prezentace:

1 doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.
Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity - 60 let doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc.

2 Historický vývoj TVS na JU
V roce 1948 bylo otevřeno na nově zřízené samostatné Pedagogické fakultě v Č. Budějovicích oborové studium tělesné výchovy. Pro účely zajištění jeho výuky byl zřízen kabinet tělesné výchovy, který také zajišťoval i výuku tehdy povinné neoborové tělesné výchovy a podílel se na vzdělávání učitelů 1. stupně ZŠ. V roce 1952 byla na základě ministerského výnosu a nepřímo i účinkem Zákona č. 71/1952 Sb. O organizaci tělesné výchovy a sportu, založena Katedra tělesné výchovy PF. Založení KTV bylo vyjádřením značné pozornosti, která byla v té době věnována tělesné výchově na vysokých školách. Od té doby prošla dlouhým a v určitých obdobích i velmi složitým vývojem. Po dlouhá období byla nedostatečně zajištěna jak v personální, tak zejména v materiální oblasti. Přesto dokázala vychovat stovky dobrých učitelů tělesné výchovy a tisíce studentů na ní prošlo různými formami neoborové a výběrové tělesné výchovy i rekreačního a výkonnostního sportu. V roce 1991 byl změněn její název a spolu s PF byla začleněna do JU. Katedra tělesné výchovy a sportu PF JU tedy patří k absolutně nejstarším pracovištím Jihočeské univerzity s po více jak 60. let nezměněnou, i když v současnosti značně rozšířenou náplní své činnosti. Po zřízení PEF VŠZ Praha se sídlem v Č. Budějovicích, byla založena katedra tělesné výchovy této fakulty. Její náplní bylo zajištění povinné a výběrové neoborové tělesné výchovy a zájmového sportu. Ta po vzniku JU změnila název na Katedru pohybových a sportovních aktivit ZF JU. K došlo k jejímu zrušení a k začlenění jejích pracovníků do 2 kateder PF- KTVS a Katedry výchovy ke zdraví. Od je tedy KTVS PF JU jediným pracovištěm pro výuku TVS na JU. V 50. letech byla založena vysokoškolská tělovýchovná jednota Slavia PF Č. Budějovice a v 60. letech Slavia VŠZ Č. Budějovice. Obě jednoty zajišťovaly a zajišťují rekreační a výkonnostní sport posluchačů a zaměstnanců fakult.

3 Současná náplň činnosti KTVS PF JU v oblasti výuky a vzdělávání
Obory akreditované KTVS PF JU: oborové studium učitelství tělesné výchovy pro střední školy (strukturované magisterské) oborové studium učitelství tělesné výchovy pro základní školy (strukturované magisterské) jednooborové neučitelské bakalářské studium tělesné výchovy a sportu (první studium TVS tohoto typu v ČR a první neučitelské studium na PF) Další výuková činnost KTVS PF JU: zajištění tělovýchovné části studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ zajištění výuky výběrové tělesné výchovy studentů všech fakult JU (na základě pověření rektora JU od školního roku 2008/2009). Pro VTV ZS 2012/13 je vypsáno 36 sportů ve 223 hodinách pro celkem 5367 studentů. Dále KTVS zajišťuje 10 povinných a 8 výběrových zimních výcvikových kurzů a 10 povinných a 18 výběrových letních výcvikových kurzů. Výuku předmětů TVS pro ZS 2012/13 zajišťuje16 interních učitelů KTVS, 10 učitelů jiných pracovišť JU a 29 externích učitelů. Na zajištění TVS na JU se dále podílí 2 administrativní pracovnice a provozní zaměstnanci tělovýchovného areálu. Školící činnost tzv. akreditovaných zařízení KTVS a v rámci DVPP: (Akreditovaná zařízení KTVS PF JU mají právo na základě aplikace příslušných paragrafů zákona č. 455/1991 Sb., nebo rozhodnutím MŠMT na základě zákona č. 563/2004 Sb., organizovat vzdělávací programy a udělovat odborné pedagogické tělovýchovné a sportovní kvalifikace studentům JU, pedagogickým pracovníkům škol v rámci DVPP a dalším zájemcům z řad veřejnosti) Jejich prostřednictvím může široký okruh zájemců získat kvalifikace pro odborné působení v tělovýchovném procesu v: aerobiku, australském kruhovém tréninku, fotbalu, cykloturistice, lyžování, plavání, snowboardingu, sportovní gymnastice, sportovních masážích, vodní turistice, vodní záchraně, windsurfingu a zdravotní tělesné výchově. Nemalý finanční výnos z činnosti těchto AZ není vyplácen jako odměna pro vyučující, ale slouží k nákupu materiálu a ke zvyšování kvalifikací lektorů. Studentům JU je poskytována sleva na školné a licence v rozsahu 50 – 75% oproti platbám veřejnosti. (Rozsah oprávnění a činnosti AZ KTVS je různý. Např. jen nejstarší z nich – AZ lyžování, může udělovat tyto kvalifikace: instruktor lyžování, instruktor školního lyžování, cvičitel lyžování, učitel lyžování a diplomovaný učitel lyžování. Celkový počet udělených licencí tohoto AZ od jeho založení v roce 1994 je bezmála 1 000)

