Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Devadesátá léta 1990 JWCH - Aiguebelette Lac, France Race 32 JW4x / FA 1RDA(0) 06:36.75 2RFA(0) 06:41.52 3URS(0) 06:44.07 4TCH(0) 06:48.55 Hana DARIUSOVAHana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Devadesátá léta 1990 JWCH - Aiguebelette Lac, France Race 32 JW4x / FA 1RDA(0) 06:36.75 2RFA(0) 06:41.52 3URS(0) 06:44.07 4TCH(0) 06:48.55 Hana DARIUSOVAHana."— Transkript prezentace:

1 Devadesátá léta 1990 JWCH - Aiguebelette Lac, France Race 32 JW4x / FA 1RDA(0) 06:36.75 2RFA(0) 06:41.52 3URS(0) 06:44.07 4TCH(0) 06:48.55 Hana DARIUSOVAHana DARIUSOVA, Sabina TELENSKA,Sabina TELENSKA Michaela VAVROVAMichaela VAVROVA, Hana ZAKOVAHana ZAKOVA 5HOL(0) 06:54.79 6FRA(0) 06:56.84 1990 JWCH - Aiguebelette Lac, France Race 34 : JW8+ / FA 1URS(0) 06:27.80 (1) 2FRA(0) 06:28.78 (2) 3TCH(0) 06:29.54 (3) Hana DARIUSOVAHana DARIUSOVA, Miroslava DEKANOVSKA, Ludmilla JANDOURKOVA Hedvika MICHALKOVA, Vera NEMCOVA, Doris VAVRINIKOVA, Michaela VAVROVA, Hana ZAKOVA, Renata KOCURKOVA (c)Miroslava DEKANOVSKALudmilla JANDOURKOVA Hedvika MICHALKOVAVera NEMCOVADoris VAVRINIKOVAMichaela VAVROVAHana ZAKOVARenata KOCURKOVA (c) 4AUS(0) 06:31.05 (4) 5USA(0) 06:38.70 (5) 6RDA(0) 06:39.70 (6)

2 Devadesátá léta 1991 JWCH - Banyoles Estany, Spain Race 31 : JW8+ / FA 1TCH(0) 06:20.79 (1) Sona BENESOVASona BENESOVA, Hana DARIUSOVA, Eliska JANDOVA, K. MASOPUSTOVA, Lucie NEMECKA, Sabina TELENSKA, Michaela VAVROVA, Hana ZAKOVA, Renata KOCURKOVA (c)Hana DARIUSOVAEliska JANDOVAK. MASOPUSTOVALucie NEMECKASabina TELENSKAVAVROVAHana ZAKOVARenata KOCURKOVA (c) 2GER(0) 06:25.92 (2) 3URS(0) 06:27.36 (3) 4ESP(0) 06:30.09 (4) 5USA(0) 06:32.34 (5) 6ROM(0) 06:33.51 (6) 1991 JWCH - Banyoles Estany, Spain Race 29 : JW4x / FA 1GER(0) 06:37.47 (1) 2TCH(0) 06:38.33 (2) Hana DARIUSOVAHana DARIUSOVA, Sabina TELENSKA, Michaela VAVROVA, Hana ZAKOVASabina TELENSKAMichaela VAVROVAHana ZAKOVA 3ITA(0) 06:51.28 (3) 4POL(0) 06:55.26 (4) 5HUN(0) 06:58.69 (5) 6AUT(0) 07:01.72 (6)

