Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Určeno rodičům Odkazy na informační zdroje VOLBA POVOLÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Určeno rodičům Odkazy na informační zdroje VOLBA POVOLÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 Určeno rodičům Odkazy na informační zdroje VOLBA POVOLÁNÍ
jako přípravka pro vedení svých dětí na cestě k volbě povolání Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou

2 Proč cílová skupina rodiče ?
Vysvětlení myšlenky: Včasnějším předáním informací vytvořit pro Vás, rodiče, časový prostor, který můžete využít ke svému seznámení se s informacemi, které jsou dostupné na internetových stránkách a týkají se především popisů povolání, informací o školách a vyučovaných oborech. Cíl pro Vás – stát se v budoucnu svému dítěti dobrým průvodcem při jeho cestě k volbě povolání.

3 Malý průvodce v několika větách
Dostali jste do rukou několik odkazů na internetové adresy, vždy s upozorněním na hlavní sdělovanou oblast. Jedná se o výběr programů, které se kromě jiného zabývají světem práce, volbou povolání. Zvolené pořadí jednotlivých programů není náhodné, programy jsou řazeny od jednodušších ke složitějším. První tři internetové adresy se zabývají především představováním povolání a určitou konfrontací typu JÁ a PROFESE. Zbylé dvě adresy poskytují přehled o školách a vyučovaných oborech z celé ČR. Doporučujeme začít s programem Jedná se o jednoduchý hravý program, který vás neodradí, ale může naopak získat váš zájem o následné prohlubování vědomostí o světě práce. Žáka může přivést k zamyšlení nad sebou samým, rodiče k zamyšlení nad svým dítětem, a nastartovat tak společný zájem o objevování a nalézání vhodného povolání. Pokud se podaří vytvořit spolupracující dvojici, dítě – rodič, následně trojici, když si přimyslíme jako spolupracujícího partnera pracovníka školy, pak si můžeme říci, že naše kroky při tvorbě tohoto materiálu měly smysl. V případě nejasností či potřeby konzultace oslovte výchovného poradce školy nebo využijte odkazu na pracovníka Úřadu práce uvedeného na poslední straně tohoto materiálu.

4 Průvodce světem povolání www.gwo.cz
Stručné popisy povolání Výběr povolání dle zvolených kritérií Dotazník zájmů Dotazník dovedností Pomoc při vstupu na trh práce např.: - žádost o zaměstnání - zpracování životopisu - příprava na přijímací pohovor aj.

5 Charakteristiky zájmových oblastí povolání
najdete na … Dále volte: - profesní orientace a volba povolání podrobnosti o charakteristických rysech člověka a o charakteristických znacích práce Pokračujete např. volbou: pracoviště Pole, sad, zahrada, vinohrad Zde naleznete: Seznam oblastí povolání Odpovíte si na otázky vztahující se k vám a ke zvolené oblasti povolání Další informace jsou : Jak se pracovníci určitých profesí podílejí na práci ve vámi zvolené oblasti / tzn. provázanost a spolupráce jednotlivých profesí a povolání / Jaký je hlavní charakter činnosti Jaké vzdělání vás přivede k jednotlivým povoláním

6 Integrovaný systém typových pozic www.istp.cz
KTP - Kartotéka typových pozic nabízí: náhled na profesi skrze pracovní činnosti, charakter práce, pracovní podmínky, osobnostní a kvalifikační požadavky JOBTIP – Analýza osobního potenciálu umožňuje: vytvoření osobního profilu a vyhledávání pracovních pozic DATCZ - Databáze dalšího profesního vzdělávání informuje o: možnostech vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů

7 ATLAS ŠKOLSTVÍ www.atlasskolstvi.cz
Základní informace o školách a nabízených oborech v daném školním roce. Informace typu: název oboru, kód oboru přijímací zkoušky počty přihlášených a přijatých žáků z minulého školního období plánovaný počet volných míst pro přijetí žáků v aktuálním školním roce www stránky škol, adresy, kontakty, aj.

8 www.nuov.cz www.infoabsolvent.cz Jednoduchý vyhledávací program
Kromě jiného nabízí: informace o školách a oborech Informace o oborech rozšířeny o: charakteristiku oboru profil absolventa učební plán

9 Informační a poradenské středisko pro volbu povolání – IPS,
Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou, Strojírenská 28, Dále nabízí dětem i rodičům možnost konzultace při hledání vhodného povolání Seznámení s internetovými portály umožňujícími sledování aktuální nabídky škol a oborů Seznámení s internetovými portály nabízejícími náhled na profesi přes různě volená kritéria Představení tištěných materiálů informujících o školách, oborech, povoláních V případě zájmu je možno termín setkání domluvit na tel. čísle

10 „Neztratit se v dnešním světě“
Co závěrem? Snad malá úvaha nad dnešním světem plným počítačů, záplavou informací, pozlátko- vých lákadel. Když už nám počítače zaplavují svět a vstupují do života a občas se už bez nich neobejdeme, pokusme se je překódovat na prostředníky k oživení zájmu a komunikace. Pokud vaše dítě dostane odkaz na informace šířené internetovou cestou, posaďte se s ním k počítači, zamýšlejte se společně, diskutujte o zjištěném. Zajímejte se i o to, jaké televizní pořady děti sledují, jaké internetové stránky navštěvují. Ptejte se jich na obsah, na význam zjištěných informacích, jejich využití, prospěšnost. Dítě s obrazovkou nekomunikuje, neklade jí otázky a nedostává odpovědi ! Není kon- frontováno s názorem jiným, nedostává prostor pro vyslovení názoru svého, nepřichází k němu vysvětlení. Vytváří si svůj žebříček hodnot, který mu mnohdy nikdo nekoriguje. Neztratí se v dnešním světě? Co dáváme dětem do Vínku, aby se tak nestalo? Jak pevné kořeny mají dnešní děti? Co tempo života? Hodnoty představované médii? Vyhovuje dětem to,co prožívají? Nasaďme Všelék Zájem !!! V této diagnostice se určitě nespleteme!

11 Bližší informace můžete získat :
Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou Strojírenská 28 Žďár nad Sázavou 591 01 Telefonní číslo Jaroslava Synková


Stáhnout ppt "Určeno rodičům Odkazy na informační zdroje VOLBA POVOLÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google