Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Soudy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.212.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Soudy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.212."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Soudy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.212 Datum vytvoření: 21. 5. 2013 Vzdělávací oblast: Občanská výchova Ročník: druhý – Pečovatelské služby Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Prezentace Soudy a státní zastupitelství poukazuje na význam soudů v systému demokratických států, zejména jejich nezávislost. Obsahuje informace o soudním řízení a činnosti státních zástupců. Prezentace Soudy a státní zastupitelství poukazuje na význam soudů v systému demokratických států, zejména jejich nezávislost. Obsahuje informace o soudním řízení a činnosti státních zástupců.

3 Metodické pokyny Materiál lze využít k výkladu nového učiva nebo opakování. Materiál lze využít k výkladu nového učiva nebo opakování. Prezentace obsahuje několik otázek pro žáky. Odpovědi jsou na posledním snímku prezentace. Prezentace obsahuje několik otázek pro žáky. Odpovědi jsou na posledním snímku prezentace. Pro práci je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor. Pro práci je nutný počítač s programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje Uveďte citace zdrojů použitých v materiálu. Uveďte citace zdrojů použitých v materiálu. Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudy_v_%C4%8Cesku Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Blba_moci#D.C4.9Blba_moci_v_demokracii Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_spravedlnosti_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky Http://portal.justice.cz. [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudci Http://cs.wikipedia.org. [online]. [cit. 2013-05-21]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Probace Foto: Http://cs.wikipedia.org. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno,_Rooseveltova,_Justi%C4%8Dn%C3%AD_pal%C3%A1c_(01).jpg Http://cs.wikipedia.org. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klaus-a-Ga%C5%A1parovi%C4%8D-vyznamen%C3%A1n%C3%AD-Tugendhat2013- 66.Jpg Http://cs.wikipedia.org. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soudni_sin.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soudni_sin.jpg Http://cs.wikipedia.org. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tal%C3%A1r.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tal%C3%A1r.JPG

5 Soudy 1. Soudy v ČR 2. Soudní řízení 3. Státní zastupitelství

6 1. Soudy v ČR Význam soudů v demokratickém státě: V demokratickém státě vykonávají soudy soudní moc, tak jak to určuje Ústava ČR a zákon o soudech a soudcích (zákon č. 6/2002 Sb.). Soudy jsou samostatné, nezávislé instituce. Soudy rozhodují podle platných zákonů. Soudy zajišťují ochranu práv občanů ČR, nesmí nikomu nadržovat nebo záměrně škodit. Právo občanů na soudní a jinou právní ochranu vyplývá z Listiny základních práv a svobod.

7 Uspořádání soudů v ČR V ČR máme různé typy soudů. Úrovni krajského a obvodního soudu v Praze odpovídá soud městský a obvodní soudy pro Prahu 1 až 10. Občan, který nesouhlasí s rozhodnutím soudu nižšího stupně, se může do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k soudu vyššího stupně. Ten rozhodnutí přezkoumá. Nejvyšší soud (Brno) Vrchní soud (Praha, Olomouc) Krajské soudy Okresní soudy

8 Nezávislost soudů a soudců Nezávislost soudů a soudců je v demokratickém státě základním předpokladem pro kvalitní práci soudů a výkon spravedlnosti. Soudy rozhodují o vině nebo nevině obžalovaného na základě předložených důkazů. V případě viny rozhodují soudy o délce a typu trestu. Soudy odpovídají za svá rozhodnutí. Nezávislost soudců je základem rozhodování nestranného a spravedlivého. O věcech, které se soudce osobně týkají, nemůže rozhodovat, hrozí podjatost soudce.

