Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profese řidiče a specifika posuzování psychické způsobilosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profese řidiče a specifika posuzování psychické způsobilosti"— Transkript prezentace:

1 Profese řidiče a specifika posuzování psychické způsobilosti
Asociace dopravních psychologů ČR Profese řidiče a specifika posuzování psychické způsobilosti k řízení u profesionálních řidičů PhDr. Vlasta Rehnová 2. dopravně-psychologický seminář, Olomouc,

2 Kvalifikační kritéria pro řidiče z povolání
Evropská legislativa a potažmo i česká nerozlišují mezi řidičem amatérem (řízení pro vlastní potřebu) a řidičem z povolání, pokud se týče nároků na jeho zdravotní, tj. tělesnou a duševní způsobilost. Rozlišovány jsou dvě třídy řidičských oprávnění: Třída 1. řidiči vozidel skupiny A, A1, A2, AM, B, B1 a BE Třída 2. řidiči vozidel skupiny C, CE, C1, C1E, D, D1 a D1E Zákon č. 179/2006 sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů Národní soustava kvalifikací – řidič motorového vozidla tam stále není Při tomto rozlišení nejsou zohledněny různé nároky a stanovena přesnější kritéria na psychickou způsobilost např. mezi přepravou osob a nákladu, přepravou v režimu ADR, vypadávají řidiči vozidel skupiny B – taxislužby a smluvní přepravy (mikrobusy), a vozidel s právem přednostní jízdy – zdravotní záchranné služby a jiných pohotovostních složek

3 Dopravně psychologické vyšetření a kategorie řidičů
Pro potřeby přesnějších kritérií posouzení psychické způsobilosti k požadovanému typu přepravy je užitečné kategorizaci stanovit a popsat specifické nároky jednotlivých typů přeprav Minimální rozlišení na přepravu osob a zboží Na kvalifikačních standardech pracují další profesní skupiny (ČESMAD) Specifikační vzdělávání spadá pod rezort ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

4 Změny v nárocích na fyzickou a psychickou způsobilost řidičů
Úleva v oblasti fyzické námahy díky Pokroku v technickém vybavení vozidel, Konstrukci vozidel, Skladování zboží, Moderní technologie Zatížení psychiky v důsledku: Přetížení komunikací Nové technologie Obava ze ztráty zaměstnání Získávání potřebné praxe Úleva psychická – např. volný průjezd přes hranice

5 Nároky na psychiku – primární zátěž
Hustota provozu Kvalita silnic a dopravního prostředí Přidané činnosti – komunikace s dispečinkem, s cestujícími, se zákazníkem Dlouhodobá únava Nekvalitní stravování a odpočinek na dálkových trasách Ohrožení dopravní nehodou Ohrožení kriminálním činem

6 Nároky na psychiku – sekundární zátěž
Časový stres Netolerantní chování ostatních účastníků Agresivní chování cestující veřejnosti Odpovědnost za přepravované osoby či zboží Obava ze ztráty zaměstnání, když nevyhoví požadavkům zaměstnavatele Jednoobslužný provoz (bez závozníka, průvodčí, druhého řidiče na vystřídání)

7 Získávání praxe Zaměstnavatel vyžaduje hotového řidiče
Získávání praxe v plném zatížení Školení k získávání kvalifikace často nekvalitní (výjimka ADR) Doškolování formou on-line programů, testů, bez přítomnosti školitele Řádně prováděné kurzy musí obsahovat i praktické jízdy Speciální kurzy – nácvik jízdy s cisternou, s autobusem a dalšími specifickými vozidly

8 Moderní technologie Vybavení vozidla – bezpečnostní prvky (posilovače řízení, protismykové systémy, adaptivní tempomaty) Informační a asistenční systémy ve vozidle (telematika Navigace a sledování pozice vozidel Elektronický fleet management Dispečink Přínosy: Větší jistota na trase, ochrana proti kriminálním jevům, lepší plánování trasy, lepší jízdní vlastnosti vozidel, ochrana při dopravní nehodě Negativa: nejistota v užívání těchto systémů, emoční zátěž plynoucí z neustálého sledování a úkolování během jízdy, spoléhání na externího hlídače

9 Mezinárodní dohody týkající se profesionálních řidičů
AETR pracovní doba, režim práce a odpočinku, kontrolní mechanismy (elektronický tachograf, sledování polohy vozidla přes GPS), povinnosti zaměstnavatele, povinnosti řidiče Toto nařízení se vztahuje na silniční přepravu zboží vozidly s celkovou hmotností překračující 3,5 tuny a na silniční přepravu osob vozidly s úpravou pro přepravu více než devíti osob ADR Podmínky přepravy nebezpečného zboží Školení řidičů Vhodné a zakázané trasy (nádrže s pitnou vodou, mosty, tunely)

10 Kategorie přepravy Osobní Nákladní Pravidelná x nepravidelná Mezinárodní Přeprava nebezpečného zboží Příležitostná, smluvní (osobní i nákladní)

11 Hromadná přeprava osob
Pravidelná – městská hromadná doprava, pravidelná linková doprava Specifické požadavky na psychickou způsobilost: spíše extrovert, cyklotým s nižší hladinou misantropie; zvýšená odolnost vůči zátěži z čekání. Pokud zaměstnavatel správně nastaví vnitropodnikovou strategii bezpečnosti, pak odpadá časový stres Nepravidelná – zájezdy, smluvní přeprava, příležitostná přeprava vyšší míra frustrační tolerance; řidič je vystaven vysokému stresu a zvýšenému riziku konfliktů s cestujícími, nepravidelnost pracovní doby.

