Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní informatizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní informatizace"— Transkript prezentace:

1 Komplexní informatizace
veřejné správy road show Josef Beneš Senior business consultant

2 Logica a veřejná správa
Dlouhodobé partnerství Systémová integrace Projektové řízení realizace Propracované analytické metody Procesní analýza je základem - ARIS Reference Statutární město Plzeň Statutární město Liberec Projekt rozvoje IS Statutárního města Ústí nad Labem Studie proveditelnosti Komplexní informatizace krajů (KIK) Dvě části presentace – 1. KIK, 2.Typové řešení

3 Výstupy studie proveditelnosti
Realizace ve spolupráci Český Telecom, a.s., Plzeňský holding, a.s., Fiala & Profous & Maisner – advokátní kancelář, KÚ, MV, MI Pracovní týmy - legislativa, funkce, data, komunikace, provoz Základní dokument – Koncepce informatizace KÚ, usnesení vlády ČR č. 267, III. 2002 Členění výsledného dokumentu - anotace Výstupy k dispozici na papíru, CD a adrese //

4 Cíle KIK a jejich vazby Oblast aplikací řízení komunikace provozu
10 Podatelna 11 Kontaktní místa 3 Inovace 9 Atestace Oblast aplikací 7 Metodika sběru 6 Integrita dat 4 Unifikace procesů řízení 1 Funkční síť 2 Bezpečná jistá komunikace provozu 14 – Komunikace zajištěna 8 – Přístup k datům zajištěn 5 - Integrace aplikací Jednotlivé linie spolu souvisí - animace v soustavě cílů je zřetelná hierarchie integrace aplikací – včetně ERP, GIS, DMS … Vazby nejsou všechny – jsou to ty základní Jistě existuje vztah Procesy – data Není zde znázorněna Provozní problematika Ne všechny cíle definovalo zadání - není zde Legislativní vyjasnění veřejné správy – určitě podmiňuje zejména oblast řízení – procesů.

5 Výstup studie Projekty Komplexního řešení informatizace krajů
Zákony 365,129, 101 Legislativa Legislativa Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Legislativa Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Systémová architektura Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu Komunikace Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Provoz Ustanovení SI Řízení SI Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Krajské dat. centrum Datový model Funkce Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Integrace Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Data Výstup studie Projekty Komplexního řešení informatizace krajů

6 Výstup studie Hlavní článek
Legislativa Systémová architektura Komunikace Provoz 32 Zákony 365,129, 101 70 Platformy Hlasové služby Provoz útvarů IT Legislativa GIS Call centra Spolupráce VS kraje Legislativa DMS Multimédia Vybavenost KÚ Předpisy ČR a EU Publikace 78 Datová síť KÚ a IVS Kvalita aplikací Konsolidace předpisů BW 79 Připojení metrop. sítí 47 Atestace Ustanovení SI Krizový mgm. Řízení SI 80 Připojení obcí Bezpečnost Funkce PP Prověření infrastruktury Vzdělání Registry, evidence 01 Analýza konfigurace Funkce Integrace Projektové řízení Připojení Internet 03 Zpracování metodiky Operativní řízení Podpůrné služby Inf. Kiosky Procesy majetek Ekonomika Vnitřní integrace Bezpečnost KI Procesy informace El. tržiště 11 Integrace krajů Procesy HR Potřeby krajů KI Standard rez. IS Centrální podpora Procesy finance TP integrace kraje Osvěta občanů Data Procesy služby MAN jako součást KIVS Bezpečnost (PKI) Administrativní procesy 25 Metodika sběru Nové technologie Výstup studie Hlavní článek řešení 62 Komunikační mapa Metainformační systém Důsledky přechodu 17 Krajské dat. centrum 16 Resortní centra TP integrace kraje Datový model Zpřesnění dat. modelu 98 MAN jako součást KIVS

7 Hlavní článek řešení I. Legislativa a funkční model II. DATA
Zákony 365,129, 101 Zpracování metodiky 32 03 II. DATA Krajské dat. centrum Resortní centra 17 16 25 Metodika sběru III. Platformy a aplikace Platformy 70 Ustanovení SI 01 IV. Provozní model Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Atestace 25 26 29 V. Komunikační model Komunikační mapa 62 VI. Infrastruktura Datová síť KÚ a IVS Připojení metrop. sítí Připojení obcí MAN jako součást KIVS 78 80 79 98 CO je v jednotlivých kapitolách důležité? Hlavní článek řešení VII. Integrace Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů 9 10 11

8 Je nutno se zamyslet nad rozvojem základních kamenů
Poznámky Je nutno se zamyslet nad rozvojem základních kamenů Čeká vás rozhodovací proces Rozvinout ? Vyměnit ? Kapitola – nutno propracovat priority podpory, celou kapitolu 5.2. Upravit – zpřehlednit a zpřesnit!