4 Poloha tělovýchovného areálu JU
Tělovýchovný areál JU tvoří bezprostředně vedle sebe ležící tělovýchovný pavilon JU s přilehlými pozemky a stadion JU. Červeně je ohraničen tělovýchovný areál JU, žlutě pak některé součásti JU.

5 Tělovýchovný pavilon JU
Tělovýchovný pavilon JU v ulici Na Sádkách byl otevřen ve školním roce 1981/82 jako společný objekt PF a VŠZ. Svojí polohou, koncepcí a velikostí je vyhovující. Vyžaduje však postupnou modernizaci a zvýšenou průběžnou údržbu. V roce 2011 byl v rámci projektu financovaného MŠMT zateplen plášť budovy, byla vyměněna všechna okna, na exponovaných stranách byly na oknech umístěny slunolamy, či vnější žaluzie, na všech ostatních pak vnitřní žaluzie. Dále byla zateplena střecha a položena nová střešní fólie, vyměněny dešťové vpusti, hromosvody, světlík nad hrací plochou, byla nainstalována nová vzduchotechnika. Rozpočtované náklady činily ,- Kč, skutečné pak necelých ,- Kč. V rámci dalšího projektu JU na úspory energií bylo dále částečně vyměněno a částečně zrekonstruováno osvětlení a byla provedena automatická regulace vytápění. V dalších naplánovaných etapách rekonstrukce tělovýchovného pavilonu by měla být vyměněna sanitární zařízení, vyměněna vodoinstalace a elektroinstalace. Dále by měla být odstraněna ekologická zátěž (část vnitřních příček z azbesto osinkových desek).

6 Změny v tělovýchovném pavilonu JU od roku 2008, kdy správu pavilonu převzala PF JU od ZF JU, které přinesly: Zvýšení kapacity tělovýchovného pavilonu ve stávajícím stavebním stavu tak aby bylo možno zajistit stávající výuku oborové TV a výuku VTV a uspokojit vzrůstající zájem o ni ve smyslu zadání rektora JU. Možnost rozvrhového nasazování až 8 různých a na sobě nezávislých praktických disciplin (skupin studentů) v krytých prostorách tělovýchovného pavilonu současně. Rozšíření a zatraktivnění nabídky aktivit pro studenty celé Jihočeské univerzity. Zachycení moderních trendů v oblasti kondičních a rekreačních aktivit. Odstranění značných docházkových vzdáleností studentů na hodiny TV do pronajímaných prostor (a tím i zmenšení rozvrhových a organizačních problémů). Tělovýchovný pavilon má ideální polohu nedaleko hlavního univerzitního areálu, studentských kolejí a leží na spojnici tohoto areálu s centrem Českých Budějovic. Ušetření významného objemu finančních prostředků za nájmy tělovýchovných objektů. Zvýšení možnosti pronájmu prostor tělovýchovného pavilonu ve volných časových kapacitách a tím snížení nákladů na jeho provoz a údržbu. Všechna následující opatření jsou již zrealizována a byla finančně pokryta prostředky z přiděleného RP z běžných prostředků PF JU a z výnosů činnosti AZ při KTVS a z půjčovného. Položení stálé pružné podlahy v tělocvičně H3 a její vybavení audio a videotechnikou. Přeměna původní nářaďovny haly H2 na sál pro spinning. Technická úprava haly H1 i pro házenou a sálovou kopanou. Technické úpravy haly H2 včetně nového ozvučení. Vybudování tréninkové umělé lezecké stěny v H2. Přeměna ochozu nad tribunou haly H1 na hernu stolního tenisu. Podstatné zvýšení kapacity šaten. Rekonstrukce posilovny (teprve v přípravě).

