Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní informatizace veřejné správy road show 15.4.2003 Josef Beneš Senior business consultant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní informatizace veřejné správy road show 15.4.2003 Josef Beneš Senior business consultant."— Transkript prezentace:

1

2 Komplexní informatizace veřejné správy road show 15.4.2003 Josef Beneš Senior business consultant

3 Logica a veřejná správa Dlouhodobé partnerství Systémová integrace Projektové řízení realizace Propracované analytické metody Procesní analýza je základem - ARIS Reference –Statutární město Plzeň –Statutární město Liberec –Projekt rozvoje IS Statutárního města Ústí nad Labem –Studie proveditelnosti Komplexní informatizace krajů (KIK) Dvě části presentace – 1. KIK, 2.Typové řešení

4 Výstupy studie proveditelnosti Realizace ve spolupráci –Český Telecom, a.s., –Plzeňský holding, a.s., –Fiala & Profous & Maisner – advokátní kancelář, –KÚ, MV, MI Pracovní týmy - legislativa, funkce, data, komunikace, provoz Základní dokument – Koncepce informatizace KÚ, usnesení vlády ČR č. 267, III. 2002 Členění výsledného dokumentu - anotace Výstupy k dispozici na papíru, CD a adrese //www.logica.cz/studie/index.cz

5 8 – Přístup k datům zajištěn Cíle KIK a jejich vazby 5 - Integrace aplikací 10 Podatelna 11 Kontaktní místa 3 Inovace 9 Atestace Oblast aplikací 7 Metodika sběru 6 Integrita dat Oblast dat 4 Unifikace procesů Oblast řízení 1 Funkční síť 2 Bezpečná jistá Oblast komunikace Oblast provozu 14 – Komunikace zajištěna

6 Ustanovení SI Řízení SI Zákony 365,129, 101 Legislativa 2002-3 Legislativa 2003-6 Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Legislativa Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Krajské dat. centrum Datový model Funkce Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Provoz Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Integrace Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Systémová architektura Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Data Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Komunikace Výstup studie Projekty Komplexního řešení informatizace krajů

7 Ustanovení SI Řízení SI Zákony 365,129, 101 Legislativa 2002-3 Legislativa 2003-6 Předpisy ČR a EU Konsolidace předpisů Legislativa Zpracování metodiky Procesy majetek Procesy informace Procesy HR Procesy finance Procesy služby Administrativní procesy Komunikační mapa Krajské dat. centrum Datový model Funkce Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Vybavenost KÚ Kvalita aplikací Atestace Bezpečnost Vzdělání Provoz Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů Centrální podpora Osvěta občanů Bezpečnost (PKI) Integrace Platformy GIS DMS Publikace BW Krizový mgm. Funkce PP Registry, evidence Projektové řízení Operativní řízení Ekonomika El. tržiště Standard rez. IS Systémová architektura Metodika sběru Metainformační systém Resortní centra Zpřesnění dat. modelu Data Hlasové služby Call centra Multimédia Datová síť KÚ a IVS Připojení metrop. sítí Připojení obcí Prověření infrastruktury Analýza konfigurace Připojení Internet Inf. Kiosky Bezpečnost KI Potřeby krajů KI TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Nové technologie Důsledky přechodu TP integrace kraje MAN jako součást KIVS Komunikace Výstup studie Hlavní článek řešení 32 03 17 62 16 70 78 47 11 01 80 25 79 98

8 Hlavní článek řešení Ustanovení SI 01 I. Legislativa a funkční model Zákony 365,129, 101 Zpracování metodiky 32 03 IV. Provozní model Provoz útvarů IT Spolupráce VS kraje Atestace 25 26 29 II. DATA Krajské dat. centrum Resortní centra 17 16 25Metodika sběru VI. Infrastruktura Datová síť KÚ a IVS Připojení metrop. sítí Připojení obcí MAN jako součást KIVS 78 80 79 98 VII. Integrace Podpůrné služby Vnitřní integrace Integrace krajů 9 10 11 V. Komunikační model Komunikační mapa62 III. Platformy a aplikace Platformy70

9 Poznámky Je nutno se zamyslet nad rozvojem základních kamenů Čeká vás rozhodovací proces –Rozvinout ? –Vyměnit ? Kapitola 5.2.5 – nutno propracovat priority podpory, celou kapitolu 5.2. Upravit – zpřehlednit a zpřesnit!

