Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MS Office Excel 2007 Bc. Jan Podloučka.  Excel je nejrozšířenějším tabulkovým procesorem (přes 90% uživatelů).  Excel umožňuje uložit a hromadně zpracovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MS Office Excel 2007 Bc. Jan Podloučka.  Excel je nejrozšířenějším tabulkovým procesorem (přes 90% uživatelů).  Excel umožňuje uložit a hromadně zpracovat."— Transkript prezentace:

1 MS Office Excel 2007 Bc. Jan Podloučka

2  Excel je nejrozšířenějším tabulkovým procesorem (přes 90% uživatelů).  Excel umožňuje uložit a hromadně zpracovat velké množství dat.  Excel umožňuje prezentovat výsledky na vysoké grafické úrovni, jak na obrazovce, tak prostřednictvím tiskárny  Excelový dokument se nazývá Sešit.  Stránka v sešitě je List.  Data jsou organizována a ukládána v buňkách

3 Postavíme se do místa, s kterým chceme pracovat  Karta Domů  skupina Buňky Při zpracování více dat najednou, musíme označit oblast, kde data jsou, nebo kam chceme data umístit

4 Přesun Listu přes pravé tlačítko myši. Přesun listu pomocí myši a tlačítka Ctrl. První list Předchozí Nový list Poslední list Karta Domů  Formát  Zamknout list Výběr listu

5  Klávesové zkratky  Pohyb myší: jednoduchá aktivace buněk, listů a objektů. Důležitá je nabídka pravého tlačítka myši při aktivovaném objektu.

6 Karta Zobrazení  skupina Okno  Ukotvit příčky  Ukotvit horní řádek  Ukotvit první sloupec

7 Formát  Šířka sloupce Formát  Přizpůsobit šířku sloupců S vvýškou řádků obvykle nemanipulujeme

8 Karta Domů  skupina Číslo Vlastní  Všeobecný  0 Kč" aktivní";[červené]-0,00 Kč" pasivní";"nula";[modré]@

9 Karta Domů  skupina Zarovnání

10 Karta Domů  skupina Písmo Ohraničení můžeme nastavit ve vyklápěcím seznamu Ohraničení nebo v dialogovém okně Formát buněk, které se otevře po vybrání nabídky Další ohraničení. Ohraničení

11 Označíme tabulku Karta Domů  Seřadit a filtrovat

12 Vybereme pracovní oblast  karta Domů  skupina Styly  Formátovat jako tabulku  Nový styl tabulky

13 Karta Data  skupina Datové nástroje  Odebrat stejné Karta Data  skupina Seřadit a filtrovat  Upřesnit  Bez duplicitních záznamů (duplicity pouze skryje)

14 Karta Domů  Podmíněné formátování Vymazat pravidla  Vymazat pravidla z vybraných buněk Karta Domů  Najít a vybrat  Podmíněné formátování

15 Vybereme pracovní oblast  (zkopírujeme ji)  karta Data  skupina Datové nástroje  Text do sloupců

16 Ověření dat používáme k řízení typu dat nebo hodnot, které do buněk zadává uživatel. Zabrání uživatelům vkládat neplatná data, Chybové hlášení Data  Ověření dat

17 karta Vložení  Tabulka  označíme oblast dat (stojíme-li v seznamu, označí se celá oblast)  Zadáme vstupní data tabulky  Tabulka se sama vyplní Při práci s tabulkou se objeví Nástroje tabulky a karta Návrh

18 Karta Data  Souhrn  Funkce  Nejprve vždy musíme položky seřadit podle sloupce, který bude určující pro vznik skupiny či souhrnu. Seřadit můžeme na dvou kartách: Karta Domů  skupina Úpravy  Seřadit a filtrovat Karta Data  skupina Seřadit a filtrovat  Seřadit Karta Data  Seskupit  Řádky Karta Data  skupina Osnova  Souhrn  Odebrat vše V levé části okna se objeví malá tlačítka, která slouží ke změně rozsahu výpisu seznamu na obrazovku.

19 Karta Revize  skupina Komentář  Nový komentář Komentáře využíváme buď pro vlastní poznámky nebo při sdílení dokumentů se spolupracovníky Aktivujeme-li komentář změní se nabídka příkazů skupiny komentáře, můžeme dále upravovat.

20 Karta Revize  skupina Změny Tlačítko Office  Uložit jako…  Nástroje  Obecné možnosti Zamknout list Zamknout sešit Sdílet sešit Karta Domů

21 Rozložení stránky  skupina Motivy  Barvy  Fonty

22 Karta Zobrazit  skupina Zobrazit či Skrýt Karta Zobrazit  skupina Lupa Rozložení stránky na stavovém řádku

23 Karta Zobrazení  skupina Okno

24 Karta Zobrazení  Rozložení stránky Karta Vložení  Záhlaví a zápatí Karta Návrh Rozložení stránky na stavovém řádku

25 Karta Rozložení stránky  Konce  Oblast tisku  Okraje  Orientace  Tisk názvů Pozor! Rozložení stránky je samostatná karta, ale i příkaz na kartě Zobrazení

26 Tlačítko Office  Tisk  Náhled  Vzhled stránky  Možnosti

27 Relativní adresa: Adresa buňky ve vzorci založená na relativním umístění buňky obsahující vzorec a odkazované buňky (A1) Absolutní adresa: Přesná adresa buňky ve vzorci, bez ohledu na pozici buňky, která vzorec obsahuje ($A$1)

28 Karta Vzorce Druhy operátorů: =A1+A2 Sečte hodnoty v buňkách A1 a A2. =A1-A2 Odečte hodnotu v buňce A2 od hodnoty v buňce A1. =A1/A2 Vydělí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2. =A1*A2 Vynásobí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2. =A1^A2 Umocní hodnotu v buňce A1 hodnotou uvedenou v buňce A2. Při výpočtech je nejvýhodnější pracovat s adresami buněk. Adresy zůstávají pevné, hodnoty v buňkách můžeme měnit. Tím výpočty získají možnost obecného zadání.

