Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

10. 06. 2010 Postup realizace IPO (diskuzní materiál)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "10. 06. 2010 Postup realizace IPO (diskuzní materiál)"— Transkript prezentace:

1 10. 06. 2010 Postup realizace IPO (diskuzní materiál)

2 Hlavní motivy pro realizaci IPO Veřejná nabídka akcií (IPO) je přirozenou fází růstu společnosti a jedním z prostředků k realizaci strategie. IPO neznamená pouze exit, jedná se především o zvýšení kapitálu pro další rozvoj firmy prostřednictvím vstupu na burzovní trh.  Získání finančních zdrojů pro budoucí expanzi (akvizice, vstup na nové trhy)  Optimalizace kapitálové struktury a snížení zadlužení společnosti. Emisí akcií emitent navyšuje prostřednictvím stávajících či nových akcionářů svůj vlastní kapitál.  Volnost při užití kapitálu získaného prostřednictvím IPO na rozdíl od úvěrového financování.  Zvýšení prestiže a povědomí o společnosti.  Tržní ocenění společnosti pro stávající akcionáře, věřitele firmy a obchodní partnery a následné zvýšení tržní hodnoty společnosti.  Zvýšení likvidity podílů stávajících akcionářů.  Možnost emitovat minoritní podíl s postupným navyšováním (částečný exit akcionářů)  Transparentnost společnosti. Zvýšení kredibility u obchodních partnerů, bank a veřejnosti. Postup realizace IPO

3 Hlavní předpoklady pro úspěšné IPO  Charakteristika společnosti  přesvědčivá a jasně definovaná obchodní strategie  definice měřitelných ukazatelů a jejich plnění  stabilní, s perspektivou růstu (plány na teritoriální expanzi)  čísla bez výkyvů  transparentní holdingová struktura  vedoucí postavení na trhu, vysoká konkurenceschopnost  přehledné vztahy s hlavním akcionářem  Silný manažerský tým  zkušený a přesvědčivý, schopný prezentovat firmu před investory  Reporting  nutnost implementace mezinárodních účetních standardů (IFRS)  zkušený/respektovaný auditor („Big 4“)  čtvrtletní reporting  vyspělý manažerský informační a kontrolní systém  Korporátní PR  profesionální „public relations“ za účelem zviditelnění firmy v investorské komunitě  úprava internetových stránek

4  Otevřená komunikace  pravidelná výroční zpráva  pravidelné „tiskové zprávy“ s hospodářskými kvartálními výsledky  pravidelné „tiskové zprávy“ o novinkách ve společnosti  poskytování informací investorům  Požadavky na transakci  přesvědčivá „equity story“: (i) růst prostřednictvím akvizic (ii) organický růst (iii) přechod ze speciální chemie na spotřební zboží  velikost emise pro PSE min. 200 mil. Kč, ideální objem 500 mil. Kč a výše  stávající akcionáři si i po IPO uchovají podstatné podíly  vyspělý manažerský informační a kontrolní systém  Požadavky na obchodování po IPO  min. tržní kapitalizace 1-2 mld. Kč  min. free float 25%  odpovídající likvidita Postup realizace IPO Hlavní předpoklady pro úspěšné IPO pokr.

5  Interní IPO tým  ředitel pro strategický rozvoj a analytik zastupující akcionáře  manažer pro strategické aliance  CFO  Externí IPO tým  vedoucí manažer emise („bookrunner“) – „pre-IPO“ poradenství  právní poradce  auditor, daňový poradce  PR agentura, která má s IPO zkušenosti (Bison & Rose, AMI Communications) Postup realizace IPO Sestavení IPO týmu a výběr poradců

6 Postup realizace IPO Délka procesu IPO se odvíjí od připravenosti emitenta  IPO je dlouhodobý proces – příprava společnosti na transakci trvá 1-2 roky, proces od rozhodnutí o transakci do začátku obchodování trvá 4-5 měsíců v závislosti na stupni připravenosti společnosti

7 Proč PSE?  Vstup na burzu a kotace jsou první rok osvobozeny od veškerých poplatků  Počet obchodovaných společností na varšavské burze je 20x vyšší než na pražské burze, avšak objem obchodování je pouze 3x vyšší (s většinou titulů na WSE se vůbec neobchoduje)  Varšavská burza je typická velkým počtem IPO, většina z nich je ale velmi malá (objem emise méně než 1 mil. EUR) a s následnou nulovou likviditou Postup realizace IPO => nízký počet nových emitentů je důvodem, proč každá emise v ČR získá max. pozornost ze strany investorů, novinářů, obch. partnerů a laické veřejnosti, což má přímý vliv na zvýšení publicity společnosti při výrazné úspoře přímých výdajů

8 Proč PSE? pokr.  PSE má nejmírnější požadavky na reporting ze všech burz v Evropské unii  PSE v porovnání s ostatními burzami likvidní (dokáže udržet likviditu cenných papírů primárně obchodovaných na PSE – např. NWR)  Poptávka českých investorů je mnohonásobně vyšší než v Polsku  Řada investorů preferuje „duální listing“ (PSE, WSE) – „Jednotný evropský pas“ (Single European Passport) pro obchodování na burze platný v rámci celé Evropy Postup realizace IPO

9 Investoři na PSE a objem obchodů Postup realizace IPO  Free float veřejně obchodovatelných akcií 464 mil. CZK (2009)

10 Počáteční kroky pro realizaci IPO Postup realizace IPO  Pravidelná aktualizace webových stránek  Zavedení transparentního informačního systému  Otevřená komunikace s okolním světem  Pravidelné schůzky s investičními bankami 3-4x ročně  Prezentovatelný a dynamický management

11 Výše tržeb a EBITDA pro účely realizace IPO Postup realizace IPO


Stáhnout ppt "10. 06. 2010 Postup realizace IPO (diskuzní materiál)"

Podobné prezentace


Reklamy Google