Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpořené projekty z prostředků Programu rozvoje venkova ČR (programu LEADER) 1. – 5. výzva 1. – 5. výzva Valná hromada MAS Šluknovsko 24. březen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpořené projekty z prostředků Programu rozvoje venkova ČR (programu LEADER) 1. – 5. výzva 1. – 5. výzva Valná hromada MAS Šluknovsko 24. březen 2011."— Transkript prezentace:

1 Podpořené projekty z prostředků Programu rozvoje venkova ČR (programu LEADER) 1. – 5. výzva 1. – 5. výzva Valná hromada MAS Šluknovsko 24. březen 2011 Pivovar Kocour Varnsdorf

2 Přidělená dotace v 1. – 5. výzvě Počet podpořených žádostí Přidělená dotace Kč Celkové výdaje projektu (přínos do regionu) 1. výzva (24. 8. 2009) 2 557 700,-- 557 700,-- 2. výzva (30. 11. 2009) 4 3 734 110,-- 3 734 110,-- 6 861 981,-- 6 861 981,-- 3. výzva (6. 4. 2010) 2 939 138,-- 939 138,-- 1 282 887,-- 1 282 887,-- 4. výzva (5. 8. 2010) 2 122 544,-- 122 544,-- 184 360,- 184 360,- 5. výzva (3. 11. 2010) 7 (6 + 1náhradník) 4 000 000,-- 4 000 000,-- 6 183 232,-- 6 183 232,-- Celkem17 9 353 492,-- 9 353 492,-- 15 070 160,--

3 1. výzva Projekt: Vzdělávání v oblasti jezdectví a hipoturistiky Žadatel: REGIOcentrum, o. p. s., Rumburk Dotace: 300 000,-- Kč Díky tomuto vzdělávacímu projektu získalo osvědčení 12 absolventů kursu, kteří mají předpoklad v budoucnu získat kvalifikaci „Instruktor turistických jízdáren“. Účastníci absolvovali všeobecné předměty (např. pedagogiku, psychologii, hygienu, prevenci úrazů a první pomoc), odborné předměty (vývoj a historii jezdectví, základy chovu koní, ekonomiku provozu stájí atd.), speciální předměty (teorii jízdy, přípravu jezdce) a metodickou praxi spolu s praktickou výukou pod dozorem zkušeného lektora.

4 1. výzva Projekt: Rozvoj venkova prostřednictvím vzdělávání v regionu Tolštejnské panství v regionu Tolštejnské panství Žadatel: Partnerství pro Český Sever, o. s., Varnsdorf Dotace: 257 700,-- Kč Vzdělávací kurs byl zaměřen na rozvoj regionu a podnikatelských aktivit, podporu venkovské turistiky, činnost zemědělských producentů, obnovu a rozvoj vesnic a ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. Témata: venkovská turistika, agroturistika, tvorba regionálních turistických produktů a marketingu, dále územní plánování obnovy a rozvoje vesnic s praktickou ukázkou strategického plánování a seznámení se s PRV ČR, poté dvoudenní exkurze na zemědělských farmách na Šluknovsku a na závěr vypracování fiktivní žádosti o dotaci.

5 2. výzva Projekt: Rekonstrukce ubytovacího a stravovacího zařízení Kocour zařízení Kocour Žadatel: PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF, s.r.o., Varnsdorf Dotace: 750 000,-- Kč Žadatel hodlá vytvořit v areálu pivovaru rekreační zónu s pestrou nabídkou služeb pro jeho návštěvníky. Předpokladem pro využití areálu v cestovním ruchu je vybudování ubytovacího a stravovacího zařízení formou rekonstrukce a revitalizace starého objektu – bývalé keramičky. V rámci projektu vzniknou 2 pracovní místa a první 4 lůžka v nově vybudovaném ubytovacím zařízení spolu se sociálním zařízením. Současně bude pořízena nová technologie kuchyně.

6 2. výzva Projekt: Rekonstrukce kostela sv. Kateřiny v Dolním Podluží (I. etapa) Podluží (I. etapa) Žadatel: Sdružení na záchranu kostela sv. Kateřiny, o. s., Jiřetín pod Jedlovou Jiřetín pod Jedlovou Dotace: 1 349 910,-- Kč V současné době je kostel v havarijním stavu a není přístupný veřejnosti. Hrozí zde zřícení stropu a krovu celé hlavní lodě kostela. Sdružení, které má kostel v dlouhodobém pronájmu, hodlá realizací I. etapy projektu vyměnit poškozené nebo napadené části prvků krovu a statické zajištění stropu výdřevou během stavebních prací.