9 Hlavní článek Velmi důležité projekty
I. Legislativa a funkční model II. DATA Klíčový pro zajištění vypovídací schopnosti a souměřitelnosti III. Platformy a aplikace IV. Provozní model V. Komunikační model Klíčový pro rozvoj kraje, Spolupráce KÚ, sídelní město, města a obce Hlavní článek VI. Infrastruktura Velmi důležité projekty Doporučujeme se na ně zaměřit !!! VII. Integrace Příprava na „velkou“ integraci zejména v oblasti dat

10 Co dál ? Uskutečnit „malou“ systémovou integraci pilotních projektů
Dokončit rozpracované pilotní projekty (ePusa, Kevis, GIS …) Zajistit jejich „celoplošné“ zpracování, jako základ „velké“ integrace Aktualizovat studii proveditelnosti v hlavních kapitolách dle vývoje podmínek Připravit zadání a řešení systémového projektu Zadání říká že cílem je komplexní systém, nikoliv dílčí řešení. Výsledek je závislý na koordinaci postupu státu, krajů, měst a obcí. Důležité je tedy jejich partnerství !

11 Podobnost, unifikace, typovost, synergie
Unifikace a typovost však není „Jednotný systém“ – velký bratr Společný základ – zákon – měl by být co nejpřesnější Společné metriky – základ společného hodnocení situace Unifikace funkcí a procesů – nevymýšlet vymyšlené Ponechání prostoru pro specifika každé organizace veřejné správy Využití možných synergií je velmi důležité Spolupráce nejbližších – princip společné zdi – proto ono partnerství Kraj a sídelní město jsou si fyzicky nejblíže – tvoří páteř systému Společná infrastruktura systému, Společná správa systému a metodické centrum Sdílet je možné např. systémy a platformy -ePusa, Kevis, GIS, DMS, jistě i největší - ekonomický

12 aneb Veřejná správa v kostce
Typová implementace provozních systémů jako cesta k úspoře Public Suite aneb Veřejná správa v kostce Základní kameny a jejich kladení …. to je implementace. Jedním z hlavních jsou provozní systémy , které nejsou v centru pozornosti, ale pomáhají spravovat obrovské hodnoty. Jsou to samosprávné informační systémy !

13 Kdy může být implementace typová ?
Pokud existuje podobnost - kraje a města jsou si velmi podobné – IS jsou homogenní, základem je samospráva, a tedy komunikace podobných procesů Využití typového řešení provozních systémů je reálné pro Kraje a jejich organizace Města (městské obvody) a obce a jejich organizace Typová implementace vyžaduje typové řešení Typových řešení je jistě více, typovost může být chápána různě Produkty firmy SAP se vyznačují vysokou schopností systém nastavit podle požadavku uživatele. Značné náklady jsou způsobeny pracností nastavování systému. Nevhodné nastavení způsobí i zvýšení nákladů na nákup licence. Typová je implementace systému jejíž pracnost je minimalizována na základě podobnosti systému zákazníka s jiným systémem a zkušeností. Předpokládá parametrizovatelný systém, který je typově nastaven předem. Nenastavuje se „od nuly“ – vykazuje vlastnosti typu, umožňuje uživateli využít typové funkce, požaduje typovou datovou strukturu.

14 Podmínky dobrého typového řešení
Robustní konstrukce Vyzkoušené transparentní a adaptibilní nastavení Pokrytí všech základních procesů a funkcí – již v základní kamenech Rozvoj funkcí a přizpůsobení je vždy možný, cesty rozšíření mohou být různé (programování, nastavení ….) Zajištěný základní rozvoj produktů Možnost zavedení typových metrik Správa systému je centrální Zaručená bezpečnost zpracování Podmínky integrovatelnosti - rozhraní Možnost rozšíření na další organizace – vytvoření synergie Využije organizace veřejné správy prostoru pro dobré hospodaření? To je základní otázka.

