Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MS Office Excel 2007 Bc. Jan Podloučka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MS Office Excel 2007 Bc. Jan Podloučka."— Transkript prezentace:

1 MS Office Excel 2007 Bc. Jan Podloučka

2 MS Excel - Základní informace a pojmy
Excel je nejrozšířenějším tabulkovým procesorem (přes 90% uživatelů). Excel umožňuje uložit a hromadně zpracovat velké množství dat. Excel umožňuje prezentovat výsledky na vysoké grafické úrovni, jak na obrazovce, tak prostřednictvím tiskárny Excelový dokument se nazývá Sešit. Stránka v sešitě je List. Data jsou organizována a ukládána v buňkách

3 Práce s řádky, sloupci a buňkami
Postavíme se do místa, s kterým chceme pracovat  Karta Domů  skupina Buňky Při zpracování více dat najednou, musíme označit oblast, kde data jsou, nebo kam chceme data umístit Oblasti Protože Excel dokáže hromadně zpracovávat velké objemy dat, nevystačíme s tím, abychom zpracovávali vždy pouze jednu buňku. Potřebujeme zpracovávat celé skupiny buněk, které mají některé vlastnosti společné – Pracovní oblasti. Vymezení pracovní oblasti a práce s ní je prvním krokem k správnému využívání tabulkového procesoru pro hromadné zpracování dat. Dojde tak k urychlení a zefektivnění naší práce. Pracovní oblast může být libovolně velká a můžeme, až budeme zručnější, zpracovávat i více oblastí najednou. Označená pracovní oblast je na dalším obrázku. Postavíme se myší na střed buňky A1 a stiskneme levé tlačítko myši. Nesmíme stisk uvolnit a táhneme myší do pravé spodní buňky zamýšlené pracovní oblasti. V našem případě až do D6. Myš uvolníme až ve středu buňky D6. Pracovní oblast bude šedomodrá a pouze buňka A1, protože je aktivní, bude bílá (inverzní). Cokoliv nyní budeme dělat, platí pro celou oblast. Stiskneme-li v panelu nástrojů Formát ikonu pro tučné písmo, bude se ve všech označených buňkách používat tučné písmo. Nastavíme-li Zarovnání na střed, bude toto nastavení také platit pro celou oblast. Označování každé oblasti začínáme stiskem levého tlačítka myši uprostřed buňky. Nemůžeme stát na její hraně či rohu buňky. To bývá záludnou chybou začátečníků. Dále nás nesmí překvapit, že při opakovaném stisku myši se začne vyznačovat nová pracovní oblast. Pak se nedá nic dělat a musíme začít znovu. Pohyb myši je třeba vést po úhlopříčce oblasti, nejkratší cestou. Zvykněme si na to. Není nutné objíždět okraje. Popsaným způsobem vytvoříme pouze jedinou pracovní oblast. Potřebujeme-li libovolný počet dalších, které budou existovat zároveň s již vyznačenou oblastí, stiskneme klávesu Ctrl a pokračujeme v označování. Chceme-li se v označené oblasti pohybovat a nezrušit ji, musíme pro pohyb vpřed použít klávesu Tab, pro pohyb vzad Shift + Tab. Vytvořme nový dokument – list, sloupec, buňka, řádek List: R-C menu  přejmenovat, skrýt, uzamknout (vybrat pravidla)… Buňka: Domů  Formát  Výška řádku, šířka sloupce, barva karty (tj. listu)… | pro vložení jedné buňky vybereme pouze nejbližší buňku a pravým tlačítkem myši vyvoláme kontextové menu Řádek: R-C, skupina Buňky Domů  Odstranit  Odstranit list Pro vložení více řádků nebo sloupců stačí vložit jeden a následně stisknout F4 (Opakovat), chceme-li vymazat více než jeden sloupec, tažením myši je všechny nejprve označíme  Odstranit sloupce listu Sloupce a řádky se vkládají nad existující řádky, respektive vlevo od vybraného sloupce (odsouvají je dolů a doprava) Kolem tabulky musí být volný prostor alespoň jeden řádek a sloupec; hlavička musí být formátována jiným stylem (obvykle tučně) Práce s citlivými body při stisknutém Ctrl a bez Ctrl Text zobrazen zleva, číselné hodnoty zprava.

4 Práce s listem Karta Domů  Formát  Zamknout list Výběr listu
První list Nový list Předchozí Poslední list Přesun Listu přes pravé tlačítko myši. Přesun listu pomocí myši a tlačítka Ctrl. Práce s listem Někdy potřebuje jinak zorganizovat listy v sešitě, ještě častěji použít kopii listu buď v aktivním sešitě, nebo dokonce v jiném sešitě. Přesun listu Vybraný list uchopíme levým tlačítkem myši a přetáhneme jeho značku na potřebné místo mezi záložkami. Můžeme využít i menu pravého tlačítka. Vytvoření kopie listu Práce s dialogovým oknem Přesunout nebo zkopírovat, které otevřeme z menu pravého tlačítka otevřeného na vybrané záložce je ale sofistikovanější, zejména při vytváření kopií listu. Přitom si musíme uvědomit, že kopírování listu přes schránku (Ctrl+C; Ctrl+V) nepřenese korektně všechny vlastnosti (například nepřenese šířku sloupců). Odstranění listu List, který potřebujeme odstranit, musí být otevřený (aktivní). Pak z nabídky menu, které otevřeme klepnutím pravým tlačítkem myši na záložku, vybereme možnost Odstranit. Jsou-li v listu data, aplikace nás upozorní na jejich ztrátu. Potvrdíme-li přesto Odstranit, je celá akce ukončena, list již není k dispozici. Potřebujeme-li odstranit více listů najednou, vybereme je myší při stisknutém tlačítku Ctrl. Pak již postupujeme stejně, jako v předcházejícím případě. Více listů můžeme označit myší při stisknutém Ctrl.

5 Pohyb v listě Klávesové zkratky
Pohyb myší: jednoduchá aktivace buněk, listů a objektů. Důležitá je nabídka pravého tlačítka myši při aktivovaném objektu. Pohyb v listě Po stisku klávesy F5 obdržíme dialogové okno Přejít na: Odkaz – do pole zapíšeme adresu buňky, do které potřebujeme přejít. Nejprve napíšeme název sloupce a pak bez jakékoli mezery číslo řádku. F2 je dobře, F 2 je špatně! Přejít na – pamatuje si adresy, které jsme navštívili. Při opakované návštěvě stačí adresu aktivovat myší a po stisku OK se do buňky přesuneme. Jinak ... – klepnutím na tlačítko Jinak můžeme vybrat objekty, komentáře nebo buňky se zvláštní charakteristikou nebo specifickými položkami. Pohyb v buňkách V listu se můžeme pohybovat pomocí kláves, myši, nebo klávesovými kombinacemi. Přeskok mezi sousedními buňkami je nejpřirozenější využitím kurzorových kláves. Je možné zvyknout si na pohyb v tabulce pomocí Tabulátoru (Tab) a Tab + Shift. Na větší vzdálenost skáčeme myší. Praktická je i klávesa F5. F5 Příklad: Po stisku klávesy F5 obdržíme dialogové okno Přejít na: Jinak... – klepnutím na tlačítko Jinak… můžeme vybrat objekty, komentáře nebo buňky se zvláštní charakteristikou nebo specifickými položkami. Chceme-li otevřít určitou buňku v listě pomocí myši, musíme na ni nejprve klepnout myší. Leží-li buňka mimo viditelnou oblast, zpřístupníme ji pomocí posuvníků. Také je možné k pohybu využít klávesy PgDn a PgUp. Průzkumníkům napovím, že adresa poslední buňky vpravo dole je „XFD “. Najedeme-li na buňku některou z kurzorových kláves, otevře se ihned. Pohyb kurzorovými klávesami je výhodný u malých vzdáleností.

6 Ukotvení řádků a sloupců
Karta Zobrazení  skupina Okno Ukotvit příčky Ukotvit horní řádek Ukotvit první sloupec Novinka v 2007 Řádek ani sloupec není nutné vybírat, ale musí být první  Ukotvit horní řádek Chceme-li jiný než první řádek, postavíme se do buňky myší (není třeba vybírat celý řádek/sloupec)  Ukotvit příčky  Uvolnit příčky Okno Nové okno – otevře aktuální dokument v novém okně. Uspořádat vše – nabídne dialogové okno Uspořádat okna. Prostřednictvím jeho dialogu můžeme organizovat okna na obrazovce. Ukotvit příčky – důležitá nabídka u rozsáhlých seznamů. Umožňuje pevně umístit část seznamu na obrazovce a v ostatních částech seznamu se libovolně pohybovat. Nabídku používáme zejména k ukotvení hlavičky rozsáhlého seznamu. Rozdělit – umožňuje rozdělit aktivní okno na podokna, ve kterých se můžeme pohybovat. Zejména používáme k přiblížení vzdálených částí seznamů. Skrýt – skryje aktivní okno. Zobrazit – předloží výběr skrytých oken. Uložit pracovní prostor – umožňuje pojmenovat aktuální rozložení oken a uložit je ve formátu XLW tak, že jej kdykoli můžeme obnovit. Při Ukotvení příček či Rozdělení je nejdůležitější vybrat si správně buňku, do které se postavíme. I to je obsahem tohoto tutoriálu.

7 Formát buněk Formát  Šířka sloupce Formát  Přizpůsobit šířku sloupců
S vvýškou řádků obvykle nemanipulujeme V příliš úzkých buňkách není text vidět celý, ale na info řádku je stále celý název, stejně jako setrváme-li nad buňkou myší, objeví se kompletní popisek V případě čísel, čísla zcela zmizí a objeví se u příliš úzkých sloupců pouze symboly čísell. Tlačítko Formát buněk v pravém dolním rohu panelu Číslo, Písmo, Zarovnání umožňuje přístup k rozsáhlému dialogovému oknu Formát buněk, kde máme rozmanité možnosti nastavení veškerých formátů. Potřebujeme-li zformátovat více buněk stejným způsobem, potřebujeme-li nastavit stejné vlastnosti u celé skupiny buněk, označíme je jako oblast a zformátujeme hromadně. Napíšeme-li do buňky datum, počítač náš úmysl pochopí a s číslem jako s datem pracuje. Použijeme-li Druh – Text, počítač chápe číslo skutečně jako textový řetězec a přesune jej na levou stranu buňky. To umožní vkládat některé údaje, které by jinak počítač vyhodnocoval jinak, než my zamýšlíme.

8 Formát čísla Karta Domů  skupina Číslo
Vlastní  Všeobecný  0 Kč" aktivní";[červené]-0,00 Kč" Číslo Druh – klepneme na položku v tomto seznamu a potom vyberme možnosti, pomocí kterých chceme zadat formát čísla. Ukázka – v tomto poli se zobrazí vzhled vybraných buněk po použití zvoleného formátování. Chceme-li pro čísla vytvořit vlastní formáty, například kódy produktů, klepněme na položku Vlastní. Desetinná místa – počítač počítá s přesností na mnoho desetinných míst (tímto tématem se budeme zabývat v jedné z dalších kapitol). Na obrazovce ale plně postačí zobrazení s přesností na koruny či haléře. To nastavíme pomocí pole Desetinná místa. Aplikace ale ve výpočtech počítá dál s vlastní přesností, bez ohledu na zobrazení čísla v buňce. Oddělovač – určitě, zvláště u větších čísel zaškrtněme. Snadněji se pak budou číst. Shrnutí: Potřebujeme-li zformátovat více buněk stejným způsobem, potřebujeme-li nastavit stejné vlastnosti u celé skupiny buněk, označíme je jako oblast a zformátujeme hromadně. Napíšeme-li do buňky datum, počítač náš úmysl pochopí a s číslem jako s datem pracuje. Použijeme-li Druh – Text, počítač chápe číslo skutečně jako textový řetězec a přesune jej na levou stranu buňky. To umožní vkládat některé údaje, které by jinak počítač vyhodnocoval jinak, než my zamýšlíme. V Již uvedeném tutoriálu 14 – Formát čísla jsou praktické pokyny k práci s daty ve formátu čísel.

9 Zarovnání Karta Domů  skupina Zarovnání Zarovnání
Záložka Zarovnání nabízí možnosti Zarovnání textu v buňce jak vodorovně, tak svisle, nastavení Orientace, Nastavení textu i uložení textu do více buněk. Vodorovně – výběrem položky v rozevíracím seznamu změníme vodorovné zarovnání obsahu buněk. V aplikaci Microsoft Excel je ve výchozím nastavení text zarovnán doleva, čísla doprava, logické a chybové hodnoty na střed. Jako výchozí je pro vodorovné zarovnání vybrána položka Obecně. Změnou zarovnání dat nezměníme jejich typ. Svisle – výběrem položky v rozevíracím seznamu změníme svislé zarovnání obsahu buněk. V aplikaci Microsoft Excel je ve výchozím nastavení text zarovnán svisle směrem dolů ke spodní části buňky. Jako výchozí je pro vodorovné zarovnání vybrána položka Obecně. Odsazení – v závislosti na volbě v rozevíracích seznamech Vodorovně a Svisle odsadíme obsah buněk od libovolného okraje buňky. Každé zvětšení o jednotku v poli Odsazení se rovná šířce jednoho znaku. Orientace – výběrem možnosti ve stejnojmenném skupinovém rámečku změníme v aktivních buňkách orientaci textu. Pokud jsou vybrány jiné možnosti zarovnání, nebudou pravděpodobně možnosti otáčení k dispozici. Stupňů – nastaví míru otočení textu ve vybrané buňce. Chceme-li otočit vybraný text proti směru hodinových ručiček, použijeme v číselníku kladné číslo. Pokud chceme otočit text po směru hodinových ručiček, použijeme zápornou hodnotu. Zalomit text – zalomí v buňce text do více řádků. Počet zalomených řádků závisí na šířce sloupce a délce obsahu buňky. Přizpůsobit buňce – sníží zobrazovanou velikost znaků písma tak, aby bylo možné všechna data ve vybrané buňce přizpůsobit sloupci. Při změně šířky sloupce bude velikost znaku upravena automaticky. Použitá velikost písma se nezmění. Sloučit buňky – sloučí vybrané buňky do jedné. Při sloučení buněk se odkazujeme vždy na levou horní buňku původní oblasti.

10 Fonty a ohraničení Karta Domů  skupina Písmo Ohraničení
Ohraničení můžeme nastavit ve vyklápěcím seznamu Ohraničení nebo v dialogovém okně Formát buněk, které se otevře po vybrání nabídky Další ohraničení. Stačí vybrat buňku, není třeba označovat samotný text v buňce Ke všem operacím s fonty dostaneme real-time náhled Písmo Panel písmo je naprosto intuitivní, až na dvě výjimky: Typ písma a Velikost písma měníme jen u buněk v označené pracovní oblasti. Chceme-li předefinovat písmo a jeho velikost v celém sešitu a v dokumentech, které teprve budou vznikat, musíme jít na tlačítko Office → Možnosti aplikace Excel → Oblíbené a provést požadované změny ve výklopných seznamech Velikost písma a Použít písmo. Změny se ale projeví až po restartování!. Tlačítko Ohraničení – kromě standardních nabídek přináší nově i ruční kreslení: Nakreslit ohraničení – myší nakreslíme vnější ohraničení. Nakreslit mřížku ohraničení – prokreslí mřížky vybrané oblasti.

