Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Praha 8. – 9.12.2009 - 1 - Finanční arbitr České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Praha 8. – 9.12.2009 - 1 - Finanční arbitr České."— Transkript prezentace:

1 Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Praha 8. – 9.12.2009 - 1 - Finanční arbitr České republiky - mimosoudní řešení sporů na finančním trhu v ČR

2 - 2 - Finanční arbitr České republiky - vznik a vývoj, hlavní poslání, kompetence Finanční arbitr rozhoduje spory mezi: –poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb –vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz Vznik k 1.1.2003 - zákon 229/2002 Sb. o finančním arbitrovi Hlavní poslání - zajištění rychlého a efektivního vyřizování sporů klientů s institucemi mimosoudní cestou, smírčí orgán Hlavní přínos - rychlost rozhodování, nezpoplatněné řízení Nově od 1/11/2009 –již ne pouhá přímá návaznost na zákon o platebním styku –sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra –odstraněna limitace 50.000 EUR –Arbitr usiluje především o to, aby byl spor vyřešen smírně.

3 - 3 - Finanční arbitr ČR - působnost Typickým oprávněným sporem: neoprávněný převod finančních prostředků z účtu, neoprávněné použití platební karty při výběru z ATM, neoprávněné použití platební karty při platbě u obchodníka, Do kompetencí finančního arbitra naopak nepatří spory např. z oblasti : smluvních podmínek, hypoték, spotřebitelských úvěrů, stavebního spoření, pojištění, cenných papírů, spory vzniklé mimo členské státy EU a další státy, tvořící Evropský hospodářský prostor

4 - 4 - Finanční arbitr ČR – podněty 2009 dle typu

5 - 5 - Finanční arbitr ČR – mezinárodní spolupráce – členem FIN-NET (Cross-border Out-of-Court Complaints Network for Financial Services) při Evropské komisi – nově členem řídícího výboru FIN-NET pro období 2009 – 2010 – nově členem INFSOS (International Network of Financial Services Ombudsman Schemes)

6 - 6 - Finanční arbitr ČR – statistika – počet podnětů meziroční nárůst o 67 %

7 - 7 - Finanční arbitr ČR – statistika – doba řízení meziroční pokles o 37 %

8 - 8 - Finanční arbitr ČR – proces řízení Řízení se zahajuje na návrh navrhovatele –nepřípustnost návrhu; –obsah návrhu; Arbitr vyzve po podání návrhu instituci, aby k návrhu se vyjádřila (do 15 dnů) Zastavení řízení –arbitr následně zjistil, že návrh je nepřípustný, –navrhovatel neposkytl přes výzvu arbitra potřebnou součinnost; –navrhovatel vzal svůj návrh zpět; Nález –30 dnů ode dne zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech nejdéle do 60 dnů –písemné vyhotovení nálezu; –nález obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o námitkách; Námitky –do 15 dnů ode dne doručení nálezu –arbitr rozhodnutím o námitkách nález potvrdí nebo změní (do 30 dnů ode dne jejich doručení, resp.60 dnů ve zvlášť složitých případech); –písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách; –rozhodnutí o námitkách je konečné.

9 - 9 - Finanční arbitr ČR – proces řízení Právní moc a vykonatelnost nálezu –doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci; –nález je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění; Sankce –v nálezu, jímž arbitr vyhovuje, byť i jen zčásti, návrhu navrhovatele, uloží současně instituci povinnost zaplatit sankci ve výši 10 % z částky, kterou je instituce podle nálezu povinna zaplatit navrhovateli, nejméně však 10 000 Kč; Náklady řízení –každý účastník řízení nese své náklady řízení sám, s výjimkou nákladů tlumočení podle § 13, které nese instituce; –řízení se nezpoplatňuje; Obecně –řízením před FAČR se účastníci sporu nezbavují možnosti domáhat se svých práv následně soudní cestou ! –rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě zjištěných skutečností –může být nařízeno ústní jednání –arbitr není vázán návrhem a aktivně opatřuje důkazy –účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu a právo obdržet kopie písemností založených do spisu –možnost vyžadovat předložení veškerých důkazů –možnost obracet se i na instituce, které nejsou účastníky řízení, pokud jejich vysvětlení může mít význam pro průběh nebo výsledek řízení –informační povinnost arbitra, informační povinnost institucí

10 - 10 - Finanční arbitr ČR – kontakty dle typu 2009

11 - 11 -

12 - 12 - Děkuji za Vaši pozornost !!! Washingtonova 25, Praha 1, 110 00 Tel.: + 420 221 674 600 E-mail:arbitr@finarbitr.czarbitr@finarbitr.cz Web:www.finarbitr.czwww.finarbitr.cz www.financniarbitr.cz


Stáhnout ppt "Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, Praha 8. – 9.12.2009 - 1 - Finanční arbitr České."

Podobné prezentace


Reklamy Google