15 Typové řešení Logica - použité produkty LogicaCMG, SAP ČR a Plzeňský holding přicházejí s vyzkoušenou kombinací produktů Systém pro správu dokumentů neboli DMS (Docment Management Systém)… Ekonomický a logistický systém mySAP.com je rozdělen do tří základních částí, které dohromady tvoří kompaktní systém – Logistika, Finance a Lidské zdroje…. Na vrcholu se nachází části strategického řízení organizace (Business Intelligence), do níž patří nástroje pro management znalostí, datový sklad, analytické nástroje a Strategic Enterprise Management. Pokryto moduly maSAP.com Internet , presentační prostředek pro zpřístupnění dat a řešení důležitých, vybraných procesů. Internet / Enterprise Portal Komplexní datová báze Správa dokumentů (DMS) Ekonomický a logistický systém (mySAP.com) Personalistika Účetnictví Partnerské registry Majetkové registry Řízení investic Mzdy Internetové služby Business Warehouse Strategic Enterprise Management Knowledge Management Řízení údržby majetku Nákup Prodej Pohledávky Kontaktní centrum Sklady Fakturace Správa majetku Platební transakce Administrativní aplikace Rozpočet Cash Řízení projektů Controlling Business Intelligence Marketplace elektronické tržiště Elektronický nákup Smlouvy a poplatky Sociální dávky Stavební řízení Soudní spory Geografický Informační Systém (GIS) Evidence organizační struktury e-Podatelna Geografický informační systém (GIS) je zde znázorněna nezbytná vazba mezi ním, komplexní datovou bází a Ekonomicko-logistickým systémem Komplexní datová báze (KDB) představuje jednotný datový model registrů a evidencí potřebných pro magistrát města, nezávislý na státní informační politice, která nedokáže zcela uspokojivě řešit problematiku registrů státní správy. Hlavní úlohou administrativních aplikací a zejména úlohy Smlouvy a poplatky je pokrytí administrativních procesů s cílem poskytnout uživatelům jednotné prostředí pro vedení operativních evidencí.

16 Vysoká míra integrace produktů
Historie Souča snost Budou cnost Událost Lokalita Identi fikace Data Grafika Doku menty Funkce Proces SQL, Oracle Bentley Esri FILENet Strategie Služba Admini strace Kraj Město Obvod Integrace datového popisu Integrace datových forem Integrace s okolím Technologická integrace Integrace v čase Integrace správy Integrace modelu systému

17 Typové procesy - východisko našeho řešení
Strategická správa Vize Pravidla Normy Rozhodnutí ? ! ? Administrativní správa Vnější vlivy Žádosti Realizace rozhodnutí Návrhy řešení problémů Identifikace problémů Distribuce zdrojů Řízení změn Stav majetku Stav služby Technická správa „hodnot“ Movitý Nemovitý Nehmotný Know - how Majetek Finance Údržba Správa Rozvoj Spotřeba zdojů Služba Potřeba služby

18 Podrobná mapa procesů - strat. správa
Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Mana-žerské účetnictví Styk s občany Řízení akcí a pro jek Řízení skladů Správa pohledávek Výběrová řízení Prodej Místní poplatky Řízení dotací Správní poplatky Pokuty a ostatní příjmy Nákup Správa závazků Sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Zpracování daní Cash management Personální rozvoj a školení Mzdy Technická správa Movitý majetek Správa majetku Řízení údržby Řízení rozvoje a investic Nemovitý majetek Nehmotný majetek

19 Podrobná mapa procesů - tech. správa
Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Mana-žerské účetnictví Styk s občany Řízení akcí a pro jek Řízení skladů Správa pohledávek Výběrová řízení Prodej Místní poplatky Řízení dotací Správní poplatky Pokuty a ostatní příjmy Nákup Správa závazků Sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Zpracování daní Cash management Personální rozvoj a školení Mzdy Technická správa Movitý majetek Správa majetku Řízení údržby Řízení rozvoje a investic Nemovitý majetek Nehmotný majetek

