Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antiinfekční imunita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antiinfekční imunita."— Transkript prezentace:

1 Antiinfekční imunita

2 Obecný úvod Rozdělení mikroorganismů-podle schopnosti vyvolat onemocnění Obrana proti bakteriím Obrana proti virům Obrana proti parazitům (prvoci + mnohobuněční) Tkáňové poškození Receptory hostitele Únik z imunitního dozoru

3 Obecný úvod Neustálá interakce s mikroorganismy
Utváření individuální imunologické reaktivity; přirozená mikroflóra Patogeny = nejvýznamnější evoluční činitel Historie Usedlý způsob života, zvětšování lidských komunit 2.polovina 19.stol. – imunizace, ATB

4 Situace dnes – ročně zemře
4 mil. lidí na infekce dolních cest dýchacích 2 mil. lidí na infekce zažívacího ústrojí 2 mil. lidí na TBC 400 tis. lidí na tetanus 300 tis. lidí na pertusi …….AIDS + pohlavně přenosné choroby

5 Problémy v současnosti
Rezistence k ATB Globální transport lidí z rozvojových zemí Ve vyspělých zemích - snížená nebo změněná expozice přirozeným mikrobiálním podnětům…problémy při nastavování optimální imunologické reaktivity

6 Rozdělení mikroorganismů-podle schopnosti vyvolat onemocnění
Komensální (saprofytické) –symbióza, přirozená mikroflóra Potenciální patogeny Patogenní mikroorganismy Imunitní odpověď – Ag nespecifická…specifická Průnik do organismu – obrana: Obecné obranné mechanismy Slizniční imunita Překonání těchto bariér je základní součástí patogenicity mikroorganismů

7 Člověk a přirozená mikroflóra
Vnitřní a vnější povrchy těla Unikátní vzorec osídlení Expozice vnějšímu mikrobiálnímu prostředí Genetické faktory Nastavení během ontogenetického vývoje Osidlování trávicího traktu Během porodu enterobakterie Kojení – Bifidobacterium Pevná strava – definitivní kolonizace – 400 druhů bakterií

8 Vaginální mikroflóra Lactobacillus vaginalis – produkce kys. mléčné, snižuje pH prostředí Vaginální epitelie – tvorba glykogenu (kontrolována estrogenem)…glukóza + Lactobacillus…kys. mléčná Přirozená mikroflóra je určována endokrinním systémem

9 Prospěšné působení přirozené mikroflóry
Trávení potravy Vitaminy Odstraňování toxických produktů trávení Soutěž o „životní prostor“ s patogeny Povrchové receptory Nutriční zdroje bakteroiciny

10 Negativní ovlivňování fyziologické mikroflóry
ATB Hygienické návyky Urbanizace Očkování Skladba potravy ______________________________________ Přirozená mikroflóra je kontrolována mechanismy slizniční imunity

11 Obrana proti bakteriím - extracelulárním
Bakterie G+, G- Eliminace z těla hostitele – počáteční stadium infekce- Ag nespecifické imunitní mechanismy: Opsonizace: složky C, lektiny, Ab Fagocytóza: granulocyty, zvl. neutrofily Chemotaxe: C3a, C5a, bakteriální fragmenty Oxidační produkty NADPH-oxidázy Produkce cytokinů (neutrofily): IL-1, Il-6, TNF Zvýšená teplota Proteiny akutní fáze Malá citlivost k působení membranolytického komplexu

12 Pozdější fáze infekce – Ag specifické složky imunity
Stimulace B-ly…IgM Th2…izotypový přesmyk…IgG(IgG1), IgA…opsonizace Infekce v GIT a dýchacím traktu – sIgA

13 Bakterie s polysacharidovým pouzdrem….T-independentní tvorba Ab
Bakterie produkující toxiny…..neutralizační Ab LPS G-bakterií….septický šok (SIRS) _____________________________________ Infekcemi extracelulárními bakteriemi jsou ohroženi lidé s poruchami funkce fagocytů, C, tvorby Ab

14 Obrana proti bakteriím-intracelulárním, plísním
Intacelulární parazitizmus je umožněn schopností uniknout nitrobuněčnému zabíjení ve fagocytech Mykobakterie, Yersinia, Listeria, Brucela, Candida albicans, Aspergillus, Pneumocystis… Obranné mechanismy hostitele: spolupráce makrofág + Th1

15 Intracelulární mikroorg. + makrofág…IL-12
IL-12 + T-prekursor…Th1 Th1 produkce TNF, INFγ…aktivace makrofágů k tvorbě NO INFγ – aktivace plazmat.buněk k tvorbě IgG2 Komplex IgG2+Ag…vazba na FcR makrofágů Tc – rozpoznání Ag + HLA I.tř. __________________________________ Infekcemi intracelulárními mikroorganismy jsou ohroženi lidé s poruchami fagocytózy a T-lymfocytů

