Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8. ročník Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8. ročník Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství."— Transkript prezentace:

1

2 8. ročník

3 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. T. Polášková a kol.: LITERATURA pro 2. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2009. M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

4 (posl. 1/3 18. st. – 50. léta 19. st.)

5 17. – 18. st. = těžká doba pro český jazyk a literaturu - odchod vzdělanců po bitvě na Bílé hoře - vytlačování češtiny němčinou (česká šlechta a vzdělanci se dorozumívají latinsky nebo německy, češtinu rychle zapomínají) - česky se tiskla jen zábavná literatura pro lidové čtenáře  jsou to knížky lidového čtení a kramářské písně (jarmareční od německého výrazu pro pro výroční trhy) = byly zpívány kramářem (prodavačem), který obvykle ukazoval výjevy z písně na veliké obrázkové tabuli. Obsah pojednával o velikých neštěstích, historických událostech hlavně o válkách a svatbách panovníků, dále o vraždách, o nešťastné lásce končící smrtí, o živelních pohromách Kramářské písně se prodávaly natištěné na listech papíru (největší zájem o ně byl v 2. pol. 18. st.) Čeština přežívá na venkově  pokusy čelit úpadku

6 Národní obrození = proces utváření novodobého národa = vzkříšení (probuzení) národa Obrození: vědy – historiky, jazykovědci (lat.,něm.) literatury – spisovateli politiky – kolem r. 1848 Významným činitelem: 1.Královská společnost nauk (1774) 2.České muzeum (1818) 3.Matice česká (1831) 4.Václav Matěj Kramerius (1753-1808) -vydával 1. české noviny Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny - založil vydavatelství Česká expedice (noviny, časopisy, osvětová a zábavná próza)

7 5) Divadla – české divadlo se prosazovalo v konkurenci něm. scény a it. opery těžce - obrozenci považovali hrané české slovo za velmi důležité, a tak vzniklo Divadlo v Kotcích V roce 1771 byla poprvé uvedena česky hra, přeložená jednoaktovka „Kníže Honzík“

8 Nosticovo (později Stavovské) divadlo -byla zde uvedena premiéra opery Don Giovanni, dirigovaná přímo Mozartem - česky se hrálo jen zřídka

9 Divadlo Bouda – ryze české divadlo (1786-89) -na bývalém Koňském trhu, dn. Václavském náměstí Václavské náměstí roce 1886

10 - 70. léta 18. století – 1805) - vliv klasicismu  obranná, čelí germanizaci  chce zachránit a obnovit český jazyk (vytvořit jeho pevná pravidla)  zvýšený zájem o českou kulturu a dějiny

11 Josef Dobrovský (1753 – 1829) www.reflex.cz/Clanek13840.html "Požaduji svědectví, spolehlivá svědectví - nikoliv možnosti; důkazy - nikoliv deklamace," prohlásil roku 1786. Jako vědec, který toto krédo naplňoval celým svým dílem, nemohl mít snadný život.

12 cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovský  zabýval se českými dějinami  zabýval se vývojem českého jazyka  zabýval se vývojem české literatury  účastnil se vědeckého života v Praze - vynikající jazykovědec - vynikající historik - zakladatel bohemistiky a slavistiky slavistiky

13 ces.mkcr.cz/cz/img.php?imgid=1254 Modrý abbé Tuto přezdívku získal Dobrovský pro svůj oblíbený oděv, který nosil takřka stále – tmavě modrý oblek, vestu, bílé punčochy (příslušnost k jezuitskému řádu).

14 www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/cs/umelec... Dobrovský a čeština Dobrovský se narodil v Uhrách v Ďarmotech jako syn dragounského strážmistra.. Jako nemluvně se s rodinou vrátil do Čech, do Horšovského Týna, tenkrát jazykově německého. V rodině se mluvilo německy, a tak jako dítě češtinu vůbec neuměl.