3 Devadesátá léta 1992 JWCH - Montreal Notre Dame, Canada Race 17 : JW4- / FA 1TCH(0) 07:22.29 (1) Sabina TELENSKASabina TELENSKA, Michaela VAVROVA, Hana ZAKOVA, Lenka ZAVADILOVAMichaela VAVROVAHana ZAKOVALenka ZAVADILOVA 2GER(0) 07:24.73 (2) 3ROM(0) 07:33.70 (3) 4CAN(0) 07:45.87 (4) 5USA(0) 07:46.81 (5) 6GBR(0) 07:56.19 (6) 1992 JWCH - Montreal Notre Dame, Canada - Race 29 : JW8+ / FA 1GER(0) 06:31.74 (1) 2TCH(0) 06:35.03 (2) Eliska JANDOVAEliska JANDOVA, Michaela KORVASOVA, Marcela LAHOLIKOVA, Lucie NEMECKA, Sabina TELENSKA, Michaela VAVROVA, Hana ZAKOVA, Lenka ZAVADILOVA, Jana ZAKOVAMichaela KORVASOVAMarcela LAHOLIKOVALucie NEMECKASabina TELENSKA Michaela VAVROVAHana ZAKOVALenka ZAVADILOVAJana ZAKOVA 3USA(0) 06:47.75 (3) 4LAT(0) 07:00.14 (4) 5GBR(0) 07:07.08 (5)

4 Krize? OH 1996 v Atlantě: 3 posádky, M1x ve finále ( Václav Chalupa ) OH 2000 v Sydney: 1 posádka, M1x, nemoc ( Václav Chalupa ) Metodika tréninku? Způsob testování: VO 2 max ( interpretace? ), ergo Gjesing, 3 km běh Sledování úrovně vytrvalosti? Distanční závody… Vyhodnocení výsledků testů? Pojetí techniky veslařského pohybu?

5 Skok ve vývoji – proč? ČAS Světoví soupeři České veslo 2002 Výkonnostní růst

6 Krok kupředu

7 Optimální strategie v počátku tisíciletí NadšeníNápadAkce Dobré řešení NadšeníNápad Akce Sny? Nadšení Nápad AkceJen práce Nadšení NápadAkceNic moc ++ + + + + + + = = = =

8 Silná idea? Prosazení komplexního návrhu Sestavení tréninkových programů, objemů, pásem intenzity! Změna motivace pro trénink a závodění Vysvětlování moderního pojetí techniky Stanovení pravidel pro testování Stanovení výkonnostních limitů, hodnotících kritérií! „Silná idea“, to zní lépe než 10 změn strategie, politiky… Musíme změnit úplně všechno!!!

9 Cíle systému přípravy družstva Zapracovat do systému úspěšné prvky přípravy z minulosti Rozvoj všech aspektů výkonnostního rozvoje Aktivní ztotožnění sportovců a trenérů s tréninkovým modelem, program musí být pobídka Senioři B…Neolympijské disciplíny…Olympijské disciplíny Vzdělávání trenérů a stejně tak sportovců Společný trénink mužského a ženského družstva? Přímost a poctivý přístup je hlavní zásada

10 Současný způsob testování družstva Povinné testování: 6000 m – ID test, leden, březen MR na ergometru 2000 m Test na zjištění výkonu na hranici ANP – 4x až 5x v roce Anaerobní kapacita? Povinné starty: MR ergo MČR dlouhá trať KZ reprezentačního výběru MR na trati 2000 m

11 ANP H. Heck a kol. ( 1985 ). Justification of the 4mmol/L lactate treshold. ANP - cvičení takové intenzity, kdy koncentrace kyseliny mléčné v krvi dosahuje hodnoty 4 mmol. Pro sportovní výkon, trvající déle jak 5 minut je lepším indikátorem výkonnosti hodnota výkonu na hranici anaerobního prahu, než hodnota VO2max Výzkumy prokázaly, že po několikaměsíčním tréninkovém zatížení aerobního charakteru se u sledovaných subjektů nezměnila hodnota VO2max, zatímco vytrvalostní kapacita ano. J. Steinacker ( 1993 ). Physiological aspects of training for rowing. Konstatoval, že vytrvalostní kapacita, měřená při výkonu na hranici 4 mmol laktátu je nejpodstatnější parametr pro predikci výkonu u trénovaných veslařů, specielně na menších posádkách. Byla vysledována vysoká korelace ( r = 0,93 ) mezi výkonem na anaerobním prahu a výkonem na ergometru na vzdálenost 2000 m.