16 SIRS-Systemic Inflammatory Response Syndrom
G- i G+, kvasinky, viry… Imunitní odpověď – 2 fáze Nepřiměřená, autodestruktivní, sebezesilující Deprese imunitní reakce Počátek rozvoje SIRS Aktivace přirozené imunitní odpovědi- monocyty,makrofágy, vazba LPS+CD14 na mono, produkce pluripotentních prozánětlivých cytokinů (TNFα, IL-1, IL-12, IL-6) TNFα : indukce IL-6, aktivace C (C3a, C5a) IL-12 : stimulace Th1 ______________________________________________ Hladina TNFα a IL-1 koreluje se závažností SIRS

17 Pozdější fáze SIRS – imunodeprese
Snížená exprese receptoru pro C3 na ery Změna adhesivních molekul na endoteliích a leukocytech (E-, P-selektiny)…dezintegrace tkání Aktivace koagulační kaskády Přímé poškození buněk organismu působením TNFα a IL-1 Pozdější fáze SIRS – imunodeprese Snížená exprese HLA DR na mono Endogenní kortikosteroidy lymfopenie Protizánětlivé cytokiny Apoptóza buněk imunitního systému (TNFα)

18 Otázka: působení ATB x kortikosteroidy
K rozvoji SIRS dochází u nemocných, kteří jsou geneticky predisponováni ke zvýšené reaktivitě imunitního systému Otázka: působení ATB x kortikosteroidy ATB: protiinfekční působení, uvolňování LPS do krevního oběhu Kortikoidy: protizánětlivé, tlumí transkripci prozánětlivých cytokinů, indukce apoptózy buněk imunitního systému

19 Monitorování nastupujícího SIRS: Terapie:
Hladiny CRP, prokalcitoninu, TNFα, IL-8 Terapie: Vyvazování LPS pomocí monoAb Vyvazování TNFα pomocí monoAb Tlumení TNFα (pentoxyfilin) Inhibitory IL-1

20 Obrana proti virům Virová infekce indukuje komplexní imunitní odpověď, vznik imunitní paměti Maligní transformace, autoimunita První linie obrany – Ag nespecifické mechanismy: Interferony (α,β) NK buňky – aktivovány IL-12 (z infik. makrofágů)

21 Průnik virů do organismu – sliznice
sIgA – shlukování, zabraňuje průniku do lamina propria Intraepiteliální lymfocyty – CD8+T-ly, často typu γδ, Ag na CD1 Po průniku do lamina propria – Ag specifické mechanismy Neutralizační Ab (IgG, IgM)…aktivace C Spolupráce Th2 + B-ly (jako extracelulární b.) Tc: virový Ag + HLA I.tř.

22 Integrace virů do hostitelského genomu…perzistence…reaktivace…nové onemocnění
Varicella….pásový opar EBV…..krevní malignity Papiloma virus….kožní nádory, karcinom děložního čípku _________________________________________ Virovými infekcemi jsou ohroženi zejména lidé s deficity T-ly, s kombinovanými poruchami imunity, s dysfunkčními NK

23 Obrana proti prvokům Podobné jako u bakterií
Extracelulární (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia)……protilátky Intracelulární (Leishmania, Toxopazma, Plasmodium)……aktivované makrofágy + Th1

24 Obrana proti mnohobuněčným parazitům
Hlavním znakem je produkce IgE ______________________________________ Ag parazita + mastocyty, bazofily, eosinofily, APC….produkce IL-4….stimulace Th2 Th2…vyzrávání B-ly s BCR pro Ag parazita B-ly + IL-4….izotypový přesmyk na IgE IgE na receptory mastocytů a bazofilů…mediátory z granulí, smrt parazita

25 Pozdější stadium infekce
Th1……Ab vyšších tříd Eosinofily: Aktivace vlivem IL-5 (z Th2) fagocytóza komplexu IgE+parazitární částice

26 Tkáňové poškození infekcemi
Přímé mechanismy – toxiny, cytopatický efekt Nepřímé mechanismy – poškozující reakce Přechodné Chronický zánět – trvalé, autoimunita

27 Receptory hostitele jako vstupní brána infekce
Receptory na buňkách a tkáních hostitele CD4…HIV, herpesvirus 7 CD21…EBV CD54…Rhinoviry, Plazmodium malariae CD71…virus hepatitidy B Integrin β1…Yersinia, patogenní E.coli Integrin β3…Borrelia

28 Únik mikroorganismů před obrannými reakcemi hostitele
Ukrytí dovnitř buněk Variabilita povrchových molekul Potlačení exprese HLA napadené buňky Potlačení zánětlivé reakce – produkce analogů nebo inhibitorů cytokinů EBV…analog IL-10 Vaccinia…antagonista IL-1 Poxviry, adenoviry…inhibitor TNF Inhibice komplementu Odolné buněčné stěny Proteázy inaktivující C3a, C5a

29 Integrace hostitelských molekul do vlastní buněčné stěny Ag mimikry
Štěpení sIgA Využití cytokinů Integrace hostitelských molekul do vlastní buněčné stěny Ag mimikry M protein streptokoků….myokard Sacharidy H.pylori…..žaludek Inhibice fagocytózy

30 Inhibice fúze fagozóm+lysozóm
Přežívání ve fagozómu Inhibice kyselého pH Produkce peptidů, které po vazbě na TCR inhibují T-ly


Stáhnout ppt "Antiinfekční imunita."

Podobné prezentace


Reklamy Google