Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:TERMIKA Téma:Vnitřní energie Ročník:2. Datum vytvoření:listopad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:TERMIKA Téma:Vnitřní energie Ročník:2. Datum vytvoření:listopad."— Transkript prezentace:

1 Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:TERMIKA Téma:Vnitřní energie Ročník:2. Datum vytvoření:listopad 2013 Název:VY_32_INOVACE_08.2.06.FYZ Anotace: Učební materiál je zaměřen na vnitřní energii tělesa a její složky. Seznamuje s možnostmi změny vnitřní energie konáním práce a tepelnou výměnou. Metodický pokyn: Prezentace je primárně určena ke zkvalitnění výuky v hodinách fyziky, ale může být využita i k samostudiu nebo pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověří u žáků pochopení probíraného učiva. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků (PC a dataprojektoru).

2 Vnitřní energie První termodynamický zákon

3 Vnitřní energie tělesa U Kinetická složka (pohybová)  Silové působení částic, závislé na jejich vzájemné poloze.  Tvořena kinetickou a potenciální složkou.  Energie, která souvisí s vnitřní částicovou strukturou tělesa ;  Tepelný pohyb částic (molekul, atomů, iontů). Potenciální složka (polohová)

4 Vnitřní energie tělesa U  Jednotkou vnitřní energie U je joule (J).  I když těleso nekoná žádný pohyb, má vnitřní energii;  Součet celkové kinetické energie tepelného pohybu částic a celkové potenciální energie jejich vzájemné polohy;

5 Změna vnitřní energie tělesa  U  Tepelnou výměnou.  Vnitřní energii tělesa lze změnit:  Vnitřní energie tělesa není konstantní veličinou;  Závisí především na teplotě.  Konáním práce ;

6 Změna vnitřní energie konáním práce  Ohýbáním drátu na témž místě;  Rychlém stlačení plynu;  Ke změně vnitřní energie konáním práce dochází například při:  Tření těles;  Prudkém míchání kapaliny;  Nepružném nárazu tělesa na podložku;  Drcení tělesa na menší části;  Průchodem elektrického proudu vodičem.

7 Obrázek 6.1. Zahřívání vrtáku při vrtání

8 Obrázek 6.2. Rozdělávání ohně třením

9 Obrázek 6.3. Zahřátí vzduchu při pumpování míče

10 Obrázek 6.4. Zahřátí vodiče průchodem elektrického proudu

11 Obrázek 6.5. Tepelná výměna Změna vnitřní energie tepelnou výměnou Tepelná výměna  Děj, při kterém teplejší těleso předá část své vnitřní energie tělesu chladnějšímu. Takto předaná energie se nazývá Teplo Q. Jednotkou tepla Q je joule (J). Tepelná rovnováha  Předáním tepla Q při tepelné výměně, dojde k vyrovnání vnitřních energií i teplot obou těles.

12 Obrázek 6.6. Kovářská výheň – tepelná výměna

13 První termodynamický zákon  Změna vnitřní energie tělesa je pak rovna součtu dodané nebo odevzdané práce W a tepla Q, přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně;  Ke změně vnitřní energie tělesa může dojít současně konáním práce i tepelnou výměnou;  Přijatá energie ( W  0; Q  0;  U  0) ;  Odevzdaná energie ( W  0; Q  0;  U  0).

14 Shrnutí nejdůležitějších poznatků  Vnitřní energie tělesa je tvořena dvěma složkami:  Tepelnou výměnou.  Vnitřní energii tělesa lze změnit:  Konáním práce ;  Celkovou polohovou energií jejich vzájemného působení.  Celkovou pohybovou energií částic tělesa;  První termodynamický zákon:

15 Otázky a úkoly 1) Čím je dána vnitřní energie tělesa? 2) Má těleso, které je v klidu nějakou vnitřní energii? 3) Lze vnitřní energii tělesa měnit nebo je neměnná? 4) Proč se drát při několikerém ohnutí v místě ohybu zahřívá? o Vnitřní energie je tvořena součtem celkové kinetické energie tepelného pohybu částic a celkové potenciální energie jejich vzájemné polohy. o Ano. I když je těleso v klidu, není jeho vnitřní energie nulová. o Vnitřní energii lze měnit konáním práce nebo tepelnou výměnou. o Dochází ke změně vnitřní energie drátu konáním práce.

16 5) Při huštění míče se vzduch zahřívá. Zahřeje se také od horkých kamen. Vysvětlete rozdíl mezi těmito ději. Otázky a úkoly 6) O čem pojednává první termodynamický zákon? o Zahřátí vzduchu při huštění míče: Změna vnitřní energie konáním práce. Zahřátí vzduchu horkými kamny: Změna vnitřní energie tepelnou výměnou. o Ke změně vnitřní energie tělesa může dojít současně konáním práce i tepelnou výměnou:  U = W + Q.

17 Použité zdroje LEPIL, Oldřich, BEDNAŘÍK, Milan, HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika pro střední školy I. 4. vyd. Praha: Prometheus, 2004, 266 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-7196-184-1. BEDNAŘÍK, Milan, KUNZOVÁ, Vlasta, SVOBODA, Emanuel. Fyzika II pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN, 1986, 216 s. Učebnice pro střední školy. Autorem obrázků, pokud není uvedeno jinak, je autor výukového materiálu.


Stáhnout ppt "Autor:Ing. Bc. Pavel Kolář Předmět/vzdělávací oblast: Základy přírodních věd - Fyzika Tematická oblast:TERMIKA Téma:Vnitřní energie Ročník:2. Datum vytvoření:listopad."

Podobné prezentace


Reklamy Google