11 Jednoduché filtrování
Označíme tabulku Karta Domů  Seřadit a filtrovat Filtrování funguje jen se sloupci, nikoli v řádcích. Můžeme se buď postavit do tabulky, nebo vybrat sloupce Vlastní řazení Postavíme se do seznamu, například do buňky C46. Při kterémkoli automatickém zpracování dat v seznamu pak aplikace automaticky identifikuje oblast dat a hlavičku. Vlastní řazení zahájíme v panelu Úpravy, ikonou Seřadit a filtrovat, volbou příkazu Vlastní řazení. Tím se dostaneme k dialogovému oknu Seřadit. Je odlišné od původních verzí, protože snadno můžeme: Přidávat si kritéria řazení. Měnit jejich priority. Řadit i podle formátů, například barvy písma, barvy buňky, atp. Důležitá poznámka: Chceme-li uchovat kritéria řazení a jejich výsledky i při dalším otevření sešitu, musíme pracovat tak, jak je zde popsáno. To znamená hlavně pracovat se seznamem, opatřeným hlavičkou. Pracujeme-li pouze s oblastí buněk, výsledky řazení nebudou zachovány.

12 Rychlé formátování tabulky
Vybereme pracovní oblast  karta Domů  skupina Styly  Formátovat jako tabulku  Nový styl tabulky Formátovat jako tabulku Ikona Formátovat jako tabulku umožňuje vybrat z připravených stylů ten nejvhodnější. V listu vybereme oblast buněk, kterou chceme rychle zformátovat jako tabulku. Na kartě Domů klepneme ve skupině Styl na ikonu Formátovat jako tabulku. V části Světlý, Střední nebo Tmavý klepnutím vybereme styl tabulky, který chceme použít. Jakmile označíme myší oblast tabulky, kterou potřebujeme zformátovat, objeví se v pásu karet karta Návrh. V panelu Možnosti stylů tabulek máme k dispozici následující možnosti: Se záhlavím – zaškrtneme, chceme-li záhlaví tabulky graficky odlišit od ostatních řádků. Řádek souhrnů – pokud chceme zapnout řádek souhrnů, políčko zaškrtneme. První sloupec – chceme-li zobrazit speciální formátování pro první sloupec tabulky, políčko zaškrtneme. Poslední sloupec – chceme-li zobrazit speciální formátování pro poslední sloupec tabulky, políčko zaškrtneme. Pruhované řádky – pokud chceme pro snadnější čtení zobrazit sudé a liché řádky odlišně, zaškrtneme. Pruhované sloupce – pokud chceme pro snadnější čtení zobrazit sudé a liché sloupce odlišně, zaškrtneme. Vymazat formát můžeme několika způsoby. Označíme pracovní oblast, ve které potřebujeme vymazat formát a můžeme použít: Karta Domů → panel Úpravy → nabídku Vymazat. Klepnutím na šipku u této možnosti otevřeme menu, kde nalezneme Vymazat formát. Karta Návrh, panel Styl tabulky → tlačítko Více → poslední nabídka v galerii Vymazat (viz následující obrázek).

13 Odstranění duplicitních záznamů
Karta Data  skupina Datové nástroje  Odebrat stejné Karta Data  skupina Seřadit a filtrovat  Upřesnit  Bez duplicitních záznamů (duplicity pouze skryje) Odhalit duplicitní záznamy v rozsáhlých databázích je obtížné, zároveň ale důležité. Zaslat zákazníkovi dva stejné doporučené dopisy stojí nejen peníze, ale zpochybňuje i solidnost odesílatele. Dvě stejná rodná čísla vedla v minulosti i k žalobám. Pokud nám bude stačit odstranění duplicitních záznamů bez hlubších analýz, bude následující postup rychlý a efektivní. Kurzorem se postavíme do tabulky. Oblast seznamu se zaznamená automaticky. V nabídce Data  Filtr vybereme příkaz Upřesnit. Zobrazí se následující dialogové okno Rozšířený filtr, ve kterém musíme zvolit Bez duplicitních záznamů. Příkazy Data  Filtr  Upřesnit a vyškrtneme Bez duplicitních záznamů obnoví všechny záznamy. Lepší je samozřejmě pracovat s kopií, pak se obnovením záznamů nemusíme zabývat.

14 Podmíněné formátování
Karta Domů  Podmíněné formátování Vymazat pravidla  Vymazat pravidla z vybraných buněk Karta Domů  Najít a vybrat  Podmíněné formátování Zvýrazněná hodnota je poměrná (viz obrázek) Podmíněné formátování Je jedním z úkonů, který se nejvíce podařilo přiblížit pro uživatele. Navíc bleskově provede „analýzu dat“ vybrané oblasti. Postup: Označíme myší tu část tabulky, kterou potřebujeme podrobit procesu podmíněného formátování. V panelu Styly zvolíme příkazy Podmíněné formátování → Nejpoužívanější či nejméně používaná pravidla → Nad průměrem (viz předcházející obrázek). Formátování proběhne podle nastavených kritérií. Opět aktivujeme ikonu Podmíněné formátování a vybereme ze Sady ikon či z Barevných škál konečný formát. Může vypadat následovně:

15 Převod textu do sloupců
Vybereme pracovní oblast  (zkopírujeme ji)  karta Data  skupina Datové nástroje Text do sloupců Převodem do sloupců dojde k rozdělení textu v buňce do dvou sloupců – v tomto případě je dělícím který vybereme v Průvodci převodem Aby nedošlo k rozdělení původního sloupce, je dobré nejprve vybrat daný sloupec a zkopírovat ho do následujícího sloupce pomocí Ctrl+C a Ctrl+V. Tento nový sloupec následně vybrat pro rozdělení. Text do sloupců Pomocí Průvodce převodem textu do sloupců můžeme rozdělit obsah jednoho sloupce buněk, například se jmény a příjmeními, do více sloupců. V závislosti na zdrojových datech lze obsah buněk rozdělit na základě oddělovače, kterým mohou být například mezera či čárka, nebo na základě konkrétního umístění hranice sloupců v rámci dat. Postup převodu dat z jednoho sloupce do více sloupců: Vybereme oblast dat, kterou potřebujeme převést do více sloupců (na obrázku se jedná o data ve sloupci J). Na kartě Data zvolíme ve skupině Datové nástroje ikonu Text do sloupců. Vstoupíme do prvního ze tří oken Průvodce převodem textu do sloupců. V Typu zdrojových dat vybereme přepínač Oddělovač a potom klepněte na tlačítko Další. V okně 2/3 zaškrtneme políčko Mezera a zrušíme zaškrtnutí dalších políček ve skupinovém rámečku Oddělovače. V rámečku Náhled dat se zobrazí jména a příjmení v samostatných sloupcích. Poslední okno 3/3 může být vyplněno jako na dalším vyobrazení. Musíme zvolit Formát ve sloupcích a Cíl – levou horní cílovou buňku. V náhledu dat již vidíme výsledek. Celou akci ukončíme tlačítkem Dokončit.

16 Ověření dat Data  Ověření dat Ověření dat používáme k řízení typu dat nebo hodnot, které do buněk zadává uživatel. Zabrání uživatelům vkládat neplatná data, Chybové hlášení Ověřování dat se používá k řízení typu dat nebo hodnot, které do buněk zadává uživatel. Například je možné omezit zadávaná data na určité rozmezí dat, omezit možné volby pouze na položky seznamu nebo kontrolovat zadávání pouze kladných čísel. Ověření dat je funkcí aplikace Excel, kterou lze použít k definici omezení dat, která mohou být nebo by měla být zadána do buňky. Funkci ověření dat lze nakonfigurovat tak, aby zabránila uživatelům zadávat neplatná data. Pokud chcete, můžete uživatelům povolit zadávat neplatná data, ale při pokusu o jejich zadání do buňky zobrazit upozornění. Můžete také poskytnout zprávy definující očekávaný vstup buňky a pokyny, které uživatelům usnadní odstranění případných chyb. V marketingovém sešitu můžete například nastavit buňku tak, aby do ní bylo možné zadat pouze čísla účtů, jejichž délka je přesně tři znaky. Ověření dat můžete mimo jiné použít k následujícím činnostem: Omezit data na předdefinované položky v seznamu  Typy oddělení můžete například omezit na Prodej, Finance, Výzkum a vývoj a IT. Omezení čísel mimo určený rozsah  Můžete například určit minimální omezení srážek na dvojnásobek počtu dětí v příslušné buňce. Omezení kalendářních dat mimo určené časové rozmezí  Můžete například určit časové rozmezí mezi dnešním datem a třemi dny od dnešního dne. Omezení časových údajů mimo určené časové rozmezí   Můžete například určit časové rozhraní pro podávání snídaně na dobu mezi časem, kdy restaurace otevírá, a 5 hodinami po otevření restaurace. Omezení počtu textových znaků  Povolený text v buňce můžete například omezit na 10 nebo méně znaků. Podobně můžete nastavit určitou délku pro pole celého jména (C1) tak, aby se rovnala aktuální délce pole křestního jména (A1) a pole příjmení (B1) plus 10 znaků. Ověření dat založených na vzorcích nebo hodnotách v jiných buňkách  Ověřování dat můžete například použít k nastavení maximálního limitu pro provize a odměny na hodnotu 3 600 Kč, na základě celkové plánované hodnoty mzdy. V případě, že uživatelé zadají do buňky částku větší než Kč, zobrazí se zpráva ověření. Zpráva, která se zobrazí, když uživatelé zadají do buněk neplatná data, závisí na způsobu konfigurace ověření dat. Můžete zvolit, aby se při výběru buňky uživatelem zobrazila zpráva při zadávání. Tento typ zprávy se zobrazí vedle buňky. Chcete-li, můžete tuto zprávu přesunout a zůstane zobrazena, dokud se nepřesunete do jiné buňky nebo nestisknete klávesu ESC. V dialogovém okně Ověření dat klepněte na kartu Nastavení. V rozevíracím seznamu Povolit klepněte na položku Seznam. Do pole Zdroj zadejte seznam hodnot oddělených znakem oddělovače seznamu systému Microsoft Windows (při výchozím nastavení jsou to čárky). Například: K omezení odpovědí na dvě možnosti, například u otázky „Máte děti?“, zadejte Ano, Ne. K omezení hodnocení kvality obchodníka na tři možnosti zadejte Nízká, Průměrná, Vysoká.

17 Nalezneme v kartě Data - Ikona Analýza hypotéz, příkaz Tabulka dat.
Vytvoření tabulky karta Vložení  Tabulka  označíme oblast dat (stojíme-li v seznamu, označí se celá oblast)  Zadáme vstupní data tabulky  Tabulka se sama vyplní Při práci s tabulkou se objeví Nástroje tabulky a karta Návrh Datové tabulky s jedním vstupem Zpracovávat data do tabulek bylo při různých měřeních a cvičeních na vysoké škole vždy zdlouhavou a nudnou prací. Excelový nástroj ji zkrátí na minimum a umožní prozkoumat problém z mnoha úhlů. Datové tabulky umožňují porovnávat výsledky všech různých možností připadajících v úvahu. Slide 24: Vytvoření tabulky Datové tabulky s jedním (zelená) a dvěma vstupy (modrá). Umožňují analýzu výpočtů při změně vstupních parametrů. Nalezneme v kartě Data - Ikona Analýza hypotéz, příkaz Tabulka dat. Datová tabulka s jedním vstupem: Mění se hodnota úroku (buňka C3). Změny jsou červeně ve sloupci A. V B7:D7 jsou vzorce! Oblast B8:D19 se vytvoří automaticky. Datová tabulka se dvěma vstupy: Mění se hodnota úroku (buňka I3). Změny jsou červeně ve sloupci H. V buňkách I7:L7 jsou zkoumané velikosti možné hypotéky. Výpočet Platby je v buňce H7. Oblast I8:L19 se vytvoří automaticky. V následujícím příkladu sestavíme datovou tabulku, která zachytí změny splátek dvoumilionové hypotéky, uzavřené na 10 let, při změnách úroků od 3,2% až 5%. Výpočet hypotéky V excelovém listě připravme podklady stejně, jako na následujícím vyobrazení. Budeme postupovat obdobně, jako v předešlých příkladech s Platbou. Platbu v B7 vypočteme. Do sloupce A vložíme měnící se úrok. K jeho hodnotě musíme připojit % (bez mezery). Vyplníme: A8 – 3,2% A9 – 3,4% Obě buňky označíme myší jako pracovní oblast a stáhneme jako řadu. Buňky se automaticky vyplní odstupňovanými hodnotami po 0,2%.Skončíme v buňce A19. Připravené podklady pro vytvoření tabulky. Tabulka zpracuje velikost měsíčních splátek při změnách úroků. Nyní si oblast budoucí tabulky A7:B19 označíme jako pracovní oblast. Příkazy Analýza hypotéz → Tabulka dat otevřeme dialogové okno, ve kterém vyplníme hodnotu pole Vstupní buňka. Protože jednotlivé hodnoty úroku jsou ve sloupci, musíme zvolit právě Vstupní buňku sloupce. Postavíme se do tohoto pole a myší klepneme na C3, kde je úrok, který je pro náš rozbor rozhodující. Po stisku tlačítka OK se v oblasti A8 : D19 objeví hodnoty. Nemůžeme je jednotlivě ani mazat, ani měnit, ale klávesou Esc musíme naše pokusy ukončit. Ale formátovat hodnoty můžeme. Například můžeme nastavit formát měny a celé Kč.