12 Přeprava zboží Mezinárodní kamionová přeprava Tuzemská kamionová přeprava Rozvoz zboží, zásobování supermarketů Přeprava nebezpečného zboží Přeprava tekutého, plynného zboží v cisternách Těžká doprava – přeprava nadrozměrných nákladů

13 Psychické nároky souhrnně
Spíše technický typ, zájem o motorismus, odolnost vůči zátěži, spíše introvert Vysoká míra emocionální stability, emoční zralosti, nízká úroveň aspirace (např. je-li opakovaně předjížděn, nesmí jej to zlobit, rozčilovat). Soběstačnost, rozhodnost v řešení krizových situací, zdravá dominance.

14 Psychické nároky specifické
Řidič mezinárodní přepravy: zvládání a řešení nových, nečekaných situací, odolnost vůči prudkým změnám (časová pásma, klima, kultura) Řidič cisterny: Vysoká emoční stabilita a frustrační odolnost, zodpovědnost, předvídavost, rozhodnost v řešení kritických situací, nízká tendence k rizikovému chování Řidič v režimu zásobování: vysoká odolnost vůči stresu a frustraci, pružnost v rozhodování a přijímání změn (stanovené časové limity dodávky, odmítnutí zboží zákazníkem, změna dodání během jízdy, objektivní překážky v dodržení časového limitu Řidič přepravy nadrozměrných nákladů: zkušenost, trpělivost, emoční stabilita, komunikativnost, „týmový hráč“

15 Řidič v režimu práva přednostní jízdy
Psychická zátěž vyplývá z rozporu mezi snahou dojet včas (hasiči, pohotovostní vozidla plynaři, zdravotní záchranná služba) a zodpovědností za případné následky „dovoleného“ porušení pravidel silničního provozu Druhotná psychická zátěž chování ostatních účastníků provozu, netolerance, agresivita, neúmyslné chyby (přeslechnutí zvukového signálu, chodec se smyslovým či pohybovým handicapem, zpravidla dítě nebo senior) Nároky na psychickou způsobilost Emoční stabilita Vysoká míra předvídavosti Rozhodnost v kritických situacích (racionalita neomezovaná emocionalitou) Frustrační tolerance Negativní, nežádoucí: zvýšená úzkostnost, záliba v riziku, předvádění se, nízká míra předvídavosti

16 Specifika dopravně psychologického vyšetření
Psychická způsobilost k řízení motorových vozidel obecně: Přezkoumání při navracení ŘO Po úrazu Po závažné zaviněné dopravní nehodě apod. Psychická způsobilost k řízení vozidel určité kategorie přepravy – první vyšetření před zahájením činnosti Periodické DPV dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdější novely č. 133/2011 Sb. Výběr pro firmu – nejlepší z nabídky způsobilých

17 Závěr dopravně psychologického vyšetření
Závěry z DPV: a) Způsobilý k výkonu požadovaného typu přepravy b) Nezpůsobilý k výkonu požadovaného typu přepravy Národní harmonizační kód 111. Nelze vykonávat činnost: a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,3) c) Způsobilý s omezením - Možnost omezení psychické způsobilosti harmonizačním kódem, např. 05.03 Řízení (jízda) bez cestujících 05.06 Bez přívěsu 05.02 Omezení jízdy v okruhu .... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu (např. vyloučení z mezinárodní přepravy) d) Podmínka kontrolního vyšetření – mimo stanovené povinné lhůty (Periodické DPV dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdější novely č. 133/2011 Sb. )

18 Literatura: Bakalář, E. (1992). Metodika 9202, Metodika k vyšetřování a posuzování řidičů motorových vozidel dopravními psychology. Ústav silniční a městské dopravy, Praha Bakalář, E. (1985) Bližší analýza psychických nároků na vybrané kategorie řidičů ČSAD a MHD. Ústav silniční a městské dopravy, Praha Amundsen, A.H., Sagberg, F. (2003) Hours of service regulations and the risk of fatigue- and sleep-relateodroad accidents. A literature review. TØI report 659/2003, Oslo Kubitzki, J. &Schneider, W. (1999). Fatigue ln European Commercial Drivers And What Incorporated Management-Network Can Do. Forschungsgemeinschaft Auto-Sicht-Sicherheit ASS, Köln Kopečková, M. (2012). Zátěžové faktory v silniční dopravě ve městě Břeclavi a jejich vliv na bezpečnost dopravy. Závěrečná práce Postgraduální studium dopravní psychologie, Univerzita Palackého, Olomouc Motyková,D. (2012). Náborový proces, adaptační proces, péče o zaměstnance a kontrola jako součást bezpečnostních opatření soukromého dopravce, závěrečná práce PGS Dopravní psychologie, Univerzita Palackého, Olomouc Workshop ''Doprava s vysokou úrovní služeb'' (2011) , tisková zpráva na vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 179/2006 sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů

19 Děkuji za pozornost PhDr. Vlasta Rehnová vlasta.rehnova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Profese řidiče a specifika posuzování psychické způsobilosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google