Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetický regulační úřad CZ / Sekce kontroly / Odbor REMIT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetický regulační úřad CZ / Sekce kontroly / Odbor REMIT"— Transkript prezentace:

1 Energetický regulační úřad CZ / Sekce kontroly / Odbor REMIT
Nařízení REMIT Energetický regulační úřad CZ / Sekce kontroly / Odbor REMIT

2 Agenda Nařízení REMIT Prováděcí předpisy
Povinnosti plynoucí z Nařízení REMIT pro účastníky velkoobchodního trhu s energií Národní registr (CEREMP) Časový plán implementace Nařízení REMIT Odkazy

3 Nařízení REMIT REMIT je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Nařízení poprvé zavádí konzistentní rámec pro celou EU: Definuje zneužívání trhu ve formě manipulace s trhem nebo pokus o manipulaci s trhem a obchodování zasvěcených. Zavádí výslovný zákaz zneužívání trhu na velkoobchodních trzích s energií. Stanoví nový rámec pro monitorování velkoobchodních trhů s energií při odhalování a zabraňování zneužívání trhu. Zajišťuje vynucování zákazů a trestání porušení pravidel zneužívání trhu na vnitrostátní úrovni.

4 Prováděcí předpisy (IA)
EK prostřednictvím prováděcích předpisů k Nařízení REMIT stanovuje jednotná pravidla pro sběr údajů od účastníků trhu. Zejména pak stanovuje seznam smluv a derivátů včetně příkazů k obchodování, stanoví příslušné minimální prahové hodnoty pro oznamování transakcí, stanoví termín a formu, v níž mají být informace oznamovány. Toto platí jak pro standardní a nestandardní smlouvy, tak transakční data včetně příkazů k obchodování a fundamentální data.

5 Povinnosti z Nařízení pro účastníci velkoobchodního trhu
Zveřejňovat důvěrné informace o podniku nebo zařízení, které vlastní/kontroluje/odpovídá za provozní záležitosti (čl. 4 odst. 1). Poskytnout Agentuře záznamy o transakcích na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování (čl. 8 odst. 1). Poskytnout Agentuře a národním regulátorům informace o kapacitě a využití zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přepravu elektřiny či zemního plynu, nebo informace týkající se kapacity a využití zařízení pro LNG (čl. 8 odst. 5). Zaregistrovat se u příslušného vnitrostátního regulačního orgánu (sídlo/bydliště/kde působí), pokud uzavírají transakce, které je třeba oznámit Agentuře v souladu s čl. 8 odst. 1 Nařízení + sdělovat změny v údajích (čl. 9).

6 CEREMP CEREMP - Centralizovaný evropský registr účastníků trhu s energií shromažďuje informace o všech zúčastněných stranách na velkoobchodním evropském trhu s energií. Energetický regulační úřad spustil Národní registr účastníků trhu (CEREMP) dne 5. ledna 2015 a tímto krokem zahájil proces registrace účastníků trhu, který je zakotven v čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Odkaz k přístupu do Národního registru účastníků trhu CEREMP je na webových stránkách ERÚ v sekci REMIT:

7 Časový plán implementace Nařízení REMIT

8 REMIT@eru.cz; www.eru.cz
Děkuji za pozornost

9 BACK UP Informace: ACER_ REMIT: ACER_REMIT_portal: ERÚ_REMIT: Národní registr (CEREMP): Kontakt: Otázky týkající se Nařízení REMIT : Pravidelné čtvrtletní workshopy pro účastníky trhu: termíny budou zveřejněny na stránkách ERÚ


Stáhnout ppt "Energetický regulační úřad CZ / Sekce kontroly / Odbor REMIT"

Podobné prezentace


Reklamy Google