18 Seskupení dat v tabulce
Karta Data  skupina Seřadit a filtrovat  Seřadit Karta Domů  skupina Úpravy  Seřadit a filtrovat Nejprve vždy musíme položky seřadit podle sloupce, který bude určující pro vznik skupiny či souhrnu. Seřadit můžeme na dvou kartách: Karta Data  Seskupit  Řádky V levé části okna se objeví malá tlačítka, která slouží ke změně rozsahu výpisu seznamu na obrazovku. Karta Data  Souhrn  Funkce Souhrny Automaticky vytvářené souhrny umožňují získat okamžitý přehled o datech v seznamu. Především je shrnout podle nastaveného pohledu. Souhrnné výsledky počítá Excel z položek v seznamu, které jsou svázány vybraným společným znakem, aniž by je nějakým způsobem ovlivnil a kdykoliv se můžeme vrátit k jejich původnímu zobrazení. Vytvoření souhrnu je možné pouze tehdy, jsou-li data uspořádána v seznamu a splňují-li jeho podmínky. Zejména je důležité, aby hlavička byla kompletní, znázorněná odlišným typem písma a kolem seznamu byly volné řádky a sloupce. Vlastní postup při vytváření souhrnu: Nejprve se postavíme do seznamu. Pak musíme data uspořádat do skupin. To znamená, že řádky, ve kterých budou vytvořeny souhrny (matematicky vyhodnocené výsledky), musí být pohromadě. Toho dosáhneme příkazem v kartě Data → Seřadit. Proto nezapomeňme – seznam musíme nejprve seřadit podle sloupce, jehož pohled je určující! Souhrn se bude vytvářet vždy v místě, kde dochází v určeném sloupci ke změně dat. Neprovedeme-li seřazení, nebudou výsledky dávat žádný smysl. To bývá nejčastější chybou. Příkazem Data → Souhrny otevřeme dialogové okno Souhrny a zahájíme vytváření vlastního Souhrnu (viz následující obrázek). U každé změny ve sloupci – nabízí volba názvy sloupců, ve kterých můžeme vytvářet souhrny. Název sloupce se ale musí shodovat s tím, podle kterého jsme provedli řazení. Protože v našem seznamu chceme vytvořit souhrn podle názvu materiálu, museli jsme seznam podle názvu materiálu seřadit a nyní v tomto seznamu musíme název materiálu najít a také nastavit! Použít funkci – vybrání funkce, která vytvořené skupiny dat dále zpracuje. Přidat souhrn do sloupce – zaškrtneme název sloupce, ve kterém budou seskupená data zpracována matematickou funkcí. Souhrny můžeme vytvořit ve více sloupcích. Pozor, musíme přihlédnout k formátu dat ve sloupci. Například texty Excel sečíst samozřejmě nedokáže. Zjistit jejich počet však ano. Nahradit aktuální souhrny – při zaškrtnutí políčka budou již vytvořené souhrny nahrazeny novými. Ve většině případů je tato služba výhodná. Konec stránky mezi skupinami – tato služba je smysluplná při zpracování rozsáhlých seznamů. Při tisku se každá část, pro kterou jsme souhrn vytvořili, vytiskne zvlášť. Před zahájením tisku další skupiny tiskárna ostránkuje (začne tisknout na další papír). Celkový souhrn pod daty – odstraníme-li zaškrtnutí, nebude se celkový souhrn zobrazovat pod daty, ale nad daty. Zobrazování pod daty je určitě běžnější. Odebrat vše – odstraní režim souhrnů a zobrazí všechny položky. Tlačítko můžeme využít i při nepovedeném pokusu o souhrn a začít tak znova. Tlačítkem OK akci ukončíme. Vytvoření souhrnu doprovází přechod do zvláštního režimu zobrazení. V levé části obrazovky se objeví malá tlačítka, která slouží ke změně rozsahu výpisu seznamu na obrazovku. 1 – na obrazovce bude zobrazena pouze celková hodnota souhrnu. 2 – na obrazovce najdeme souhrny všech skupin a celkový souhrn. 3 – na obrazovce je zobrazen kompletní seznam i se všemi souhrny. - – skryje všechny zobrazené detailní řádky ve vyznačené skupině. + – zobrazí všechny skryté detailní řádky ve vyznačené skupině. Jestliže nejsme s výsledným souhrnem spokojeni, máme tři možnosti, jak jej odstranit: Opakovaným stiskem tlačítka Zpět se vrátíme až před začátek akce. Souhrn přepíšeme souhrnem novým. V dialogovém okně Souhrny musí být zaškrtnutá volba Zaměnit současné souhrny. V dialogovém okně Souhrny stiskneme tlačítko Odstranit vše. Karta Data  skupina Osnova  Souhrn  Odebrat vše

19 Vytvoření komentáře Karta Revize  skupina Komentář Nový komentář
Komentáře využíváme buď pro vlastní poznámky nebo při sdílení dokumentů se spolupracovníky Aktivujeme-li komentář změní se nabídka příkazů skupiny komentáře, můžeme dále upravovat. Komentáře V kartě Revize ve skupině Komentář nalezneme vše potřebné pro práci s komentáři. Důležité pro zobrazení komentářů je mít nastavenu požadovanou možnost v nabídce Možnosti aplikace Excel, ke které se dostanete po aktivaci tlačítek Tlačítko Office → Upřesnit → Zobrazení → Zobrazit u buněk s komentáři: Žádné komentáře ani indikátory – o vložených komentářích nebudeme mít přehled. Použijeme je k utajení před jiným uživatelem. Pouze indikátor, komentáře při přechodu – najedeme-li na buňku s indikátorem komentáře, objeví se celý komentář. Komentáře a indikátory – komentáře budou kompletně zobrazeny.

20 Ochrana a sdílení dokumentů
Tlačítko Office  Uložit jako…  Nástroje  Obecné možnosti Karta Revize  skupina Změny Zamknout list Zamknout sešit Sdílet sešit Karta Domů Ve Wordu i v Excelu je nutné pečovat i o bezpečnost dokumentu. Zejména při práci v síti je nutné některé dokumenty chránit před vstupem neoprávněných osob. Excel 2007 nabízí v tomto směru řadu možností. Některé jsou propracovanější, některé patří do kategorie mazaností. Postupně si většinu probereme: Ochrana a sdílení dokumentů Zamezit otevření celého sešitu bez znalosti hesla. Zamezit uložení provedených změn. Zabránit provádění změn v některém z listů. Otevřít sešit bez možnosti provádět úpravy a změny. Zabránit provádění změn ve vybraných buňkách, grafech a tabulkách. Skrýt sešit, list, nebo některé buňky. Zabránit zobrazení vzorců. Ochrana sešitu heslem Pro jeden sešit můžeme mít dokonce i několik hesel, která umožní různý přístup k datům podle potřeby a oprávnění jednotlivých uživatelů. Je základní ochranou před neoprávněným přístupem do dokumentu. Jen ten, kdo zná heslo, může sešit otevřít, pracovat s daty, provádět změny a nakonec výsledky práce uložit. Nižším stupněm ochrany je umožnit uživateli vstup do sešitu, ale zabránit mu provádět změny bez znalosti hesla. Pozor – v některých případech to znamená, že změnu můžeme provést, ale ne do otevřeného dokumentu opět uložit. K uložení musíme použít jiné jméno. Otevřeme excelovský sešit, uděláme v něm jedinou změnu, například vložíme písmenka a stiskneme Enter. Tím máme připravený dokument k nastavení ochrany heslem a uzamčení. Uzamčení sešitu s heslem Tlačítko Office → Uložit jako → a v dialogovém okně vlevo dole najdeme nabídku Nástroje. Aktivujeme ji a vybereme Obecné možnosti. Tím vstoupíme do dialogového okna Obecné možnosti. Heslo pro otevření – vložíme pavel (pozor – heslo rozlišuje malá a velká písmena). Po stisku OK aplikace ověří správnost zadaných hesel. Musíme nejprve zadat heslo pro otevření a pak pro úpravy. Heslo pro úpravy – vložíme petr. Nyní již sešit pod správným jménem a do správného místa uložíme. Příkazy Tlačítko Office → Zavřít práci s ním nyní ukončíme. Sešit znovu otevřeme. Musíme ale do dialogových oken správně vložit hesla Potom heslo pro úpravy – petr Nejprve pro otevření – pavel Dokument je uživateli k dispozici. A nyní trochu teorie k ukládání dokumentů pod hesly: Heslo pro otevření – do textového pole vložíme heslo, kterým zabráníme uživatelům, kteří heslo neznají, otevřít sešit. Heslo pro úpravy – zadané heslo zabrání plnohodnotnému vstupu do sešitu bez udání hesla. Sešit však můžeme otevřít jen pro čtení. Případné změny ale není možné do původního dokumentu uložit. Změněný sešit můžeme ale uložit pod jiným jménem. Při zapisování hesla se místo písmen objevují pouze znaky *****. Pozor – jak jsme si již zde uvedli, v heslech se rozlišují malá a velká písmena. Heslo může obsahovat libovolnou kombinaci písmen, čísel a symbolů. Jeho maximální délka je 15 znaků. Jestliže heslo zapomeneme, nemůžeme se již k datům dostat. Nevolme proto v těchto jednoduchých případech hesla dlouhá, nekombinujme malá a velká písmena. Osvědčilo se mi používat jedno krátké heslo a toto heslo nesdělit ani spolupracovníkům. Jména přítelkyň, dětí a své vlastní nejsou heslem. Šťouralové je bez problémů odhalí. To není nedůvěra, to je jistota. A ještě jedna rada. Používejme ochranu heslem jen v opodstatněných případech! Odstranění hesla je možné jen tehdy, jestliže heslo známe, nebo nalezneme-li sešit již otevřený (!), protože jinak bychom se k následující akci vůbec nedostali. Použijeme příkazy z menu Tlačítko Office → Uložit jako → Obecné možnosti. Vymažeme hvězdičky a po potvrzení OK soubor již nebude chráněn. Musíme ale ještě potvrdit, že souhlasíme s jeho přepsáním. Heslo používejme, pokud je to možné, jedno. Největší zoufalství je zkoušet, jaké heslo jsme použili, anebo dokonce hledat zápisník, kam jsme si je poznamenali. Karta Revize → Zamknout list, či karta Domů → ikona Formát → Zamknout list jsou další možností, jak chránit svá data. Mimo jiné zabraňuje uživateli měnit data v otevřeném sešitě. Dialogové okno Zamknout list nabízí: Zamknutí listu Heslo k odemknutí listu – zadání hesla je volitelné, pokud však heslo nezadáme, budou moci všichni uživatelé list odemknout a zamknuté prvky změnit. Ujistěme se, že jsme zadali heslo, které si zapamatujeme. Jestliže heslo zapomeneme, nebudeme již moci získat přístup k uzamčeným prvkům v listu. Klepneme na tlačítko OK a v případě zobrazení výzvy zadáme heslo znovu. Akce povolené všem uživatelům listu – v seznamu vybereme ty prvky, u kterých chceme uživatelům povolit provádění změn. Lze použít zobrazené nastavení jako jakýsi standard. Odemknutí listu provedeme karta Revize → Odemknout list. Skrytí sešitu nebo listu Skrytí sešitu nebo listu není vlastně zamykání, ale finta pro oklamání zvědavců. Řádky a sloupce ale také často neskrýváme jen z bezpečnostních důvodů, ale také proto, abychom k sobě přiblížili oblasti, které sledujeme, potlačili ty, které nepotřebujeme sledovat, a aby se data stala přehlednější. Pro skrývání listů či jeho částí použijeme možnosti v kartě Domů. Ikonu Formát a příkazy nabídky Skrýt a zobrazit.

21 Tvorba motivů Rozložení stránky  skupina Motivy Barvy Fonty
Panel Motivy Motiv je sada prvků, které vytvářejí vzhled, snad je možné říci i náladu dokumentu, pomocí barev, formátů písma (u nadpisů a textu) a efektů grafiky (čáry, výplně). Přiřazením motivu dokumentu lze snadno a rychle naformátovat celý dokument a dodat mu tak profesionální a moderní vzhled. Aplikace Excel poskytuje několik předdefinovaných motivů dokumentů, uživatelé si však mohou přizpůsobením existujících motivů vytvářet své motivy a posléze je uložit jako vlastní motivy. Motivy dokumentů mohou být mezi aplikacemi Microsoft Office 2007 sdíleny, takže všechny dokumenty mohou mít stejný, jednotný vzhled.

22 Další příkazy z karty Zobrazení
Karta Zobrazit  skupina Zobrazit či Skrýt Karta Zobrazit  skupina Lupa Rozložení stránky na stavovém řádku Skrývat a zobrazovat můžeme i sloupce, řádky i celá listy sešitu (R-C) Karta Zobrazení Část karty Zobrazení s nejdůležitějšími nabídkami: Zobrazení sešitů Normálně – umožňuje zobrazit dokument v normálním zobrazení. Rozložení stránky – zobrazí dokument tak, jak bude vytištěn. Zobrazí začátky a konce stránek a hlavně umožňuje vytvořit a zobrazit i záhlaví a zápatí. I zde se Excel 2007 přiblížil k Wordu. Zobrazit konce stránek – zobrazí náhled stránek včetně jejich zalomení. Vlastní zobrazení – uloží sadu nastavení a tisku jako vlastní zobrazení. Tím, že jej pojmenujeme, získáme možnost jej opět kdykoli vyvolat. Je to velmi výhodná možnost ukládání dynamicky měnících se zobrazení (filtry, souhrny, formáty …). Zobrazit či skrýt Určitě mějme při normální práci s Excelem aktivní volby u nabídek: Mřížka – zobrazí „rastr“ jednotlivých buněk. Řádek vzorců – zobrazí obsah aktivní buňky. V případě, že buňka obsahuje vzorec, zobrazí vzorec a umožní jeho kontrolu, případně jej upravit. Lupa Tlačítko Lupa – umožňuje otevřít dialogové okna Lupa, kde můžeme nastavit požadované zvětšení či zmenšení dokumentu. Ale pozor. V pravém dolním rohu dokumentu máme také velmi dobře přístupnou a snadno využitelnou nabídku Lupy. 100% - nastaví vždy toto měřítko zobrazení. Přejít na výběr – vybereme pracovní oblast a po aktivaci tohoto tlačítka dojde k jejímu zobrazení v co největším měřítku. Zpět se vrátíme například aktivací 100%.

23 Práce s více okny Karta Zobrazení  skupina Okno
Při práci s velkým množstvím dat Začneme tím, že si otevřeme totožné okno několikrát znovu – 3x klikneme na příkaz Nové okno  Uspořádat vše Při práci s více okny můžeme ukotvit příčky (skupina Okno) jednotlivých oken v odlišných pozicích pro lepší přehled… Pokud synchronní posuv nefunguje, stačí 2x kliknout na příkaz výše - Zobrazit vedle sebe Okno Nové okno – otevře aktuální dokument v novém okně. Uspořádat vše – nabídne dialogové okno Uspořádat okna. Prostřednictvím jeho dialogu můžeme organizovat okna na obrazovce. Ukotvit příčky – důležitá nabídka u rozsáhlých seznamů. Umožňuje pevně umístit část seznamu na obrazovce a v ostatních částech seznamu se libovolně pohybovat. Nabídku používáme zejména k ukotvení hlavičky rozsáhlého seznamu. Rozdělit – umožňuje rozdělit aktivní okno na podokna, ve kterých se můžeme pohybovat. Zejména používáme k přiblížení vzdálených částí seznamů. Skrýt – skryje aktivní okno. Zobrazit – předloží výběr skrytých oken. Uložit pracovní prostor – umožňuje pojmenovat aktuální rozložení oken a uložit je ve formátu XLW tak, že jej kdykoli můžeme obnovit.

