Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RYBOLOV Reforma společné rybářské politiky Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RYBOLOV Reforma společné rybářské politiky Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov."— Transkript prezentace:

1 RYBOLOV Reforma společné rybářské politiky http://ec.europa.eu/fisheries/index_cs.htm Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov

2 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 2 Vize Zelené knihy: Důvod pro radikální reformu Zdroj: Eurostat

3 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 3 Rybolov v rámci strategie Evropa 2020 Odvětví rybolovu není izolované rybolov a politika životního prostředí: rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí rybolov a námořní politika: hledání řešení pro rybářské komunity Evropa 2020: inteligentní a zelený růst podporující začlenění… také v odvětví rybolovu naše místo ve světovém rybolovu

4 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 4 Proč potřebujeme fundamentální reformu složitá a nákladná politika oddělení odvětví od politiky i drobné technické otázky jsou politizovány některé problémy zůstávají nevyřešeny: výměty atd. soudržnost: plné začlenění politiky všech pilarů  akvakultúra  tržní politika  vnější rozměr

5 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 5 Posouzení dopadů dobrý důvod pro reformu: zachování stávajícího stavu není životaschopnou možností obnovení populací na udržitelnou úroveň = základní předpoklad hospodářského úspěchu zlepšení dlouhodobé hospodářské situace, budou-li přijata opatření tržní politika na podporu udržitelného rybolovu a akvakultury

6 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 6 Reforma SRP: složitější, než se zdá Prvky balíčku: –1. vlna: základní nařízení a nařízení týkající se společné organizace trhů, vnější rozměr, zpráva o reformě z roku 2002 a zastřešující sdělení – 13. července –2. vlna: finanční nástroj – konec listopadu Nad rámec nového základního nařízení: –nelegislativní vývoj –související politiky –budoucí legislativní vývoj

7 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 7 Prvky reformy… soudržný balíček 1.Udržitelnost 2.Budoucnost odvětví rybolovu a akvakultury a zaměstnanost 3.Uspokojování potřeb a očekávání spotřebitelů 4.Lepší správa prostřednictvím regionalizace 5.Promyšlenější financování 6.Vnější rozměr

8 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 8 1.Udržitelnost rybolovu – MSY 2015 maximální udržitelný výnos (MSY) jako závazek přijatý na světovém summitu v Johannesburgu (2002) a v UNCLOS (Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu) přeměna principu na politický cíl vyšší výlovy větší velikost vyložených ryb - vyšší tržní hodnota snížení nákladů na rybolov

9 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 9 MSY do roku 2015 MSY je dosažitelný: This could be caught! MSY – ušlé výlovky:

10 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 10 RYBOLOV Uplatňování ekosystémového přístupu regulace rybolovu a jeho prostředí nahrazení plánů řízení jednotlivých druhů plány založenými na lovištích začlenění environmentálních hledisek do plánů řízení zrychlené postupy provádění environmentální politiky (Natura2000, rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)

11 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 11 RYBOLOV Eliminace výmětů potřeba jasného právního závazku výměty postupně zakázat … flexibilně tak, aby to bylo proveditelné nezbytné legislativní změny tržní politika

12 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 12 Převoditelné licence 1)snížit nadměrnou kapacitu podnikáním: odpolitizovat nadměrnou kapacitu 2)zvýšit smysl pro odpovědnost v rámci odvětví na vnitrostátní úrovni (relativní stabilita) flexibilita pro zohlednění vnitrostátních podmínek zkušenost ukazuje dosažení lepší hospodářské výkonnosti nepovinné pro drobný rybolov ochranná opatření: „ekonomické propojení“, zamezení přílišnému soustředění práv, odměnit dobré chování

13 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 13 2.Budoucnost odvětví rybolovu a akvakultury a zaměstnanost růst a zaměstnanost v námořní Evropě / Evropa 2020 rozeznat a uvolnit potenciál / iniciativa „modrý růst“ prosperita pobřežních komunit rozvoj rybářské/námorní/rybochovní tradice a zkušeností podpora výzkumu zlepšit účinek investic pomocí integrované politiky, strategií pro jednotlivé moře – regionální fondy