7 2. výzva Projekt: Rekonstrukce haly na uskladnění krmiv a steliv Žadatel: Ing. Jan Machač, Chřibská Dotace: 739 950,-- Kč Ocelová hala na skladování krmiv je ve špatném technickém stavu, do objektu silně zatéká, neboť na stěnách haly chybějí posuvná vrata. Seno je vlivem vlhkosti napadeno plísní a jeho velká část je tak znehodnocena. Realizace projektu umožní žadateli uchovávat kvalitní krmivo po celé zimní krmné období. Díky kvalitnímu krmení bude moci produkovat kvalitní jatečný a plemenný skot.

8 2. výzva Projekt: Stavba stodoly na uskladnění krmiv Dotace: Petr Dastych, Krásná Lípa Dotace: 744 250,-- Kč Stavba stodoly na uskladnění sena umožní žadateli uchovávat kvalitní krmivo po celé zimní krmné období. Vzhledem k ekologickému způsobu hospodaření je uchovávání kvalitního bio krmiva zásadním přínosem pro zvolený způsob hospodaření šetrného k životnímu prostředí na farmě. Budou tím také zajištěny lepší pracovní podmínky při každodenním krmení, neboť dosud se v zimních měsících se zmrzlou plachtou velice špatně manipuluje.

9 3. výzva Projekt: Vybudování víceúčelového centra pro sportovní a volnočasové aktivity a volnočasové aktivity Žadatel: Obec Horní Podluží Dotace: 675 000,-- Kč Předmětem projektu bylo vybudování víceúčelového centra sportovních a volnočasových aktivit pro široké spektrum cílových skupin v objektu bývalé samoobsluhy, která je v majetku obce. Projekt umožní provozování sportovních a volnočasových aktivit žen, rodičů s dětmi, dětí z MŠ i okolních obcí, žáků spádové ZŠ z Dolního Podluží, mládeže a hráčů stolního tenisu všech věkových kategorií.

10 3. výzva Projekt: Obnova dětských hřišť v Dolní Poustevně Žadatel: Město Dolní Poustevna Dotace: 264 138,-- Kč Díky projektu jsou rekonstruována a rozšířena tři dětská hřiště v Dolní Poustevně, a to hřiště základní školy, hřiště na zahradě mateřské školy a hřiště Baby klubu Krteček. Dvě z nich jsou doplněna o některé herní prvky, lavice a kreslící tabule. Třetí hřiště pro nejmenší děti bylo rozšířeno, oploceno a po obvodu vysázeny dřeviny. Do nově vzniklého hřiště byly instalovány herní a odpočívací prvky včetně nátěrů.

11 4. výzva Projekt: Záchrana kulturního dědictví Města Jiříkov Žadatel: Město Jiříkov Dotace: 62 244,-- Kč Socha sv. Jana Křtitele je ve špatném technickém stavu. Díky dotaci bude moci být rozebrána, přesunuta na vhodnější místo, očištěna od nánosů vegetace, budou vyspárovány praskliny, provedeny barevné a plastické retuše, očištěny stávající sloupy u objektu, vyrobeny lucerny a poté osazeny na sloupy. Socha bude opravena podle dochovaných dobových fotografií a v souladu se zákonem o státní památkové péči.

12 4. výzva Projekt: Průzkum kostela sv. Vavřince v Rumburku Žadatel: Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk Dotace: 60 300,-- Kč Díky projektu bude vypracován stavebně historický průzkum kostela sv. Vavřince, který je u památkově chráněných objektů doporučeným dokumentem pro budoucí vyhotovení projektové dokumentace, nezbytné pro zahájení celkové stavební obnovy kostela a jeho revitalizace. Výstupem projektu bude stavebně historický průzkum, který zahrne zajištění archivních materiálů, dobové dokumentace, fotodokumentace a také půdorysného zaměření.