7 V hlavní hale (H1) proběhla technická úprava tak aby zde bylo možno hrát i házenou a sálový fotbal.
V rámci celkové modernizace tělovýchovného pavilonu zde byla vyměněna okna, vnější stěny byly přetaženy sádrokartonem a zrekonstruována byla vzduchotechnika a osvětlení.

8 Hala H3 určená pro úpolové sporty, jógu, bosu a další aktivity Jedná se o prostor bývalé strojovny vzduchotechniky o 135 m2, změněný na intenzivně využívanou H3. Původní holá přestavba s betonovou podlahou byla realizována ještě ZF JU. Prostor však byl využíván velmi málo, uvažovalo se o něm i jako o posilovně. Dovybavení sálu bylo realizováno z RP 2010, z prostředků AZ KTVS a z rozpočtu PF a KTVS. Jednalo se zejména o položení 4 cm silného tatami, osazeny 2 kamery s velkoplošnou televizí, pořízena zrcadlová stěna a další vybavení tělocvičny. V rámci celkové modernizace tělovýchovného pavilonu byla osazena nová okna, regulace topení a byla zprovozněna vzduchotechnika.

9 Lezecká stěna v H2 Celkové náklady na stěnu činily cca 230 000,- Kč (bez pomůcek na lezení).

10 Podium pro cvičitelky aerobiku a nová aparatura v hale H2 V hale H2 bylo pořízeno pódium pro cvičitelky aerobiku, zmodernizována aparatura a zakoupeny balanční podložky pro bosu. V roce 2011 bylo z prostředků PF JU zřízeno topení, protože v této hale klesala teplota v zimních měsících i ke 130 C a tento problém nebyl léta řešen.

11 Sál na spinning Prostor bývalé nářaďovny haly H2 byl přměněný na sál pro kondiční spinning s 18 cyklotrenažéry. Celkové náklady přesáhly ,- Kč.

12 Herna stolního tenisu Jedná se o původní, prakticky nevyužitelný ochoz pro diváky haly H1 jenž byl v roce 2011 přestavěn na sál pro stolní tenis s 5 herními stoly. Celkové náklady dosáhly výše ,- Kč (bez úprav provedených v rámci celkové rekonstrukce tělovýchovného pavilonu jako byla výměna oken a jejich osazení slunolamy a žaluziemi, odstranění původní nefunkční vzduchotechniky a osazení sacích otvorů nové vzduchotechniky, základní chodbové osvětlení a pokrytí vnější stěny sádrokartonem, vymalování, osazení topení regulačními ventily). Vpravo původní stav ochozu, vlevo stav po zprovoznění herny v listopadu 2011.

13 Dělící stěna mezi hernou stolního tenisu a hledištěm haly H1 Dělící stěna je z polykarbonátu. Na obou jejích koncích je vždy dvojice posuvných dveří. Jako komunikační průchod mezi oběma částmi haly slouží nyní prostor vzniklý po odstranění poslední řady sedadel. Původní dřevěné trámky sedadel a opěradel byly použity na zábradlí průchodu. Příčka tak působí v původním prostoru přirozeně.

