Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdělení elektrotechnických schémat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdělení elektrotechnických schémat"— Transkript prezentace:

1 Rozdělení elektrotechnických schémat
Střední odborná škola Otrokovice Rozdělení elektrotechnických schémat Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. František Kocián Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /5 Autor Ing. František Kocián Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-AE-EP/2-EL-6/1 Název DUM Rozdělení elektrotechnických schémat Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 26-57-H/01 Obor vzdělávání Autoelektrikář Vyučovací předmět Elektropříslušenství Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: Elektrotechnická schémata, schéma přehledové, blokové, naukové, obvodové, rozdělení elektrických obvodů, jednovodičové zapojení, dvouvodičové zapojení, CAN-bus Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Elektrotechnická schémata, přehledové schéma, blokové schéma, naukové schéma, obvodové schéma, Jednovodičové, dvouvodičové zapojení, CAN-bus Datum

3 Rozdělení elektrotechnických schémat
Náplň výuky Schémata všeobecně Rozdělení Přehledové schéma Blokové schéma Naukové schéma Obvodové schéma Rozdělení elektrických obvodů Jednovodičové zapojení Dvouvodičové zapojení CAN-bus

4 Schémata všeobecně Elektrotechnické schéma je grafický podklad, na kterém jsou značky znázorněny funkční části zařízení a spoje mezi nimi. Na některých typech schémat nemusí být spojení znázorněno. Existuje velké množství elektrotechnických schémat rozdělených do čtyř základních skupin: přehledové schéma blokové schéma naukové schéma obvodové schéma

5 Přehledové schéma V přehledových schématech se zobrazují hlavní části obdélníky nebo značkami, bez ohledu na jejich skutečné umístění v zařízení. Ve schématu musí být uvedeny názvy funkčních částí zobrazených obdélníky a to nejvhodněji zápisem dovnitř příslušného obdélníka. Pro funkční části se mohou používat zkrácené nebo zavedené názvy, které pak musí být vysvětleny. 1 – akumulátor 2 – alternátor 3 – spouštěč 4 – kontrolka dobíjení 5 – regulátor napětí 6 – spínací skříňka Obr. 1: Přehledové schéma

6 Blokové schéma V blokových schématech se funkční celky zobrazují značkami pro bloková schémata nebo se zobrazují pomocí obdélníků, případně čtverců. Jejich činnost se vyznačí zakreslením značky, označením čísly, písmeny nebo slovním označením, matematickým výrazem apod. Směr přenosu se kreslí jednopólově a zvýrazňuje se šipkami. K šipce se může připsat označení přenášené veličiny. Spojení značek má být co nejjednodužší. Obr. 2: Blokové schéma měření neelektrických veličin

7 Naukové schéma V naukovém schématu se kreslí ty funkční skupiny, obvody které jsou důležité pro sledovaný výklad . Naukové schéma může být podle potřeby v některé části zjednodušené. Pro výuku je tento druh schémat nejdůležitější. Obr. 3: Spouštěč s výsuvným pastorkem

8 Obvodové schéma V obvodových schématech se kreslí všechny funkční jednotky i funkční bloky, které jsou nezbytné pro realizaci a kontrolu elektrického zařízení, všechny spoje mezi nimi a připojovací body (zásuvky, svorky a apod.), kterými se zakončují vstupní a výstupní obvody. Schémata se kreslí bez ohledu na skutečné konstrukční rozmístnění funkčních jednotek a bloků směrem shora dolů nebo zleva doprava. Hodnoty k jednotlivým funkčním jednotkám je možno připisovat přímo v návaznosti na jejich značení. Obr. 4: Obvodové schéma

9 Rozdělení elektrických rozvodů
Proud v běžných elektrických rozvodech může být stejnosměrný a střídavý. Dohodnutý směr toku stejnosměrného proudu je od kladného pólu zdroje přes spotřebič k zápornému pólu zdroje. Tento dohodnutý směr je opačný ke skutečnému směru toku elektronů v pevných vodičích. Směr toku střídavého proudu se v čase cyklicky mění. V běžných elektrických rozvodech má proud harmonický průběh. Rozvod motorových vozidel, elektrická zařízení motorových vozidel (ČSN ) Provozní napětí – 6, 12, 24 V Bezpečnostní předpisy Elektrická zařízení na malé napětí používaná v motorových vozidlech pracují s bezpečným napětím, a je tedy možno dotýkat se živých části i za chodu zařízení. Vysoké napětí u zapalování (klasické i polovodičové) je však nebezpečné i když jde jen o impulzy. Sběrnice v motorovém vozidle (CAN – Bus) pracuje s malým napětím

