Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIJETÍ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIJETÍ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE"— Transkript prezentace:

1 PŘIJETÍ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE
Informace pro rodiče

2 S kým se poradit o volbě školy/povolání?
dny otevřených dveří středních škol webové stránky středních škol databáze středních škol třídní učitel, konzultace s poradkyní pro volbu povolání po telefonické domluvě na tel pedagogicko – psychologická poradna úřad práce - po domluvě s panem Düringerem v IPS v Sokolově, tel

3 Při výběru střední školy zvažte zejména:
zda disponuji potřebnými schopnostmi ke zvládnutí učebního nebo studijního oboru možnost pokračovat ve studiu na VŠ nebo VOŠ výběr oboru, který mne baví šanci na uplatnění na pracovním trhu kvalitu výuky cizích jazyků a práce s počítačem – dnes již nezbytností

4 ZDROJE INFORMACÍ ŠKOLA 2011: Karlovy Vary, lázeňské sanatorium Thermal – , 9 – 17 hod. od 14 hod. Sokolov, sportovní hala ISŠTE , 9 – 17 hod. :30 – 12:00 hod. propagační materiály škol na nástěnce školy (pro žáky) brožura ATLAS ŠKOLSTVÍ v Karlovarském kraji

5 Další zdroje informací
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech Na najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních a vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů, je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.) je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání), velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.). Na rovněž najdete informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další, filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání, poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy, údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol.

6 A ještě zdroje informací
– podrobné popisy k jednotlivým profesím, včetně zdravotních podmínek k výkonu profese, test pro volbu povolání – průvodce světem povolání (dotazník zájmů, dovedností, výběr povolání dle vyučovacích předmětů, oblečení při práci, charakteru pracovní činnosti, předmětu práce, pracoviště) – testy pro výběr povolání, test umíš se učit – kam na školu, adresář škol – vzdělávání, trh práce – Ústav pro informace ve vzdělávání – přípravné testy na přijímací zkoušky – srovnávací a přípravné testy na přijímací zkoušky – příprava na přijímací zkoušky – program pro profesní diagnostiku

7 Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2010/2011
pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat až tři přihlášky přijímací zkouška v 1. kole (pokud je vyhlášena) se koná v termínech od do talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se konají v termínech od 2. do

8 Postup při podávání přihlášek
do škola každému vycházejícímu žákovi vydá 3 přihlášky pouze s doplněnými známkami a zápisový lístek proti podpisu do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do

9 Školský zákon do musí rodiče přihlášky vyplnit a odeslat se všemi požadovanými přílohami (výstupní hodnocení, potvrzení od lékaře) na střední školy ředitel střední školy je povinen pro 1. kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst

10 Školský zákon pokud se přijímací zkouška nekoná, odešle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeči nejpozději do konce uplynutí termínu stanoveného pro přijímací zkoušku odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 8 pracovních dnů od doručení uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení oznámí neprodleně krajskému úřadu počet volných míst. (

11 Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušné školy každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, do které byl přijat, a to nejpozději do 5 pracovních dne ode dne doručení rozhodnutí o přijetí.

12 ZÁPISOVÝ LÍSTEK nepotvrdí – li uchazeč úmysl vzdělávat se na dané škole, vzdává se tímto práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče práva být žákem školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele o zpětné vydání zápisového lístku, může tak učinit pouze jednou


Stáhnout ppt "PŘIJETÍ KE STUDIU NA STŘEDNÍ ŠKOLE"

Podobné prezentace


Reklamy Google