15 Česky se Dobrovský naučil až na gymnáziu v Německém Brodě. Spolužáci se mu posmívali: "Němec brouk, hrnce tlouk, pod lavici je házel, " a do provázeli svou průpovídku kameny. Přes tyto zkušenosti zde zvládl základy češtiny,které pak stále zdokonaloval. Jako literární řeč mu však stále zůstávala bližší němčina. Za mateřský jazyk označoval nicméně češtinu. www.reflex.cz/Clanek13840.html

16 kix.fsv.cvut.cz/.../kdojekdo/foto/dobrov.jpg Dobrovský byl geniální na jazyky. Údajně prý uměl 12 jazyků: - česky - latinsky - německy - hebrejsky - arabsky - hindú - staroslověnsky

17 Dobrovský působil 11 let jako vychovatel čtyř synů v rodině hraběte Františka Antonína Nostice, nejvyššího purkrabí v Čechách.

18 DRAMA NA LOVU Do aristokratického prostředí zapadl Dobrovský, "krásný muž vysoké štíhlé postavy, pravidelných rysů, živého pohledu a výrazného duchaplného vzezření, nenuceného a uhlazeného chování",dokonale. S přední šlechtickou rodinou ho sblížila i jedna neobvyklá příhoda. V září 1782 se společně s jedním svým svěřencem účastnil honu. Když spatřil, že hraběnka Nosticová zamířila a nedopatřením vystřelila směrem, kde stál její syn, postavil se s neuvěřitelnou duchapřítomností a obětavostí do rány. Kulka se mladého hraběte jen nepatrně dotkla, zatímco Dobrovskému vjela do kyčle. Nostic omdlel a všichni ho začali křísit. Až po chvíli upozornil jeden myslivec, že zraněn byl vlastně Dobrovský, který se vzápětí skácel k zemi. V následujících dnech se pohyboval mezi životem a smrtí; nakonec se sice uzdravil, ale toto zranění stejně poznamenalo jeho zdraví - tělesné i duševní (deprese). www.reflex.cz/Clanek13840.html

19 Vila modrého abbé Na dohled Karlovu mostu, mezi Vltavou a Čertovkou stojí v parku, na Kampě, dům, který důvěrně známe jako Werichovu vilu. hn.ihned.cz/c3-17422030-500000_d-vila-modreho... Poté, co byl Dobrovský tragicky zraněn na lovu, se u něj začaly projevovat deprese. Míval prudké výbuchy zuřivosti a musel se léčit v ústavu pro choromyslné. Lékaři mu opakovaně doporučovali klid a práci na zahradě. "Prosím, neodepřete mi prosby mé a vstěhujte se do té zahrady," napsal v květnu 1798 Dobrovskému už dospělý hrabě Bedřich Nostic z Vídně. "Tam můžete vládnnuti celým opraveným domkem a zůstanete nám tak na blízku. Z počátku chci Vás rostlinami, sazenicemi, nářadím atd. co možná podporovati. Snad se nebudete ostýchati na příteli svém někdy toho neb onoho žádati, co on by opomenul a Vám by scházelo." Pětiletý pobyt v klidném prostředí Kampy Dobrovskému zjevně pomohl. Vytvořil tam stěžejní díla Slavín a Slovník německo-český. I když se z domu v roce 1803 odstěhoval, zůstal Nosticově rodině nablízku i v dalších letech.

20 Ze studijních důvodů navštívil množství knihoven a archivů také ve Švédsku a Rusku. Psal německy a latinsky, ale cítil česky. Česky napsal jen několik statí, ale až na konci svého života. www.atlasceska.cz/praha/dobrovsky-josef/ Busta na Kampě poblíž zahradního domku. Josef Dobrovský zemřel v Brně roku 1829, kde má čestný náhrobek.

21 DÍLO:  Geschichte der bóhmischen Sprache und Literatur (Dějiny české řeči a literatury) (Dějiny české řeči a literatury) - s vývojem jazyka vylíčil i historii české literatury - s vývojem jazyka vylíčil i historii české literatury  Ausfúhrliches Lehrgebáude der bóhmischen Sprache (Zevrubná mluvnice jazyka českého) (Zevrubná mluvnice jazyka českého) - stanovil jazykovou normu - stanovil jazykovou normu - navrhl tzv. analogický pravopis hadi-kosi; hady-kosy; sedí-vozí + stanovil, aby se po C psalo jedině –i. Platí dodnes. - navrhl tzv. analogický pravopis hadi-kosi; hady-kosy; sedí-vozí + stanovil, aby se po C psalo jedině –i. Platí dodnes.  Česká prozódie – stanovil její zásady (nauky o rytmu jazyka) = doporučil používat přízvučný jazyka) = doporučil používat přízvučný verš (přízvuk na 1. slabice) verš (přízvuk na 1. slabice)  Institututiones linguae slavicae dialecti veteris (Základy jazyka staroslověnského) (Základy jazyka staroslověnského) - slavistické dílo - slavistické dílo