13 5. výzva Projekt: Komunitní středisko Varnsdorf KOSTŘAVA Žadatel: Sdružení VDFFREE Dotace: 675 000,-- Kč Sdružení za pomoci dotace provede stavební rekonstrukci pronajatých prostor, v nichž vybuduje středisko vzdělávání. Příkladem vzdělávacích aktivit jsou např. počítačové kurzy, jazykové kurzy, základy podnikání, klub pro rodiče s dětmi, cvičení, kurzy šití, rukodělné kurzy, klub paličkování, pořádání besed, výstav, předvádění řemesel atd.

14 5. výzva Projekt: Objekt sociálního zařízení pro přírodní koupaliště v Horním Podluží v Horním Podluží Žadatel: Obec Horní Podluží Dotace: 600 000,-- Kč Přírodní koupaliště má obec v dlouhodobém pronájmu a hodlá zchátralý areál postupně zrekonstruovat. Největším problémem je katastrofální zázemí koupaliště. Sociální zařízení je esteticky, hygienicky a kapacitně nevyhovující. Šatny jsou vybudovány na opačné straně areálu. Současný nevyhovující objekt sociálního zařízení bude přebudován z financí obce na sklad techniky a drobného materiálu.

15 5. výzva Projekt: Vybudování víceúčelového dětského hřiště v Lipové v Lipové Žadatel: Obec Lipová Dotace: 633 070,-- Kč Obec Lipová hodlá vybudovat dosud chybějící víceúčelové hřiště v centru obce. Hřiště bude k dispozici dětem základní a mateřské školy a dětského domova, dále jej bude využívat také Společnost pro trvale udržitelný rozvoj pro přeshraniční spolupráci s dětmi. Vybavení hřiště bude odpovídat potřebám všech cílových skupin a potřebám volnočasového využití. Hřiště bude vybudováno na oplocené parcele, monitorováno kamerou. V nočních hodinách bude areál uzamčen.

16 5. výzva Projekt: Nákup hudebního nástroje – cimbálu Žadatel: Folklorní soubor Lužičan Dotace: 95 850,-- Kč Cimbál byl kdysi na Šluknovsku nedílnou součástí lidové muziky. Soubor Lužičan chce díky pořízení nového hudebního nástroje otevřít nové možnosti v prezentaci regionálního folklóru, obohatit svůj repertoár, zkvalitnit hudební zážitek a přilákat nové muzikanty do sféry lidové hudby.

17 5. výzva Projekt: Zřízení expozice a muzea č. p. 19 Mikulášovice Žadatel: Město Mikulášovice Dotace: 813 212,-- Kč Ve třetím podlaží budovy informačního centra bude vybudována výstavní expozice. Zčásti bude proměnlivá s možností okamžité výměny exponátů. Část stálé expozice bude rozdělena tematicky a svůj prostor zde dostanou instituce a spolky města z okolního regionu. Zřízení muzea bude předcházet stavební úprava a rekonstrukce elektroinstalace, plynu a topení atd.

18 5. výzva Projekt: Obnovení památníku padlých občanů obce Zahrady v I. světové válce na p. p. č. 43/9 a 43/17 Zahrady v I. světové válce na p. p. č. 43/9 a 43/17 Žadatel: Klub českých turistů Krásná Lípa Dotace: 474 386,-- Kč Žadatel hodlá obnovit památník z roku 1922, v 70. letech nešetrně odstraněný. Památník bude díky dotaci opraven, chybějící části doplněny a vrátí se zpět na své původní místo. Kromě samotného památníku bude upraveno i jeho okolí. Památník se stane důstojným pietním místem a díky přeměně celého prostoru na parkovou a odpočinkovou zónu se stane atraktivní pro turisty, cyklisty i místní obyvatele.

19 5. výzva Projekt: Expozice církevního umění Šluknovska (náhradník) Žadatel: Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk Dotace: cca 600 000,-- Kč (původně požadovaná dotace bude snížena) V barokním loretánském areálu se dochovala řada cenných exponátů církevního umění. V objektu však není k dispozici vyhovující prostor, v němž by mohly být důstojně prezentovány. V pěti místnostech přízemí a pěti místnostech 1. patra vstupní budovy budou provedeny stavební práce (elektroinstalace, podlahy, dveře, venkovní okna, schodiště, strop). Po realizaci tohoto projektu hodlá žadatel instalovat stálou česko-německou expozici s výstavními a informačními tabulemi.

20 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Podpořené projekty z prostředků Programu rozvoje venkova ČR (programu LEADER) 1. – 5. výzva 1. – 5. výzva Valná hromada MAS Šluknovsko 24. březen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google