Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IMUNITA PROTI INFEKCÍM Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IMUNITA PROTI INFEKCÍM Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol."— Transkript prezentace:

1 IMUNITA PROTI INFEKCÍM Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol

2 Patogenní mikrorganismy Parazité Protozoa Helminti Houby (plísně a kvasinky)

3 Nástroje patogenicity Únikové mechanismy Množství Geny regulující imunitní reakce Aktuální kondice hostitele Vztah patogen a hostitel

4 Epiteliální bariéry proti infekcím Mechanické (neporušený povrch epitelií, longitudinální proud vzduchu a tekutin) Chemické (mastné kyseliny na kůži, enzymy - lysozym ve slinách, potu a slzách, pepsin ve střevě, nízké pH v žaludku, antibakteriální peptidy) Mikrobiální (normální flóra - kompetice o živiny, zábrana přilnutí, produkce antibakteriálních substancí) Bordetella pertussis

5 Slizniční imunita obrana před průnikem patogenních mikroorganismů a infekcí obrana před sebepoškozujícími zánětlivými reakcemi proti patogenům, …..a také proti neškodným antigenům z vnějšího prostředí (orální tolerance) 400 m 2

6 Orální tolerance Neodpovídavost na proteinové antigeny podané na sliznici Je možné ji zvrátit současným podáním adjuvancií Imunitní mechanismy tolerance: Aktivní suprese T regulačními buňkami secernujícími TGF-β, IL-10 Klonální anergie Tolerogenní dendritické buňky (CD103+)

7 Imunitní odpovědi na sliznicích MALT, GALT, BALT, NALT o-MALT (induktivní místa, Payerovy plaky, FAE) d-MALT (efektorová místa, IEL, lamina propria lymfocyty) M-buňky IgA

8 IgA dimer se váže na sekreční komponentu a je transepiteliálně transportován Sekreční IgA je rezistentní k proteolýze slizničními enzymy Nespecifická vazba na bakterie Hlavní funkcí je neutralizace toxinů a zabránění adheze patogenů Protizánětlivý efekt (neaktivuje komplement) Citlivý k štěpení bakteriálními proteázami (IgA1) (H.influenzae, N.gonorrheae) IgA1 (dýchací cesty, sérum – 87% monomerní, kostní dřeň) IgA2 (zažívací trakt) syntéza 24 mg/kg/den Immunoglobulin A

9 Adheze patogenu a počátek imunitní odpovědi Využití receptorů hostitele jako vstupních bran infekce hlavně viry (CD4 – HIV; CD21 – EBV) bakterie (CR3 – Mycobacterium, Bordetella; β1-integriny – Yersinia, E.coli)

10 Nespecifické složky imunity v obraně proti infekcím alternativní a lektinová cesta aktivace komplementu produkce interferonů a cytokinů lokální zánětlivá reakce produkce reaktantů akutní fáze aktivita fagocytů prezentace antigenů specifickým složkám imunity (APC) cytotoxická aktivita NK buněk T lymfocyty gama/delta B1 lymfocyty CD5+ NK-T lymfocyty Humorální nespecifická imunita Buněčná nespecifická imunita Fagocytóza M.tuberculosis

11 Specifické složky imunity v obraně proti infekcím antigen-prezentující buňky (APC) aktivace T a B lymfocytů funkční diferenciace T lymfocytů do Th1 a Th2 subtypů Buněčné efektorové mechanismy (CTL) imunologická paměť (afinitní maturace, paměťové lymfocyty, přetrvávání IK na FDC) Humorální specifická imunita Buněčná antigenně specifická imunita protilátky cytokiny

12 Lokalizace infekce a typ imunitní odpovědi

13 Obrana proti extracelulárním bakteriím Bakterie produkující toxiny (C.tetani, C.botulinum, C.diphtheriae) Opouzdřené bakterie (Streptokoky, Neisserie, Stafylokoky) Opsonizace - složky komplementu, lektiny nebo protilátky Neutralizace - protilátky Fagocytóza – neutrofily, makrofágy B lymfocyty (IgM), Th2 odpověď (IgA, IgG1) ohroženi jedinci s poruchou funkce fagocytů, komplementu a tvorby protilátek bakteriemi s polysacharidovými pouzdry jsou ohroženy malé děti do 2 let a osoby s poruchou funkce sleziny či po splenektomii. Streptococcus pneumoniae

14 Obrana proti Streptococcus pyogenes primarně patogenní pro člověka, zdroj infekce produkce toxinů neutralizace M protein – rezistence k fagocytóze opsonizace zkřížená reaktivita protilátek proti M proteinům revmatická horečka, glumerulonefritida Semmelweiss – horečka omladnic antisepse