24 Záhlaví a zápatí Karta Zobrazení  Rozložení stránky
Rozložení stránky na stavovém řádku Karta Vložení  Záhlaví a zápatí Karta Návrh V režimu Rozložení stránky zapneme Zobrazit konce stránek  s modrými lištami můžeme volně operovat a měnit tak umístění konců stránek Karta Zobrazení  Celá obrazovka – původní náhled získáme klepnutím na ikonu Excel v pravém horním rohu  Obnovit Záhlaví a zápatí Ve vytváření a zobrazování Záhlaví a Zápatí ve verzi Excel 2007 je velký pokrok. Především záhlaví a zápatí je viditelné nejen v náhledu, ale i v běžném zobrazení. Stačí v kartě Zobrazení zvolit Rozložení stránky. Ikona Záhlaví a zápatí v kartě Vložení umožní provádět změny v oblasti záhlaví a zápatí přímo v listu. Jestliže je některá tato oblast aktivní, automaticky máme k dispozici kartu Návrh. Klasické dialogové okno Vzhled stránky je stále k dispozici v kartě Rozložení stránky (viz následující obrázek). Postup při vytváření záhlaví a zápatí Postavíme se do listu, ve kterém chceme vytvořit záhlaví a zápatí. Je velice vhodné mít list vhodně pojmenovaný. To nám usnadní orientaci zejména v sešitech, které mají větší počet listů. Na kartě Vložení aktivujeme ikonu Záhlaví a zápatí. Otevře se prostor záhlaví, který můžeme začít zpracovávat. Klepneme-li na ikonu Záhlaví, můžeme si vybrat z připravených možností. Ale lepší je atraktivnější cesta. Klikneme myší do prostoru záhlaví a získáme přístup ke třem polím, kam můžeme vkládat své texty a obrázky. Formátujeme je a upravujeme standardními způsoby (karta Domů – panel Písmo, karta Návrh – ikona Formát obrázku). Ikonou Přejít na Zápatí získáme stejnou možnost i v prostoru zápatí. Sem vkládáme především údaje o sešitu a listu vkládáním polí z karty Návrh, panel Prvky záhlaví a zápatí. Tyto prvky mají charakter polí a aktivují se buď okamžitě po vložení, nebo po přechodu ze zápatí do listu. Název souboru může tedy zpočátku vypadat takto – &[Soubor]. Záhlaví a zápatí opustíme kliknutím do prostory listu. Jsou však stále viditelné. Přechodem karta Zobrazení → panel Zobrazení sešitů → ikona Normálně se vrátíme ke klasickému zobrazení listu (bez záhlaví a zápatí).

25 Rozložení stránky Karta Rozložení stránky Konce Oblast tisku Okraje
Orientace Tisk názvů Pozor! Rozložení stránky je samostatná karta, ale i příkaz na kartě Zobrazení Do Vzhledu stránky zařaďme tři skupiny, které společně vzhled a uspořádání ovlivňují: Vlastní Vzhled stránky. Přizpůsobit měřítko. Možnosti listů. Okraje Umožňují vybrat velikost okrajů pro celý dokument, nebo pro jeho aktuální část (oddíl). Levé vyobrazení na dalším obrázku zachycuje možnosti Excelu Nabídka Vlastní okraje (v dolní části) otevře dialogové okno Vzhled stránky vpravo. V dialogovém okně Vzhled stránky je důležitá nabídka Vycentrovat na stránce: Vodorovně – používáme téměř vždy. Umístí tabulku či seznam automaticky na střed stránky. Svisle – používáme jen u tabulek, které budou zobrazeny na jediné stránce. Pak budou zobrazeny přesně ve středu stránky. U vícestránkových tabulek by poslední stránka byla vycentrována do středu stránky a nezačínala by pod záhlavím. V tomto dialogovém okně nezapomeňme ani na ostatní záložky. Především Stránka a List usnadní ovládání velkých seznamů. Ostatně toto okno ti, kteří již pracovali v předcházejících verzích Excelu, znají. Bylo převzato i do Excelu 2007. Orientace Ikona nabídne dvě volby, zobrazení a tisk stránky na výšku, nebo na šířku. Velikost (formát papíru) Nastavíme přesně velikost papíru. V České republice nastavíme A4 210 x 297 mm. Není-li velikost papíru nastavena správně, projeví se problémy špatným odstránkováním při tisku. Oblast tisku Myší označíme pracovní oblast, kterou chceme vytisknout. Po správném označení aktivujeme: Oblast tisku → Nastavit oblast tisku. Tiskárna při tisku vytiskne pouze takto nastavenou oblast. Zrušení oblasti tisku provedeme příkazy: Oblast tisku → Vymazat oblast tisku. Pak vytiskne ale tiskárna vše, co na listu je. Konce Konce stránek můžeme do libovolného místa tabulky nebo seznamu vložit pomocí ikony Konce ve skupině Vzhled stránky, nebo pomocí ikony Konce stránek umístěné na stavovém řádku (vpravo dole). Chceme-li vložit svislý nebo vodorovný konec stránky, vybereme buňku vpravo pod místem, kam chceme vložit konec stránky a zvolíme Konec → Vložit konec stránky. Nejsme-li s takto vloženým koncem stránky spokojeni, zrušíme jej příkazy Konec → Odebrat konec stránky. Chceme-li se po ukončení práce s konci stránek vrátit do normálního zobrazení, klepneme na kartě Zobrazení v panelu Zobrazení sešitů na možnost Normální zobrazení. Lze rovněž klepnout na tlačítko Normální na stavovém řádku. Tisk názvů Tento příkaz má smysl u tabulek či seznamů, které jsou tak rozsáhlé, že se nevytisknou na jedinou stránku a přesto oprávněně požadujeme, aby hlavička či první sloupec byly na každé stránce. Příkaz Tisk názvů opět otevře dialogové okno Vzhled stránky. V záložce List označíme Oblast tisku a v Tisku názvů vybereme řádky či sloupce, které se mají opakovat při tisku každé stránky: Do pole Nahoře opakovat řádky obvykle zadáme řádek obsahující hlavičku. Do pole Vlevo opakovat sloupce zadáváme odkaz na sloupec, který obsahuje popisky řádků. Při zadávání se postavíme do zpracovávaného pole, například Nahoře opakovat řádky. Je-li v tomto poli kurzor, stačí nám klepnout myší na řádek s hlavičkou a řádek je do pole zanesen ve tvaru $1:$1. Skupina Přizpůsobit měřítko Příkazy Šířka a Výška umožňují nastavit na kolik listů na šířku a kolik listů na výšku se bude oblast tisknout. Měřítko – umožňuje nastavit tištěnou oblast na určenou procentuální hodnotu aktuální velikosti. Nabídka je aktuální pouze v případě, že příkazy Šířka a Výška jsou nastaveny na hodnotu Automaticky!

26 Tisk dokumentu Tlačítko Office  Tisk Náhled  Vzhled stránky Možnosti
Orientace Ikona nabídne dvě volby, zobrazení a tisk stránky na výšku, nebo na šířku. Velikost (formát papíru) Nastavíme přesně velikost papíru. V České republice nastavíme A4 210 x 297 mm. Není-li velikost papíru nastavena správně, projeví se problémy špatným odstránkováním při tisku. Oblast tisku Myší označíme pracovní oblast, kterou chceme vytisknout. Po správném označení aktivujeme: Oblast tisku → Nastavit oblast tisku. Tiskárna při tisku vytiskne pouze takto nastavenou oblast. Zrušení oblasti tisku provedeme příkazy: Oblast tisku → Vymazat oblast tisku. Pak vytiskne ale tiskárna vše, co na listu je. Konce Konce stránek můžeme do libovolného místa tabulky nebo seznamu vložit pomocí ikony Konce ve skupině Vzhled stránky, nebo pomocí ikony Konce stránek umístěné na stavovém řádku (vpravo dole). Chceme-li vložit svislý nebo vodorovný konec stránky, vybereme buňku vpravo pod místem, kam chceme vložit konec stránky a zvolíme Konec → Vložit konec stránky. Nejsme-li s takto vloženým koncem stránky spokojeni, zrušíme jej příkazy Konec → Odebrat konec stránky. Chceme-li se po ukončení práce s konci stránek vrátit do normálního zobrazení, klepneme na kartě Zobrazení v panelu Zobrazení sešitů na možnost Normální zobrazení. Lze rovněž klepnout na tlačítko Normální na stavovém řádku. Tisk názvů Tento příkaz má smysl u tabulek či seznamů, které jsou tak rozsáhlé, že se nevytisknou na jedinou stránku a přesto oprávněně požadujeme, aby hlavička či první sloupec byly na každé stránce. Příkaz Tisk názvů opět otevře dialogové okno Vzhled stránky. V záložce List označíme Oblast tisku a v Tisku názvů vybereme řádky či sloupce, které se mají opakovat při tisku každé stránky: Do pole Nahoře opakovat řádky obvykle zadáme řádek obsahující hlavičku. Do pole Vlevo opakovat sloupce zadáváme odkaz na sloupec, který obsahuje popisky řádků. Při zadávání se postavíme do zpracovávaného pole, například Nahoře opakovat řádky. Je-li v tomto poli kurzor, stačí nám klepnout myší na řádek s hlavičkou a řádek je do pole zanesen ve tvaru $1:$1. Skupina Přizpůsobit měřítko Příkazy Šířka a Výška umožňují nastavit na kolik listů na šířku a kolik listů na výšku se bude oblast tisknout. Měřítko – umožňuje nastavit tištěnou oblast na určenou procentuální hodnotu aktuální velikosti. Nabídka je aktuální pouze v případě, že příkazy Šířka a Výška jsou nastaveny na hodnotu Automaticky! Skupina Možnosti listů Mřížka → Zobrazit – při zaškrtnutí zobrazí mřížku buněk v listě. Mřížka → Tisk – při zaškrtnutí možnosti se bude mřížka buněk tisknout. Nadpisy → Zobrazit – názvy sloupců a čísla řádků budou zobrazeny. Nadpisy → Tisk – názvy sloupců a čísla řádků se budou zároveň s vybranou oblastí tisknout.

27 Relativní vs. absolutní adresa
Relativní adresa: Adresa buňky ve vzorci založená na relativním umístění buňky obsahující vzorec a odkazované buňky (A1) Absolutní adresa: Přesná adresa buňky ve vzorci, bez ohledu na pozici buňky, která vzorec obsahuje ($A$1) Absolutní odkaz na buňku: Přesná adresa buňky ve vzorci, bez ohledu na pozici buňky, která vzorec obsahuje. Absolutní odkaz na buňku má formu $A$1.  Relativní odkaz: Adresa buňky ve vzorci založená na relativním umístění buňky obsahující vzorec a odkazované buňky. Jestliže vzorec zkopírujete, bude odkaz automaticky upraven. Relativní odkaz má formu A1. Při přesunutí vzorce se odkazy na buňky ve vzorci nezmění bez ohledu na typ odkazu na buňku. Při kopírování vzorce se v závislosti na použitém typu odkazu na buňky mohou odkazy na buňky změnit – viz obrázek vpravo dole: původně se násobila buňka o dvě vlevo buňkou o jednu vlevo, při zkopírování sloupce platí totéž, opět se bude násobit buňka o dvě vlevo buňkou o jednu vlevo (hodnota tedy již nebude 5*2 ale 2*10) Absolutní adresa (se stringy) se vždy odkazuje na původní buňky (aby byly ve sloupci D zachovány stejné hodnoty jako ve sloupci C, zápis by musel vypadat následovně: $A$1*B1) Adresy buněk Buňka B3, vpravo na obrázku, je buňkou aktivní. To znamená, že se v této buňce právě nacházíme, můžeme do ní zapisovat, v ní dělat úpravy, nebo ji vymazat. Tuto adresu najdeme také úplně vlevo na Řádku vzorců, V tomto místě se objevuje standardně adresa buňky, ve které stojíme. Pozor – pracujeme tedy s buňkou, která je aktivní. Musíme v ní stát, je ohraničena zvýrazněným okrajem a při vkládání textu nebo vzorce se v ní nalézá i kurzor. Relativní adresa Zapsání adres ve tvaru A2; B3; C1 je nejobvyklejší způsob zápisu. Nejprve napíšeme název sloupce a pak okamžitě a bez mezery zapíšeme číslo řádku. Takovémuto tvaru říkáme relativní adresa. Při kopírování nebo hromadných výpočtech takto napsaná adresa automaticky reaguje na tažení buňky myší, což si podrobně vysvětlíme v dalších kapitolách. Absolutní adresa Počítač umí přepsat adresy do tvaru $A4, $B$4. Adresy se $ (string) jsou adresy absolutní. Ty se při některých operacích chovají odlišným způsobem. Například při kopírování, či hromadných výpočtech, zůstávají ukotveny a nemění se. Při vložení adresy na řádek vzorců se automaticky zapisuje relativní adresa (A4). Stiskem klávesy F4 se poslední vložená adresa změní na absolutní ($A$4).

28 Výpočty Karta Vzorce Druhy operátorů:
=A1+A2 Sečte hodnoty v buňkách A1 a A2. =A1-A2 Odečte hodnotu v buňce A2 od hodnoty v buňce A1. =A1/A2 Vydělí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2. =A1*A2 Vynásobí hodnotu v buňce A1 hodnotou v buňce A2. =A1^A2 Umocní hodnotu v buňce A1 hodnotou uvedenou v buňce A2. Vzorce Každý výpočet v Excelu začíná znaménkem rovná se (=). Výpočty můžeme velmi jednoduše a rychle provádět pomocí funkcí, u kterých jsou již vzorce připraveny a uživatelé pouze vkládají oblasti, se kterými se pracuje. Každá funkce má konkrétní syntaxi argumentů. Můžeme zadat takový počet konstant a operátorů, jaký je nutný k provedení výpočtu. Odkazy na buňky mohou být relativní či absolutní: Relativní odkaz – adresa buňky ve vzorci je založená na relativním umístění buňky obsahující vzorec a odkazované buňky. Jestliže vzorec zkopírujeme, bude odkaz automaticky upraven. Relativní odkaz má formu A11. Absolutní odkaz – adresa buňky ve vzorci je založená na absolutním umístění buňky obsahující vzorec a odkazované buňky. Jestliže vzorec zkopírujeme, odkaz se nemění. Absolutní odkaz má formu $A$11. =Výplata!F18 – relativní odkaz na buňku F18 v listě Výplata. =D20:F25 – relativní odkaz na buňky oblasti, jejíž levá horní buňka je D20, pravá spodní F25. Relativní a absolutní adresy lze označit na řádku vzorců myší a klávesou F4 měnit, Při výpočtech je nejvýhodnější pracovat s adresami buněk. Adresy zůstávají pevné, hodnoty v buňkách můžeme měnit. Tím výpočty získají možnost obecného zadání.

