Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAJETEK Členění Koloběh majetku Peníze, platební styk Zásoby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAJETEK Členění Koloběh majetku Peníze, platební styk Zásoby."— Transkript prezentace:

1 MAJETEK Členění Koloběh majetku Peníze, platební styk Zásoby

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 Název projektu: Moderní škola 21. století Zařazení materiálu: Šablona:VI/2 Stupeň a typ vzdělávání: střední odborné Vzdělávací oblast : finanční gramotnost Vzdělávací obor: Veřejnosprávní činnost Vyučovací předmět: Účetnictví Tématický okruh: Majetek Sada: 2 Číslo DUM: 19 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 4. 10. 2012Ročník: 3. Ověřující učitel:Ing. Dominika Tamelová

3 Název listu: Majetek Jméno autora: Ing. Dominika Tamelová Anotace: Šablona definuje pojem majetek a dále jej člení. Popisuje koloběh majetku, věnuje se problematice zásob. Důležitou součástí je výklad učiva o odpisech. Kromě výkladu učiva Účetnictví 3. ročníku jsou zařazeny úkoly na opakování a procvičení aktuální látky. Klíčová slova: Koloběh majetku, platební styk, daňové odpisy, účetní odpisy, zásoby, dlouhodobý majetek Klíčové kompetence: K učení, k řešení problémů, k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické, jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Přesahy a vazby: Matematika, účetnictví, právo Organizace (čas, velikost skupiny, prostorová organizace): 30 min.. s výkladem; PC, interaktivní tabule Cílová skupina: Žáci 15-19 let Použitá literatura, zdroje: Volně zpracováno dle učebnice PREISLEROVÁ, D. Účetnictví pro střední školy, pro podnikatele, Brno: MC nakladatelství, 2008. a dle odborných přednášek v rámci studia na VŠO a kurzu účetnictví Centra služeb pro podnikání Velikost 246 kb STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.: 315 663 115, fax 315 684145, e-mail: mhrejsova@sosasou.cz, www.sosasouneratovice.cz

4 Úkol Pokuste se vlastními slovy definovat pojem majetek. Uveďte konkrétní příklady majetku, kterým budou disponovat podniky zabývající se výrobou výrobků.

5 Majetek podniku Pro plnění funkcí podniku (výroba, poskytování služeb…)musí podnik vlastnit hospodářské prostředky Souhrn hospodářských prostředků = majetek podniku

6 Členění majetku Oběžný majetek = oběžná aktiva ◦ Mění svoji podobu ◦ Hodnota menší než 40 000,- ◦ Doba použitelnosti menší než 1 rok Dlouhodobý majetek = stálá aktiva ◦ Pořizovací hodnota větší než 40 000,- ◦ Doba použitelnosti větší než 1 rok ◦ DM hmotný: stroje, zařízení, budovy… ◦ DM nehmotný:nad 60 000,-! (software…)

7 Koloběh majetku Majetek mění svoji podobu, prochází fázemi: 1) zásobování: za peníze nakoupím zásoby, platím mzdy, pronájem, elektřinu… 2) výroba: spotřeba materiálu, energií, lidské práce  vznik nákladů + výrobků 3) prodej: výrobky se prodají odběratelům  Opět získáváme peníze = začátek koloběhu

8 Úkol - opakování Zařaďte následující pojmy do skupiny majetku: ◦ výrobní hala, automobil, software v hodnotě 100 000,-, poštovní známky za 1000,-, mouka, pozemek, počítačový program za 30 000,-, hotovost 20 000,-, cenné papíry za 60 000,-, stroj za 45 000,-, stravenky za 5 000,- Zamyslete se nad výhodami a nevýhodami hotovostního a bezhotovostního platebního styku.

9 Peníze 2 podoby: hotovost (pokladna) – hotovostní platební styk – drobné nákupy, cestovné, mzdy… Bankovní účet – bezhotovostní platební styk

10 Platební styk Hotovostní PS: příjmový pokladní doklad / výdajový pokladní doklad (viz str. 20) Vnitřní předpis stanoví zůstatek peněz v pokladně, který nesmí být překročen Bezhotovostní PS: příkaz k úhradě ◦ Jednoduchý (jednotlivá platba) ◦ Hromadný (více plateb) Výpis z BÚ: info o stavu a pohybech na účtu

11 Příkaz k úhradě Zdroj: http://iobchod.urbanek- svt.cz/stilus/obrazky/57101190.jpg

12 Zásoby Oběžný majetek (jejich podoba se v průběhu výrobního procesu mění) Krátkodobě vázaný kapitál Pořizovací hodnota menší než 40 000,- a doba životnosti kratší než 1 rok

13 3 skupiny zásob 1) skladovaný materiál (základní suroviny, pomocné látky –ředidla, hmoty, náhradní díly, obaly, drobný hmotný majetek – co jím může být?) 2) zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zvířata) 3) zboží (vše, co bylo nakoupeno za účelem dalšího prodeje a prodáno v nezměněné podobě)

14 Zásoby - graf Zdroj: www.i-poradce.cz

15 Evidence zásob Příjemka (doklad o příjmu zásob na sklad) Převodka (převod materiálu mezi sklady v podniku) Výdejka (evidence vyskladněného materiálu) Skladní karta zásob (sledování pohybu jednotlivých druhů zásob) Závěsný štítek (viz str. 23-24)

16 Odpisy dlouhodobého majetku Majetek se opotřebovává: fyzicky nebo morálně (zastarávání technologie) Opotřebení se vyjadřuje pomocí odpisů Úhrn odpisů za celou dobu užívání majetku = oprávky 2 druhy odpisů: účetní a daňové

17 1) Účetní odpisy Mají odpovídat skutečnému opotřebení majetku Způsob výpočtu je v pravomoci podniku, dle potřeb si sestaví odpisový plán (např. stroj za 100 000,-, odepíšu za dva roky, každý rok zahrnu do cen výrobků 50 000,-)

18 2) Daňové odpisy Výpočet dle zákona o dani z příjmu Daňově uznatelný náklad Třídění DHM do odpisových skupin Odpisy rovnoměrné nebo zrychlené Zaokrouhlení na celé Kč nahoru Odepisování není povinností

19 Úkol Vypočítejte rovnoměrné i zrychlené odpisy stroje ze 2. odpisové skupiny za 80 000,-.


Stáhnout ppt "MAJETEK Členění Koloběh majetku Peníze, platební styk Zásoby."

Podobné prezentace


Reklamy Google