12 ANP test 5 x 5 minut ( obvykle úseky 3 – 5 minut ) Odpočinek 1 minuta Poslední úsek s plným úsilím Během odpočinku se odebírá krevní vzorek Sestavení laktátové křivky

13 ANP test - metodika Ušní lalůček x odběr z konečku prstu Stálý způsob provedení testu, zkušenost personálu… Výsledky platí pouze pro jednu konkrétní specifickou činnost Nepřesnost měření je až 5%, přesto je nejpřesnější metodou ke stanovení tréninkových kategorií – pásem intenzity zatížení ( Ed McNeely, Sport Performance Institute Ottawa, Ontario Canada ) Vliv intenzity tréninku dva dny před testem! Stravovací režim ovlivňuje výsledky… ( dostatek cukrů, žádný alkohol, kofein… ) Stanovení zátěže… Frekvence záběrů? Seřízení stroje, nastavení ventilátoru? Thoden J.S. Aerobic Power in Phisiological Testing of High Performance Athlete. 1991

14 ANP test - účel Test jednou za 2 - 3 měsíce efektivita tréninkového programu Stanovení 4 zón intenzity zatížení la méně než 2 mmol/l krve la 2 – 4 mmol/l la 4 – 6 mmol/l la více než 6 mmol/l krve

15 Motto knihy Optimální tréninkové zatížení je možné stanovit se znalostí prahových hodnot – hranice AP a ANP Řízení tréninku podle hodnot tepové frekvence pak přináší zlepšení sportovní výkonnosti, dokonce i při případném nižším tréninkovém objemu zatížení Efektivní tréninkové zatížení respektuje principy dodávky energie při pohybové činnosti. Veslařský trénink ovlivňuje rozvoj všech tří energetických systémů.

16 Dr. Fritz Hagerman Zóna intenzity Energet. systém* Typ tréninkuČas zatížení Odp.% max. úsilí % TF max. TF** (tep/min) Koncentrace LA (mmol/l) 1I. Využití O 2 (U 1 ) O2O2 Souvislé zatížení60 - 120 min. -50 – 65 95–125Velmi nízká 2II. Využití O 2 (U 2 ) O2O2 Souvislé zatížení30 - 60 min. -65 – 75 125–145Méně než 2 3III. Využití O 2 (U 3 ) O 2 LASouvislé zatížení Dlouhý interval 10 - 30 min. 1 : 0,5 1 : 0,25 75 – 80 145-1552-4 4Anaerobní práh (ANP) LA O 2 Dlouhý interval5 - 20 min. 1 : 180 – 85 155-1604-6 5Transport kyslíku (TN) ATP - CP LA O 2 Střednědobý interval 90 sec. – 5 min. 1 : 285 - 90 160-1706-10 6Anaerobní I. (AN 1 ) LAKrátký interval30 - 90 sec. 1 : 390 - 95 170-180Maximální hodnoty 7Anaerobní II. (AN 2 ) ATP- CPSprint10 - 30 sec. Komplet. 95 - 100 180-190Velmi nízká New Zealand's National team, U.S. National team, M. Teti…

17 Norský způsob

18 O. Tufte / T. Overbo Intenzita% VO2max% TF maxla mmol/l 145 - 6560 – 720,0 – 1,5 265 – 8072 – 821,5 – 2,5 380 – 8782 – 872,5 – 4,0 487 – 9487 – 924,0 – 6,0 594 - 10092 - 976,0 – 8,0

19 Hodnocení vytrvalostních schopností

20 O.S.


Stáhnout ppt "Devadesátá léta 1990 JWCH - Aiguebelette Lac, France Race 32 JW4x / FA 1RDA(0) 06:36.75 2RFA(0) 06:41.52 3URS(0) 06:44.07 4TCH(0) 06:48.55 Hana DARIUSOVAHana."

Podobné prezentace


Reklamy Google