20 Nákup, zásoby, prodej Strategická správa Strategické řízení organizace
Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Mana-žerské účetnictví Styk s občany Řízení akcí a pro jek Řízení skladů Správa pohledávek Výběrová řízení Prodej Místní poplatky Řízení dotací Správní poplatky Pokuty a ostatní příjmy Nákup Správa závazků Sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Zpracování daní Cash management Personální rozvoj a školení Mzdy Technická správa Movitý majetek Správa majetku Řízení údržby Řízení rozvoje a investic Nemovitý majetek Nehmotný majetek

21 Principy výběru Strategická správa Strategické řízení organizace
Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Mana-žerské účetnictví Styk s občany Řízení akcí a pro jek Řízení skladů Správa pohledávek Výběrová řízení Prodej Místní poplatky Řízení dotací Správní poplatky Pokuty a ostatní příjmy Nákup Správa závazků Sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Zpracování daní Cash management Personální rozvoj a školení Mzdy Technická správa Movitý majetek Správa majetku Řízení údržby Řízení rozvoje a investic Nemovitý majetek Nehmotný majetek

22 Účetnictví, podrobný rozpočet
Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Mana-žerské účetnictví Styk s občany Řízení akcí a pro jek Řízení skladů Správa pohledávek Výběrová řízení Prodej Místní poplatky Řízení dotací Správní poplatky Pokuty a ostatní příjmy Nákup Správa závazků Sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Zpracování daní Cash management Personální rozvoj a školení Mzdy Technická správa Movitý majetek Správa majetku Řízení údržby Řízení rozvoje a investic Nemovitý majetek Nehmotný majetek

23 Rozpočet Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé
plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Mana-žerské účetnictví Styk s občany Řízení akcí a pro jek Řízení skladů Správa pohledávek Výběrová řízení Prodej Místní poplatky Řízení dotací Správní poplatky Pokuty a ostatní příjmy Nákup Správa závazků Sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Zpracování daní Cash management Personální rozvoj a školení Mzdy Technická správa Movitý majetek Správa majetku Řízení údržby Řízení rozvoje a investic Nemovitý majetek Nehmotný majetek

24 Lidské zdroje Strategická správa Strategické řízení organizace
Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Mana-žerské účetnictví Styk s občany Řízení akcí a pro jek Řízení skladů Správa pohledávek Výběrová řízení Prodej Místní poplatky Řízení dotací Správní poplatky Pokuty a ostatní příjmy Nákup Správa závazků Sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Zpracování daní Cash management Personální rozvoj a školení Mzdy Technická správa Movitý majetek Správa majetku Řízení údržby Řízení rozvoje a investic Nemovitý majetek Nehmotný majetek

25 Hlavní důrazy našeho řešení
Centrální datový stroj, žádné duplicity Centrální manažerské účetnictví v reálném čase Rozpočet podrobný a globální Potenciál pro rozvoj metod projektového řízení Správa majetku jako hlavní článek řízení Vysoký stupeň unifikace administrativních procesů Podpora rozhodování vrcholového managementu Využití ostatními organizacemi – stavba společné zďi synergií zpracováním provozních systémů z jednoho datového centra pro Kraj a jeho organizace (Správy silnic, školy, zdravotnická zařízení ….) Města a obce a jejich organizace (DPm, TSm), městské obvody Nejblíže jsou si Kraj a jeho sídelní město – mívá rozvinutou infrastrukturu Tyto důrazy je nutno hledat a vynutit nejen v našem řešení

26 Moduly Procesy Evoluce systému

27 Moduly Cubis Procesy Boy

28 Moduly Cubis & Procesy Cub

29 Implementace v dalších organizacích
Moduly Cubis & & Procesy Implementace v dalších organizacích Man

30 Problematika implementace
Zásadní rozhodnutí na straně zákazníka pro změny procesů, postupů a návyků Silný sponzor implementace , který ví co chce - nutno hájit a rozvíjet implementaci Projektové řízení implementace Tvorba koncepce Časová představa let partnerství „Úzká místa“ implementace Zajištění vazeb systému Nároky na převzetí dat ze starého systému Volba platforem (kombinace?)

