Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metody pro evaluaci výsledků VaV - follow up Doc. MUDr. Ivan Pohl, CSc. Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metody pro evaluaci výsledků VaV - follow up Doc. MUDr. Ivan Pohl, CSc. Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách."— Transkript prezentace:

1 Metody pro evaluaci výsledků VaV - follow up Doc. MUDr. Ivan Pohl, CSc. Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím nových materiálů Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Hodnocení vědy a výzkumu Výkon individuální nebo kolektivní Kvalitativní hodnocení nebo kvatitativní

3 RVVI Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) jako poradního orgánu vlády a Grantové agentury ČR Ministerstva jsou správní orgány oprávněné poskytovat podporu ze státního rozpočtu

4 Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na podporu grantových projektů základního výzkumu Projekty: (1) standardní grantový projekt (2) postdoktorský grantový projekt (3) bilaterální grantový projekt.

5 Metody pro hodnocení vědy a výzkumu (Ráb P., Kadlecová I Inforum 2008 ) 1. ranking 2. benchmarking 3. rating benchmarking

6 A Directory of Evaluation Methods Relevant to Technology Development Programs (USA) Peer Review/Expert Judgment Monitoring, Data Compilation, and Use of Indicators Bibliometrics – counts and citation analysis Bibliometrics – data mining Bibliometrics – hotspot patent analysis Network Analysis Case Study Method – Exploratory, Descriptive, and Explanatory Survey Method Benchmarking Method Technology Commercialization Tracking Method Benefit-Cost Case Study Econometric Methods Historical Tracing Spillover Analysis.

7 Zdroje dat pro bibliometrické metody Polytematické Science Citation Index Scopus Scholar Google Oborové databáze Medline astronomie, fyzika, NASA-ADS medicínský citační index Národní lékařské knihovny Specializované patentový citační rejstřík Derwent, STN Internat., Dialoq Web of Science Journal Citation Reports RIV ASEP

8 Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaV) RIV - registr informací o výsledcích výzkumu a vývoje. ASEP – Automatizovaný Systém Evidence Publikací a dalších typů výsledků pracovišť AV ČR

9 Databáze Web of Science (WoS) SCOPUS - Scopus Citation Tracker review citations to a particular author. review citations to a particular author review the citations in a particular field. review the citations in a particular field Use the refine box to view a summary of citing documents Use the refine box to view a summary of citing documents

10 Analýza časopisů Journal of Citation Reports Celkem je vyhodnocováno asi 9100 časopisů od 2200 nakladatelů ze 78 států, zahrnujících asi 230 vědních oborů. Journal Impact Factor poměr počtu citací v hodnoceném roce na všechny články publikované v daném časopise za předchozí dva roky, k celkovému počtu všech těchto článků

11 Analýza časopisů Immediacy Index Citační poločasy Opatrnost při interpretaci výsledků bibliometrické analýzy !

12 Problémy citačních indexů citační zvyklosti v jednotlivých oborech se liší, smysl má porovnávat stejné obory, mezioborové práce mají obvykle vyšší citovanost, vysokou citovanost mají práce z úzkého oboru, citační mafie (gangy), vysokou citovanost mají přehledové a metodické články, „nezasloužená“ citovanost („šéfové“, drobná spolupráce), negativní citace má stejnou váhu jako pozitivní, dobrá práce přejde do referátového článku, který je citován, autocitace (tvoří cca 1/3 všech citací), velmi dobré publikace mají desítky, výjimečné stovky citací, znevýhodnění popularizátorů vědy.

13 Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací Úvod Hodnocení výsledků výzkumných organizací Hodnocení výsledků programů výzkumu, expr. vývoje a inovací ukončených v r. 2009 a 2010 Pravidla ověřitelnosti vykazovaných výsledků Renormalizace bodového ohodnocení a pravidla rozdělování institucionálních prostředků výzkumných organizací a stanovení finanční hodnoty bodu, Závěr a Přílohy.

14 Hodnotící kritéria pro výběr projektů TAČR Binární kritéria ano – ne (ne znamená automaticky vyřazení projektu) Navrhovaný projekt je projektem aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje Návrh projektu je v souladu s cíli programu a podprogramu Podstata návrhu projektu nebo její části nebyla řešena v rámci jiného projektu, atd. Příjemce prokázal požadovanou spoluúčast při financování Příjemce prokázal, že projekt bude generovat alespoň 1 aplikovaný výsledek z množiny podporovaných výsledků, který bude realizován v praxi do 3 let od ukončení projektu

15 Hodnotící kritéria pro výběr projektů TAČR Bodovaná kritéria Kapacity výzkumného týmu (max. 10 bodů, prahová hodnota 5 bodů) – Prokázání odborné způsobilosti řešitelů, znalost řešení analogických problémů v zahraničí, porovnání řešení se stavem v ČR a ve světě Očekávané přínosy projektu z hlediska cílů programu (max. 20 bodů, prahová hodnota 10 bodů) Novost řešení, aplikační potenciál, výsledků projektu, celková úroveň a komplexnost řešení Existence významných tržních příležitostí a schopnost těchto příležitostí využít (max. 20 bodů, prahová hodnota 10 bodů) - Znalost relevantního trhu pro uplatnění výsledků. atd. atd. celkem 7 bodů a 18 podbodů Jde o mix kritérií ryze odborných, technických a ekonomických. Cíl je posílení české ekonomiky a minimalizovat rizika neúspěšného řešení.


Stáhnout ppt "Metody pro evaluaci výsledků VaV - follow up Doc. MUDr. Ivan Pohl, CSc. Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách."

Podobné prezentace


Reklamy Google