14 Stadion JU Na původním plochodrážním stadionu vlastnila VŠZ část pozemků. Po zrušení ploché dráhy byly pozemky sjednoceny a po vzniku Jihočeské univerzity v roce 1991 přešly na ní. V roce 2008 převedl rektor JU správu areálu ze ZF JU na PF JU. Stadion JU má jedinečnou rozlohu, polohu a je schválen v územním plánu jako plocha určená pro tělesnou výchovu a sport. To jsou obrovské přednosti tohoto areálu. Jeho nevýhodou je zanedbanost a zastaralost a převedení objektu nových šaten a hotýlku do správy kolejí a menz JU. Na stadionu byla právě dokončena rekonstrukce 4 ze 6 tenisových kurtů. Na nich byla položena umělá tráva. Na dvou kurtech je možno vyměnit tenisové kůly za volejbalové, nebo je zcela vyjmout a na jejich ploše hrát malý fotbal, nebo florbal. Začala jednání o navrácení objektu hotýlku – nyní koleje K6 svému původnímu určení. Ten byl jako účelová dotace MŠMT určen a také zkolaudován jako objekt šaten pro stadion. Nutnou investicí většího rozsahu je položení umělého povrchu na atletické dráze. Stávající dráhu lze z úsporných důvodů zmenšit na 4 běžecké pruhy na oválu a 6 na rovince. Zvažujeme vybudování dvou hřišť na plážový volejbal. Rozvoj stadionu zvažujeme řešit i formou investice soukromého investora.

15

16 Tenisové kurty JU JU disponuje celkem 6 tenisovými kurty
Tenisové kurty JU JU disponuje celkem 6 tenisovými kurty. Na 4 z nich byl položen v létě 2012 umělý trávník (univerzál). Zde je pohled na dva původní asfaltové tenisové kurty, kde kromě položení umělého trávníku byly přidány branky na malý fotbal, dále bylo namontováno dřevěné ohrazení a ochranné sítě. Kůly jsou mobilní a lze je vyměnit i za volejbalové. Celkové náklady na rekonstrukci 4 tenisových kurtů a oplocení činily ,- Kč. Vlevo původní stav v červenci 2012, vpravo stav po kolaudaci

17 Na další dva původně antukové tenisové kurty byl rovněž položen v létě 2012 umělý trávník (univerzál). Vlevo původní stav v červenci 2012, vpravo stav po kolaudaci Nepotřebnou škvárou z podloží těchto kurtů byl zavezen oblouk bývalé ploché dráhy a za ušetřené prostředky z výběrového řízení na rekonstrukci tenisových kurtů bude ještě v roce 2012 rozšířeno třetí travnaté fotbalové hřiště na standardní rozměry. (náklady cca ,- Kč)

18 Zbylé dva tenisové kurty jsou antukové (vlevo)
Zbylé dva tenisové kurty jsou antukové (vlevo). Vpravo dva antukové kurty na volejbal.

19 Loděnice KTVS PF JU Loděnice KTVS PF JU byla postavena na břehu Slepého ramene Malše ve 2/2 70. let v části klášterní zahrady v samotném centru města. Vodácké kurzy organizované KTVS na Vltavě končí přímo u ní. V ní také probíhá semestrální výuka kanoistiky.

20 KTVS PF JU je v současné době hodně zaměřena na kurzy v přírodě
KTVS PF JU je v současné době hodně zaměřena na kurzy v přírodě. Chloubou jsou zejména kurzy windsurfingu pro které máme jedinečné vybavení (mimo jiné pro výcvik začátečníků a pokročilých více jak 20 WS kompletů, katamarán třídy Hobie Cat 14``, 2 oceánské kajaky, záchranný motorový nafukovací člun Zodiac 310). Každoročně proběhne v Chorvatsku na poloostrově Pelješac 6 kurzů s celkem cca. 240 účastníky- převážně začátečníky.


Stáhnout ppt "doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google