29 Karta Vzorce  skupina Závislosti Vzorců Předchůdci Následníci Zobrazit vzorce Nabídka odstraní šipky zobrazující předchůdce a následníky

30 Postavíme se do buňky, kde chceme zobrazit výsledek  Automatické shrnutí  Součet, Průměr… Postavíme se do buňky, kde chceme zobrazit výsledek  tlačítko Zadat Funkce jsou předdefinované vzorce provádějící specifické kalkulace,

31 Vztahy mezi goniometrickými funkcemi. Argumenty goniometrických funkcí musíme zadávat v radiánech. Chceme-li použít stupně, musí přepočítat vynásobením stupňů * 2*PI()/360. Dělení nulou není definováno. Hodnota se nevejde do buňky. Zápis π

32 Karta Vzorce  Text  CONCATENATE Karta Vzorce  Text  VELKÁ2 Karta Vzorce  Text  POČET2 Textová funkce VELKÁ2 změnila text z buňky J5. Funkce POČET2 spočítala počet řádků obsahující data. Funkce POČET spočítala hodnoty.

33 Karta Vzorce  Mat. a trig.  SUMIF Oblast: oblast buněk, které chceme sečíst Kritéria: kritérium, které definuje buňky, jež budou sečteny Součet: buňky, které budou ve skutečnosti sečteny (nepovinné) Funkce doplněné kritérii umožní uživateli pracovat pouze s položkami, jež splňují nastavená kritéria. Kritériem může být příjmení, datum narození, cena, také je >, nebo je < atp. Nejpoužívanější funkce:  SUMIF  COUNTIF  DSUMA  DPRŮMĚR  DPOČET  DPOČET2

34 Tlačítko Vložit funkci  Vybrat kategorii  Logické  funkce Když Funkce Když v F18 vyhodnocuje hodnotu v buňce D15 (dva stupně hodnocení) V buňce F11 je vnořená funkce. Do funkce Když je vnořena další funkce Když, což umožňuje jemnější vyhodnocení výsledné hodnoty (již tři stupně hodnocení) V buňce F13 je vnoření funkcí Průměr a Když Vnořené funkce na řádku vzorců Tlačítko Vložit funkci

35 Pomocí zadání jedné hodnoty zobrazí jinou hodnotu ve stejném řádku. Hledat: adresa buňky zadávaných hodnot Tabulka: pracovní oblast Sloupec: číslo sloupce s vyhledávanými hodnotami Typická funkce pro vyhledávání v rozsáhlých databázích, jejichž položky mají jedinečný klíč.

36  Grafy pomáhají při zobrazení dat způsobem, který má význam pro příjemce sdělení. Označíme data. Která chceme v grafu znázornit  Karta Vložení  skupina Grafy

37 Karty 1. Návrh 2. Rozložení 3. Formát  Název grafu  Legenda  Popisky dat

38 Analýza souvisejících celkových hodnot, zejména k zpracování rozsáhlých seznamů pomocí matematických funkcí. Vložit  Kontingenční tabulka  Kontingenční tabulka

39 Vložit  Kontingenční tabulka  Kontingenční graf

40 Tlačítko Office  Možnosti aplikace Excel  Zobrazit na pásu kartu Vývojář Karta Vývojář  Záznam makra Vložit buňky (2x)  „Knihy na skladě“  karta Domů  Sloučit a zarovnat na střed  Změnit písmo, barvu apod.  karta Vývojář  Zastavit záznam makra

41 Karta Data  skupina datové Nástroje  Sloučit Výsledná tabulka 1. čtvrtletí v novém, prprázdném listě. Tabulky, které slučujeme musí mít shodnou strukturu sloupců a řádků.

42 Karta Data  skupina Seřadit a filtrovat  Upřesnit  dialogové okno Rozšířený filtr

43  Tlačítko Vložit funkci Karta Domů  skupina Číslo  Vlastní Postavíme se do buňky, ve které chceme změnit formát  pravé tlačítko myši  Formát buněk Ve výchozím nastavení 1.leden roku 1900 představuje pořadové číslo 1.

44 Karta Domů  skupina Číslo  Vlastní  Další číselné formáty  dialogové okno Formát buněk Výsledné zobrazení:

45  Dotazy ?  Bc. Jan Podloučka  podloucka@boskovice.cz


Stáhnout ppt "MS Office Excel 2007 Bc. Jan Podloučka.  Excel je nejrozšířenějším tabulkovým procesorem (přes 90% uživatelů).  Excel umožňuje uložit a hromadně zpracovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google