10 I. Legislativa a funkční model III. Platformy a aplikace VII. Integrace II. DATA V. Komunikační model VI. Infrastruktura IV. Provozní model Hlavní článek Velmi důležité projekty Doporučujeme se na ně zaměřit !!! Klíčový pro rozvoj kraje, Spolupráce KÚ, sídelní město, města a obce Příprava na „velkou“ integraci zejména v oblasti dat Klíčový pro zajištění vypovídací schopnosti a souměřitelnosti

11 Co dál ? Uskutečnit „malou“ systémovou integraci pilotních projektů Dokončit rozpracované pilotní projekty (ePusa, Kevis, GIS …) Zajistit jejich „celoplošné“ zpracování, jako základ „velké“ integrace Aktualizovat studii proveditelnosti v hlavních kapitolách dle vývoje podmínek Připravit zadání a řešení systémového projektu Zadání říká že cílem je komplexní systém, nikoliv dílčí řešení. Výsledek je závislý na koordinaci postupu státu, krajů, měst a obcí. Důležité je tedy jejich partnerství !

12 Podobnost, unifikace, typovost, synergie Unifikace a typovost však není „Jednotný systém“ – velký bratr –Společný základ – zákon – měl by být co nejpřesnější –Společné metriky – základ společného hodnocení situace –Unifikace funkcí a procesů – nevymýšlet vymyšlené –Ponechání prostoru pro specifika každé organizace veřejné správy Využití možných synergií je velmi důležité –Spolupráce nejbližších – princip společné zdi – proto ono partnerství –Kraj a sídelní město jsou si fyzicky nejblíže – tvoří páteř systému –Společná infrastruktura systému, –Společná správa systému a metodické centrum –Sdílet je možné např. systémy a platformy -ePusa, Kevis, GIS, DMS, jistě i největší - ekonomický

13 Typová implementace provozních systémů jako cesta k úspoře Public Suite aneb Veřejná správa v kostce Základní kameny a jejich kladení …. to je implementace. Jedním z hlavních jsou provozní systémy, které nejsou v centru pozornosti, ale pomáhají spravovat obrovské hodnoty. Jsou to samosprávné informační systémy !

14 Kdy může být implementace typová ? Pokud existuje podobnost - kraje a města jsou si velmi podobné – IS jsou homogenní, základem je samospráva, a tedy komunikace podobných procesů Využití typového řešení provozních systémů je reálné pro –Kraje a jejich organizace –Města (městské obvody) a obce a jejich organizace Typová implementace vyžaduje typové řešení Typových řešení je jistě více, typovost může být chápána různě

15 Podmínky dobrého typového řešení Robustní konstrukce Vyzkoušené transparentní a adaptibilní nastavení Pokrytí všech základních procesů a funkcí – již v základní kamenech Rozvoj funkcí a přizpůsobení je vždy možný, cesty rozšíření mohou být různé (programování, nastavení ….) Zajištěný základní rozvoj produktů Možnost zavedení typových metrik Správa systému je centrální Zaručená bezpečnost zpracování Podmínky integrovatelnosti - rozhraní Možnost rozšíření na další organizace – vytvoření synergie

