Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lenka Němečková Ústřední knihovna ČVUT.  Mezinárodní hodnocení VŠ  Národní hodnocení VŠ 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lenka Němečková Ústřední knihovna ČVUT.  Mezinárodní hodnocení VŠ  Národní hodnocení VŠ 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha2."— Transkript prezentace:

1 Lenka Němečková Ústřední knihovna ČVUT

2  Mezinárodní hodnocení VŠ  Národní hodnocení VŠ 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha2

3 ŽebříčekZáběrHodnotí seZdroj hodnocení České VŠ Taiwan HE Evaluation and Accreditation Council 500 univerzit Celý svět Vědeckovýzkumná aktivitaWoS JCR UK (226) CHE Excellence Ranking cca 181 univerzit / EU, hodnocení oborů Zaměření a kvalita výuky, Mezinárodní spolupráce, Technické vybavení, Výsledky výzkumu Studentské evaluace UK (matematika, ekonomie, politologie) VŠE (ekonomie, politologie) QS World University Rankings 600 univerzit / Celý svět Academic peer review 40%) Employer review (10%) Faculty student ratio (20%) Citations per faculty (20%) Mezinárodní ukazatele(10%) SCOPUSUK (267) ČVUT (401 - 450) VUT (551 - 600) MU (551 - 600) Academic Ranking of World Universities (ARWU) 500 univerzit / Celý svět Kvalita vzdělávání (10%) Kvalita vyučujících (40%) Vědecké výsledky (40%) Poměr kvality výstupu na akad. pracovníka (10%) WoS, ISI Highly Cited, Publikace v Nature a Science UK (201-300) 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha3 Zdroj: Němečková [et al.], Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy, Inforum 2010

4 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha4 Zdroj: Němečková [et al.], Využití citačních rejstříků pro prezentaci výsledků vysoké školy, Inforum 2010

5 FaktorZdrojVŠRanking Academic Peer Review (40%) Průzkum externích respondentů: m.j. kdokoliv z akademické obce na základě registrace; m.j. identifikace top 10 domácích + zahraničních institucí UK197 Employer review (10%) Průzkum externích respondentů, analogicky Academic review Vlastní databáze + akademické instituce navrhují zaměstnavatele ČVUT VUT 160 213 Citation per Faculty (20%)Počet citací na FTEnikdo Faculty Student Ratio (20%) Poměr FTE studentů na FTE akademických pracovníků UK217 International Faculty (5%) Poměr zahraničních akademických pracovníků nikdo International Students (5%) Poměr zahraničních studentů UK MU ČVUT 173 204 277 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha5

6  Data k únoru každého roku, jednotná dávka ze SCOPUS  Data z hlavního profilu univerzity  Dle názvu, nikoli AF-ID  Manuální (?) přiřazení článku k profilu instituce na základě názvu afilace z článku  QS využívá vlastní databázi institucí 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha6

7  SCIVerse pro hodnocení výstupů z projektů financovaných ERV  SCIVerse jako podklad pro výběr kandidátů pro poskytnutí grantů  Více na: http://www.suweco.cz/cz/suweco-news.asp#N-147 http://www.suweco.cz/cz/suweco-news.asp#N-147 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha7

8  „ Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další“  verze 2, 28.2.2011 http://www.msmt.cz/file/14725http://www.msmt.cz/file/14725  Výrazné zaměření na SCOPUS, SCImago 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha8

9  VŠ zařazené do db. SCOPUS bez omezení (verze 2 „Zásad…“)  20 veřejných VŠ  1 státní VŠ (Univerzita obrany) 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha9

10  15/20% z normativní části rozpočtu VŠ: (abs. 16%) 1. Vědecký výkon VŠ: 53,8% (abs. 8,6%)  RIV: 12,7% (abs. 2,03%) ▪ Oborové hodnocení výsledků z RIV (+RUV) - závisí na počtu studentů a absolutním počtu RIV bodů v daném oboru  Normovaný počet citací SCImago (ONI):12,7% (abs.2,03%) 2. Kvalita studijních programů, Ph.D.: 29,2% (abs. 4,66%) 3. Mezinárodní mobilita: 17% (abs. 2,72%)  Mezinárodní spolupráce ve vědeckých výsledcích (SCImago - ICO): 7,7% (abs. 1,23%) 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha10

11  Počet reálných RIV bodů násobený koeficientem dle poměru počtu studentů a poměru získaných RIV bodů v daném oboru  S – počet studentů  B – počet RIV bodů 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha11

12  http://www.scimago.es/index.php http://www.scimago.es/index.php  http://www.scimagoir.com/ http://www.scimagoir.com/  http://www.scimagoir.com/pdf/sir_2010_world_report.pdf http://www.scimagoir.com/pdf/sir_2010_world_report.pdf  Zdroj: SCOPUS  Retrospektiva: 5 let  SIR 2010: období 2004 – 2008 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha12

13  „O“ – Output (??? různé výklady) 1. počet publikací ve SCOPUS v daném období 2. indikátor počítaný m.j. dle velikosti a zaměření instituce, počtu spolupracujících institucí  „NI“ – Normalized Impact  průměrná citovanost instituce v oboru v daném období  „ONI“ = O*NI (cca 2% prostředků na VVŠ)  normovaný počet citací dané instituce 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha13

14  Průměrná citovanost instituce v oboru  Součet „koeficientů citovanosti“ každého článku v rámci svého oboru/ počet publikací dané instituce Počet citací Průměrný počet citací všech výstupů stejného typu, oboru, roku vydání Celkový počet výstupů  P - počet výstupů dané instituce  c i - počet citací i-tého výstupu instituce  [ ] i - průměrný počet citací všech výstupů stejného typu a publikovaných ve stejném roce a ve stejném vědním oboru jako výstup i 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha14

15  Ukazatel mezinárodní spolupráce (ICO)  Indikátor IC(%) – International Collaboration ▪ Poměr výstupů VaV za dané období vytvořené v mezinárodní spolupráci – dle SCOPUS ▪ Porovnávání dle adresy afilace  ICO = IC*O 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha15

16  HQP = High Quality Publications  SCOPUS i WoS  V každém oboru definovány časopisy patřící do konkrétních kvartilů dle jejich kvality  Q 1 (SIR) – podíl publikací v TOP 25% čas.  Q 1-4 (WoS) – zařazení časopisu do kvartilu 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha16

17 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha17

18  Spoluautorství - na základě adresy instituce  Identifikace institucí – na základě oficiálních seznamů  International Association of Universities (UNESCO)  Národní výzkumné agentury  Velký podíl manuální práce!  http://www.scimagoir.com/methodology.php?page=technical_issues http://www.scimagoir.com/methodology.php?page=technical_issues 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha18

19  Podpora publikování ve zdrojích hodnocených RIV  Podpora publikování „ve SCOPUS“  Podpora zařazení časopisů do SCOPUS  Podpora uvádění správných a průkazných identifikačních údajů afilace (soulad s interní metodikou ČVUT)  Podpora sdílení dokumentů a vytváření sociálních sítí na mezinárodní úrovni 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha19

20 Lenka Němečková lenka.nemeckova@uk.cvut.cz


Stáhnout ppt "Lenka Němečková Ústřední knihovna ČVUT.  Mezinárodní hodnocení VŠ  Národní hodnocení VŠ 15.3.2011Seminář Bibliometrie v praxi, VIC ČVUT Praha2."

Podobné prezentace


Reklamy Google