31 Úspory využitím řešení s názvem CUBIS
Typový postup implementace sníží náklady na vlastní implementaci – využitím typového nastavení na licence – kombinací produktů, optimalizací procesů na rozvoj systému - důsledností změn procesů Vyvolané úspory díky Přesné definici procesů řízení Transparentnímu systém řízení v celém životním cyklu hodnot Detailnímu sledování skutečnosti, globálnímu hodnocení Možnou synergií řešení pro více organizací Vnější outsourcing - dodavatelsky Vnitřní outsourcing – rozvoj vašich provozních struktur

32 Závěrem Integrace Operativní řízení času Bezpečnost Správa majetku Řízení investic Řízení údržby majetku Sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Zpracování daní Správa pohledávek Správa závazků Personální rozvoj a školení Cash management Manažerské účetnictví Řízení akcí a projektů Mzdy Styk s občany Nákup Řízení skladů Strategické řízení organizace Hospodaření se zdroji Marketing Střednědobé plánování Vyhodnocení efektivity Strategická správa Administrativní správa Technická Movitý majetek Nemovitý majetek Hehmotný majetek Místní poplatky Správní poplatky Pokuty a ostatní příjmy Organizování výběrových řízení Prodej solution that matter Cílem a prioritou je občanů a jejich společenství, nikoliv pouhé řešení informačního systému ! profit Děkuji za pozornost !

33 Vazba kraj – krajské město – města ….obrovské synergie
Struktura funkcí Studie Vazba kraj – krajské město – města ….obrovské synergie Řešení, které má v sobě potenciál rozvoje! Je schopno pokrýt celé spektrum institucí ….evoluce Komunikační mapa Popis činností Popis funkcí Pasport funkcí

34 Důvody spojení firem Logica a CMG
V jednotlivých zemích pracují integrační týmy. Důraz na rychlé, efektivní rozhodování Integrace bude ukončena na konci roku 2003 Širší škála možností, jak vytvářet výnosy Zlepšení pozice na trhu a významné příležitostí pro cross-sektorové aktivity Posílení pozice na globálním trhu IT Příležitost pro významnou úsporu nákladů a zvýšení produktivity Jedna společnost; Jedna značka; Jeden ethos; Jednotné systémy

35 LogicaCMG – Vaše společnost dnes..
Přední světový dodavatel a provozovatel IT řešení, konzultační firma a systémový integrátor (2 největší v Evropě) 24,000 zaměstnanců ve 34 zemích světa Více než 30 let zkušeností s realizací velkých IT projektů Široké portfolio služeb a produktů napříč klíčovými sektory trhu Mezi klienty nejvýznamnější světové společnosti Otevřená společnost s kulturou orientovanou na výkon

36 Klíčové lokální problémy Na čem je možno pracovat ?
I. Legislativa a funkční model II. DATA III. Platformy a aplikace IV. Provozní model V. Komunikační model Hlavní článek VI. Infrastruktura Klíčové lokální problémy Na čem je možno pracovat ? VII. Integrace

37 Možné strategie řízení rozvoje systému
Vývoj neřízený z centra Samostatná koordinace krajů, je významná, probíhá Vlastní možnosti – jak nedělat chybné kroky ? Co je nejisté Možnosti ovlivnění rozvoje v případě SI Je předpokladem dosažení Komplexní informatizace Zvětšení možnosti ovlivnit vývoj legislativy Zpřesnění vize funkcí Návrh datového systému – distribuce dat Tlak na rozvoj produktů je zvýšen Kvalitní definice systému integrace – integračních principů a platforem Dosažení větší míry unifikace procesů Plynulejší proces rozvoje jednotlivých krajů Realita – něco mezi ? Rozhodně nutno zvýšit míru koordinace!