16 Internet / Enterprise Portal Komplexní datová báze Správa dokumentů (DMS) Ekonomický a logistický systém (mySAP.com) Personalistika Účetnictví Partnerské registryMajetkové registry Řízení investicMzdy Internetové služby Business Warehouse Strategic Enterprise Management Knowledge Management Řízení údržby majetku Nákup Prodej Pohledávky Kontaktní centrum Sklady Fakturace Správa majetku Platební transakce Administrativní aplikace Rozpočet Cash Management Řízení projektů Controlling Business Intelligence Marketplace elektronické tržiště Elektronický nákup Smlouvy a poplatky Sociální dávky Stavební řízení Soudní spory Geografický Informační Systém (GIS) Evidence organizační struktury e-Podatelna Typové řešení Logica - použité produkty LogicaCMG, SAP ČR a Plzeňský holding přicházejí s vyzkoušenou kombinací produktů Geografický informační systém (GIS) je zde znázorněna nezbytná vazba mezi ním, komplexní datovou bází a Ekonomicko-logistickým systémem Systém pro správu dokumentů neboli DMS (Docment Management Systém)… Komplexní datová báze (KDB) představuje jednotný datový model registrů a evidencí potřebných pro magistrát města, nezávislý na státní informační politice, která nedokáže zcela uspokojivě řešit problematiku registrů státní správy. Hlavní úlohou administrativních aplikací a zejména úlohy Smlouvy a poplatky je pokrytí administrativních procesů s cílem poskytnout uživatelům jednotné prostředí pro vedení operativních evidencí. Ekonomický a logistický systém mySAP.com je rozdělen do tří základních částí, které dohromady tvoří kompaktní systém – Logistika, Finance a Lidské zdroje…. Na vrcholu se nachází části strategického řízení organizace (Business Intelligence), do níž patří nástroje pro management znalostí, datový sklad, analytické nástroje a Strategic Enterprise Management. Pokryto moduly maSAP.com Internet, presentační prostředek pro zpřístupnění dat a řešení důležitých, vybraných procesů.

17 Vysoká míra integrace produktů Integrace datového popisu Integrace datových forem Integrace s okolím Technologická integrace Integrace v čase Integrace správy Integrace modelu systému Historie Souča snost Budou cnost Událost Lokalita Identi fikace Data Grafika Doku menty Funkce DataProces SQL, Oracle Bentley Esri FILENet Strategie Služba Admini strace Kraj MěstoObvod

18 Typové procesy - východisko našeho řešení Spotřeba zdojů Technická správa „hodnot“ Údržba Správa Rozvoj Žádosti Vnější vlivy Strategická správa PravidlaNormy Vize Administrativní správaRozhodnutí Distribuce zdrojů Identifikace problémů Řízení změn ! ? Know - how Majetek Finance ? Potřeba služby Služba Movitý Nemovitý Nehmotný § Stav majetku § Stav služby NávrhyřešeníproblémůRealizacerozhodnutí

19 Podrobná mapa procesů - strat. správa Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Personální rozvoj a školeníMzdy Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek

20 Podrobná mapa procesů - tech. správa Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Personální rozvoj a školeníMzdy Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek

21 Nákup, zásoby, prodej Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Personální rozvoj a školeníMzdy Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek

22 Principy výběru Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Personální rozvoj a školeníMzdy Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek

23 Účetnictví, podrobný rozpočet Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek Personální rozvoj a školeníMzdy

24 Rozpočet Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Personální rozvoj a školeníMzdy Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek

25 Lidské zdroje Strategická správa Strategické řízení organizace Střednědobé plánování Marketing Hospodaření se zdroji Hodnocení efektivity Admi nistra tivní správa Místní poplatky Správní poplatky Styk s občany Pokuty a ostatní příjmy Sestavení rozpočtu Řízení akcí a pro jek tů Kontrola plnění rozpočtu Řízení dotací Mana- žerské účetnictví Cash management Prodej Správa pohledávek Správa závazků Zpracování daní Personální rozvoj a školeníMzdy Nákup Výběrová řízení Řízení skladů Technická správa Řízení údržbySpráva majetkuŘízení rozvoje a investic Movitý majetek Nemovitý majetek Nehmotný majetek

26 Hlavní důrazy našeho řešení Centrální datový stroj, žádné duplicity Centrální manažerské účetnictví v reálném čase Rozpočet podrobný a globální Potenciál pro rozvoj metod projektového řízení Správa majetku jako hlavní článek řízení Vysoký stupeň unifikace administrativních procesů Podpora rozhodování vrcholového managementu Využití ostatními organizacemi – stavba společné zďi synergií zpracováním provozních systémů z jednoho datového centra pro –Kraj a jeho organizace (Správy silnic, školy, zdravotnická zařízení ….) –Města a obce a jejich organizace (DPm, TSm), městské obvody –Nejblíže jsou si Kraj a jeho sídelní město – mívá rozvinutou infrastrukturu Tyto důrazy je nutno hledat a vynutit nejen v našem řešení

27 Moduly Procesy Evoluce systému

28 Moduly Procesy

29 Moduly Procesy

30 Moduly Procesy Implementace v dalších organizacích

31 Problematika implementace Zásadní rozhodnutí na straně zákazníka pro změny procesů, postupů a návyků Silný sponzor implementace, který ví co chce - nutno hájit a rozvíjet implementaci Projektové řízení implementace Tvorba koncepce Časová představa 3 - 5 let partnerství „Úzká místa“ implementace –Zajištění vazeb systému –Nároky na převzetí dat ze starého systému –Volba platforem (kombinace?)

