Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Neuropatologie III.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Neuropatologie III."— Transkript prezentace:

1 Neuropatologie III

2 Demyelinizační choroby

3 Roztroušená skleróza (sclerosis multiplex)
- nejčastější demyelinizační onemocnění (incidence 1:1000) - každý věk, začátek obvykle mezi 20. a 40. rokem - geografická distribuce: přibývá směrem od rovníku k pólům, více na severní polokouli - ženy postiženy 2x častěji než muži - autoimunitní choroba, kombinace genetických faktorů a vlivů zevního prostředí předpokládá se účast virové infekce, žádný virus však dosud neprokázán demyelinizace → porucha transmise signálů nervovými vlákny → neurologické příznaky Klinický obraz střídání relapsů remisí (často nekompletních) → postupné hromadění psychomotorických změn → smrt v kachexii na interkurentní infekci (bronchopneumonie, uroinfekce, dekubitální sepse) někdy akutní průběh (smrt po několika týdnech) - retrobulbární neuritida (jednostranná porucha zraku): často první projev - lumbální punkce: oligoklonální pásy (↑IgG)

4 Plaky - mnohočetná dobře ohraničená tuhá ložiska šedohnědé barvy periventrikulárně (kolem cév), n. opticus, chiasma, kmen, mozeček, mícha Aktivní plaky - stále probíhá rozpad myelinu - makrofágy (rozpadové produkty myelinu,perivaskulární lymfocytární infiltráty, axony relativně zachovány Inaktivní plaky - úplná ztráta myelinu (negativní barvení luxolovou modří), vymizelá úklidová a zánětlivá reakce, glióza

5 Degenerativní choroby

6 Alzheimerova choroba Degenerativní choroby - neznámá etiologie
- progresivní ztráta neuronů nebo celých neuronálních systémů - obvykle rozvoj demence (porucha kognitivních funkcí a paměti při plně zachovaném vědomí) a těžkých motorických poruch Alzheimerova choroba - nejčastější příčina demence u starých lidí - vzácná před 50. rokem, výskyt stoupá s věkem Etiologie a patogeneza abnormální enzymatické štěpení APP (amyloid precursor protein) → tvorba a ukládání (β-amyloidu) → poškození a zánik neuronů (poškození neurotransmise, mechanický útlak axonů a dendritů, hyperfosforylace tau proteinu → redistribuce a shlukování) Klinický obraz - pozvolný zánik vyšších kognitivních funkcí - poruchy chování - dezorientace, ztráta paměti, afázie, imobilita - smrt na interkurentní infekci (bronchopneumonie)

7 Morfologie - kortikální atrofie (váha mozku pod 1000g) hydrocephalus e vacuo (kompenzatorní dilatace komor) Neuritické (senilní) plaky - extracelulární - centrální amyloidové jádro - kulovitý shluk dilatovaných a pokroucených neuritů (dystrofické dendrity) Neurofibrilární klubka - intracelulární - bazofilní vláknité struktury obkružující nebo utlačující jádro - hyperfosforylovaný tau protein

8 Parkinsonismus (klinický syndrom)
- rigidita - vymizelá mimika (maskovitý obličej) - zpomalení volních pohybů - cupitavá chůze - tremor „počítání mincí“ - demence (10-15%) Příčiny - Parkinsonova choroba - stav po prodělané encefalitidě - polékový: MPTP (1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, příměs syntetického heroinu), chlorpromazin, haloperidol - chronická traumatizace mozku (boxeři) - ischemické pošození mezencefala

9 Parkinsonova choroba - neznámá etiologie - starší dospělí
- degenerace dopaminergního systému v substantia nigra a corpus striatum Morfologie - vyblednutí substantia nigra - ztráta pigmentovaných neuronů a glióza - zbylé neurony: svraštění, vakuolizace, Lewyho tělíska (intracytoplasmatické eosinofilní kulaté inkluze, denzní jádro a světlé halo) - pomalá progrese (10-15 let), nakonec imobilita, smrt interkurentní infekcí nebo následkem traumatu (časté pády)

10 Malformace a vývojové poruchy

11 Defekty neurální trubice
Cranioschisis totalis - porucha uzávěru celé neurální trubice Anencefalus - chybění mozku a kalvy - area neurovasculosa na bazi lební Spina bifida occulta - prostá ageneze obratlového oblouku - asymptomatická, hyperpigmentace kůže nad defektem Meningokéla, meningomyelokéla - vysunutí malformované míchy a mening defektem obratlového oblouku - lumbosakrální oblast - motorické a senzitivní poruchy dolních končetin - sfinkterové poruchy - možnost infekce Encefalokéla - vysunutí malformované mozkové tkáně defektem lebky - okcipitální oblast, zadní jáma lební

12 Choroby periferních nervů

13 Reakce periferního nervu na poškození
Axonální degenerace - poškození neuronu (neuronopatie) nebo axonu (axonopatie) Wallerova degenerace (distálně od místa poranění) rozpad axonu a fragmentace myelinové pochvy - fagocytóza zbytků axonu a fragmentů myelinové pochvy (makrofágy a Schwannovy buňky) - proliferace Schwannových buněk uvnitř bazální membrány → Büngnerovy pruhy (vodítko pro regenerující axon) perikaryon: zduření, posunutí jádra na periferii, centrální chromatolýza Axonální regenerace - regenerující axon roste podél Büngnerových pruhů rychlostí 1-2mm za den - oddálení konců přerušeného nervu, vmezeření jizevnaté tkáně → chaotická proliferace regenerujících výhonků axonu a Schwannových buně ve vazivové tkáni → traumatický (amputační) neurom

14 Metabolické neuropatie
Diabetická: zejména dolní končetiny, parestezie, segmentální demyelinizace Uremická: symetrická distální sensorimotorická neuropatie, kombinace axonální degenerace a segmentální demyelinizace Paraneoplastická: karcinom plic, sensorimotorická neuropatie, subakutní sensorická neuropatie Toxické neuropatie - akrylamid, organická rozpouštědla, organofosfáty, léky (izoniazid, vincristin, nitrofurantoin, amiodaron) - různé sensorimotorické neuropatie

15 Nádory periferních nervů
Neurofibromatóza 1 - autozomálně dominantní typ dědičnosti - poměrně častá (1 : 3000) - mnohočetné neurofibromy, pigmentované uzlíky duhovky (Lischovy uzlíky), kožní hyperpigmentace (café-au-lait) - zvýšené riziko maligní transformace neurofibromů Neurofibromatóza 2 - autozomálně dominantní typ dědičnosti - mnohem vzácnější (1 : – ) - bilaterální neurinom akustiku, mnohočetné meningeomy, gliomy


Stáhnout ppt "Neuropatologie III."

Podobné prezentace


Reklamy Google