22 František Martin Pelcl (1734 - 1801) 1.profesor českého jazyka na pražské univerzitě www.cojeco.cz/...//photos/pers3951f3a37d06b.jpg

23 Václav Thám (1765 - 1816) - herec, dramatik, básník, - zakladatel Boudy zlataky.cz/images/jan_vaclav_tham_2015.jpg

24 Václav Kliment Klicpera (1792 - 1859) - po celý život se věnoval českému divadlu - zakladatel české divadelní komedie fraška: Rohovín Čtverrohý Chudí pocestní malíři Čížek, Čečetka a Stehlík, nemají se svými kresbami úspěch, ranhojič Rohovín Čtverrohý jejich práci navíc veřejně zesměšňuje. Malíři se mu chtějí pomstít, proto se s ním vsadí o sto dukátů, že se svým jménem nedokáže projít drážďanskou branou. Malíři se k bráně dostanou první a postupně jí procházejí pod falešnými jmény (i s falešnými doklady): Josef Jednorohý, Pavel Dvourohý a Jerolím Třírohý. Po nich přijíždí Rohovín Čtverrohý, důstojník si myslí, že si z něj dělá legraci a nechá ho zavřít. Čečetka v důstojníkovi poznává starého přítele, vypraví mu o sázce a poprosí ho, aby Rohovína pustil na svobodu, důstojník ho propustí. cs.wikipedia.org/wiki/Václav_Kliment_Klicpera

25 (1806 – 1830) - vliv preromantismu  rozvíjet básnický a odborný jazyk  rozšiřovat slovní zásobu  podporovat vlastenectví  vědecká literatura již psána česky

26 Josef Jungmann (1773 – 1847) Prosazoval myšlenku, že národ najde sám sebe na základě svého vlastního jazyka. www.ceskatelevize.cz/.../dokumenty_osobnosti_41

27 Narodil se v rodině ševce z Hudlic u Berouna. Vystudoval filozofii a práva na pražské univerzitě. Stal se profesorem na gymnáziu v Litoměřicích a v Praze. www.obec-hudlice.cz/.../jungmann.jpg

28 - jazykovědec - tvůrce slovníků - literární historik - překladatel - žurnalista - básník

29 - inicioval vytvoření 1. vědeckého časopisu Krok - stál při zrodu Matice české - 2x zvolen děkanem filozofické fakulty - rektorem univerzity

30 - požadoval zavedení češtiny do škol a úřadů - píše už česky - nepochybuje o obrodě českého jazyka

31 Slovník česko-německý - pětidílný - práce za 30 let - pokusil se shromáždit slovní zásobu češtiny - obsahuje 120 000 slov (některá z nich nově utvořil – např. ozvěna, povídka - jiné převzal z jiných slovanských jazyků – např. věda, vzduch)

32 Slovesnost - byla to teorie literatury a čítanka pro gymnázia - nebyla tištěna švabachem, ale jako 1. učebnice u nás latinkou Historie literatury české - dějiny české literatury

33 František Ladislav Čelakovský (1799 – 1852) en.wikipedia.org/wiki/František_Čelakovský - básník - kritik - publicista - překladatel (ruš.,pol., něm., ang.) - básník - sběratel lidové poezie

34 www.cojeco.cz/...//photos/pers3940d7f16d41f.jpg - nedokončil vysokoškolská studia -redaktor Pražských novin a jejich beletristické přílohy „Česká včela“ - profesor slavistiky na univerzitě ve Vratislavi

35 www.mu-st.cz/.../podskali/celakovsky_2.jpg Slovanské národní písně Mudrosloví národu slovanského ve příslovích - sebraná slovanská přísloví a pořekadla Ohlas písní českých - převahu mají lyrické písně balada Toman a lesní panna (tragický příběh zklamaného milence, kterého zvábí lesní panna) Ohlas písní ruských - básně připomínají ruské zpěvy, tzv. byliny = oslavují hrdinství a sílu rus. bohatýrů př. Ilja Muromec

36 Téma: Národní obrození – 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "8. ročník Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství."

Podobné prezentace


Reklamy Google