Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nařízení REMIT Energetický regulační úřad CZ / Sekce kontroly / Odbor REMIT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nařízení REMIT Energetický regulační úřad CZ / Sekce kontroly / Odbor REMIT."— Transkript prezentace:

1 Nařízení REMIT Energetický regulační úřad CZ / Sekce kontroly / Odbor REMIT

2 Energetický regulační úřad / Odbor REMIT Agenda  Nařízení REMIT  Prováděcí předpisy  Povinnosti plynoucí z Nařízení REMIT pro účastníky velkoobchodního trhu s energií  Národní registr (CEREMP)  Časový plán implementace Nařízení REMIT  Odkazy

3 Energetický regulační úřad / Odbor REMIT Nařízení REMIT  REMIT je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.  Nařízení poprvé zavádí konzistentní rámec pro celou EU:  Definuje zneužívání trhu ve formě manipulace s trhem nebo pokus o manipulaci s trhem a obchodování zasvěcených.  Zavádí výslovný zákaz zneužívání trhu na velkoobchodních trzích s energií.  Stanoví nový rámec pro monitorování velkoobchodních trhů s energií při odhalování a zabraňování zneužívání trhu.  Zajišťuje vynucování zákazů a trestání porušení pravidel zneužívání trhu na vnitrostátní úrovni.

4 Energetický regulační úřad / Odbor REMIT Prováděcí předpisy (IA)  EK prostřednictvím prováděcích předpisů k Nařízení REMIT stanovuje jednotná pravidla pro sběr údajů od účastníků trhu.  Zejména pak stanovuje seznam smluv a derivátů včetně příkazů k obchodování, stanoví příslušné minimální prahové hodnoty pro oznamování transakcí, stanoví termín a formu, v níž mají být informace oznamovány.  Toto platí jak pro standardní a nestandardní smlouvy, tak transakční data včetně příkazů k obchodování a fundamentální data.

5 Energetický regulační úřad / Odbor REMIT Povinnosti z Nařízení pro účastníci velkoobchodního trhu  Zveřejňovat důvěrné informace o podniku nebo zařízení, které vlastní/kontroluje/odpovídá za provozní záležitosti (čl. 4 odst. 1).  Poskytnout Agentuře záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování (čl. 8 odst. 1).  Poskytnout Agentuře a národním regulátorům informace o kapacitě a využití zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přepravu elektřiny či zemního plynu, nebo informace týkající se kapacity a využití zařízení pro LNG (čl. 8 odst. 5).  Zaregistrovat se u příslušného vnitrostátního regulačního orgánu (sídlo/bydliště/kde působí), pokud uzavírají transakce, které je třeba oznámit Agentuře v souladu s čl. 8 odst. 1 Nařízení + sdělovat změny v údajích (čl. 9).

6 Energetický regulační úřad / Odbor REMIT CEREMP  CEREMP - Centralizovaný evropský registr účastníků trhu s energií shromažďuje informace o všech zúčastněných stranách na velkoobchodním evropském trhu s energií.  Energetický regulační úřad spustil Národní registr účastníků trhu (CEREMP) dne 5. ledna 2015 a tímto krokem zahájil proces registrace účastníků trhu, který je zakotven v čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.  Odkaz k přístupu do Národního registru účastníků trhu CEREMP je na webových stránkách ERÚ v sekci REMIT: https://www.acer- remit.eu/ceremp/home?nraShortName=5&lang=cs_CZ#no-back- buttonhttps://www.acer- remit.eu/ceremp/home?nraShortName=5&lang=cs_CZ#no-back- button

7 Energetický regulační úřad / Odbor REMIT Časový plán implementace Nařízení REMIT

8 Děkuji za pozornost REMIT@eru.cz; www.eru.cz

9 Energetický regulační úřad / Odbor REMIT BACK UP  Informace:  ACER_ REMIT: http://www.acer.europa.eu/remit/Pages/default.aspxhttp://www.acer.europa.eu/remit/Pages/default.aspx  ACER_REMIT_portal: https://www.acer-remit.eu/portal/homehttps://www.acer-remit.eu/portal/home  ERÚ_REMIT: http://www.eru.cz/cs/remithttp://www.eru.cz/cs/remit  Národní registr (CEREMP): https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=5&lang=cs_CZ#no-back- button https://www.acer-remit.eu/ceremp/home?nraShortName=5&lang=cs_CZ#no-back- button  Kontakt: Otázky týkající se Nařízení REMIT : remit@eru.czremit@eru.cz  Pravidelné čtvrtletní workshopy pro účastníky trhu: termíny budou zveřejněny na stránkách ERÚ


Stáhnout ppt "Nařízení REMIT Energetický regulační úřad CZ / Sekce kontroly / Odbor REMIT."

Podobné prezentace


Reklamy Google