Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Scientometrické metriky ICUK – Informační centrum a Ústřední knihovna MENDELU Lukáš Plch

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Scientometrické metriky ICUK – Informační centrum a Ústřední knihovna MENDELU Lukáš Plch"— Transkript prezentace:

1 Scientometrické metriky ICUK – Informační centrum a Ústřední knihovna MENDELU Lukáš Plch lukas.plch@mendelu.cz

2 Obsah Impact factor 5 letý impact Factor Agregate Impact factor Immediacy index H- index Median impact factor Cited Half life (aggregate cited half life) Citing Half life (aggregate citing half life) Eigenfactor score G- index Y – factor SNIP SRJ ostatní

3 Impact factor Citovanost všech článků v daném časopisu v průběhu dvou let. Př. počet citací zveřejněných v roce 2011 na články vydané v daném časopise v roce 2009 a 2010 IF = počet všech článků vydaných v letech 2009 a 2010

4 5letý impact factor Citovanost všech článků v daném časopisu v průběhu pěti let. Př. počet citací zveřejněných v roce 2011 na články vydané v daném časopise v roce 2006 a 2010 5IF= počet všech článků vydaných v letech 2006 až 2010

5 Aggregate Impact factor celkový faktor vlivu – je počítán s ohledem na hodnoty všech časopisů věnující se stejnému vědnímu oboru

6 Immediacy index Údává průměrný počet citací, který článek získal v roce jeho publikování Př. počet citací článku v daném roce Im. Index = počet článků v daném roce

7 Hirschův index – H-index Udává, kolik článků daného autora má vyšší počet citací než je pořadové číslo článku podle počtu citací Je obsažen ve Scopusu a Web of Science, může být pro každou databázi jiný, neboť báze skenují jiné tituly časopisů. H-index lépe charakterizuje dopad práce daného vědce, je objektivnější než celkový počet publikací nebo celkový počet citací. Badatelé s vysokým H-indexem produkují práce, které jsou hodně citovány, mají dopad na vědeckou komunitu... ….Je proto třeba pamatovat, že H-index je vhodný spíše pro odrostlejší badatele (asi nad 50 let) a že nelze automaticky srovnávat H-indexy lidí působících v citačně příliš odlišných oborech.

8 H-index H-index je v tomto případě číslo 4.

9 H-index v databázi Web of Science 1.jméno autora v poli Author 2.upřesnění organizace v poli Address (Mendel) 3.search 4.kliknout na Create Citation Reports

10 H-index v databázi Web of Science

11

12 H-index v databázi Scopus V Author search zadat požadovaného autora, (popř. upřesnit pomocí zadání afiliace) a poté na něj kliknout

13 Median Impact Factor „medián oboru“ střední hodnota IF pro daný obor (odborné časopisy daného oboru) Počítá se s ohledem na celkový počet citací a článků ve všech časopisech vztahujících se k danému oboru

14 Cited half life „ poločas citovanosti“ Uvádí se pouze u časopisů, které byly alespoň 100 a vícekrát citovány Po kolika letech (k aktuálnímu roku) se objeví 50% všech citací na články časopisu v citačním rejstříku Ukazuje, jak dlouho jsou články citovány, tzn. když je článek citován 150krát, half life udává, za jak dlouho dosáhl 75. citace

15 Citing half life „poločas citování“ Průměrné stáří článků citovaných v daném časopise v jednom roce Jestliže má časopis v roce 2010 citing half life 7, je polovina (50%) článků citovaných články v daném časopisu publikována v letech 2004 – 2010 včetně.

16 Eigenfactor score http://www.eigenfactor.org data z rejstříků Science Citation Index a Social Science Citation Index Na základě teorie sítí – model literatury jako rozsáhlé sítě, po které vědec „cestuje“ Časopis se stává stále vlivnější za předpokladu, že je citován stále vlivnějšími časopisy. Odhaduje procento času, které vědec stráví s daným časopisem

17 G-index Vytvořen na základě úvahy o nedostatcích H – indexu, který nezohledňuje vědce dle výkonnosti jejich nejlepších článků g počet publikací, které získaly g 2 a více citací Se zvyšujícím se počtem citací nejlepších (nejcitovanějších) článků se zvyšuje hodnota G- indexu

18 Y-factor Vypočítán na základě impact factoru a vážené hodnoty PageRanku - Weighted PageRankWeighted PageRank ▫ Y = IF x PRw Zavádí princip popularity a prestiže časopisů Časopis je populární pokud je často citován časopisy, které mají nízkou prestiž (vysoký impact factor a nízký Weighted PageRank) Časopis se stává prestižním poté co je citován časopisy, které mají nízký impact factor ale vysoký Weighted PageRank (počet citací, které získá bývá nižší než v předchozím případě)

19 SNIP - Source Normalized Impact per PaperSource Normalized Impact per Paper metrika databáze Scopus vyjadřuje poměr průměrného počtu citací na článek daného zdroje (časopisu) a citační potenciál oboru (pravděpodobnost citování dokumentu v daném oboru)

20 SRJ - SCImago Journal Rank SCImago Journal Rank metrika databáze Scopus Zohledňuje relativní skóre všem zdrojům – ne všechny citace jsou rovnocenné

21 Ostatní metriky A-index / Jinův index Web Impact Factor Citační / referenční denzita – vyjadřuje průměrné množství citací : referencí na článek Erdösovo číslo Euro-factor – tento indikátor se neujal

22 Zdroje VAVŘÍKOVÁ, Lucie. Úvod do scientometrie. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2008. 32 s. Dostupné z portálu Elektronické studijní texty: NĚMEČKOVÁ, L. [et al.]. Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy. In INFORUM 2010: 16. konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha, 25. - 27. 5. 2010 [online]. Praha : Albertina Icome Praha, 2010b, 16 s. Dostupný z WWW:.http://www.inforum.cz/pdf/2010/nemeckova-lenka-1.pdf HORKÝ, David. Data z Web of Knowledge a jejich využití v hodnocení vědy a výzkumu a světových rankinzích. In INFOS 2011 : Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2011. 379 s. ISBN 978-80-970693-0-8.


Stáhnout ppt "Scientometrické metriky ICUK – Informační centrum a Ústřední knihovna MENDELU Lukáš Plch"

Podobné prezentace


Reklamy Google