Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antiinfekční imunita. Obecný úvod Obecný úvod Rozdělení mikroorganismů-podle schopnosti vyvolat onemocnění Rozdělení mikroorganismů-podle schopnosti vyvolat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antiinfekční imunita. Obecný úvod Obecný úvod Rozdělení mikroorganismů-podle schopnosti vyvolat onemocnění Rozdělení mikroorganismů-podle schopnosti vyvolat."— Transkript prezentace:

1 Antiinfekční imunita

2 Obecný úvod Obecný úvod Rozdělení mikroorganismů-podle schopnosti vyvolat onemocnění Rozdělení mikroorganismů-podle schopnosti vyvolat onemocnění Obrana proti bakteriím Obrana proti bakteriím Obrana proti virům Obrana proti virům Obrana proti parazitům (prvoci + mnohobuněční) Obrana proti parazitům (prvoci + mnohobuněční) Tkáňové poškození Tkáňové poškození Receptory hostitele Receptory hostitele Únik z imunitního dozoru Únik z imunitního dozoru

3 Obecný úvod Neustálá interakce s mikroorganismy Neustálá interakce s mikroorganismy Utváření individuální imunologické reaktivity; přirozená mikroflóra Utváření individuální imunologické reaktivity; přirozená mikroflóra Patogeny = nejvýznamnější evoluční činitel Patogeny = nejvýznamnější evoluční činitel Historie Historie Usedlý způsob života, zvětšování lidských komunit Usedlý způsob života, zvětšování lidských komunit 2.polovina 19.stol. – imunizace, ATB 2.polovina 19.stol. – imunizace, ATB

4 Situace dnes – ročně zemře Situace dnes – ročně zemře 4 mil. lidí na infekce dolních cest dýchacích 4 mil. lidí na infekce dolních cest dýchacích 2 mil. lidí na infekce zažívacího ústrojí 2 mil. lidí na infekce zažívacího ústrojí 2 mil. lidí na TBC 2 mil. lidí na TBC 400 tis. lidí na tetanus 400 tis. lidí na tetanus 300 tis. lidí na pertusi 300 tis. lidí na pertusi …….AIDS + pohlavně přenosné choroby …….AIDS + pohlavně přenosné choroby

5 Problémy v současnosti Problémy v současnosti Rezistence k ATB Rezistence k ATB Globální transport lidí z rozvojových zemí Globální transport lidí z rozvojových zemí Ve vyspělých zemích - snížená nebo změněná expozice přirozeným mikrobiálním podnětům…problémy při nastavování optimální imunologické reaktivity Ve vyspělých zemích - snížená nebo změněná expozice přirozeným mikrobiálním podnětům…problémy při nastavování optimální imunologické reaktivity

6 Rozdělení mikroorganismů-podle schopnosti vyvolat onemocnění Komensální (saprofytické) –symbióza, přirozená mikroflóra Komensální (saprofytické) –symbióza, přirozená mikroflóra Potenciální patogeny Potenciální patogeny Patogenní mikroorganismy Patogenní mikroorganismy Imunitní odpověď – Ag nespecifická…specifická Imunitní odpověď – Ag nespecifická…specifická Průnik do organismu – obrana: Průnik do organismu – obrana: Obecné obranné mechanismy Obecné obranné mechanismy Slizniční imunita Slizniční imunita Překonání těchto bariér je základní součástí patogenicity mikroorganismů Překonání těchto bariér je základní součástí patogenicity mikroorganismů

7 Člověk a přirozená mikroflóra Vnitřní a vnější povrchy těla Vnitřní a vnější povrchy těla Unikátní vzorec osídlení Unikátní vzorec osídlení Expozice vnějšímu mikrobiálnímu prostředí Expozice vnějšímu mikrobiálnímu prostředí Genetické faktory Genetické faktory Nastavení během ontogenetického vývoje Nastavení během ontogenetického vývoje Osidlování trávicího traktu Osidlování trávicího traktu Během porodu enterobakterie Během porodu enterobakterie Kojení – Bifidobacterium Kojení – Bifidobacterium Pevná strava – definitivní kolonizace – 400 druhů bakterií Pevná strava – definitivní kolonizace – 400 druhů bakterií

8 Vaginální mikroflóra Vaginální mikroflóra Lactobacillus vaginalis – produkce kys. mléčné, snižuje pH prostředí Lactobacillus vaginalis – produkce kys. mléčné, snižuje pH prostředí Vaginální epitelie – tvorba glykogenu (kontrolována estrogenem)…glukóza + Lactobacillus…kys. mléčná Vaginální epitelie – tvorba glykogenu (kontrolována estrogenem)…glukóza + Lactobacillus…kys. mléčná Přirozená mikroflóra je určována endokrinním systémem Přirozená mikroflóra je určována endokrinním systémem