9 Krajský soud v Brně Obr. 1 – Krajský soud v Brně, ulice Rooseveltova (tzv. Justiční palác) Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno,_Rooseveltova,_Justi%C4%8Dn%C3%AD_pal%C3%A1c_http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno,_Rooseveltova,_Justi%C4%8Dn%C3%AD_pal%C3%A1c_ (01).jpg(01).jpg, dne 21. 5. 2013, autor Harold

10 Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, pro probaci (dohled nad obviněným) a mediaci (mimosoudní řešení konfliktů). Obr. 2 – Pavel Blažek - ministr spravedlnosti Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klaus-a-Ga%C5%A1parovi%C4%8D-http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Klaus-a-Ga%C5%A1parovi%C4%8D- vyznamen%C3%A1n%C3%AD-Tugendhat2013-66.jpgvyznamen%C3%A1n%C3%AD-Tugendhat2013-66.jpg, dne 21. 5. 2013, autor Ben Skála, Benfoto

11 2. Soudní řízení Co je soudní řízení? Soudní řízení probíhá u soudu. Jeho cílem je rozhodnout v dané věci. Rozhodnutí se může týkat: majetku práv určitých osob viny nebo neviny správnosti nebo nesprávnosti postupu orgánů státu

12 Druhy soudního řízení Podle toho, o čem soud rozhoduje, rozlišujeme: občanské soudní řízení – spory občanskoprávní trestní soudní řízení – rozhoduje se, zda obžalovaný: a) a)spáchal přestupek – menší provinění b) b)spáchal trestný čin – závažné provinění c) c)je nevinen správní soudní řízení – proti rozhodnutím úřadů řízení před Ústavním soudem – stížnosti na porušení Ústavy

13 Účastníci řízení Soudního jednání se kromě soudce a obžalovaného účastní další osoby: a) a)obhájce – hájí obžalovaného b) b)svědci – potvrzují/vyvrací tvrzení obžalovaného c) c)soudní znalec – odborník, zpracovává znalecký posudek, potvrzuje nebo vyvrací tvrzení obžalovaného, zda vše mohlo být tak, jak tvrdí obžalovaný d) d)zapisovatel(ka) – zapisuje, co se u soudu řekne Obhájce (advokát) je oporou obžalovaného. Soudu přednese obhajobu, kterou se snaží dokázat jeho nevinu.

14 Soudní síň Obr. 3 – Soudní síň Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soudni_sin.jpg, dne 21. 5. 2013, autor Schuminka janičkahttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Soudni_sin.jpg

15 3. Státní zastupitelství Státní zastupitelství je úřad. Zastupuje stát v trestním řízení. Státní zastupitelství připravuje obžaloby na osoby, které se měly dopustit trestných činů. Pak soud zkoumá, zda obžalovaný je vinen nebo nevinen. Státní zastupitelství tvoří soustavu úřadů (zastupitelství): Státní zástupci podávají k soudu obžalobu Nejvyšší státní zastupitelství (Brno) Vrchní státní zastupitelství (Praha, Olomouc) Krajské státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství

16 Státní zástupci Státní zástupci: – dohlíží na vyšetření trestního činu policií, k obvinění podezřelé osoby dojde tehdy, jsou-li důkazy o její vině – podávají k soudu obžalobu – u soudu se snaží prokázat vinu obžalovaného – předvolávají svědky obžaloby (proti dotyčné osobě) – navrhují výši trestu

17 Státní zástupci Vážnost jednání soudu zdůrazňuje talár (plášť). Státní zástupci nosí talár s lemováním červeným, advokáti se světle modrým, soudci s fialovým. Obrázek č. 4 – Talár státního zástupce Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tal%C3%A1r.JPG, ze dne 21.5.2013, autor Radek Bartošhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tal%C3%A1r.JPG

18 Úlohy Zakroužkuj správné odpovědi! 1. Soudy vykonávají moc soudní/ moc trestní. 2. Soudy i soudci musí být závislí/ nezávislí. 3. Cílem soudního řízení je najít viníka/ rozhodnout ve věci. 4. Zájmy obžalovaného hájí obhájce/ soudce. 5. Státní zastupitelství: a) a)připravuje obhajobu b) b)připravuje obžalobu c) c)dohlíží na vyšetřování policie

19 Řešení úloh Správné odpovědi: 1. Soudy vykonávají moc soudní. 2. Soudy i soudci musí být nezávislí. 3. Cílem soudního řízení je rozhodnout ve věci. 4. Zájmy obžalovaného hájí obhájce. 5. Státní zastupitelství: a) a)připravuje obhajobune b) b)připravuje obžalobuano c) c)dohlíží na vyšetřování policieano


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Renáta Kupsová Název materiálu: Soudy Označení materiálu: VY_32_INOVACE_OBV.P2.212."

Podobné prezentace


Reklamy Google