29 Skupina Závislost vzorců
Předchůdci Karta Vzorce  skupina Závislosti Vzorců Zobrazit vzorce Následníci Zobrazení vztahů mezi vzorci a buňkami Kontrola správnosti vzorců  nebo hledání zdroje chyby může někdy být složité, jsou-li ve vzorci použity buňky předchůdců nebo závislé buňky následníků: Buňky předchůdců   jsou buňky, na které odkazuje vzorec v jiné buňce. Pokud například buňka D10 obsahuje vzorec =B5, je buňka B5 předchůdcem buňky D10. Buňky následníků   obsahují vzorce, které odkazují na jiné buňky. Pokud například buňka D10 obsahuje vzorec =B5, je buňka D10 následníkem buňky B5. Při kontrole vzorců můžete pomocí příkazů Předchůdci a Následníci graficky znázornit nebo zjistit vztahy mezi těmito buňkami a vzorci pomocí šipek závislostí . Okno kukátka Když buňky na listu nejsou viditelné, můžete je i s jejich vzorci (Vzorec: Řada hodnot, odkazů na buňky, názvů, funkcí a operátorů v buňce, pomocí kterých se tvoří nová hodnota. Vzorec vždy začíná znaménkem rovná se (=).) pozorovat na panelu nástrojů (Panel nástrojů: Panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy. Chcete-li zobrazit určitý panel nástrojů, stiskněte klávesu ALT a potom kombinaci kláves SHIFT+F10.) Okno kukátka. Panel nástrojů Okno kukátka usnadňuje prohlížení, sledování závislostí nebo potvrzování výpočtů vzorců a výsledků v rozsáhlých listech. Při používání okna kukátka se nemusíte opakovaně posouvat nebo přecházet na různé části listu. Tento panel nástrojů lze přesunout nebo ukotvit (Ukotvený: Pevně umístěný v horní, dolní nebo boční části okna. Ukotvit lze podokno úloh, sadu nástrojů, panel nabídek a všechny panely nástrojů.) jako kterýkoliv jiný panel nástrojů. Můžete jej ukotvit například na spodní straně okna. Panel nástrojů sleduje následující vlastnosti buňky: sešit, list, název, buňka, hodnota a vzorec.  Poznámka:   Pro každou buňku je možné mít pouze jedno okno kukátka. Nabídka odstraní šipky zobrazující předchůdce a následníky

30 Funkce Postavíme se do buňky, kde chceme zobrazit výsledek  Automatické shrnutí  Součet, Průměr… Postavíme se do buňky, kde chceme zobrazit výsledek  tlačítko Zadat Nejlepší přehled funkcí získáme najetím na příkaz Naposledy použité a stisknutím F1  měl by se objevit (ale ne vždy objeví) „Seznam funkcí listu (podle kategorií)“. Druhou možností je navigovat na domovskou stránku nápovědy  Excel – domovská stránka > Odkaz na funkci Pokud známe pozici funkce jen v anglické verzi Excelu a neznáme český název, je dobré nahlédnout do nápovědy – tam jsou uvedeny funkce v anglickém pořadí, nikoli abecedně, jako v samotném okně Excelu. Obrázek bezprostředně pod textem vyjadřuje druhý způsob zadání fukce Součet V prvním případě postupujeme „od zadu” – nejprve se postavíme do políčka, kde chceme zobrazit výsledek. Nemusí se ani jednat o tentýž sloupec (viz funkce Trim na dalším slidu) Funkce jsou předdefinované vzorce provádějící specifické kalkulace,

31 Goniometrické funkce Zápis π Vztahy mezi goniometrickými funkcemi.
Argumenty goniometrických funkcí musíme zadávat v radiánech. Chceme-li použít stupně, musí přepočítat vynásobením stupňů * 2*PI()/360. Goniometrické funkce v Excelu. Funkce Sin (x), vztah mezi radiány a stupni. Přepočet stupňů na radiány. Práce s Cos(x), Tg(x), Cotg(x). Vztahy mezi goniometrickými funkcemi. Goniometrické funkce Pro elektrikáře, geodety, středoškoláky i vysokoškoláky zásady práce s goniometrickým funkcemi. Pozor - argumenty goniometrických funkcí musíme zadávat v radiánech. Chceme-li použít stupně, musí přepočítat vynásobením stupňů * 2*PI()/360. Zadání 2*PI() - dvě PÍ (buňka B2) Výpočet SIN (X) - zadání adres a přepočtení úhlu z buňky B1 na radiány Další goniometrické funkce vypočtené v C4:C6 pomocí vztahů mezi goniometrickými funkcemi Tabulka se jedním vstupem (úhel v F1). Zachycuje hodnoty goniometrických funkcí pro zadané úhly (v E6:E14). Cotg(0) a Tg(90) jsou správně identifikovány jako chyba (dělení nulou). Dělení nulou není definováno. Hodnota se nevejde do buňky.

32 Práce s textovými funkcemi
Karta Vzorce  Text  CONCATENATE Karta Vzorce  Text  VELKÁ2 Textová funkce VELKÁ2 změnila text z buňky J5. Funkce POČET2 spočítala počet řádků obsahující data. Funkce POČET spočítala hodnoty. Tutoriál Textové funkce Použití textových funkcí. Karta Vzorce - skupina Knihovna funkcí - Text. Funkce Concatenate - slučování textových řetězců do jediného řetězce Nastavení velkých a malých písmen, prvního písmene Rozdíl mezi funkcemi Počet a Počet2 Karta Vzorce  Text  POČET2

33 Funkce s kritérii Nejpoužívanější funkce: SUMIF COUNTIF
DSUMA DPRŮMĚR DPOČET DPOČET2 Funkce doplněné kritérii umožní uživateli pracovat pouze s položkami, jež splňují nastavená kritéria. Kritériem může být příjmení, datum narození, cena, také je >, nebo je < atp. Karta Vzorce  Mat. a trig.  SUMIF Oblast: oblast buněk, které chceme sečíst Kritéria: kritérium, které definuje buňky, jež budou sečteny Součet: buňky, které budou ve skutečnosti sečteny (nepovinné) Tutoriál 41, Funkce s kritérii : Vyhodnocení funkcí s nastavenými kritérii. SumIf, CountIf, DSuma, DPrůměr, DPočet, DPočet2 ... Zadávání kritérií, zadávání argumentů. Slide: SUMIF Pomocí funkce SUMIF lze vypočítat součet hodnot v oblasti, které splňují zadané kritérium. Předpokládejme například, že ve sloupci obsahujícím čísla chcete sečíst pouze hodnoty, které jsou větší než 5. Můžete použít následující vzorec: =SUMIF(B2:B25;">5") Funkce SUMIF má následující argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.): oblast:  Povinný argument. Jde o oblast buněk vyhodnocovanou pomocí daného kritéria. Buňky v jednotlivých oblastech musí představovat čísla nebo názvy, matice či odkazy, které obsahují čísla. Prázdné a textové hodnoty jsou ignorovány. kritéria:  Povinný argument. Jde o kritérium vyjádřené číslem, výrazem, odkazem na buňku, textem nebo funkcí, které definuje buňky, jež mají být sečteny. Kritérium může mít například následující podoby: 32, ">32", B5, "32", "jablka" nebo DNES().  Důležité:   Textová kritéria nebo kritéria obsahující logické či matematické symboly musí být uzavřena v uvozovkách ("). U číselných kritérií nejsou uvozovky nutné. součet:  Nepovinný argument. Jde o buňky, které budou sečteny v případě, že chcete sečíst jiné buňky, než jaké jsou zadány v argumentu oblast. Pokud je argument součet vynechán, sečte aplikace Excel buňky zadané v argumentu oblast (tedy buňky, u kterých je použito zadané kritérium). V tomto případě zjišťujeme, kolik peněz celkově ze všech žánrů připadá na beletrii – výsledek se shoduje s mezisoučtem, je tedy platný. Oblastí je sloupec A, budeme tudíž vyhledávat mezi všemi žánry (oblast). Z nich nás zajímá beletrie (kritérium), přičemž budeme počítat celkovou cenu (součet).

34 Logické funkce a vnoření funkcí
Tlačítko Vložit funkci Tlačítko Vložit funkci  Vybrat kategorii  Logické  funkce Když Funkce Když v F18 vyhodnocuje hodnotu v buňce D15 (dva stupně hodnocení) V buňce F11 je vnořená funkce. Do funkce Když je vnořena další funkce Když, což umožňuje jemnější vyhodnocení výsledné hodnoty (již tři stupně hodnocení) V buňce F13 je vnoření funkcí Průměr a Když Vnořené funkce na řádku vzorců Logické funkce a vnoření funkcí Logické funkce jsou vynikajícím nástrojem pro analytickou práci s daty. Základní logickou funkcí je funkce KDYŽ: Funkce Když v F18 vyhodnocuje hodnotu v buňce D15 (dva stupně hodnocení) V buňce F11 je vnořená funkce. Do funkce Když je vnořena další funkce Když, což umožňuje jemnější vyhodnocení výsledné hodnoty (již tři stupně hodnocení) V buňce F13 je vnoření funkcí Průměr a Když Vnořené funkce na řádku vzorců Funkci Když, stejně jako množství dalších, otevřeme prostřednictvím tlačítka Vložit funkci, které je umístěno na Řádku vzorců. Jestliže požadovanou funkci nenalezneme mezi Naposledy použitými, změníme kategorii na Vše. Rychlost při vyhledávání požadované funkce se zvýší, stojíme-li v poli Vybrat funkci a stiskneme-li na klávesnici první písmeno z názvu funkce. Pak již pomocí myši požadovanou funkce snadněji dohledáme.

35 Funkce SVYHLEDAT Typická funkce pro vyhledávání v rozsáhlých databázích, jejichž položky mají jedinečný klíč. Pomocí zadání jedné hodnoty zobrazí jinou hodnotu ve stejném řádku. Hledat: adresa buňky zadávaných hodnot Tabulka: pracovní oblast Sloupec: číslo sloupce s vyhledávanými hodnotami Funkce SVYHLEDAT Příklad nepříliš často používané funkce. Upozornění na možnosti Excelu, které nejsou ke škodě uživatelů běžně vytěžovány. Typická funkce pro vyhledávání v rozsáhlých databázích, jejichž položky mají jedinečný klíč. Tato funkce vyhledá v prvním sloupci tabulky zadanou hodnotu a vrátí hodnotu odpovídající buňky ve stejném řádku jiného sloupce tabulky. Písmeno S v názvu funkce SVYHLEDAT znamená sloupec. Pokud jsou porovnávané hodnoty umístěny ve sloupci nalevo od hledaných údajů, používá se funkce SVYHLEDAT namísto funkce VVYHLEDAT. Syntaxe SVYHLEDAT(hledat,tabulka,sloupec,typ) Hledat   je hodnota, kterou chcete vyhledat v prvním sloupci tabulky (Matice: Používá se k sestavení jednoduchých vzorců s více výsledky nebo vzorců se skupinou argumentů uspořádaných v řádcích a sloupcích. Maticová oblast sdílí společný vzorec; maticová konstanta je skupina konstant používaná jako argument.). Může to být hodnota nebo odkaz. Pokud je hodnota hledat menší než nejmenší hodnota v prvním sloupci tabulky, vrátí funkce SVYHLEDAT chybovou hodnotu #N/A. Tabulka   jsou dva nebo více sloupců údajů. Je možné použít odkaz na oblast nebo název oblasti. Hodnoty v prvním sloupci tabulky jsou hodnoty prohledávané pomocí argumentu hledat. Tyto hodnoty mohou být textové, číselné nebo logické. Velká a malá písmena se nerozlišují. Sloupec   je číslo sloupce v oblasti určené parametrem tabulka, z něhož chcete vrátit odpovídající hodnotu. Pokud sloupec = 1, bude funkce vracet hodnotu z prvního sloupce oblasti tabulka. Pokud sloupec = 2, bude vracet hodnotu z druhého sloupce oblasti tabulka atd. Zadáte-li hodnotu argumentu sloupec menší než 1, vrátí funkce SVYHLEDAT chybovou hodnotu #HODNOTA!. Pokud bude hodnota argumentu sloupec větší než počet sloupců v oblasti tabulka, vrátí funkce SVYHLEDAT chybovou hodnotu #REF!. Typ   je logická hodnota, která určuje, zda má funkce SVYHLEDAT nalézt přesnou nebo přibližnou hodnotu: Pokud má hodnotu PRAVDA nebo není zadán, bude vrácena přesná nebo přibližná shoda. Není-li přesná shoda nalezena, bude vrácena nejvyšší hodnota, která je menší než hodnota hledat. Hodnoty v prvním řádku oblasti tabulka musí být seřazeny vzestupně, jinak nemusí funkce SVYHLEDAT vrátit správnou hodnotu. Další informace naleznete v tématu Řazení dat. Pokud má hodnotu NEPRAVDA, vrátí funkce SVYHLEDAT pouze přesnou shodu. V tom případě nemusí být hodnoty v prvním sloupci oblasti tabulky seřazené. Obsahuje-li první sloupec oblasti tabulka dvě nebo více hodnot, které odpovídají argumentu hledat, bude použita první nalezená hodnota. Jestliže nebude nalezena přesná shoda, vrátí funkce chybovou hodnotu #N/A. Komentář Při hledání textových hodnot v prvním sloupci oblasti tabulka zkontrolujte, zda data v prvním sloupci oblasti tabulka neobsahují mezery na začátku nebo konci řetězce, zda jsou v nich konzistentně používány rovné uvozovky ( ' nebo " ) a oblé uvozovky ( ‘ nebo “) a zda neobsahují netisknutelné znaky. V takových případech může funkce SVYHLEDAT vrátit nesprávnou nebo neočekávanou hodnotu. Další informace naleznete u příkazů VYČISTIT a PROČISTIT. Při hledání číselných nebo datových hodnot zkontrolujte, zda nejsou údaje v prvním sloupci oblasti tabulka uloženy jako textové hodnoty. V takovém případě může funkce SVYHLEDAT vrátit nesprávnou nebo neočekávanou hodnotu. Další informace naleznete v tématu Převod čísel uložených jako text na čísla. Pokud argument typ nabývá hodnoty NEPRAVDA a argument hledat je text, můžete v argumentu hledat použít zástupné znaky otazník (?) a hvězdička (*). Otazník zastupuje jeden libovolný znak, hvězdička zastupuje jakoukoli posloupnost libovolných znaků. Chcete-li vyhledat skutečný otazník nebo hvězdičku, vložte před ně vlnovku (~). Postup Nejprve je třeba přesunout sloupec, jehož hodnotu budeme zadávat do sloupce A (resp. musí to být první sloupec tabulky!) Postavíme se do buňky, kde chceme zobrazit výsledek  do pole Hledat zadáme hodnotu buňky, jejíž hodnoty budeme při vyhledávání měnit (zadávat)  do pole Tabulka vybereme celou tabulku bez hlavičky  do pole Sloupec zadáme číselnou hodnotu sloupce, ve kterém chceme vyhledávat (zde jméno autora). Do pole Typ můžeme vepsat „Pravda“/“Nepravda“, chceme-li zobrazit i přibližné výsledky (tj. Pravda)