14 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 14 2.Sociální agenda uznání důležitosti drobného rybolovu: ČS by jim měli poskytnout spravedlivý podíl vnitrostátních kvót lepší přístup / podmínky financování zlepšit organizaci, posilnit úlohu producentských organizací zlepšit pracovní podmínky na palubě akce typu osi 4: místní, územní, pobřežní rozvoj, zvýšení roly žen

15 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 15 2.Akvakultura: odstraňování překážek vývoje Zdroj: Eurostat/FAO produkce v EU-27 globální produkce

16 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 16 2.Akvakultura

17 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 17 Rybolov17Snímek Akvakultura Akvakultura a Natura2000 Sladkovodní akvakultura má značný podíl na trhu Součást kulturního dědictví, důležitá environmentální funkce Potenciál udržitelného rozvoje Integrální součást SRP Strategický plán vývoje akvakultury – plánování a koordinace: ČS Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov

18 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 18 3.Uspokojování potřeb a očekávání spotřebitelů pravidelné dodávky na evropský trh zvýšení hodnoty produktů a akvakultury pro lidskou spotřebu povinné označování: užitečné, srozumitelné, kontrolovatelné dobrovolné označení: dynamické, ale ne zavádějící informace producentské organizace: klíčoví hráči decentralizované politiky, víc přidané hodnoty produktům

19 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 19 4.Lepší správa prostřednictvím regionalizace Odstranit mikrořízení ze spolurozhodování - odlišný způsob vytváření právních předpisů Přiblížit rozhodování k praxi Umožnit spoluřízení se zúčastněnými stranami, zejména posílením úlohy a povinností organizací producentů Příležitost, nikoli povinnost Posílit postavení členských států… ovšem za podmínek stanovených v rámci spolurozhodování Lepší konzultace zúčastněných stran: začlenění skutečných odborných znalostí do rozhodování

20 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 20 5.Promyšlenější financování: finanční prostředky na změnu politiky Pro SRP bude existovat jediný finanční nástroj ve výši 6,7 miliard EUR… ovšem na podporu změny politiky, nikoli na zachování neudržitelného současného stavu! důraz na inovace, ekologizaci a růst podporující začlenění zrušení neefektivních dotací loďstev silná podpora akvakultury (včetně vnitrozemské) silná podpora rozvoje pobřežních komunit finanční prostředky na rozvoj průřezových nástrojů integrované námořní politiky podpora plánování produkce a uvádění na trh

21 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 21 5. Promyšlenější financování přísná podmíněnost: finanční prostředky na dosažení cílů zjednodušení plnění cílů, na obou koncích: –spojení různých nástrojů –využívání stávajících mechanismů plnění cílů v členských státech mobilizace regionálních fondů a výzkumných fondů na podporu inovativního růstu v námořní Evropě

22 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 22 6.Mezinárodní souvislosti zásad SRP Posílit globální architekturu pro správu rybolovu na mnohostranné úrovni Dosáhnout společné cíle harmonizací standardů se třetími zeměmi Strategické partnerství (USA, Japonsko) Udržitelné dohody o rybolovu: Vývoz vysokých standardů, ne nadměrných kapacit Silnější vědecká základna dohod Účinnější podpora rybolovu třetích zemí Zvýšený příspěvek majitelů lodí k přístupu do vod třetích zemí

23 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 23 SRP v procesu spolurozhodování Lisabonská smlouva = řádný legislativní postup do prosince 2012: přijetí návrhů RADOU a EVROPSKÝM PARLAMENTEM vstup nové SRP v platnost: 1. ledna 2013 Evropský námořní a rybářský fond (ENRF): přijetí návrhu Komisí do konce listopadu 2011 do prosince 2013: přijetí návrhu RADOU a EVROPSKÝM PARLAMENTEM během roku 2013: jednání mezi Komisí a členskými státy o vnitrostátních operačních programech vstup nového právního předpisu o Evropském námořním a rybářském fondu v platnost: 1. ledna 2014

24 RYBOLOV snímek Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov Rybolov 24 Děkujeme! http://ec.europa.eu/fisheries/index_cs.htm RYBOLOV Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov http://chooseyourfish.eu/


Stáhnout ppt "RYBOLOV Reforma společné rybářské politiky Evropská komise Námořní záležitosti a rybolov."

Podobné prezentace


Reklamy Google