10 Rozdělení elektrických rozvodů
Jednovodičová soustava Jeden vodic izolovaný a druhý tvořen kostrou Menší spotřeba vodičů, levnější, vetší přehlednost, jednodušší hledání poruchy Menší spolehlivost (zkrat na kostru), zhoršení elektrických vlastností zvětšování přechodových odporu Použití: vozidla s kovovým podvozkem a karosérií Dvouvodičová soustava Dva vodice bez spojení s kostrou Větší spolehlivost výhody jednovodičové soustavy Použití: některá vozidla pro veřejnou dopravu

11 Rozdělení elektrických rozvodů
Obvody elektrické soustavy vozidel zdroje elektrického proudu akumulátory a zdroje točivé (alternátory, dynama) spotřebiče elektrického proudu mění dodávanou elektrickou energii na jiný druh energie (dle potřeby) zapalovací zařízení tvoří v podstatě samostatnou skupinu spotřebičů, která je nezbytná pro činnost zážehových motorů pomocná zařízení jsou pak ostatní části jako vodiče, spínače, pojistky atd. 0br. 5: jednovodičový rozvod

12 Rozdělení elektrických rozvodů
Datové sběrnice Veškerá elektronická zařízení, která se vyskytují v automobilech, je potřeba mezi sebou navzájem propojit, aby byla jejich spolupráce co nejrychlejší a nejefektivnější. Signály, které jednotlivá zařízení vydávají, se pomocí sběrnicí dostávají do centrální řídící jednotky, která signály vyhodnocuje a přidává jim prioritu podle závažnosti a důležitosti probíhajících situací. CANBUS je sériová sběrnice pro připojení jednotlivých řídících jednotek, zařízení a senzorů a je koncipována jako alternativa ke klasické multivodičové kabeláži. Umožňuje jednotlivým zařízením komunikaci po jedno nebo dvouvodičové síti rychlostí až 1 Mbps. 0br. 6: Klasické propojení multivodičovým vedením Obr. 7: propojení can-bus

13 Rozdělení elektrických rozvodů
Datové sběrnice Od roku 2008 musí být všechna vozidla v Severní Americe vybavena  technologií CANBUS a  podobně je tomu i v Evropské unii.  Autoalarmy jsou buď vyrobeny již přímo s CanBus převodníkem v základní jednotce, nebo lze použít alarm klasický (analogový) a pro jeho napojení na CanBus sběrnici použít některý z CanBus převodníků: 0br. 8: Zapojení alarmu pomoci canbus převodníku

14 Kontrolní otázky: Blokové schéma?
Funkční celky zobrazují značkami pro bloková schémata nebo se zobrazují pomocí obdélníků Kreslí se ty funkční skupiny, obvody které jsou důležité Záleží na velikosti schéma Naukové schéma? Funkční celky zobrazují pomocí obdélníků Kreslí se ty funkční skupiny, obvody které jsou důležité pro sledovaný výklad Záleží na velikosti schématu Can-bus? Sériová sběrnice pro připojení jednotlivých řídících jednotek Paralélní sběrnice pro připojení jednotlivých řídících jednotek Sérioparalélní sběrnice pro připojení jednotlivých řídících jednotek Dle typu vozidla

15 Kontrolní otázky – řešení
Blokové schéma? Funkční celky zobrazují značkami pro bloková schémata nebo se zobrazují pomocí obdélníků Kreslí se ty funkční skupiny, obvody které jsou důležité Záleží na velikosti schéma Naukové schéma? Funkční celky zobrazují pomocí obdélníků Kreslí se ty funkční skupiny, obvody které jsou důležité pro sledovaný výklad Záleží na velikosti schématu Can-bus? Sériová sběrnice pro připojení jednotlivých řídících jednotek Paralélní sběrnice pro připojení jednotlivých řídících jednotek Sérioparalélní sběrnice pro připojení jednotlivých řídících jednotek Dle typu vozidla

16 Seznam obrázků: Obr. 1: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, str. 43 Obr. 2: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, str. 174 Obr. 3: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, str. 88 Obr. 4: JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, str. 132 Obr. 5: Jednovodičový rozvod, [online], [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 6: canbus [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 7: canbus [online]. [vid ]. Dostupný na WWW: Obr. 8: canbus [online]. [vid ]. Dostupný na WWW:

17 Seznam použité literatury:
[1] JAN, Z., KUBÁT, J., ŽDÁNKÝ, B., Elektrotechnika motorových vozidel II, Praha, AVID spol. sr.o., 2002, ISBN [2] ŠŤASTNÝ, J. a REMEK, B., Autoelektrika a autoelektronika, Praha, Nakladatelství T. Malina, 1994, ISBN [3] canbus [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

18 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Rozdělení elektrotechnických schémat"

Podobné prezentace


Reklamy Google