15 Obrana proti intracelulárním bakteriím Intracelulární parazitismus př. Listeria, Mycobacterium, Brucella Fagocytóza – makrofágy Protilátky bez většího efektu Th1 odpověď (produkce IFN-γ pro aktivaci makrofágů) Th17 odpověď (produkce IL-17 pro aktivaci neutrofilů) Cytotoxické T lymfocyty (Listeria monocytogenes) ohroženi zvláště jedinci s poruchami funkce nespecifické i specifické buněčné imunity Patologie: granulomatózní reakce M. tuberculosis

16 Obrana proti virům Obligátní intracelulární parazitismus Interferony α a β Neutralizační protilátky aktivace komplementu (lyze virů) B lymfocyty a Th2 odpověď Aktivita NK buněk Th1 odpověď CD8 T lymfocyty (CTL) ohroženi zvláště jedinci s imunodeficiencemi T lymfocytů, s kombinovanými poruchami imunity a NK buněk (herpesviry) Influenza virus HIV

17 Obrana proti plísním a kvasinkám Aspergillus fumigatus Candida albicans Oportunní patogeny Neutrofily, makrofágy Th1 odpověď (produkce IFN-γ pro aktivaci makrofágů) Th17 odpověď (produkce IL-17 pro aktivaci neutrofilů) Protilátky bez většího významu Systémové onemocnění jen při poruchách imunity Pneumocystis jirovecii (carinii)

18 Obrana proti protozoálním infekcím Chronická latentní asymptomatická reakce Antigenní variace, antigenně různá vývojová stádia Intracelulární (Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania, Toxoplasma) Th1 lymfocyty a aktivované makrofágy Extracelulární (Entameba, Giardia, Trichomonas) Protilátky Cytokinová balance/dysbalance určují výsledek infekce (Th1) Snížená rezistence organismu vede ke klinické manifestaci Trypanosoma Trichomonas

19 Obrana proti parazitům (mnohobuněčným červům) Chronická infekce s dlouhou persistencí (tasemnice, škrkavka, roupi) Vysoká morbidita, malá mortalita Nemnoží se v konečném hostiteli, reinfekce Žírné buňky, eosinofily (extracelulární baktericidní látky) Th2 odpověď, protilátky IgE Pozdější fáze Th1 (makrofágy), CD8+ Patologie: Tvorba imunokomplexů Autoprotilátky, granulomatózní reakce, Alergické reakce tasemnice škrkavka

20 Mechanismy úniku patogenů před imunitním systémem Variabilita povrchových molekul (viry Chřipky, S.pneumoniae, Trypanozoma) Antigenní mimikry (napodobení struktur hostitelských buněk) – M protein (využití proteinů hostitele – T. pallidum, B. burgdorferi) Inhibice fagocytózy – pouzdro, protein M (Streptokoky), toxiny Inhibice komplementu (Borrelia burgdorferi – Faktor H) Ukrytí dovnitř buněk (integrace do genomu HIV, herpetické viry - latence) Potlačení prezentace antigenů a exprese MHC molekul (Mycobacterium, viry) Sekrece inhibičních faktorů (IL-10 analog) nebo proteáz (IgA)

21 Patogeny nejsou jen špatné….imunoterapie Deriváty buněčných stěn bakterií (LPS) Bakteriální toxiny a jejich netoxické formy (cholera toxin) Cytotoxické účinky Adjuvans Vektory pro dopravu antigenů Oslabené kmeny bakterií (Listeria, Salmonella) Bakteriální toxiny a jejich netoxické formy s vloženými antigeny (B.pertussis ACT) Imunotoxiny obsahující bakteriální toxin navázaný na protilátku rozpoznávající nádorově-specifický antigen (difterický toxin, P. aeruginosa exotoxin A)

22 Očkovací schéma v ČR I. II. III. IV. I. II. Infantrix Hexa, Hexavac inaktivované viry, antigeny, inaktivované toxiny Prevenar (S. pneumoniae) Polysaccharidové antigeny Priorix Živé oslabené viry spalniček, příušnic a zarděnek Kontraindikace imunodeficience BCG-VACCINE SSI Živé oslabené bakterie Kontraindikace imunodeficience Silgard Neinfekční VLP (virus like particles) Hořejší/Bartůňková – Základy imunologie //Janeway’s Immunobiology 8 th Edition / Kenneth Murphy


Stáhnout ppt "IMUNITA PROTI INFEKCÍM Ústav imunologie 2.LF UK Praha 5- Motol."

Podobné prezentace


Reklamy Google