9 Prospěšné působení přirozené mikroflóry Prospěšné působení přirozené mikroflóry Trávení potravy Trávení potravy Vitaminy Vitaminy Odstraňování toxických produktů trávení Odstraňování toxických produktů trávení Soutěž o „životní prostor“ s patogeny Soutěž o „životní prostor“ s patogeny Povrchové receptory Povrchové receptory Nutriční zdroje Nutriční zdroje bakteroiciny bakteroiciny

10 Negativní ovlivňování fyziologické mikroflóry Negativní ovlivňování fyziologické mikroflóry ATB ATB Hygienické návyky Hygienické návyky Urbanizace Urbanizace Očkování Očkování Skladba potravy Skladba potravy______________________________________ Přirozená mikroflóra je kontrolována mechanismy slizniční imunity

11 Obrana proti bakteriím - extracelulárním Bakterie G+, G- Bakterie G+, G- Eliminace z těla hostitele – počáteční stadium infekce- Ag nespecifické imunitní mechanismy: Eliminace z těla hostitele – počáteční stadium infekce- Ag nespecifické imunitní mechanismy: Opsonizace: složky C, lektiny, Ab Opsonizace: složky C, lektiny, Ab Fagocytóza: granulocyty, zvl. neutrofily Fagocytóza: granulocyty, zvl. neutrofily Chemotaxe: C3a, C5a, bakteriální fragmenty Chemotaxe: C3a, C5a, bakteriální fragmenty Oxidační produkty NADPH-oxidázy Oxidační produkty NADPH-oxidázy Produkce cytokinů (neutrofily): IL-1, Il-6, TNF Produkce cytokinů (neutrofily): IL-1, Il-6, TNF Zvýšená teplota Zvýšená teplota Proteiny akutní fáze Proteiny akutní fáze Malá citlivost k působení membranolytického komplexu Malá citlivost k působení membranolytického komplexu

12 Pozdější fáze infekce – Ag specifické složky imunity Pozdější fáze infekce – Ag specifické složky imunity Stimulace B-ly…IgM Stimulace B-ly…IgM Th2…izotypový přesmyk…IgG(IgG1), IgA…opsonizace Th2…izotypový přesmyk…IgG(IgG1), IgA…opsonizace Infekce v GIT a dýchacím traktu – sIgA Infekce v GIT a dýchacím traktu – sIgA

13 Bakterie s polysacharidovým pouzdrem….T- independentní tvorba Ab Bakterie s polysacharidovým pouzdrem….T- independentní tvorba Ab Bakterie produkující toxiny…..neutralizační Ab Bakterie produkující toxiny…..neutralizační Ab LPS G-bakterií….septický šok (SIRS) LPS G-bakterií….septický šok (SIRS)_____________________________________ Infekcemi extracelulárními bakteriemi jsou ohroženi lidé s poruchami funkce fagocytů, C, tvorby Ab

14 Obrana proti bakteriím- intracelulárním, plísním Intacelulární parazitizmus je umožněn schopností uniknout nitrobuněčnému zabíjení ve fagocytech Intacelulární parazitizmus je umožněn schopností uniknout nitrobuněčnému zabíjení ve fagocytech Mykobakterie, Yersinia, Listeria, Brucela, Candida albicans, Aspergillus, Pneumocystis… Mykobakterie, Yersinia, Listeria, Brucela, Candida albicans, Aspergillus, Pneumocystis… Obranné mechanismy hostitele: spolupráce makrofág + Th1 Obranné mechanismy hostitele: spolupráce makrofág + Th1

15 Intracelulární mikroorg. + makrofág…IL-12 Intracelulární mikroorg. + makrofág…IL-12 IL-12 + T-prekursor…Th1 IL-12 + T-prekursor…Th1 Th1 produkce TNF, INFγ…aktivace makrofágů k tvorbě NO Th1 produkce TNF, INFγ…aktivace makrofágů k tvorbě NO INFγ – aktivace plazmat.buněk k tvorbě IgG2 INFγ – aktivace plazmat.buněk k tvorbě IgG2 Komplex IgG2+Ag…vazba na FcR makrofágů Komplex IgG2+Ag…vazba na FcR makrofágů Tc – rozpoznání Ag + HLA I.tř. Tc – rozpoznání Ag + HLA I.tř.__________________________________ Infekcemi intracelulárními mikroorganismy jsou ohroženi lidé s poruchami fagocytózy a T-lymfocytů