36 Grafy I Označíme data. Která chceme v grafu znázornit  Karta Vložení  skupina Grafy Grafy pomáhají při zobrazení dat způsobem, který má význam pro příjemce sdělení. Tutoriál E45 – Grafy vytváření I Převod analýzy dat do vizuální podoby. Karta Vytvořit – skupina Graf. Typy grafů. Grafy sloupcové, prostorové, výsečové, bodové. Výběr dat zpracovaných do grafu, nesouvislé oblasti. Karty Návrh, Rozložení, Formát, základní informace. Provázanost zdroje dat a grafu. Popisky dat, spojnice trendů Poprvé v Excelu 2007 při vytvoření grafu nemusíme projít Průvodcem. K vytvoření grafu postačí několik vteřin. Co všechno nám graf může poskytnout, to je ale jiná. Tam můžeme hledat pohledy, experimentovat: Postup při vytvoření grafu: Myší označíme pracovní oblast (tabulku, nebo pouze její část), kterou chceme převést do vizuální podoby. Můžeme označit i nesouvislou oblast (výběr dalších částí zdrojových dat provedeme myší při stisknuté klávese Ctrl). V levé části okna vybereme typ, v pravé jeho provedení. Po stisku OK je graf okamžitě vytvořen. Zároveň v menu se objeví další karty – Návrh, Rozložení, Formát. V pravé dolní části panelu Grafy je tlačítko Vytvořit graf, které nabídne dialogové okno Vložit graf. Sloupcové grafy Ve sloupcových grafech bývají obvykle kategorie uspořádány podél vodorovné osy a hodnoty podle svislé osy. Sloupcové grafy se hodí pro znázornění změn dat za časové období nebo pro znázornění porovnání položek. Skupinový sloupcový a skupinový sloupcový s prostorovým efektem:  Skupinové sloupcové grafy slouží pro porovnání hodnot mezi kategoriemi. Ve skupinovém sloupcovém grafu se zobrazují ploché svislé obdélníky. Ve skupinovém sloupcovém grafu s prostorovým efektem se zobrazují prostorově pouze svislé obdélníky, nezobrazují se prostorově data. Skupinový sloupcový graf můžete použít pro kategorie, které představují: názvy položek, které nejsou v určitém pořadí (například názvy položek, geografické názvy, jména osob). zvláštní uspořádání stupnice (například Likertova stupnice s položkami jako zásadní souhlas, souhlas, neutrální, nesouhlas, zásadní nesouhlas), rozsah hodnot (například počet položek v histogramu), Skládaný sloupcový a skládaný sloupcový s prostorovým efektem:  Skládané sloupcové grafy zobrazují poměr jednotlivých položek k celku a porovnávají tak přínos jednotlivých hodnot k celkovému součtu pro různé kategorie. Ve skládaném sloupcovém grafu se zobrazují hodnoty jako ploché obdélníky, stavěné svisle na sebe. Ve skládaném sloupcovém grafu s prostorovým efektem se zobrazují obdélníky s prostorovým efektem, stavěné svisle na sebe; v grafu se nezobrazují data s prostorovým efektem. Skládaný sloupcový graf můžete použít v případě, kdy máte více datových řad a chcete zvýraznit součet. 100% skládaný sloupcový a 100% skládaný sloupcový s prostorovým efektem:  Tyto typy sloupcových grafů porovnávají procentuální příspěvek každé hodnoty k celkovému součtu pro různé kategorie. Ve 100% skládaném sloupcovém grafu se zobrazují hodnoty jako ploché svislé obdélníky do 100%. Ve 100% skládaném sloupcovém grafu s prostorovým efektem se zobrazují obdélníky s prostorovým efektem do 100 procent; v grafu se nezobrazují data s prostorovým efektem. 100% skládaný sloupcový graf můžete použít, máte-li alespoň tři datové řady a chcete zvýraznit jejich přínos pro celek, zejména je-li součet ve všech kategoriích stejný. Prostorový sloupcový:  Sloupcové grafy s prostorovým efektem využívají tři osy, které můžete upravovat (vodorovnou osu, svislou osu a hloubkovou osu), a porovnávají datové body (Datové body: Jednotlivé hodnoty vykreslené v grafu a představované pruhy, sloupci, spojnicemi, výsečemi, prstenci, tečkami a různými jinými tvary nazývanými datové značky. Datové značky téže barvy tvoří datovou řadu.) podél vodorovné a hloubkové osy. Sloupcový graf s prostorovým efektem můžete použít, když chcete porovnat data pro různé kategorie a současně pro různé řady. Válcový, kuželový a jehlanový:  Válcové, kuželové a jehlanové grafy jsou stejně jako obdélníkové grafy skupinové, skládané, 100% skládané a s prostorovým efektem a zobrazují a porovnávají data úplně stejným způsobem. Jediný rozdíl je, že tyto typy grafů zobrazují místo obdélníkových tvarů tvary válcové, kuželové nebo jehlanové. Spojnicové grafy Spojnicové grafy umožňují zobrazení souvislých dat v čase a jejich srovnání se společnou stupnicí, a jsou proto ideální pro zobrazení trendů v datech ve stejných intervalech. Ve spojnicovém grafu jsou kategorie rovnoměrně rozloženy podél vodorovné osy a všechny hodnoty dat jsou rovnoměrně rozloženy podél svislé osy. Spojnicový graf použijte, jestliže jsou popisky kategorií textové a představují rovnoměrně rozložené hodnoty, například měsíce, čtvrtletí nebo fiskální roky. Zejména se to hodí v případě, že máte více kategorií – pro jednu řadu byste měli zvážit použití grafu kategorie. Spojnicový graf můžete použít i pro rovnoměrně rozdělené číselné popisky, například pro roky. Máte-li více než deset číselných popisků, použijte bodový graf. Výsečové grafy Ve výsečových grafech se zobrazují velikosti položek jedné datové řady (Datová řada: Související datové body zakreslené v grafu. Každá datová řada v grafu má jedinečnou barvu nebo vzorek a je uvedena v legendě grafu. V grafu můžete zobrazit jednu nebo více datových řad. Výsečové grafy obsahují pouze jednu datovou řadu.) v poměru k součtu položek. Datové body (Datové body: Jednotlivé hodnoty vykreslené v grafu a představované pruhy, sloupci, spojnicemi, výsečemi, prstenci, tečkami a různými jinými tvary nazývanými datové značky. Datové značky téže barvy tvoří datovou řadu.) se ve výsečovém grafu zobrazují jako procentní část celku. Použití výsečového grafu zvažte v těchto případech: Máte pouze jednu datovou řadu, kterou chcete vykreslit. Nemáte více než sedm kategorií. Téměř žádná hodnota, kterou chcete vykreslit, není nulová. Žádná z hodnot, které chcete vykreslit, není záporná. Jednotlivé kategorie představují část celku. Pruhové grafy Pruhové grafy zobrazují porovnání jednotlivých položek. Použití pruhového grafu zvažte v těchto případech: Zobrazené hodnoty představují doby trvání. Popisky os jsou dlouhé. Plošné grafy Tím, že zobrazujete souhrny vykreslených hodnot, zobrazuje také vztah jednotlivých částí k celku. Plošné grafy zvýrazňují velikost změny v průběhu času a lze je použít k upoutání pozornosti na celkovou hodnotu v trendu. Například je možné vykreslit do plošného grafu data představující zisk v průběhu času a zvýraznit tak celkový zisk. XY bodové grafy Bodový graf má dvě osy hodnot, jedna řada číselných dat je zobrazena podél vodorovné osy (osy x), druhá podél svislé osy (osy y). Tyto hodnoty jsou zkombinovány do jednotlivých datových bodů a zobrazeny v nerovnoměrných intervalech nebo shlucích. Bodové grafy se obvykle používají pro zobrazení a porovnání číselných hodnot, například vědeckých, statistických nebo technických dat. Data uspořádaná v listu do sloupců nebo řádků mohou být vykreslena jako XY (bodový) graf. Bodové grafy zobrazují vztahy mezi číselnými hodnotami v několika datových řadách nebo vykreslují dvě skupiny čísel jako jednu řadu souřadnic XY. Použití bodového grafu zvažte v těchto případech: Chcete změnit měřítko vodorovné osy. Na vodorovné ose je mnoho datových bodů. Hodnoty pro vodorovnou osu jsou nestejnoměrně rozdělené. Chcete z této osy vytvořit logaritmické pravítko. Chcete účinně zobrazit data z listu obsahující dvojice nebo seskupené sady hodnot a nastavit nezávislá měřítka bodového grafu, aby se objevilo více informací o seskupených hodnotách. Chcete porovnat velké počty datových bodů bez ohledu na čas – čím více dat zahrnete do bodového grafu, tím lepší mohou být jejich porovnání. Chcete ukázat podobnosti velkých sad dat místo rozdílů mezi datovými body. Chcete-li uspořádat data v listu pro bodový graf, měli byste umístit hodnoty x do jednoho řádku nebo sloupce a poté zadat do sousedních řádků nebo sloupců odpovídající hodnoty. Prstencové grafy Povrchové grafy Burzovní grafy Paprskové grafy Bublinové grafy

37 Grafy II Karty Návrh Rozložení Formát Název grafu Legenda Popisky dat
Tutoriál E46 – Grafy vytváření II Další zpracování grafů, jejich popis, použití legendy, formátování, volby typů grafů. Karty Návrh, Rozložení, Formát. Změna typu grafu. Název grafu, legenda, názvy os, popisky dat. Formát datové řady, přepínání řádků a sloupců. Možnosti pravého tlačítka myši. Rychlé grafické úpravy pomocí karty Formát. Nejzajímavější je určitě karta Rozložení (následující obrázek) a v ní například možnosti: Formátovat výběr – pro vybraný prvek spustí dialog formátování. Název grafu – umožňuje přidat, odebrat nebo lépe umístit název grafu. Názvy os – umožňuje vložit text, který bude použit jako název os. Legenda – obdobně i zde můžeme ovládat legendu, její zobrazení či odstranění, lepší umístění. Popisky dat – u jednotlivých objektů grafu, které zobrazují velikost dat, se objeví i přesný číselný údaj. Tabulka dat – pod grafem může být zobrazena tabulka, ze které graf vznikl. V kartě Návrh je zajímavý panel nabídek – Rozložení grafu. Také on se podílí na zjednodušení manipulace a úpravy grafů. A vždy platí, že existuje oboustranná provázanost mezi daty v tabulce a objekty grafu. Změní-li se data v tabulce, přenesou se změny i do grafu. Budeme-li měnit velikost těch objektů grafu, které jsou navázány na data v tabulce, změní se hodnoty i v ní. V kartě Formát v panelu Aktuální výběr jsou zajímavé možnosti: Formátovat výběr – nabídne automatické zformátování části grafu, kterou klepnutím myší vybereme, nebo ji vybereme ve vyklápěcím seznamu nad nabídkou. Obnovit a srovnat se stylem – naše formátovací pokusy zlikviduje. A poslední rada ke grafům – jestliže jsme při tvorbě grafu zabloudily v nabízených možnostech, je rychlejší vytvořit graf znovu, než jej upravovat a opravovat, i když tlačítko Zpět je také výborný pomocník. Karta Rozložení (zde je dobré sledovat názvy skupin jako vodítko k funkcím příkazů) Možnosti chybové úsečky Pomocí těchto možností můžete měnit formátování chybových úseček (Chybové úsečky: Obvykle se používají ve statistických nebo vědeckých datech a zobrazují možnou chybu nebo stupeň nejistoty ve vztahu ke každé datové značce v řadě.) X nebo Y, které jsou zobrazeny pro datovou řadu (Datová řada: Související datové body zakreslené v grafu. Každá datová řada v grafu má jedinečnou barvu nebo vzorek a je uvedena v legendě grafu. V grafu můžete zobrazit jednu nebo více datových řad. Výsečové grafy obsahují pouze jednu datovou řadu.) v grafu. Zobrazení Směr   Obojí:  Zobrazí skutečnou hodnotu datového bodu plus a minus konkrétní hodnota chyby. Minus:  Zobrazí skutečnou hodnotu datového bodu minus konkrétní hodnota chyby. Plus:  Zobrazí skutečnou hodnotu datového bodu plus konkrétní hodnota chyby. Styl zakončení   Bez zakončení:  Zobrazí chybové úsečky bez zakončení. Zakončení:  Zobrazí chybové úsečky se zakončením. Typ chybové hodnoty Pevná:  Pro výpočet hodnoty chyby pro každý datový bod použije konstantní hodnotu, kterou zadáte do pole Pevná, a zobrazí tuto hodnotu chyby ve stejné výšce u chybových úseček Y a stejné šířce u chybových úseček X. Procento:  Pro výpočet hodnoty chyby jako procenta každého datového bodu použije procento, které zadáte do pole Procento. Chybové úsečky Y a chybové úsečky X založené na procentu hodnoty datových bodů se liší velikostí. Směrodatná odchylka:  Zobrazí pro vykreslené hodnoty směrodatnou odchylku, která je vypočtena pro každý datový bod a potom vynásobena hodnotou zadanou v poli Směrodatná odchylka. Výsledné chybové úsečky Y a chybové úsečky X jsou stejné velikosti a neliší se u každého datového bodu. Standardní chyba:  Zobrazí hodnotu standardní chyby u všech vykreslených hodnot. U všech datových bodů v řadě se hodnota chyby zobrazí ve stejné výšce u chybových úseček Y a ve stejné šířce u chybových úseček X. Vlastní:  Použije hodnoty v rozsahu na listu, které zadáte jako hodnoty chyby. Pomocí této možnosti můžete pro výpočet chybových hodnot zahrnout do rozsahu na listu vzorce.

