Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZŠIŘOVÁNÍ ES/EU JUDr. Mgr. Marek Hodulík 2013 Zdroj: www.jialt.estranky.cz www.jialt.estranky.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZŠIŘOVÁNÍ ES/EU JUDr. Mgr. Marek Hodulík 2013 Zdroj: www.jialt.estranky.cz www.jialt.estranky.cz."— Transkript prezentace:

1 ROZŠIŘOVÁNÍ ES/EU JUDr. Mgr. Marek Hodulík 2013 Zdroj: www.jialt.estranky.cz www.jialt.estranky.cz

2 Obsah přednášky Vývoj léta padesátá ESUO, EHS 1. rozšíření 2. rozšíření 3. rozšíření 4. rozšíření 5. rozšíření 6.rozšíření 7. rozšíření

3 ESUO, EHS, Euroatom 23. červenec 1952 - Pařížská smlouva, založeno Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO). Zakládající členové: Francie Itálie Německo Belgie Nizozemsko Lucembursko

4 Počátek let 60tých EFTA 1960-1961 Zdroj: http://www.regjeringen.no/nb/sub/europaportalen/norge-og-eu/historikk.html?id=692066 Snaha o integraci VB – konference v Messině 1955, Spaakova zpráva 1956, založení EHS a Euroatom 1958 ALE pro VB (Clement Attlee) nepřijatelné podřízení nadnárodnímu subjektu, zejména v produkci uhlí, jež bylo pro VB významnou exportní komoditou U EHS problém VB s přijetím společného celního tarifu a společné zemědělské politiky 1.1.1960 podepsána Stockholmská konvence o vytvoření Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) členové: Velká Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Portugalsko a Rakousko cíl: volný obchod bez složitého systému společně řízených politik a společného celního tarifu

5 Šedesátá léta Harold Macmillan, Charles de Gaulle 1961 přehodnocení zahr.politiky Velké Británie (Harold Macmillan) – pro vstup do EHS - 1961 žádost VB, Irska, Norsko a Dánska o vstup do EHS ALE Francie (Charles de Gaulle) nechce přijít o svou hegemonii – 1.1963 veto přijetí VB do EHS Chartles de Gaulle: „VB neevropská mocnost, ostrovní a námořní stát spojený obchodem, trhy a dodávkami s nejrůznějšími a často velmi vzdálenými zeměmi. Jen nepatrná část z jejích průmyslových a obchodních aktivit je zemědělská. Její tradice, zvyky, povaha a zájmy se odlišují od ostatních států kontinentu“ Fiala, P., Pitrová, M. (eds.) – Rozšiřování ES/EU, str. 29-30 Pozn.: zmíněné veto se nevztahovalo na ostatní tři žadatele o vstup do EHS (tj. Dánsko, Norsko a Irsko) – ti ale kvůli své závislosti na VB svoji žádost stáhli Zdroj: telegraph.co.uk

6 Šedesátá léta 1970 1966 – druhá žádost Velké Británie o vstup (labourista Harold Wilson) (připojení Ir,Dán,Nor) 1967 - Ch. de Gaulle podruhé vyslovil své „Le Grand Non“ = veta Francie Důvod: špatné britské ekonomické situace, po přijeti acquis by se platební bilance VB zhroutila pod vysokými cly na dovoz potravin – nutnost zvýšit ceny potravin – zhroucení zemědělského systému v EHS 1968 vlna levicových nepokojů ve Francii – volby – drtivý úspěch de Gaulla 1970 neúspěch v domácích reformách, demise, záhy na to de Gaulle umírá, moci ve Francii se ujímá Georges Pompidou Harold Wilson (VB), Georges Pompidou (Fr) Zdroj: aktulane.centrum.cz, denik.cz, telegraph.co.uk

7 Sedmdesátá léta 30. června 1970 – zahájení přístupových jednání s VB (konzervativec Edward Heathe), Irskem, Dánskem a Norskem Problematické oblasti: zemědělská politika, celní politiky vůči nečlenským zemím, výše příspěvku VB do společného rozpočtu – 5ti leté přechodné období 1972 – nově problematika společné politiky rybolovu - předpokládala právo přístupu k teritoriálním vodám všech členských států, což VB odmítla – kompromis 10leté přechodné období Zdroj: telegraph.co.uk Edward Heathe

8 1973 – první rozšíření 1. 1. 1973 přistupují k Evropskému společenství následující země: Velká Británie Irsko Dánsko Referenda související s první vlnou rozšíření ES Zdroj: Fiala, P., Pitrová, M. (eds.) – Rozšiřování ES/EU, str. 54 StátDatumPředmět referenda ÚčastProProti Francie23. dubna 1972Rozšíření ES o Velkou Británii, Irsko, Dánsko a Norsko 61 %68 %32 % Irsko10. května 1972Vstup do ES70 %83 %17 % Norsko25. září 1972Vstup do ES78 %47 %53 % Dánsko2. října 1972Vstup do ES90 %63 %37 % Velká Británie 5. června 1975Setrvání v ES65 %67 %33 % Zdroj: wikipedie.cz

9 1981 – druhé tzv. „jižní“ rozšíření Motivace: posílení bezpečnostní situace ve Středomoří příznivcem rychlého vstupu Francie, VB a Ně viděly jako problematické vztahy s Tureckem, Itálie zase oblast společné zemědělské politiky V rámci jednání o vstupu dohodnuto: pětileté přechodné období pro zavedení celní unie sedmileté přechodné období pro dovoz rajčat a broskví do zemí ES sedmileté přechodné období volného pohybu pracovních sil 28.5.1979 podpis Athénské dohody o vstupu Řecka do ES 1. 1. 1981 přistoupení Řecka k ES Zdroj: wikipedie.cz