16 SIRS-Systemic Inflammatory Response Syndrom G- i G+, kvasinky, viry… G- i G+, kvasinky, viry… Imunitní odpověď – 2 fáze Imunitní odpověď – 2 fáze Nepřiměřená, autodestruktivní, sebezesilující Nepřiměřená, autodestruktivní, sebezesilující Deprese imunitní reakce Deprese imunitní reakce Počátek rozvoje SIRS Počátek rozvoje SIRS Aktivace přirozené imunitní odpovědi- monocyty,makrofágy, vazba LPS+CD14 na mono, produkce pluripotentních prozánětlivých cytokinů (TNFα, IL-1, IL-12, IL-6) Aktivace přirozené imunitní odpovědi- monocyty,makrofágy, vazba LPS+CD14 na mono, produkce pluripotentních prozánětlivých cytokinů (TNFα, IL-1, IL-12, IL-6) TNFα : indukce IL-6, aktivace C (C3a, C5a) TNFα : indukce IL-6, aktivace C (C3a, C5a) IL-12 : stimulace Th1 IL-12 : stimulace Th1______________________________________________ Hladina TNFα a IL-1 koreluje se závažností SIRS

17 Snížená exprese receptoru pro C3 na ery Snížená exprese receptoru pro C3 na ery Změna adhesivních molekul na endoteliích a leukocytech (E-, P-selektiny)…dezintegrace tkání Změna adhesivních molekul na endoteliích a leukocytech (E-, P-selektiny)…dezintegrace tkání Aktivace koagulační kaskády Aktivace koagulační kaskády Přímé poškození buněk organismu působením TNFα a IL-1 Přímé poškození buněk organismu působením TNFα a IL-1 Pozdější fáze SIRS – imunodeprese Pozdější fáze SIRS – imunodeprese Snížená exprese HLA DR na mono Snížená exprese HLA DR na mono Endogenní kortikosteroidy Endogenní kortikosteroidy lymfopenie lymfopenie Protizánětlivé cytokiny Protizánětlivé cytokiny Apoptóza buněk imunitního systému (TNFα) Apoptóza buněk imunitního systému (TNFα)

18 K rozvoji SIRS dochází u nemocných, kteří jsou geneticky predisponováni ke zvýšené reaktivitě imunitního systému K rozvoji SIRS dochází u nemocných, kteří jsou geneticky predisponováni ke zvýšené reaktivitě imunitního systému Otázka: působení ATB x kortikosteroidy Otázka: působení ATB x kortikosteroidy ATB: protiinfekční působení, uvolňování LPS do krevního oběhu ATB: protiinfekční působení, uvolňování LPS do krevního oběhu Kortikoidy: protizánětlivé, tlumí transkripci prozánětlivých cytokinů, indukce apoptózy buněk imunitního systému Kortikoidy: protizánětlivé, tlumí transkripci prozánětlivých cytokinů, indukce apoptózy buněk imunitního systému

19 Monitorování nastupujícího SIRS: Monitorování nastupujícího SIRS: Hladiny CRP, prokalcitoninu, TNFα, IL-8 Hladiny CRP, prokalcitoninu, TNFα, IL-8 Terapie: Terapie: Vyvazování LPS pomocí monoAb Vyvazování LPS pomocí monoAb Vyvazování TNFα pomocí monoAb Vyvazování TNFα pomocí monoAb Tlumení TNFα (pentoxyfilin) Tlumení TNFα (pentoxyfilin) Inhibitory IL-1 Inhibitory IL-1

20 Obrana proti virům Virová infekce indukuje komplexní imunitní odpověď, vznik imunitní paměti Virová infekce indukuje komplexní imunitní odpověď, vznik imunitní paměti Maligní transformace, autoimunita Maligní transformace, autoimunita První linie obrany – Ag nespecifické mechanismy: První linie obrany – Ag nespecifické mechanismy: Interferony (α,β) Interferony (α,β) NK buňky – aktivovány IL-12 (z infik. makrofágů) NK buňky – aktivovány IL-12 (z infik. makrofágů)

21 Průnik virů do organismu – sliznice Průnik virů do organismu – sliznice sIgA – shlukování, zabraňuje průniku do lamina propria sIgA – shlukování, zabraňuje průniku do lamina propria Intraepiteliální lymfocyty – CD8+T-ly, často typu γδ, Ag na CD1 Intraepiteliální lymfocyty – CD8+T-ly, často typu γδ, Ag na CD1 Po průniku do lamina propria – Ag specifické mechanismy Po průniku do lamina propria – Ag specifické mechanismy Neutralizační Ab (IgG, IgM)…aktivace C Neutralizační Ab (IgG, IgM)…aktivace C Spolupráce Th2 + B-ly (jako extracelulární b.) Spolupráce Th2 + B-ly (jako extracelulární b.) Tc: virový Ag + HLA I.tř. Tc: virový Ag + HLA I.tř.