38 Kontingenční tabulka Analýza souvisejících celkových hodnot, zejména k zpracování rozsáhlých seznamů pomocí matematických funkcí. Vložit  Kontingenční tabulka  Kontingenční tabulka Kontingenční tabulka je speciální druh tabulky, která obsahuje souhrnná data z jiného zdroje dat (jiná tabulka, externí zdroj dat). Tato data jsou v kontingenční tabulce přeorganizována do vícerozměrných souhrnů a poskytují tak různé pohledy na původní zdroj dat. Navíc může být kontingenční tabulka propojená s původním zdrojem dat a jakákoliv změna v tomto zdroji dat se promítá i do kontingenční tabulky. Kdykoliv tak můžeme vidět okamžitý stav souhrnné sestavy. V kartě Vložit zvolíme Kontingenční tabulka → Kontingenční tabulka. Nejprve se postavíme do seznamu, který bude sloužit jako zdroj dat. Zdrojový seznam musí splňovat všechny požadavky na jeho strukturu a umístění (viz kapitola Úpravy). Vytvoření kontingenční tabulky: Jestliže je seznam správně vytvořen a umístěn a při zahájení akce jsme stáli v některé jeho buňce, Excel automaticky identifikuje oblast, včetně hlavičky. Tím otevřeme dialogové okno Vytvořit kontingenční tabulku. Obvykle volíme vytvoření kontingenční tabulky v novém listě. Je to přehlednější a pro data bezpečnější. Po potvrzení stiskem OK se na novém listu vytvoří symbolická kontingenční tabulka (zatím bez dat). Současně se změní karta menu na kartu Možnosti a v pravé části okna se zobrazí seznam všech přístupných polí zdroje dat s možností vytváření struktury kontingenční tabulky. Pole můžeme (smysluplně) mezi jednotlivými oblastmi myší přesouvat. Na levé straně obrazovky se okamžitě aktualizuje kontingenční tabulka. Pole, která označíme, a která mají číselný formát, se obvykle přenesou do oblasti Σ Hodnoty. V tomto Seznamu polí kontingenční tabulky zaškrtáváme pole, která chceme zařadit do sestavy. Pole se okamžitě přenášejí do oblasti Popisky řádků a vznikající kontingenční tabulka se dynamicky zobrazuje v levé části obrazovky. Kontingenční tabulka slouží k analýze souvisejících celkových hodnot, zejména k zpracování rozsáhlých seznamů pomocí matematických funkcí. Dále umožňuje porovnávat více aspektů jednotlivých údajů. Kontingenční tabulka je interaktivní, a proto umožňuje změnou zobrazení dat vytvořit různé pohledy na data. Kontingenční tabulka umožňuje rychlé vyhodnocování, filtrování či přepočítávání dat podle uživatelových představ a potřeb. Název je odvozen od slova kontingent – příspěvek. Tabulku můžeme kdykoli jednoduchým způsobem aktualizovat a můžeme s ní zacházet jako s běžnými tabulkami. To znamená tisknout, formátovat, kopírovat atd. Pomocí kontingenční tabulky lze zobrazit či analyzovat souhrnnou informaci z dat, která byla již dříve do počítače vložena. Můžeme použít data zpracovaná v Excelu, ale i data z Access, apod. Při její tvorbě můžeme zároveň provádět i výpočty. To znamená součty, průměry, nebo používat další funkce. Podkladem pro kontingenční tabulku je opět seznam. Použijeme stejný, se kterým jsme již několikrát pracovali. Postup při vytvoření kontingenční tabulky Postavíme se do seznamu a zahájíme akci, při které využijeme služeb Průvodce Kontingenční tabulkou a grafem. Z menu vybereme příkazy Data  Kontingenční tabulka a graf. Otevře se první dialogové okno průvodce: Násobné oblasti sloučení – vytvoří jednu kontingenční tabulku nebo jeden kontingenční graf z více oblastí listu či více listů aplikace Microsoft Excel. Externí zdroj dat – vytvoří kontingenční tabulku nebo kontingenční graf z dat uložených v souboru nebo databázi mimo aktuální sešit nebo aplikaci Microsoft Excel. Seznam nebo databáze MS Excel – vytvoří kontingenční tabulku nebo kontingenční graf z dat uspořádaných jako seznam. V našem případě ponecháme návrh programu, který nabízí Seznam nebo databáze MS Excel. Ve spodní části každého okna jsou standardní tlačítka, která umožňují pohyb v Průvodci všemi směry. Již jsme se s nimi setkali. Nyní si obsluhu oken zopakujeme, protože tento Průvodce je složitější. Tlačítko Storno ukončí bez jakéhokoliv následku práci s tabulkou. Na tlačítko Dokončit je ještě příliš brzy, teprve začínáme. Protože jsme v prvním okně, tlačítko Zpět je neaktivní. My chceme okna Průvodce využít a postupně ho projít, proto zvolíme tlačítko Další. Jaký typ kontingenční sestavy vytvořit – ponecháme Kontingenční tabulku. Tím přejdeme do druhého dialogového okna Průvodce. Jestliže jsme při zahájení akce stáli správně v seznamu, jeho oblast je v dialogovém okně 2/3 identifikována automaticky. Zpočátku stačí letmá kontrola, pak již budeme správnost definování oblasti kontrolovat. Tlačítkem Další se posuneme do třetího okna. Toto okno vypadá jednoduše. Ponecháme aktivní možnost Nový list. Ale pozor– v tomto okně musíme použít tlačítka Možnosti a Rozložení Tlačítko Možnosti – pomocí tohoto tlačítka můžeme pro kontingenční tabulku nebo graf nastavit upřesňující formátování, rozložení, správu paměti, případně možnosti externích dat. Tlačítko Rozložení – otevře dialogové okno, které umožňuje nastavit stránková pole, jež umožní načítat data pro každou položku samostatně. V pravé polovině okna máme seznam všech sloupců. Vybíráme z něj ty, které chceme zobrazit v kontingenční tabulce a přetahujeme je myší do stránky, řádku, nebo sloupce. Zpočátku příliš nepřemýšlejme a vyzkoušejme, jak se v jednotlivých místech konkrétní pole uplatní. Při nesplnění našich představ můžeme vždy začít znova. Pozor – v poli data musíme nastavit správnou funkci (součet, průměr ...). Také formát dat pro danou funkci musí vyhovovat. Například z textů nelze vypočítat průměr. Stačí na pole v Datech kliknout myší a otevře se dialogové okno Pole kontingenční tabulky. Zde si určitě vybereme funkci, která data ve vybraném poli zpracuje. Panel Kontingenční tabulka je aktivní, jestliže v Kontingenční tabulce stojíme. Stojíme-li mimo tabulku, je neaktivní. Vyzkoušejme tři možnosti: Nastavení pole – otevře dialogové okno Pole kontingenční tabulky, kde můžeme změnit funkci. Aktualizovat data – došlo-li ke změně dat v seznamu, stisk tohoto tlačítka kontingenční tabulku aktualizuje. Kontingenční tabulka – nabídne možnosti, které jsou i v Průvodci. Zde k nim máme rychlejší přístup. V průvodci v tomto případě stačí první dialogové okno přeskočit stiskem tlačítka Další. Z menu zvolíme Data  Kontingenční tabulka a graf. Postavíme se do kopie seznamu, se kterým jsme již několikrát pracovali. V Rozložení vytvoříme strukturu kontingenční tabulky. Ze seznamu polí na pravé straně okna přetahujeme myší pole na jednotlivá místa návrhu. Vyzkoušejme, Stránku, Sloupec, Řádek. Data, která budou zpracována nějakou matematickou funkcí přesuneme do pole Data. Ve třetím okně průvodce určitě zvolíme vytvoření kontingenční tabulky na novém listě. Ale pozor, musíme otevřít možnost Rozložení. Zkontrolujeme vymezenou oblast dat ve druhém okně průvodce. Jestliže jsme na počátku akce v seznamu stáli a jestliže nemáme zvláštní požadavky, opět zvolíme Další. Tlačítky OK dialogová okna Pole kontingenční tabulky a Rozložení odsouhlasíme a tlačítkem Dokončit ukončíme vytvoření tabulky. Kliknutím myší na funkci proměnné otevřeme okno Pole kontingenční tabulky a můžeme funkci změnit. Pozor – typ proměnné musí vybranou funkci podporovat. Jak už bylo několikrát zde uvedeno, z textové proměnné nevypočítáme například průměr. Zkusíme myší přetahovat jednotlivá pole z umístění v Řádku na Stránku či Sloupec. Vyzkoušíme filtrování, aktualizaci dat a změnu funkce nad daty.

39 Kontingenční graf Vložit  Kontingenční tabulka  Kontingenční graf
Kontingenční tabulka, kontingenční graf. Zpracování omezeného množství dat. Změny funkcí, změny struktury, automatické vytvoření grafu. Nástroje kontingenční tabulky. Nástroje pro úpravy grafů. Karty Návrh, Rozložení, Formát, Analýza. Aktualizace kontingenční tabulky i grafu. Úpravy kontingenční tabulky Tabulka z předcházejícího vyobrazení není samozřejmě konečná. Je možné ji opět změnit strukturu, upřesnit požadavky na data a získávat tak nové pohledy a informace. Pole v oblastech můžeme znova přeorganizovávat. Na dalším obrázku je rozvinuta nabídka šipky Popisky sloupců. Klepnutím na pole v oblasti Σ Hodnoty obdržíme menu. Vybráním možnosti Nastavení volby hodnot se dostaneme k stejnojmennému dialogovému oknu, kde můžeme nastavit především kritéria shrnutí dat (součet, počet, průměr …) a formát zobrazovaných shrnutí. Všechny tyto úpravy můžeme provádět i z nabídek karty Možnosti, kterou máme k dispozici, stojíme-li v některé z buněk kontingenční tabulky. Formátování kontingenční tabulky Kontingenční tabulku lze formátovat standardními způsoby (karta Domů). Je však nutné počítat s tím, že některé formátovací vlastnosti se aktualizací vracejí zpět do svého původního formátu (zjistíme po první aktualizaci). Z tohoto důvodu je někdy výhodné z karty Návrh použít nabídky Styly kontingenční tabulky či některé další možnosti této karty. Vytvoření kontingenční tabulky z externího zdroje dat Kontingenční tabulku vytváříme obvykle tak, že zdrojová tabulka i kontingenční tabulka jsou umístěny ve stejném sešitu na různých listech. Excel ale také umožňuje oddělené umístění zdroje dat a kontingenční tabulky, což se výhodně používá v případech oddělených dat, která jsou například denně aktualizovaná do samostatného souboru někde na síti. K těmto datům potom přistupujeme vzdáleně prostřednictvím kontingenční tabulky. Zdrojem dat může být tabulka Excelu, ale umístěná v jiném sešitu, nebo jiný typ datového zdroje, např. tabulka Accessu nebo SQL Serveru. Postup je obdobný jako u vytváření standardní kontingenční tabulky, pouze na začátku musíme nadefinovat tento externí zdroj dat. Následná další úprava a formátování kontingenční tabulky je potom obdobné jako u běžné kontingenční tabulky. Rozdíl tedy spočívá pouze ve vytvoření propojení mezi sešitem s kontingenční tabulkou a zdrojem dat. Postup vytvoření kontingenční tabulky z dat v jiném excelovém sešitu: Otevřeme zdrojový soubor s daty, která potřebujeme zpracovat. V novém prázdném sešitu se postavíme na místo, kam chceme novou kontingenční tabulku umístit. Nyní na kartě Vložení zvolíme příkaz Kontingenční tabulka. Postavíme se kurzorem do pole Tabulka/oblast. To nám umožní přejít myší do sešitu se zdrojem dat, označit list s daty a vyznačit oblast datového zdroje. Po stisku OK se automaticky vrátíme do listu, kde vytváříme kontingenční tabulku a určíme, že chceme vytvořit tabulku ve stávajícím listě. Potvrdíme opět OK. V cílovém listu se vytvoří prázdná kontingenční tabulka, která však nemá vyznačeny jednotlivé sekce. Proto k zařazení polí do jednotlivých oblastí použijte okno Seznam polí kontingenční tabulky v pravé části okna Excelu. Další práce s tabulkou je již stejná jako u standardní kontingenční tabulky. Vytvořením takovéto kontingenční tabulky vznikne propojení mezi oběma sešity. U Excelu 2007 je nutné v některých případech, na výzvu dialogového okna, toto propojení povolit. Při změně datového zdroje se totiž musí i změnit údaje v kontingenční tabulce. Aktualizaci můžeme provést pomocí příkazu Aktualizovat na kartě Možnosti nebo Data.

40 Práce s makry Tlačítko Office  Možnosti aplikace Excel  Zobrazit na pásu kartu Vývojář Karta Vývojář  Záznam makra Vložit buňky (2x)  „Knihy na skladě“ karta Domů  Sloučit a zarovnat na střed  Změnit písmo, barvu apod.  karta Vývojář  Zastavit záznam makra Pokud pro nějakou akci, kterou často používáte, neexistuje klávesová zkratka, můžete ji vytvořit záznamem makra. Seznam klávesových zkratek nelze najít v Možnostech, jen v nápovědě a tu vytisknout. Změna probíhá v záznamu makra. Název makra musí být bez mezer a diakritiky; makro uložené do Nového sešitu se uloží pro všechny uživatele a všechny sešity. Jestliže chceme uložit sešit, který obsahuje makra, musíme jej uložit s příponou xlsm. Nezapomeňme: Chceme-li spustit v sešitě makro, musí nám to správně nastavené zabezpečení maker umožnit. Jestliže použijeme nabídku Vývojáře Zobrazit kód a přesto nemáme ke kódu přístup, musíme v levé části obrazovky ve VBA Project aktivovat správný Modul (Module). Stojíme-li v hledaném kódu, můžeme jej rozběhnout klávesou F5, krokovat po jednom řádku (příkazu) lze stiskem klávesy F8. Vytvoření vlastního makra můžeme provést dvojím způsobem: Vytvoření vlastního makra V kartě Zobrazení, na úplném konci panelu, aktivuje šipku pod nabídkou Makra. Nebo V kartě Vývojář zvolíme nabídku Záznam makra. Na obrazovce se objeví dialogové okno Záznam makra. Pečlivě je nastavíme, příklad nastavení je zobrazen na následujícím vyobrazení. Název makra – přesný a výstižný název pomůže k identifikaci potřebného makra i po delší době. Klávesová zkratka – urychlí spuštění makra. Uložit makro do – umožní nastavit rozsah dostupnosti makra. Zejména při prvních pokusech nastavujeme Tento sešit. Makro bude totiž dostupné pouze z něj. Makra, která budeme používat ve všech sešitech, uložíme do Osobního sešitu maker. Po odsouhlasení nastavení dialogového okna Záznam makra, dojde ke změně v názvu tlačítka Záznam makra na Zastavit záznam a všechny naše činnosti jsou automaticky v jazyce Visual basic for Application zaznamenávány. Běží režim záznamu makra. Režim záznamu ukončíme tlačítkem Zastavit záznam. Nově vytvořené makro můžeme spustit: Klávesovou zkratkou. V právě uvedeném případě Ctrl + h. Výběrem možností, které nabízí okno Makro. To otevřeme z karty Vývojář stiskem ikony Makra. Z karty Zobrazení → Makra → Zobrazit makra. Klávesovou zkratkou Alt + F8. V poli Název makra vybereme název makra, se kterým chceme pracovat. Můžeme zvolit: Spustit – vybrané makro proběhne Upravit – přejdeme do zobrazení kódu, ve kterém můžeme provádět úpravy. Samozřejmě toto již vyžaduje určitou zkušenost s programováním ve Visual Basicu for Application.  Krokovat s vnořením – je už náročnější volba. Makro probíhá po jednotlivých krocích. Můžeme přecházet mezi kódem a aktivním listem, ve kterém můžeme výsledky jednotlivých kroků kontrolovat. Odstranit – makro vybrané v seznamu maker v poli Název makra odstraníme, včetně jeho kódu. Možnosti – zobrazí základní informace o vybraném makru (klávesovou zkratku, popis …). CTRL+A Slouží k výběru celého listu. Pokud list obsahuje data, bude po stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrána aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list. Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, bude zobrazeno dialogové okno Argumenty funkce. Jestliže je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, budou po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+A vloženy názvy argumentů a závorky. CTRL+B Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem. CTRL+C Slouží ke kopírování vybraných buněk. Pokud stisknete kombinaci kláves CTRL+C dvakrát, bude zobrazena schránka. CTRL+F Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Najít. Tuto kartu lze zobrazit také stisknutím kombinace kláves SHIFT+F5. Po stisknutí kombinace kláves SHIFT+F4 bude zopakována poslední akce Najít. Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+F bude otevřeno dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybrána karta Písmo. CTRL+D Slouží ke kopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů. CTRL+G Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na. Toto dialogové okno lze zobrazit také stisknutím klávesy F5. CTRL+H Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Nahradit. CTRL+K Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz pro nové hypertextové odkazy nebo okna Upravit hypertextový odkaz pro vybrané existující hypertextové odkazy. CTRL+I Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou. CTRL+N Slouží k vytvoření nového prázdného sešitu. CTRL+O Slouží k zobrazení dialogového okna Otevřít pro otevření nebo nalezení souboru. Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+O budou vybrány všechny buňky obsahující komentáře. CTRL+P Slouží k zobrazení dialogového okna Tisk. Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+P bude otevřeno dialogového okna Formát buněk, ve kterém bude vybrána karta Písmo. CTRL+S Slouží k uložení aktivního souboru s jeho aktuálním názvem, umístěním a formátem souboru. CTRL+R Slouží ke kopírování obsahu a formátu levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo. CTRL+T Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku. CTRL+U Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení. Pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+U lze přepínat mezi rozbalením a sbalením řádku vzorců. CTRL+V Slouží k vložení obsahu schránky na pozici kurzoru a nahrazení výběru. K dispozici je pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buňky. CTRL+X Slouží k vyjmutí vybraných buněk. CTRL+W Slouží k zavření okna vybraného sešitu. CTRL+Y Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné). CTRL+Z Slouží k vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky pomocí příkazu Zpět. Kombinace kláves CTRL+SHIFT+Z slouží k vrácení nebo obnovení naposledy provedené automatické opravy pomocí příkazů Zpět nebo Znovu v případě, že jsou zobrazeny inteligentní značky automatických oprav.