38 Předpoklady rozvoje Dobře definovaný systém - Legislativa
Dobrá znalost sebe sama – funkce a procesy, komunikace Dobrý model reality – datový … Dobře definované technologické nástroje, dostatečný výhled, dobré kombinace platforem, odhad zatížení (komunikační mapa) Krajská centra Resortní centra Integrační technologie – kapitola Integrace Komunikační systém Dobrá provozní představa – závisí na zvolených technologiích Dobré řízení rozvoje Zodpovědnost ze zákona – stát a kraj … samospráva, státní správa

39 Podmínky kvalitního dosažení cílů
Propracování legislativních podmínek – definice systému Dostatečně stabilní procesy, jejich dostatečné poznání a propracování Pravdivost komunikace - stabilizace datových fondů Nutná podmínka - vytvoření infrastruktury ((K)IVS, RR) Integrované SW řešení a služby (ePusa, AS, EOS … ) Kontinuální proces systémové integrace - propracování soustavy projektů Důležitý je řízený vývoj agend (KEVIS) a jejich integrace Sledování změn - Přizpůsobení novému územnímu členění a vliv Evropy „Partnerství orgánů veřejné správy“ - státu, krajů a obcí Agenda – relativně stabilizovaný proces – soustava kroků, které vedou k cíli Legislativa vytváří prostor řešení agend Agendy by se neměly příliš měnit Nutné podmínky – existence infrastruktury, SW řešení KEVIS – prostředek komunikace I2I Kontinuita - systémové integrace Partnerství – znamená ochotu přijmout vzájemně výhodné řešení, neb ustoupit v zájmu celku eAgenda = životní situace = podnět , řešení , závěr … typový proces … vazby – základ integrovaného řešení, transparence, demokracie …

40 Jak byla studie vytvořena ?
Obsahuje velkou plochu problémů informatizace veřejné správy, lze na ni prezentovat šíři problémů vývoje systému Definována Koncepcí informatizace KÚ, usnesení vlády ČR č.267,III.2002, obsahem zadání Studie proveditelnosti Cíle byly uspořádány do oblastí a byly vytvořeny pracovní týmy ( Master, Legislativa, Funkce, Data, Komunikace, Provoz ) Realizace byla podmíněna spoluprací s partnery ( ČTc, PH, FPM, KÚ, MV, MI -OPS )

41 Jaké jsou výstupy studie ?
Realizace byla podmíněna spoluprací s partnery ( ČTc, PH, FPM, KÚ, MV, MI -OPS ) Studie proveditelnosti, jako základní koncepční dokument, popisuje další možný postup v integraci informačních systémů krajů Členění studie (Leg.analýza podmínek, Specifikace funkcionalit, Vymezení vztahů a vazeb, Systémové řešení, Návrh členění projektů a řízení rozvoje, Porovnání se zahraničím) Výstupy : závěry kapitol, návrh a členění projektů, odhad financí Kde ? : // CD, soubor Index.htm

42 Hlavní článek Hlavní vliv rozvoje ISVS I. Legislativa a funkční model
II. DATA III. Platformy a aplikace IV. Provozní model V. Komunikační model Hlavní článek VI. Infrastruktura Hlavní vliv rozvoje ISVS VII. Integrace

43 Ovlivnitelnost řešení
I. Legislativa a funkční model II. DATA III. Platformy a aplikace IV. Provozní model V. Komunikační model Hlavní článek VI. Infrastruktura Ovlivnitelnost řešení z lokální pozice je částečná VII. Integrace

44 Použité produkty našeho typového řešení
LogicaCMG, SAP a Plzeňský holding přicházejí s vyzkoušenou kombinací produktů Integrované řešení produktové řady mySAP.com Business intelligence Business warehouse Strategic enterprise management Knowledge management Enterprise portál Ekonomické a logistické moduly Produkty Plzeňský holding, a.s. Komplexní datová báze Smlouvy a poplatky a ostatní administrativní úlohy – Plzeňský holding, a.s. Dokumentační systém – produktová nezávislost Geografický informační systém – produktová nezávislost

45 Agendy Přenesená Provozní

46 Agendy Přenesená Provozní

47 Agendy Přenesená Provozní

48 Lze konstatovat, že rozumnou vizí může být sdílení společné infrastruktury , základních platforem včetně provozních systémů umístěných a provozovaných regionálním centrem. Základním krokem realizace takové vize může být sdílení na úrovni krajský úřad – sídelní město Přirozeně lze rozšiřovat na jimi řízené organizace Postupně lze rozšiřovat podporu na další malé obce a města a obce III. stupně Vše s předpokladem rozvoje komunikační infrastruktury


Stáhnout ppt "Komplexní informatizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google