22 Integrace virů do hostitelského genomu…perzistence…reaktivace…nové onemocnění Integrace virů do hostitelského genomu…perzistence…reaktivace…nové onemocnění Varicella….pásový opar Varicella….pásový opar EBV…..krevní malignity EBV…..krevní malignity Papiloma virus….kožní nádory, karcinom děložního čípku Papiloma virus….kožní nádory, karcinom děložního čípku_________________________________________ Virovými infekcemi jsou ohroženi zejména lidé s deficity T-ly, s kombinovanými poruchami imunity, s dysfunkčními NK

23 Obrana proti prvokům Podobné jako u bakterií Podobné jako u bakterií Extracelulární (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia)……protilátky Extracelulární (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia)……protilátky Intracelulární (Leishmania, Toxopazma, Plasmodium)……aktivované makrofágy + Th1 Intracelulární (Leishmania, Toxopazma, Plasmodium)……aktivované makrofágy + Th1

24 Obrana proti mnohobuněčným parazitům Hlavním znakem je produkce IgE Hlavním znakem je produkce IgE______________________________________ Ag parazita + mastocyty, bazofily, eosinofily, APC….produkce IL-4….stimulace Th2 Ag parazita + mastocyty, bazofily, eosinofily, APC….produkce IL-4….stimulace Th2 Th2…vyzrávání B-ly s BCR pro Ag parazita Th2…vyzrávání B-ly s BCR pro Ag parazita B-ly + IL-4….izotypový přesmyk na IgE B-ly + IL-4….izotypový přesmyk na IgE IgE na receptory mastocytů a bazofilů…mediátory z granulí, smrt parazita IgE na receptory mastocytů a bazofilů…mediátory z granulí, smrt parazita

25 Pozdější stadium infekce Pozdější stadium infekce Th1……Ab vyšších tříd Th1……Ab vyšších tříd Eosinofily: Eosinofily: Aktivace vlivem IL-5 (z Th2) Aktivace vlivem IL-5 (z Th2) fagocytóza komplexu IgE+parazitární částice fagocytóza komplexu IgE+parazitární částice

26 Tkáňové poškození infekcemi Přímé mechanismy – toxiny, cytopatický efekt Přímé mechanismy – toxiny, cytopatický efekt Nepřímé mechanismy – poškozující reakce Nepřímé mechanismy – poškozující reakce Přechodné Přechodné Chronický zánět – trvalé, autoimunita Chronický zánět – trvalé, autoimunita

27 Receptory hostitele jako vstupní brána infekce Receptory na buňkách a tkáních hostitele Receptory na buňkách a tkáních hostitele CD4…HIV, herpesvirus 7 CD4…HIV, herpesvirus 7 CD21…EBV CD21…EBV CD54…Rhinoviry, Plazmodium malariae CD54…Rhinoviry, Plazmodium malariae CD71…virus hepatitidy B CD71…virus hepatitidy B Integrin β1…Yersinia, patogenní E.coli Integrin β1…Yersinia, patogenní E.coli Integrin β3…Borrelia Integrin β3…Borrelia

28 Únik mikroorganismů před obrannými reakcemi hostitele Ukrytí dovnitř buněk Ukrytí dovnitř buněk Variabilita povrchových molekul Variabilita povrchových molekul Potlačení exprese HLA napadené buňky Potlačení exprese HLA napadené buňky Potlačení zánětlivé reakce – produkce analogů nebo inhibitorů cytokinů Potlačení zánětlivé reakce – produkce analogů nebo inhibitorů cytokinů EBV…analog IL-10 EBV…analog IL-10 Vaccinia…antagonista IL-1 Vaccinia…antagonista IL-1 Poxviry, adenoviry…inhibitor TNF Poxviry, adenoviry…inhibitor TNF Inhibice komplementu Inhibice komplementu Odolné buněčné stěny Odolné buněčné stěny Proteázy inaktivující C3a, C5a Proteázy inaktivující C3a, C5a

29 Štěpení sIgA Štěpení sIgA Využití cytokinů Využití cytokinů Integrace hostitelských molekul do vlastní buněčné stěny Integrace hostitelských molekul do vlastní buněčné stěny Ag mimikry Ag mimikry M protein streptokoků….myokard M protein streptokoků….myokard Sacharidy H.pylori…..žaludek Sacharidy H.pylori…..žaludek Inhibice fagocytózy Inhibice fagocytózy

30 Inhibice fúze fagozóm+lysozóm Inhibice fúze fagozóm+lysozóm Přežívání ve fagozómu Přežívání ve fagozómu Inhibice kyselého pH Inhibice kyselého pH Produkce peptidů, které po vazbě na TCR inhibují T-ly Produkce peptidů, které po vazbě na TCR inhibují T-ly


Stáhnout ppt "Antiinfekční imunita. Obecný úvod Obecný úvod Rozdělení mikroorganismů-podle schopnosti vyvolat onemocnění Rozdělení mikroorganismů-podle schopnosti vyvolat."

Podobné prezentace


Reklamy Google