32 Úspory využitím řešení s názvem CUBIS Typový postup implementace sníží náklady –na vlastní implementaci – využitím typového nastavení –na licence – kombinací produktů, optimalizací procesů –na rozvoj systému - důsledností změn procesů Vyvolané úspory díky –Přesné definici procesů řízení –Transparentnímu systém řízení v celém životním cyklu hodnot –Detailnímu sledování skutečnosti, globálnímu hodnocení Možnou synergií řešení pro více organizací –Vnější outsourcing - dodavatelsky –Vnitřní outsourcing – rozvoj vašich provozních struktur

33 Integrace Operativní řízení času Bezpečnost Správa majetkuŘízení investic Řízení údržby majetku Sestavení rozpočtu Kontrola plnění rozpočtu Zpracování daní Správa pohledávek Správa závazků Personální rozvoj a školení Cash management Manažerské účetnictví Řízení akcí a projektů Mzdy Styk s občany Nákup Řízení skladů Strategické řízení organizace Hospodaření se zdroji Marketing Střednědobé plánování Vyhodnocení efektivity Strategická správa Administrativní správa Technickáspráva Movitý majetek Nemovitý majetek Hehmotný majetek Místní poplatky Správní poplatky Pokuty a ostatní příjmy Organizování výběrových řízení Prodej Děkuji za pozornost ! Závěrem Cílem a prioritou je občanů a jejich společenství, nikoliv pouhé řešení informačního systému ! profit solution that matter

34 Struktura funkcí Studie Vazba kraj – krajské město – města ….obrovské synergie Řešení, které má v sobě potenciál rozvoje! Je schopno pokrýt celé spektrum institucí ….evoluce Komunikační mapa Popis činností –Popis funkcí –Pasport funkcí

35 Důvody spojení firem Logica a CMG Jedna společnost; Jedna značka; Jeden ethos; Jednotné systémy V jednotlivých zemích pracují integrační týmy. Důraz na rychlé, efektivní rozhodování Integrace bude ukončena na konci roku 2003 Širší škála možností, jak vytvářet výnosy Zlepšení pozice na trhu a významné příležitostí pro cross-sektorové aktivity Posílení pozice na globálním trhu IT Příležitost pro významnou úsporu nákladů a zvýšení produktivity

36 LogicaCMG – Vaše společnost dnes.. Přední světový dodavatel a provozovatel IT řešení, konzultační firma a systémový integrátor (2 největší v Evropě) 24,000 zaměstnanců ve 34 zemích světa Více než 30 let zkušeností s realizací velkých IT projektů Široké portfolio služeb a produktů napříč klíčovými sektory trhu Mezi klienty nejvýznamnější světové společnosti Otevřená společnost s kulturou orientovanou na výkon

37 I. Legislativa a funkční model III. Platformy a aplikace VII. Integrace II. DATA V. Komunikační model VI. Infrastruktura IV. Provozní model Hlavní článek Klíčové lokální problémy Na čem je možno pracovat ?

38 Možné strategie řízení rozvoje systému Vývoj neřízený z centra –Samostatná koordinace krajů, je významná, probíhá –Vlastní možnosti – jak nedělat chybné kroky ? Co je nejisté Možnosti ovlivnění rozvoje v případě SI –Je předpokladem dosažení Komplexní informatizace –Zvětšení možnosti ovlivnit vývoj legislativy –Zpřesnění vize funkcí –Návrh datového systému – distribuce dat –Tlak na rozvoj produktů je zvýšen –Kvalitní definice systému integrace – integračních principů a platforem –Dosažení větší míry unifikace procesů –Plynulejší proces rozvoje jednotlivých krajů Realita – něco mezi ? Rozhodně nutno zvýšit míru koordinace!

