Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozšiřování ES/EU JUDr. Mgr. Marek Hodulík 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozšiřování ES/EU JUDr. Mgr. Marek Hodulík 2013"— Transkript prezentace:

1 Rozšiřování ES/EU JUDr. Mgr. Marek Hodulík 2013
Zdroj: Rozšiřování ES/EU JUDr. Mgr. Marek Hodulík 2013

2 Obsah přednášky Vývoj léta padesátá 1. rozšíření 2. rozšíření
ESUO, EHS 1. rozšíření 2. rozšíření 3. rozšíření 4. rozšíření 5. rozšíření 6.rozšíření 7. rozšíření

3 ESUO, EHS, Euroatom 23. červenec Pařížská smlouva, založeno Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Zakládající členové: Francie Itálie Německo Belgie Nizozemsko Lucembursko

4 Počátek let 60tých EFTA Zdroj: Snaha o integraci VB – konference v Messině 1955, Spaakova zpráva 1956, založení EHS a Euroatom 1958 ALE pro VB (Clement Attlee) nepřijatelné podřízení nadnárodnímu subjektu, zejména v produkci uhlí, jež bylo pro VB významnou exportní komoditou U EHS problém VB s přijetím společného celního tarifu a společné zemědělské politiky podepsána Stockholmská konvence o vytvoření Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) členové: Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Portugalsko a Rakousko cíl: volný obchod bez složitého systému společně řízených politik a společného celního tarifu

5 Šedesátá léta ALE Harold Macmillan, Charles de Gaulle
1961 přehodnocení zahr.politiky Velké Británie (Harold Macmillan) – pro vstup do EHS žádost VB, Irska, Norsko a Dánska o vstup do EHS ALE Francie (Charles de Gaulle) nechce přijít o svou hegemonii – veto přijetí VB do EHS Chartles de Gaulle: „VB neevropská mocnost, ostrovní a námořní stát spojený obchodem, trhy a dodávkami s nejrůznějšími a často velmi vzdálenými zeměmi. Jen nepatrná část z jejích průmyslových a obchodních aktivit je zemědělská. Její tradice, zvyky, povaha a zájmy se odlišují od ostatních států kontinentu“ Fiala, P., Pitrová, M. (eds.) – Rozšiřování ES/EU, str Pozn.: zmíněné veto se nevztahovalo na ostatní tři žadatele o vstup do EHS (tj. Dánsko, Norsko a Irsko) – ti ale kvůli své závislosti na VB svoji žádost stáhli Zdroj: telegraph.co.uk

6 Šedesátá léta Harold Wilson (VB), Georges Pompidou (Fr) 1966 – druhá žádost Velké Británie o vstup (labourista Harold Wilson) (připojení Ir,Dán,Nor) Ch. de Gaulle podruhé vyslovil své „Le Grand Non“ = veta Francie Důvod: špatné britské ekonomické situace, po přijeti acquis by se platební bilance VB zhroutila pod vysokými cly na dovoz potravin – nutnost zvýšit ceny potravin – zhroucení zemědělského systému v EHS 1968 vlna levicových nepokojů ve Francii – volby – drtivý úspěch de Gaulla 1970 neúspěch v domácích reformách, demise, záhy na to de Gaulle umírá, moci ve Francii se ujímá Georges Pompidou Zdroj: aktulane.centrum.cz, denik.cz, telegraph.co.uk 1970

7 Sedmdesátá léta Edward Heathe
30. června 1970 – zahájení přístupových jednání s VB (konzervativec Edward Heathe) , Irskem, Dánskem a Norskem Problematické oblasti: zemědělská politika, celní politiky vůči nečlenským zemím, výše příspěvku VB do společného rozpočtu – 5ti leté přechodné období 1972 – nově problematika společné politiky rybolovu - předpokládala právo přístupu k teritoriálním vodám všech členských států, což VB odmítla – kompromis 10leté přechodné období Zdroj: telegraph.co.uk

8 1973 – první rozšíření přistupují k Evropskému společenství následující země: Velká Británie Irsko Dánsko Referenda související s první vlnou rozšíření ES Zdroj: Fiala, P., Pitrová, M. (eds.) – Rozšiřování ES/EU, str. 54 Stát Datum Předmět referenda Účast Pro Proti Francie 23. dubna 1972 Rozšíření ES o Velkou Británii, Irsko, Dánsko a Norsko 61 % 68 % 32 % Irsko 10. května 1972 Vstup do ES 70 % 83 % 17 % Norsko 25. září 1972 78 % 47 % 53 % Dánsko 2. října 1972 90 % 63 % 37 % Velká Británie 5. června 1975 Setrvání v ES 65 % 67 % 33 % Zdroj: wikipedie.cz

9 1981 – druhé tzv. „jižní“ rozšíření
Motivace: posílení bezpečnostní situace ve Středomoří příznivcem rychlého vstupu Francie, VB a Ně viděly jako problematické vztahy s Tureckem, Itálie zase oblast společné zemědělské politiky V rámci jednání o vstupu dohodnuto: pětileté přechodné období pro zavedení celní unie sedmileté přechodné období pro dovoz rajčat a broskví do zemí ES sedmileté přechodné období volného pohybu pracovních sil podpis Athénské dohody o vstupu Řecka do ES přistoupení Řecka k ES Zdroj: wikipedie.cz

