Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čtyři významné průmyslové podniky věnovaly kraji 10 mil

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čtyři významné průmyslové podniky věnovaly kraji 10 mil"— Transkript prezentace:

1 Čtyři významné průmyslové podniky věnovaly kraji 10 mil
Čtyři významné průmyslové podniky věnovaly kraji 10 mil. korun na kotlíkové dotace KOTLÍKOVÁ DOTACE = motivační prvek pro občana , Ostrava

2 TREND VYPOUŠTĚNÝCH EMISÍ ZE STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ
Emise prachu ze stacionárních zdrojů v Severomoravském a následně v Moravskoslezském kraji tisíce tun Zdroj dat ČTIO, ČIŽP, ČHMÚ Emise velkých, středních a malých stacionárních zdrojů Do roku Severomoravský kraj Od roku Moravskoslezský kraj Zdroj grafu : ČIŽP Ostrava 2

3 Význam jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší
Malé zdroje mají rostoucí podíl na celkové bilanci prachu v kraji Malé zdroje se neměří a jejich emise jsou zjišťovány na základě výpočtu => reálné hodnoty z měření jsou dle studie VŠB vyšší Největší podíl na emisích z malých zdrojů mají domácnosti topící tuhými palivy ve starých ručně plněných kotlích

4 Řešením je i snižování emisí z malých zdrojů
Restrikce (kontrola malých zdrojů) nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Motivace (finanční pobídky) Společný dotační program MŽP a MSK na výměnu starých ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na tuhá paliva

5 Proč dále řešit malé zdroje
je to ekonomicky nejvýhodnější

6 Proč dále řešit malé zdroje
Tuhými palivy topí v Moravskoslezském kraji zhruba 55 tisíc domácností, které jsou rozmístěné na malé ploše. Podle oficiálních výsledků sčítání lidu má právě Moravskoslezský kraj nejvyšší hustotu lokálních topenišť. V první desítce se nachází pět Moravskoslezských obcí, přičemž Orlová a Bohumín zaujímají v tabulce prvá dvě místa. Zdroj : ČSU

7 Proč dále řešit malé zdroje
Mapa znázorňuje průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu v roce 2006 způsobené jen malými zdroji (především se jedná o lokální topeniště) Roční imisní limit dle platné legislativy pro benzo(a)pyren je stanoven na 1 ng/m3 lokální topeniště sami mohou způsobit násobné překročení tohoto imisního limitu Zdroj : VŠB-TU Ostrava

8 VÝZNAM MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ
Pohled na obec v kraji topící tuhými palivy Ukázka denních koncentrací suspendovaných částic PM10 na venkovské stanici ve Zbyslavicích a průmyslové stanici v Radvanicích Zdroj : Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Český hydrometeorologický ústav

9 AMBICE dotačního programu
Předpoklady vycházíme ze skutečnosti, že 55 tis. domácností v kraji spaluje v kotlích tuhá paliva z toho 10 tis. domácností již v současné době splňuje podmínky pro spalování tuhých paliv dle nového zákona o ochraně ovzduší Dalších 15 tis. domácností začne využívat ušlechtilejší paliva do roku 2022 je nutno tedy obměnit cca 30 tis. kotlů na tuhá paliva v domácnostech dle údajů Asociace podniků topenářské techniky byla do roku 2011 průměrná roční obměna v kraji kolem 3 tis. kotlů

10 AMBICE dotačního programu
Počet kotlů který je potřeba vyměnit Současný stav Bez nového zákona o ochraně ovzduší Bez dotačního programu Dle údajů Asociace podniků topenářské technicky je v kraji průměrná roční obměna cca 3000 kotlů, z toho 100 nízkoemisních automatických kotlů 3 tis. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 Časová osa

11 AMBICE dotačního programu
Počet kotlů který je potřeba vyměnit Nový zákon o ochraně ovzduší v roce 2022 všechny domácnosti spalující tuhá paliva musí splňovat požadavky nového zákona o ochraně ovzduší 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 Časová osa

12 AMBICE dotačního programu
Počet kotlů který je potřeba vyměnit Dotačním program motivujeme občany zrychlit obměnu kotlů na začátku a nikoli až na základě povinnosti zákona v roce 2022 všechny domácnosti spalující tuhá paliva musí splňovat požadavky nového zákona o ochraně ovzduší 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 Časová osa

13 Hlavní cíl dotačního programu
snížit emise vypouštěné z lokálních zdrojů vytápění až o 90 % oproti stávajícím kotlům s ručním přikládáním a zlepšit tak kvalitu ovzduší v bezprostřední dýchací zóně lidí snížit provozní náklady na palivo (nové automatické kotle mají výrazně výší účinnost oproti stávajícím kotlům s ručním přikládáním, z 55% na min. 80%) zamezit spalování odpadů v lokálních topeništích (do automatických kotlů nelze dávkovat kusové odpady) urychlit nezbytnou obměnu „kotlového parku“ v domácnostech i pro širokou veřejnost

14 výměna starého kotle na tuhá paliva
Princip dotačního programu za nový plně automatický kotel na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu výměna starého kotle na tuhá paliva

15 Vyhodnocení 1. a 2. Společné výzvy kotlíkové dotace
V rámci 1. Společné výzvy podpořeno 333 žadatelů, což znamená, že se do ovzduší dostane cca o 30 tun/rok méně prachu než je současný stav V rámci 2. Společné výzvy (stav ke dni ) přijato 644 žádostí o podporu, což bude ve svém důsledku znamenat že se do ovzduší dostane cca o 60 tun/rok méně prachu než je současný stav

16 PARTNEŘI SPOLEČNÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU
2 mil. Kč 2 mil. Kč 1 mil. Kč 5 mil. Kč

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Čtyři významné průmyslové podniky věnovaly kraji 10 mil"

Podobné prezentace


Reklamy Google