39 Předpoklady rozvoje Dobře definovaný systém - Legislativa Dobrá znalost sebe sama – funkce a procesy, komunikace Dobrý model reality – datový … Dobře definované technologické nástroje, dostatečný výhled, dobré kombinace platforem, odhad zatížení (komunikační mapa) –Krajská centra –Resortní centra –Integrační technologie – kapitola Integrace –Komunikační systém Dobrá provozní představa – závisí na zvolených technologiích Dobré řízení rozvoje –Zodpovědnost ze zákona – stát a kraj … samospráva, státní správa

40 Podmínky kvalitního dosažení cílů Propracování legislativních podmínek – definice systému Dostatečně stabilní procesy, jejich dostatečné poznání a propracování Pravdivost komunikace - stabilizace datových fondů Nutná podmínka - vytvoření infrastruktury ((K)IVS, RR) Integrované SW řešení a služby (ePusa, AS, EOS … ) Kontinuální proces systémové integrace - propracování soustavy projektů Důležitý je řízený vývoj agend (KEVIS) a jejich integrace Sledování změn - Přizpůsobení novému územnímu členění a vliv Evropy „Partnerství orgánů veřejné správy“ - státu, krajů a obcí

41 Jak byla studie vytvořena ? Obsahuje velkou plochu problémů informatizace veřejné správy, lze na ni prezentovat šíři problémů vývoje systému Definována Koncepcí informatizace KÚ, usnesení vlády ČR č.267,III.2002, obsahem zadání Studie proveditelnosti Cíle byly uspořádány do oblastí a byly vytvořeny pracovní týmy ( Master, Legislativa, Funkce, Data, Komunikace, Provoz ) Realizace byla podmíněna spoluprací s partnery ( ČTc, PH, FPM, KÚ, MV, MI -OPS )

42 Jaké jsou výstupy studie ? Realizace byla podmíněna spoluprací s partnery ( ČTc, PH, FPM, KÚ, MV, MI -OPS ) Studie proveditelnosti, jako základní koncepční dokument, popisuje další možný postup v integraci informačních systémů krajů Členění studie (Leg.analýza podmínek, Specifikace funkcionalit, Vymezení vztahů a vazeb, Systémové řešení, Návrh členění projektů a řízení rozvoje, Porovnání se zahraničím) Výstupy : závěry kapitol, návrh a členění projektů, odhad financí Kde ? : //www.logica.cz/studie/index.cz CD, soubor Index.htm

43 I. Legislativa a funkční model III. Platformy a aplikace VII. Integrace II. DATA V. Komunikační model VI. Infrastruktura IV. Provozní model Hlavní článek Hlavní vliv rozvoje ISVS

44 I. Legislativa a funkční model III. Platformy a aplikace VII. Integrace II. DATA V. Komunikační model VI. Infrastruktura IV. Provozní model Hlavní článek Ovlivnitelnost řešení z lokální pozice je částečná

45 Použité produkty našeho typového řešení LogicaCMG, SAP a Plzeňský holding přicházejí s vyzkoušenou kombinací produktů Integrované řešení produktové řady mySAP.com –Business intelligence Business warehouse Strategic enterprise management Knowledge management –Enterprise portál –Ekonomické a logistické moduly Produkty Plzeňský holding, a.s. –Komplexní datová báze –Smlouvy a poplatky a ostatní administrativní úlohy – Plzeňský holding, a.s. Dokumentační systém – produktová nezávislost Geografický informační systém – produktová nezávislost

46 Provozní Přenesená Agendy

47 Provozní Přenesená Agendy

48 Provozní Přenesená Agendy

49 Lze konstatovat, že rozumnou vizí může být sdílení společné infrastruktury, základních platforem včetně provozních systémů umístěných a provozovaných regionálním centrem. Základním krokem realizace takové vize může být sdílení na úrovni krajský úřad – sídelní město Přirozeně lze rozšiřovat na jimi řízené organizace Postupně lze rozšiřovat podporu na další malé obce a města a obce III. stupně Vše s předpokladem rozvoje komunikační infrastruktury


Stáhnout ppt "Komplexní informatizace veřejné správy road show 15.4.2003 Josef Beneš Senior business consultant."

Podobné prezentace


Reklamy Google