Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

23. NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "23. NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 23. NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Soubor prezentací : CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA

2 UHLOVODÍKY Organické sloučeniny, které ve svých molekulách obsahují pouze atomy uhlíku a vodíku. Uhlovodíky ALKANY ALKENY ALKYNY ARENY CYKLOALKANY CYKLOALKENY CYKLOALKYNY ALKADIENY

3 Struktura uhlovodíků Uhlík v organických sloučeninách čtyřvazný! Proč? Řetězce organických sloučenin: (1) Řetězce alifatické (acyklické) přímé rozvětvené CH 3 CH 2 CH 2 CH 3 CH 3 CH 2 CHCH 3 │ CH 3 (2) Řetězce uzavřené (cyklické)

4

5 primární uhlík sekundární uhlík terciární uhlíkkvartérní uhlík

6 Typy vzorců uhlovodíků Vzorce empirické = udávají poměr jednotlivých prvků v molekule, neuvádějí celkový celkový počet atomů prvků CH 3 empirický vzorec

7 Typy vzorců uhlovodíků Vzorce molekulové (sumární) = udávají celkový počet atomů prvků v molekule, neposkytují žádné informace o vazbách C2H6C2H6 molekulový vzorec

8 Typy vzorců uhlovodíků Vzorce strukturní = zobrazují spojení atomů v molekule vazbami, určují i charakter vazeb strukturní vzorec

9 Typy vzorců uhlovodíků Vzorce racionální = zobrazují seskupení atomů vodíků kolem jednoho atomu uhlíku ve struktuře uhlovodíku racionální vzorec CH 3 -CH 3

10 Názvosloví (nomenklatura) Názvosloví = tvorba názvů a vzorců sloučenin Názvosloví organických sloučenin: a)triviální (nesystematické, tradiční) - odvozené z vlastností látek, zdrojů apod. b)systematické - vychází z názvu alkanu, od kterého je daná sloučenina odvozena Příklad konkrétní sloučeniny s názvy: triviální systematický glycerol propan-1,2,3-triol

11 Základní ALKANY

12 Názvy postranních řetězců („zbytků“) koncovka –yl Názvy postranních řetězců („zbytků“) – koncovka –yl Např.

13 Názvosloví rozvětvených alkanů POSTUP tvorby názvu ze vzorce: Vyhledat nejdelší souvislý uhlíkatý řetězec (hlavní řetězec), určit jeho název Očíslovat atomy uhlíku v hlavním řetězci, tak aby, postranní řetězce („zbytky“) měly co nejnižší čísla Určit, očíslovat a pojmenovat postranní řetězce Napsat jednoslovný název, postranní řetezce seřadit v abecedním pořadí, jejich polohu určit lokanty (čísly) a počet násobícím prefixem (předponou )

14 3-methylhexan 4-ethyl-3-methylheptan 2,2-dimethylbutan

15 Cvičení č. 1 (1.) (2.)

16 ALKENY a ALKYNY ALKENY = v molekule jedna dvojná vazba (v názvu koncovka –en) Např. ethen CH 2 =CH 2 but-2-en CH 3 -CH=CH-CH 3 ALKYNY = v molekule jedna trojná vazba (v názvu koncovka –yn) Např. ethyn HC  CH but-2-yn CH 3 -C  C-CH 3

17 Některé postranní řetězce („zbytky“) obsahující násobné vazby ethenyl (vinyl) H 2 C=CH- ethynyl HC  C- prop-2-en-1-yl -CH 2 CH=CH 2 prop-1-en-1-yl CH 3 CH=CH-

18 okta-2,4-dien-6-yn POZOR na přednost dvojné vazby v názvu i vzorci! 2-ethyl-4,6,6,9-tetramethyldec-1-en

19 3-butyl-3-methylpenta-1,4-dien 2,4-dimethyl-3-propylhept-2-en-5-yn

20 Cvičení č. 2 (1.) (2.)

21 (3.) (4.)

22 CYKLOALKANY a CYKLOALKENY cyklopropan cyklopentan cyklohexen cyklohexa-1,3-dien

23 Základní ARENY ARENY = aromatické uhlovodíky, jejichž základní strukturu odvozujeme od benzenového jádra ARENY - nejjednodušší aren = benzen - homology benzenu (náhrada vodíku ve struktuře benzenu jiným atomem či skupinou) – např. toluen, styren apod. - kondenzované areny – vícejaderné areny, např. naftalen, antracen ad.

24 benzen toluen styren o-xylen CH 3 CH=CH 2 ÚKOL: pojmenujte toluen, styren a o-xylen systematickými názvy.

25 naftalen antracen fenanthren Kondenzované areny

26 Pro zajímavost …

27 POZOR v názvosloví … fenyl fenylen 2-tolyl CH 3 1-naftyl 2-naftyl benzyl

28 1-(1,2-dimethylpropyl)naftalen 1,2,4-trimethylbenzen

29 Cvičení č. 3 neopentan Isobutan 2,3-diethylpentan 3-methylcyklopent-1-en propadien 2-propylnaftalen vinylcyklohexan p-dimethylbenzen cyklohepta-1,2-dien 2-ethylpent-1-en-4-yn

30 Cvičení č. 4 Opište následující vzorce uhlovodíků a uveďte jejich názvy. (1.)

31 CH ≡ C – CH 2 – CH = CH 2 (2.)(3.) (4.) (5.)

32 Použité informační zdroje Struktura organických sloučenin byla v prezentaci kreslena za pomoci programu ChemSketch ver. 10.

33 Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA GYMNÁZIU KOMENSKÉHO V HAVÍŘOVĚ“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "23. NÁZVOSLOVÍ UHLOVODÍKŮ Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tento projekt je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google