10 Třetí rozšíření - 1986 Španělsko Francisco Franco 11. 1975 smrt Franca
žádost o uzavření asociační dohody 1967 zahájení vyjednávání 1970 asociační dohoda (pomalý postup zapříčiněn nedemokratickým charakterem režimu Francisca Franca, 1975 uplně zastaven poté, co bylo ve Španělsku odsouzeno a popraveno pět baskitských separatistů) smrt Franca (vláda Adolfa Suaréze) - formální žádost o přistoupení k ES velkou překážkou zaostalost španělského hospodářství a neexistence ekonomických kontaktů s ES – zahájení negociací 1985 uzavření jednání vstup do ES Zdroj: dietrolequinteonline.it

11 Třetí rozšíření - 1986 Portugalsko Mario Soares
1974 – Karafiátová revoluce - přechod k demokracii 1976 nástup demokratické vlády Maria Soarese formální žádost o členství v ES oficiální zahájení jednání Problém hospodářství - v době podání žádosti tvořil portugalský HDP pouhé jedno procento produktu ES, přičemž z jedné třetiny se na něm podílel primární sektor členem ES Zdroj:.

12 Třetí rozšíření - 1986 1.1.1986 vstup Portugalska a Španělska do ES
Zdroj: wikipedie.cz

13 90-tá léta sjednocení východního a západního Německa - demografické a geografické rozšíření jedné ze zakládajících zemí ES Zdroj: petulina.webzdarma.cz

14 Čtvrté rozšíření – tzv. „severní“ 1995
V rámci severní vlny rozšíření se měly členskými státy EU stát Švédsko, Finsko, Rakousko a Norsko o vstupu uvažovalo také Švýcarsko - ale stažení žádosti po odmítnutí vstupu do Evropského hospodářského prostoru (EHP) v referendu rychlé začlenění – integrace po pádu železné opony 1992 – summit v Edinburghu – rozhodnutí Evropské rady o zahájení vyjednávání (zahájeno 1993) Problematické body: zemědělská politika v rámci tzv. arktické zóny distribuce alkoholu v důsledku státního monopolu jeho prodeje ve skandinávských zemích zachování či upravení statutu neutrality problém kamionové dopravy v Rakousku summit EU na Korfu – podpis dohody o přistoupení – Norsko referendum – 47,8 : 52,2 => odmítnutí členství

15 Čtvrté rozšíření – tzv. „severní“ 1995
vstup Rakouska, Švédska a Finska do ES Zdroj: wikipedie.cz

16 Páté tzv.“východní rozšíření“ 2004
pád totalitních režimů ve střední a východní Evropě – snaha o integraci k západu – platformou ES 1993 přijetí Kodaňských kritérií - rámcové podmínky, které musí uchazeči o členství splnit, aby se mohli stát členy EU - problém ekonomická transformace a změna legislativy => 1995 vydána Bílá kniha o přistoupení k vnitřnímu Komise 1997 žádosti 10 kandidátských zemí 1997 Evropská rada zahájila rozhovory s první vlnou zemí, které byly nejlépe připraveny na členství v EU - ČR, Estonskem, Maďarskem, Polskem, Slovinskem a Kyprem zahájení přístupových jednání 2000 skupina zemí vyjednávajích o přistoupení rozšířila na dvanáct - o Slovensko, Lotyšsko, Litvu, Buharsko, Rumunsko a Maltu ČR, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko a Slovinsko uzavřeli jednání – podepsání smlouvy v Aténách vstup ČR, Estonska, Kypru, Maďarska, Malty, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska do EU

17 Páté tzv.“východní rozšíření“ 2004
vstup ČR, Estonska, Kypru, Maďarska, Malty, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska do EU Zdroj: wikipedie.cz

18 Šesté rozšíření - 2007 1.1.2007 - vstup Bulharska a Rumunska do EU
Zdroj: wikipedie.cz

19 Sedmé rozšíření 12.2012 podepsání přítupové smlouvy
vstup Chorvatska do EU – dosavadní završení integračního procesu EU má nyní 28 členů Zdroj: wikipedie.cz

20 Literatura FIALA, P., PITROVÁ, M. (eds.)
Rozšiřování ES/EU - třetí vydání Brno Mezinárodní politologický ústav, 2003

21 Literatura FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Vyd. 2.,
Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009 803 s. ISBN

22 NASTUDOVAT PROBLEMATIKU PŘISTOUPENÍ TURECKA
DĚKUJI ZA POZORNOST! DOMÁCÍ ÚKOL NASTUDOVAT PROBLEMATIKU PŘISTOUPENÍ TURECKA


Stáhnout ppt "Rozšiřování ES/EU JUDr. Mgr. Marek Hodulík 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google