Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání Autor: Jana Boháčová Vedoucí práce: PhDr. Filip Roubíček, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání Autor: Jana Boháčová Vedoucí práce: PhDr. Filip Roubíček, PhD."— Transkript prezentace:

1 Origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání Autor: Jana Boháčová Vedoucí práce: PhDr. Filip Roubíček, PhD.

2 Obsah Úvod - vymezení pojmů, cílů práce Struktura diplomové práce Výhody a úskalí využití origami Skládání mnohostěnů Využití origami ve výuce Shrnutí výsledků práce

3 Úvod Origami - jakékoliv skládání papíru bez použití nůžek a lepidla; je to činnost Modulární origami - složení modelu z více kusů papíru Cíle práce:  ukázat možnosti origami jako didaktického prostředí v matematickém vzdělávání  navrhnout a rozebrat úlohy vycházející z origami  některé z úloh ověřit při výuce  zformulovat metodická doporučení pro práci v prostředí origami

4 Struktura práce 1.Historie origami - vznik, rozšíření, moderní o. 2.Axiomy origami - Huzita-Hatori axiomy, trisekce úhlu, duplikace krychle 3.Výhody a úskalí didaktického využití origami 4.Možnosti využití origami v mat. vzdělávání 5.Úlohy vycházející z origami - rovnostranný trojúhelník, mnohostěny 6.Využití origami ve výuce

5 Výhody a úskalí využití origami ve vzdělávání 1.Motivační aspekt  novost, překvapivost, problémovost a neobvyklost úloh, možnost experimentovat → zvýšení vnitřní motivace žáků  žáci s velmi negativním vztahem k matematice či manuálně nešikovní mohou origami odmítat 2.Rozvíjení obecných dovedností  koncentrace, vizuální a taktilní paměť, trpělivost, jemná motorika, dovednost naslouchat a pozorovat, řešit problémy  kooperativní učení

6 3.Pěstování geometrie  umění vidět  umění sestrojovat  umění dokazovat  umění počítat 4.Charakteristika origami modelování  snadná dostupnost materiálu; modely žákům zůstávají  dynamičnost modelů  obtížnost či nemožnost modelování některých útvarů  některé postupy skládání náročné na čas a přesnost

7 5.Mezipředmětové vztahy  výtvarná výchova, český jazyk 6.Nároky na učitele a žáky  nutná velmi pečlivá příprava učitele, náročné řízení práce žáků  nároky na čas potřebný pro řešení úloh

8 Skládání mnohostěnů mnohostěny složené z jedné z variací Sonobovy jednotky

9 1.Skládání základní jednotky a úlohy z ní vycházející 2.Skládání mnohostěnů a objevování jejich vlastností 3.Zobrazování mnohostěnů 4.Výpočet povrchu a objemu mnohostěnů 5.Řezy mnohostěnů 6.Kombinatorické úlohy

10 Experiment Cíle:  vyzkoušet některé z úloh v praxi a ověřit jejich realizovatelnost  zjistit, zda žáci projevují o práci v prostředí origami zájem  vyvodit metodická doporučení

11 Závěry, metodická doporučení:  důkladná příprava ze strany učitele  náročná organizace práce žáků  volba typu návodu  záznam výsledků žáky  vyčerpání žáků, forma zařazení origami do výuky  skupinová práce  nezaujetí žáků

12 Výsledky práce popis a didaktický rozbor převzatých i vlastních úloh týkajících se skládání rovnostranného trojúhelníku a čtyř konkrétních mnohostěnů origami je využitelné v matematickém vzdělávání u většiny žáků vede origami ke zvýšení motivace úlohy v prostředí origami lze většinou řešit různými způsoby, naučené postupy nebývají výhodné učitel i žáci se musí v prostředí origami naučit pracovat

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Origami jako didaktické prostředí v matematickém vzdělávání Autor: Jana Boháčová Vedoucí práce: PhDr. Filip Roubíček, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google