Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Ing. Jiří Šťastný Předmět/vzdělávací oblast: Fyzika Tematická oblast: Optika Téma: Duté zrcadlo - základní pojmy Ročník: 4. Datum vytvoření: Listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_ FYZ Anotace: Základní pojmy paprskové optiky – duté zrcadlo. Učební materiál slouží jako inovativní prezentační doplněk výuky a využívá aktivizujících možností multimediálních prostředků včetně hypertextových odkazů. Závěrečné kontrolní otázky zvyšují interaktivitu výuky a podporují samostatné myšlení žáků. Multimediální výuka svou přehledností a názorností podporuje zájem a aktivitu i u slabších žáků. Metodický pokyn: Prezentace primárně slouží pro výklad v hodině, ale může být využita i k samostudiu a pro distanční formu vzdělávání. Otázky na konci tématu ověřují, jak žáci danou problematiku zvládli, a po vytištění je lze použít i pro písemné ověření jejich znalostí. Materiál vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC a dataprojektoru.

2 Zobrazování dutým kulovým zrcadlem
Dodržujeme dohodu (konvenci), že zobrazovaný předmět kreslíme vlevo od zrcadla. Zrcadlo kreslíme vpravo od zobrazovaného předmětu. Zrcadlo umisťujeme na osu souměrnosti. Zobrazovaný předmět umisťujeme tak, aby se dotýkal osy souměrnosti.

3 Důležité body a rozměry
S….Střed křivosti zrcadla F….Ohnisko zrcadla V….Vrchol zrcadla r…..Poloměr křivosti Vzdálenost SF je stejná jako vzdálenost FV. Ohnisko leží v polovině vzdálenosti SV. Obr.1 Důležité body a rozměry

4 Důležité vzdálenosti f....Ohnisková vzdálenost a…Předmětová vzdálenost
Obr.2 Důležité vzdálenosti

5 Důležité paprsky Paprsek rovnoběžný s optickou osou se odráží do ohniska. Obr.3-1 Důležité paprsky

6 Důležité paprsky Paprsek procházející ohniskem se odráží rovnoběžně s optickou osou. Obr.3-2 Důležité paprsky

7 Důležité paprsky Paprsek procházející středem křivosti se odráží, jak dopadl. Obr.3-3 Důležité paprsky

8 Zobrazení pomocí tří paprsků
Obr.4 Zobrazení pomocí tří paprsků

9 Jestliže je předmět mezi ohniskem a středem křivosti, je jeho obraz skutečný, převrácený a zvětšený.
Na základě záměnnosti chodu paprsků platí opačně, že obraz předmětu ve větší vzdálenosti, než je poloměr křivosti zrcadla, je skutečný, převrácený a zmenšený.

10 Kontrolní otázky Nakreslete duté kulové zrcadlo a obrázek popište.
Vyjmenujte a popište tři zobrazovací paprsky. Který bod označujeme jako vrchol zrcadla?

11 Kontrolní otázky-odpovědi
Nakreslete duté kulové zrcadlo a obrázek popište. Vyjmenujte a popište tři zobrazovací paprsky. Paprsek rovnoběžný s optickou osou se odráží do ohniska. Paprsek procházející středem křivosti se odráží, jak dopadl. Paprsek procházející ohniskem se odráží rovnoběžně s optickou osou. Který bod označujeme jako vrchol zrcadla? Průsečík optické osy s kulovou plochou.

12 Použité zdroje: SVOBODA, Emanuel a kol. Přehled středoškolské fyziky. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1996, ISBN LEPIL, Oldřich; BEDNAŘÍK, Milan; HÝBLOVÁ, Radmila. Fyzika pro střední školy II. Praha: Prometheus, 2002, ISBN X Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Šťastný.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google