Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čtyři významné průmyslové podniky věnovaly kraji 10 mil. korun na kotlíkové dotace KOTLÍKOVÁ DOTACE = motivační prvek pro občana 24.9.2012, Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čtyři významné průmyslové podniky věnovaly kraji 10 mil. korun na kotlíkové dotace KOTLÍKOVÁ DOTACE = motivační prvek pro občana 24.9.2012, Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Čtyři významné průmyslové podniky věnovaly kraji 10 mil. korun na kotlíkové dotace KOTLÍKOVÁ DOTACE = motivační prvek pro občana 24.9.2012, Ostrava

2 Emise prachu ze stacionárních zdrojů v Severomoravském a následně v Moravskoslezském kraji Emise velkých, středních a malých stacionárních zdrojů Do roku 1989 - Severomoravský kraj Od roku 1993 - Moravskoslezský kraj Zdroj dat ČTIO, ČIŽP, ČHMÚ tisíce tun Zdroj grafu : ČIŽP Ostrava TREND VYPOUŠTĚNÝCH EMISÍ ZE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ

3 Malé zdroje mají rostoucí podíl na celkové bilanci prachu v kraji Malé zdroje se neměří a jejich emise jsou zjišťovány na základě výpočtu => reálné hodnoty z měření jsou dle studie VŠB vyšší Největší podíl na emisích z malých zdrojů mají domácnosti topící tuhými palivy ve starých ručně plněných kotlích Význam jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší

4 Řešením je i snižování emisí z malých zdrojů Restrikce (kontrola malých zdrojů) –nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Motivace (finanční pobídky) –Společný dotační program MŽP a MSK na výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na tuhá paliva

5 Proč dále řešit malé zdroje je to ekonomicky nejvýhodnější

6 Zdroj : ČSU Tuhými palivy topí v Moravskoslezském kraji zhruba 55 tisíc domácností, které jsou rozmístěné na malé ploše. Podle oficiálních výsledků sčítání lidu má právě Moravskoslezský kraj nejvyšší hustotu lokálních topenišť. V první desítce se nachází pět Moravskoslezských obcí, přičemž Orlová a Bohumín zaujímají v tabulce prvá dvě místa. Proč dále řešit malé zdroje

7 Zdroj : VŠB-TU Ostrava Mapa znázorňuje průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v roce 2006 způsobené jen malými zdroji (především se jedná o lokální topeniště) Roční imisní limit dle platné legislativy pro benzo(a)pyren je stanoven na 1 ng/m 3 lokální topeniště sami mohou způsobit násobné překročení tohoto imisního limitu

8 VÝZNAM MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ Zdroj : Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Český hydrometeorologický ústav Pohled na obec v kraji topící tuhými palivy Ukázka denních koncentrací suspendovaných částic PM10 na venkovské stanici ve Zbyslavicích a průmyslové stanici v Radvanicích

9 Předpoklady –vycházíme ze skutečnosti, že 55 tis. domácností v kraji spaluje v kotlích tuhá paliva – z toho 10 tis. domácností již v současné době splňuje podmínky pro spalování tuhých paliv dle nového zákona o ochraně ovzduší –Dalších 15 tis. domácností začne využívat ušlechtilejší paliva – do roku 2022 je nutno tedy obměnit cca 30 tis. kotlů na tuhá paliva v domácnostech –dle údajů Asociace podniků topenářské techniky byla do roku 2011 průměrná roční obměna v kraji kolem 3 tis. kotlů AMBICE dotačního programu

10 Časová osa AMBICE dotačního programu Počet kotlů který je potřeba vyměnit 2022201220132014201520162017201820202021 Současný stav -Bez nového zákona o ochraně ovzduší -Bez dotačního programu Dle údajů Asociace podniků topenářské technicky je v kraji průměrná roční obměna cca 3000 kotlů, z toho 100 nízkoemisních automatických kotlů 3 tis.

11 Časová osa AMBICE dotačního programu Počet kotlů který je potřeba vyměnit 2022201220132014201520162017201820202021 Nový zákon o ochraně ovzduší v roce 2022 všechny domácnosti spalující tuhá paliva musí splňovat požadavky nového zákona o ochraně ovzduší

12 Časová osa AMBICE dotačního programu Počet kotlů který je potřeba vyměnit 2022201220132014201520162017201820202021 Dotačním program motivujeme občany zrychlit obměnu kotlů na začátku a nikoli až na základě povinnosti zákona v roce 2022 všechny domácnosti spalující tuhá paliva musí splňovat požadavky nového zákona o ochraně ovzduší

13 Hlavní cíl dotačního programu snížit emise vypouštěné z lokálních zdrojů vytápění až o 90 % oproti stávajícím kotlům s ručním přikládáním a zlepšit tak kvalitu ovzduší v bezprostřední dýchací zóně lidí snížit provozní náklady na palivo (nové automatické kotle mají výrazně výší účinnost oproti stávajícím kotlům s ručním přikládáním, z 55% na min. 80%) zamezit spalování odpadů v lokálních topeništích (do automatických kotlů nelze dávkovat kusové odpady) urychlit nezbytnou obměnu „kotlového parku“ v domácnostech i pro širokou veřejnost

14 výměna starého kotle na tuhá paliva za nový plně automatický kotel na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu Princip dotačního programu

15 - V rámci 1. Společné výzvy - podpořeno 333 žadatelů, což znamená, že se do ovzduší dostane cca o 30 tun/rok méně prachu než je současný stav - V rámci 2. Společné výzvy (stav ke dni 21.9.2012) - přijato 644 žádostí o podporu, což bude ve svém důsledku znamenat že se do ovzduší dostane cca o 60 tun/rok méně prachu než je současný stav Vyhodnocení 1. a 2. Společné výzvy kotlíkové dotace

16 PARTNEŘI SPOLEČNÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU 5 mil. Kč 2 mil. Kč 1 mil. Kč

17 Děkuji za pozornost tomas.kotyza@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Čtyři významné průmyslové podniky věnovaly kraji 10 mil. korun na kotlíkové dotace KOTLÍKOVÁ DOTACE = motivační prvek pro občana 24.9.2012, Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google