10 Třetí rozšíření - 1986 Španělsko 2.1962 žádost o uzavření asociační dohody 1967 zahájení vyjednávání 1970 asociační dohoda (pomalý postup zapříčiněn nedemokratickým charakterem režimu Francisca Franca, 1975 uplně zastaven poté, co bylo ve Španělsku odsouzeno a popraveno pět baskitských separatistů) 11. 1975 smrt Franca 28.7. 1977 (vláda Adolfa Suaréze) - formální žádost o přistoupení k ES velkou překážkou zaostalost španělského hospodářství a neexistence ekonomických kontaktů s ES 5. 2. 1979 – zahájení negociací 1985 uzavření jednání 1.1.1986 vstup do ES Zdroj: dietrolequinteonline.it Francisco Franco

11 Třetí rozšíření - 1986 Portugalsko 1974 – Karafiátová revoluce - přechod k demokracii 1976 nástup demokratické vlády Maria Soarese 28.3.1977 formální žádost o členství v ES 17. 10. 1978 oficiální zahájení jednání Problém hospodářství - v době podání žádosti tvořil portugalský HDP pouhé jedno procento produktu ES, přičemž z jedné třetiny se na něm podílel primární sektor 1.1.1986 členem ES Zdroj:. www.nndb.com Mario Soares

12 Třetí rozšíření - 1986 1.1.1986 vstup Portugalska a Španělska do ES Zdroj: wikipedie.cz

13 90-tá léta 3. 10. 1990 - sjednocení východního a západního Německa - demografické a geografické rozšíření jedné ze zakládajících zemí ES Zdroj: petulina.webzdarma.cz

14 Čtvrté rozšíření – tzv. „severní“ 1995 V rámci severní vlny rozšíření se měly členskými státy EU stát Švédsko, Finsko, Rakousko a Norsko o vstupu uvažovalo také Švýcarsko - ale 12.1992 stažení žádosti po odmítnutí vstupu do Evropského hospodářského prostoru (EHP) v referendu rychlé začlenění – integrace po pádu železné opony 1992 – summit v Edinburghu – rozhodnutí Evropské rady o zahájení vyjednávání (zahájeno 1993) Problematické body: zemědělská politika v rámci tzv. arktické zóny distribuce alkoholu v důsledku státního monopolu jeho prodeje ve skandinávských zemích zachování či upravení statutu neutrality problém kamionové dopravy v Rakousku 24. 6. 1994 - summit EU na Korfu – podpis dohody o přistoupení 28.11.1994 – Norsko referendum – 47,8 : 52,2 => odmítnutí členství

15 Čtvrté rozšíření – tzv. „severní“ 1995 1.1.1995 vstup Rakouska, Švédska a Finska do ES Zdroj: wikipedie.cz

16 Páté tzv.“východní rozšíření“ 2004 1989-1990 pád totalitních režimů ve střední a východní Evropě – snaha o integraci k západu – platformou ES 1993 přijetí Kodaňských kritérií - rámcové podmínky, které musí uchazeči o členství splnit, aby se mohli stát členy EU - problém ekonomická transformace a změna legislativy => 1995 vydána Bílá kniha o přistoupení k vnitřnímu Komise 1997 žádosti 10 kandidátských zemí 1997 Evropská rada zahájila rozhovory s první vlnou zemí, které byly nejlépe připraveny na členství v EU - ČR, Estonskem, Maďarskem, Polskem, Slovinskem a Kyprem 3.1998 zahájení přístupových jednání 2000 skupina zemí vyjednávajích o přistoupení rozšířila na dvanáct - o Slovensko, Lotyšsko, Litvu, Buharsko, Rumunsko a Maltu 12.2002 ČR, Estonsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Lotyšsko, Litva, Polsko, Slovensko a Slovinsko uzavřeli jednání 4.2003 – podepsání smlouvy v Aténách 5. 2004 vstup ČR, Estonska, Kypru, Maďarska, Malty, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska do EU

17 Páté tzv.“východní rozšíření“ 2004 1. 5. 2004 vstup ČR, Estonska, Kypru, Maďarska, Malty, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska do EU Zdroj: wikipedie.cz

18 Šesté rozšíření - 2007 1.1.2007 - vstup Bulharska a Rumunska do EU Zdroj: wikipedie.cz

19 Sedmé rozšíření 12.2012 podepsání přítupové smlouvy 1.7.2013 vstup Chorvatska do EU – dosavadní završení integračního procesu EU má nyní 28 členů Zdroj: wikipedie.cz

20 Literatura FIALA, P., PITROVÁ, M. (eds.) Rozšiřování ES/EU - třetí vydání Brno Mezinárodní politologický ústav, 2003

21 Literatura FIALA, P., PITROVÁ, M. Evropská unie. Vyd. 2., Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009 803 s. ISBN 9788073251802.

22 DĚKUJI ZA POZORNOST! DOMÁCÍ ÚKOL NASTUDOVAT PROBLEMATIKU PŘISTOUPENÍ TURECKA


Stáhnout ppt "ROZŠIŘOVÁNÍ ES/EU JUDr. Mgr. Marek Hodulík 2013 Zdroj: www.jialt.estranky.cz www.jialt.estranky.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google