41 Tabulky, které slučujeme musí mít shodnou strukturu sloupců a řádků.
Slučování dat Tabulky, které slučujeme musí mít shodnou strukturu sloupců a řádků. Karta Data  skupina datové Nástroje  Sloučit Výsledná tabulka 1. čtvrtletí v novém, prprázdném listě. Slučování dat Při slučování dat musíme postupovat podle těchto zásad: Zdrojovou oblastí jsou jednotlivé tabulky, ze kterých čerpáme a jejichž data slučujeme. Musí mít jednotnou strukturu, ale nemusí mít stejné pořadí sloupců, ani nemusí být v tabulkách stejný počet sloupců. Jestliže se rozšiřuje nebo zužuje počet proměnných, to znamená sloupců, program si poradí. Nejlepším způsobem při vytváření zdrojových tabulek je, namnožit si hlavičky kopírováním, nebo použít šablony. Určitě je nutné mít každou zdrojovou tabulku ve zvláštním, výstižně pojmenovaném listě. Při psaní hlaviček musíme být opatrní. Nepříjemnosti může způsobit hlavně mezerník. Cílové tabulky jsou ty, které vzniknou sloučením zdrojových. Každou vytváříme v novém, prázdném listě. Nezdaří-li se ji vytvořit napoprvé, raději list zlikvidujeme (pravým tlačítkem myši klepneme na záložku a z menu pravého tlačítka vybereme Odstranit) a začneme znovu. Cílové tabulky nemohou v dalším zpracování sloužit jako zdroje! Cílovou tabulku 1. pololetí nevytvoříme sloučením z 1. čtvrtletí a z 2. čtvrtletí, ale znovu ze zdrojových tabulek leden až červen. Všechny zdrojové i cílové listy důsledně pojmenováváme výstižnými názvy. Provádět pojmenování zpětně může výsledky naší práce ohrozit. Na předchozím obrázku jsou zdrojové tabulky. Podmínkou pro jejich sloučení je shodná struktura. To znamená, že nemůžeme v jedné tabulce mít názvy prodejen vlevo, ve druhé nahoře. To platí také o umístění názvů značek prodávaných automobilů. Povšimněme si ale, že pořadí značek i jejich počet se může měnit. Z cvičných důvodů proto není dodržen počet sloupců ani jejich pořadí. A nyní již vlastní postup slučování dat do cílové tabulky 1. čtvrtletí: Postup: Zkontrolujeme, zda máme správně vytvořeny zdrojové oblasti a zda jsou listy, ve kterých se nachází správně pojmenovány. V našem případě jsou listy pojmenovány leden až březen. Postavíme se do nového, prázdného listu, ve kterém chceme vytvořit cílovou tabulku. Opět věnujeme pozornost přejmenování listu, v tomto případě na 1Q (1. kvartál). Označíme buňku, která určí levý horní roh cílové buňky. Pozor, určíme pouze jednu aktivní buňku. Necháme-li to na počítači, bude jí A1. Od této buňky se doprava dolů rozvine výsledná, slučovací tabulka. Vyberme tedy buňku A1. Použijeme příkazy z karty DATA → Sloučit. Tím otevřeme dialogové okno Sloučit. Při jeho vyplňování musíme postupovat velice pečlivě. Dialogové okno Sloučit před ukončením akce sloučení: Funkce – určíme funkci, která bude při slučování dat využita. Nejběžnější jsou součet, průměr, počet. My nastavíme součet. Odkaz – umožňuje automaticky zanést zdrojovou oblast. Při určení zdrojové oblasti musí v tomto poli blikat kurzor! Pak můžeme myší otevřít list se zdrojovou oblastí. V našem případě leden a myší vymezíme pracovní oblast A1:E4. Program přepíše adresy okamžitě do absolutních adres (tvar $A$1). Před adresy se automaticky umístí název listu (leden!). Tlačítko Přidat – přesune správně zadaný Odkaz do Všechny odkazy. Duplicitní odkaz program nepřipustí, špatný odkaz zlikvidujeme po označení myší tlačítkem Odstranit. Alespoň zpočátku sledujme automatické zapisování údajů programem a porovnávejme je se skutečností. Začátečníkům se někdy nedaří správně vymezit pracovní oblast, nebo vloží některé oblasti navíc. Tlačítko Procházet – umožňuje prohledat i další dokumenty s možnými zdrojovými oblastmi. Použít popisky – bezpodmínečně musíme jednu z nabízených možností přijmout a zaškrtnout. Nabídka v horním řádku znamená, že data sloučíme podle názvů sloupců. Nabídka v levém sloupci znamená, že data sloučíme podle názvů řádků. My zvolíme obě tyto možnosti. Tlačítkem OK akci ukončíme. Vytvořit propojení na zdrojová data – je-li tato nabídka dialogového okna Sloučit aktivní, jakákoliv změna ve zdrojové oblasti se promítne do sloučené tabulky. Tuto možnost využijeme, zpracováváme-li data průběžně a potřebujeme mít přehled o jejich okamžitém stavu. Nabídku odmítneme, zpracováváme-li již konečná data, která se nebudou měnit. Snížíme tím možnost ovlivnění cílové tabulky pozdějším poničením či vymazáním zdrojových oblastí. A takto může vypadat výsledná tabulka, která slučuje data za 1. čtvrtletí. Můžeme ji dál formátovat, či s jejími daty opět pracovat (s určitou dávkou opatrnosti).

42 Rozšířený filtr Karta Data  skupina Seřadit a filtrovat  Upřesnit  dialogové okno Rozšířený filtr Rozšířený filtr Potřebujeme-li seznam filtrovat pomocí složitých kritérií, použijeme příkaz Upřesnit ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Data. Příkaz Upřesnit pracuje v několika důležitých ohledech jinak než příkaz Filtr. Vyvolá dialogové okno Rozšířený filtr, do kterého musíme zadat oblast kritérií a určit, zda filtrování proběhne přímo v seznamu, nebo jinde v listě. Na předchozím vyobrazení je připraven seznam k rozšířenému filtrování. V levé části je oblast seznamu, uprostřed hlavička kritérií se zadanými podmínkami pro filtrování, vpravo hlavička připravená pro vyfiltrovaná data. Celou akci zahájíme tím, že se postavíme do seznamu, který potřebujeme filtrovat a otevřeme kartu Data → Seřadit a filtrovat → Upřesnit. Vyvoláme tím dialogové okno Rozšířený filtr. Práce s dialogovým oknem Rozšířený filtr: Přímo v seznamu – k vyfiltrování dojde přímo v seznamu, ve kterém stojíme. Nevýhoda – jestliže budeme používat filtr opakovaně, musíme výsledky ukládat například příkazem Uložit pracovní prostor. Výhoda – nemusíme připravovat prostor pro Kopírování jinam. Použijeme při opakovaném, nebo složitějším filtrování. Kopírovat jinam – otevře pole Kopírovat do. Jestliže budeme v rozšířeném filtru zobrazovat všechny sloupce, stačí postavit se do dialogového okna do pole Kopírovat do a myší vybrat pravou horní buňku zfiltrovaného seznamu. Jestliže chceme zobrazit jen některé sloupce, vytvoříme novou hlavičku obsahující pouze potřebné sloupce a do pole Kopírovat do, musíme tuto hlavičku zanést celou jako oblast. Pozor – názvy sloupců v nově vytvořených hlavičkách nikdy nevypisujeme, ale zkopírujeme. Vyhneme se chybám a potížím. Oblast seznamu – jestliže se do seznamu postavíme již při zahájení akce, před otevřením dialogového okna, bude oblast vyplněna automaticky. Zahrne samozřejmě i hlavičku. Oblast kriterií – obvykle nad nebo vedle filtrovaného seznamu vytvoříme novou hlavičku. Názvy sloupců, do kterých budeme zadávat kritéria, přeneseme ze seznamu kopírováním. Můžeme ale překopírovat celou hlavičku, pokud to není na úkor přehlednosti. Na obrázku je příklad, kdy hlavička obsahuje pouze názvy těch sloupců, které jsou potřebné k vytvoření kritérií. Oblast kritérií je L1 : 03. L2 : 02 obsahuje podmínky, které tvoří logický součin. Aby se položka (řádek) ze seznamu zobrazil, musí být splněny všechny podmínky. I LCD Monitory i Kladno i >3000 i < 3000. L3 : O3 – podmínky opět tvoří logický součin. Podmínky z řádku 2 a řádku 3 jsou ve vztahu logického součtu. Aby se položka ze seznamu zobrazila, stačí, když splní alespoň jednu z podmínek. Bez duplicitních záznamů – používáme, když chceme odstranit duplicity. A nyní stačí stisknout OK a seznam je podroben rozšířenému filtrování.

43 Funkce DATUM Karta Domů  skupina Číslo  Vlastní Postavíme se do buňky, ve které chceme změnit formát  pravé tlačítko myši  Formát buněk Ve výchozím nastavení 1.leden roku představuje pořadové číslo 1. Tlačítko Vložit funkci Funkce Datum V excelovém listě Funkce datum najdeme několik příkladů práce se vzorci z oblasti Datum a čas. Základní informací je, že aplikace Excel ukládá kalendářní data jako pořadová čísla, takže je lze použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 ve výchozím nastavení představuje pořadové číslo 1 a 1. leden 2008 pořadové číslo 39448, protože se jedná o den po 1. lednu roku 1900. Formát datumu lze převést na obecný formát, zpátky to platí také. Na dalších vyobrazeních je změna formátu datumu a čísla zachycena. Použito je dialogové okno Formát buněk, které uživatele doprovází již mnoha verzemi Excelu. Pouhým nastavením formátu čísla v buňce můžeme přecházet mezi jeho různými zobrazeními a využít to nejen při výpočtech, ale především při práci s daty. Do buňky je vloženo číslo s obecným formátem. Stačí ale změnit Druh na Datum a v buňce je datum dne, který je čtyřicátým tisícím od Typy označené *jsou podřízeny místnímu nastavení data a času, které se zadává v operačním systému. Práce se vzorci datumu a času není obtížná. V následujícím tutoriálu se o tom můžeme přesvědčit. Několik ukázek vzorců s datem: Datum – vrátí pořadové číslo určitého data. Den – převede pořadové číslo na den v měsíci. Hodina – převede pořadové číslo na hodinu. Minuta – převede pořadové číslo na minuty. Měsíc – převede pořadové číslo na měsíc. Networkdays – vrátí počet celých pracovních dní mezi dvěma daty. Nyní – vrátí pořadové číslo aktuálního data a času. Dnes – vrátí pořadové číslo dnešního data. Dentýdne – převede pořadové číslo na den v týdnu. Yearfrac – vrátí část roku vyjádřenou zlomkem a představující počet celých dní mezi počátečním a koncovým datem.

44 Vlastní formát Karta Domů  skupina Číslo  Vlastní  Další číselné formáty  dialogové okno Formát buněk Výsledné zobrazení: Vlastní formát Excel v Kartě Domů  skupině Číslo  Vlastní  Další číselné formáty nabízí dialogové okno Formát buněk, se kterým se zkušenější uživatelé již setkali v předcházejících verzích. My jej použijeme k vytvoření vlastního formátu. Ekonomové a politici rádi mluví o červených číslech. Na obrázku vidíme, jak je znázornit. V seznamu Druh vybereme Vlastní a některý existující formát pečlivě přepíšeme následujícím kódem: 0 Kč" aktivní";[červené]-0,00 Kč" A čísla v buňkách, kde je nastaven tento vlastní formát, se znázorní jako na předcházejícím vyobrazení. Kladná čísla budou zobrazena černou barvou s textem „Kč aktivní“. Záporná čísla červeně s textem „Kč pasivní“. 0 se vypíše jako zelený text „ nula“. Text bude modrý. Nyní si vysvětleme způsob vytvoření kódu. Ten se může skládat až ze čtyř částí, oddělených od sebe středníkem: První část kódu definuje zobrazení kladných čísel. Druhá část kódu popisuje zobrazení záporných čísel. Třetí část nuly. Čtvrtá popisuje zobrazení textu. Další zásady: V kódu samozřejmě nemusíme využívat všechny čtyři části. Pokud využijeme jenom jednu část, je považována za definici formátu kladného čísla, stejný formát bude mít záporné číslo i hodnota nula. Barvy se zapisují v hranatých závorkách []. V oddílu je třeba barvu zapsat vždy jako první. Implicitní barvou je černá. Pokud se hodnoty mají vypisovat jinou barvou, můžeme do kódu zadat: [Azurové] [Modré] [Zelené] [Purpurové] [Červené] [Bílé] [Žluté]. Platné číslice se definují pomocí symbolu #. Nevýznamné nuly se zapisují jako 0.

45 Děkuji za pozornost Dotazy ? Bc. Jan Podloučka


Stáhnout ppt "MS Office Excel 2007 Bc. Jan Podloučka."

Podobné prezentace


Reklamy Google