Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2013 Praha, 12.6. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2013 Praha, 12.6. 2013."— Transkript prezentace:

1 3. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2013 Praha, 12.6. 2013

2 Zádržné systémy při přepravě dětí v autobusech Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno

3 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 Statistika DN v roce 2012 Policie ČR v roce 2012 šetřila celkem 81 404 nehod, při kterých bylo 681 osob usmrceno, z toho byl: 1 cestující v autobusu. 4 osoby byly usmrceny zaviněním řidiče autobusu. V roce 2013 ( do 05.) byli usmrceni 3 lidé při DN zaviněných řidiči autobusů.

4 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v pozdějším znění § 2 ii) zádržný bezpečnostní systém je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu 2) a určené k zajištění bezpečnosti přepravovaných osob; zádržným bezpečnostním systémem je bezpečnostní pás nebo dětský zádržný systém (dále jen „dětská autosedačka“), jj ) dětská autosedačka je zařízení schválené podle zvláštního právního předpisu2) určené k zajištění bezpečnosti přepravovaných dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm. Poznámka: Zádržným bezpečnostním systémem je bezpečnostní pás nebo dětská autosedačka, které jsou schváleny podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

5 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 b) nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3 2), které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, 1. dítě mladší tří let, 2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče, c) přepravovat ve vozidle kategorie M1 (osobní vozidlo do 8 míst mimo řidiče), N1, N2 nebo N3 2) – (nákladní vozidla), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky. Praha, 12.6. 2013 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v pozdějším znění § 6 (1) Řidič motorového vozidla je kromě povinností uvedených v § 4 a 5 dále povinen

6 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v pozdějším znění § 9 Povinnosti přepravované osoby (1) Přepravovaná osoba je povinna a) být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo povinně vybaveno podle zvláštního právního předpisu 2).

7 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti byla novelizována vyhláškou č. 148/2004 Sb. vyhláška MZ ČR č. 137/2004 Sb. - Vyhláška MZ ČR č. 252/2004 Sb. popisuje požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Vyhláška MZ ČR č. 135/2004 Sb. stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích. Vyhláška MZ ČR č. 464/2000 Sb. vymezuje hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. Vyhláška MZ ČR č. 6/2003 Sb. Podmínky pro udělování oprávnění k odborné přípravě hlavních vedoucích dětských táborů a uznání kvalifikace „hlavní vedoucí dětských táborů„. Povinnosti zdravotníka zotavovacích akcí pro děti. Zásady pro organizování Školy v přírodě určuje Vyhláška MŠMT č.303/1996 Sb. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, atd…. Praha, 12.6. 2013 Výtah z předpisů pro pořádání zotavovacích akcí

8 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 A co platí pro přepravu školních dětí autobusy???

9 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 Autobusy vyrobené po 1. dubnu 2004 musí být vybaveny bezpečnostními pásy. Platí pro autobusy registrované pro uvedení do provozu po 1.4.2004 kategorie M2 a M3 třídy B nebo třídy III, což jsou vozidla, která nejsou vybavena pro stojící cestující. Jsou to autobusy určené pro dálkovou dopravu, např. pro přepravu dětí do škol v přírodě, na lyžařské kurzy, apod. Neplatí to pro městské a případně příměstské, kde se jezdí i ve stoje. Směrnice Evropského parlamentu a rady Evropy č. 91/671/EHS ve znění pozdějších vyhlášek

10 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 Směrnice Evropského parlamentu a rady Evropy č. 91/671/EHS ve znění pozdějších vyhlášek Vozidla kategorií M2 a M3: a) Členské státy musí vyžadovat, aby všichni cestující ve věku tři a více let povinně používali při sedění ve vozidlech kategorií M2 a M3 bezpečnostní systémy, jimiž jsou vybavena. Dětské zádržné systémy musí být schváleny jako typ v souladu s odst. 1 písm. c) a d).

11 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 Směrnice Evropského parlamentu a rady Evropy č. 91/671/EHS ve znění pozdějších vyhlášek Cestující ve vozidlech kategorií M2 a M3 musí být informováni o povinnosti používat bezpečnostní pásy vždy, kdy sedí na sedadle a vozidlo je v pohybu. Musí být o ní informováni jedním z těchto způsobů: řidičem, průvodčím nebo osobou určenou za vedoucího skupiny, audiovizuálními prostředky (např. pomocí videa), nápisem nebo piktogramem stanoveným členskými státy podle vzoru „Společenství“ uvedeného v příloze, výrazně zobrazeným u každého sedadla.

12 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 Pro autobusy je předepsaný jediný crash test. Ověřuje se ochrana cestujících při převrácení (rollover test podle evropské normy ECE R 66). Zájezdové autobusy, mimo dvoupatrových, musí crash test absolvovat bez výjimky. Autobus se při rollover testu postaví na osmdesáticentimetrovou římsu a z ní se shodí na bok. Boky a střecha musí být natolik pevné, aby zůstal zachovaný přesně specifikovaný prostor pro přežití. A v tomto prostoru připoutaný cestující by měl přežít.

13 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 Dětské autosedačky KIDYBUS •Speciálně vyvinuté pro přepravu dětí autobusy. •Určené pro přepravu dětí od 3 – 9 let. •Pětibodový bezpečnostní pás. •Pás na speciální připevnění k sedačce autobusu. •Prací potah zaručuje hygienu cestujících.

14 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 KIDY BUS www.tiendakidy.com

15 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 KIDY BUS www.tiendakidy.com

16 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 KIDY BUS www.tiendakidy.com

17 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana. Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v pozdějším znění Zdroj: www.denik.cz

18 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 KIDY BUS Cena lidského zdraví při dopravní nehodě: usmrcení 18 572 290 Kč, těžké zranění 4 783 202 Kč, lehké zranění 508 782 Kč. Cena zádržného systému (autosedačky) je 133 € (cca 3 325 Kč). Odkaz: www.tiendakidy.com

19 Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová, zuzana.strnadova@cdv.cz, +420 721 222 852 Praha, 12.6. 2013 Není zapotřebí iniciovat vyhlášku stanovující podmínky pro přepravu dětí autobusy na zotavovací akce?

20 Děkuji vám za pozornost Kontaktní informace: Mgr. Zuzana Strnadová zuzana.strnadova@cdv.cz +420 721 222 852 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno telefon: +420 549 429 366 email: cdv@cdv.cz www.cdv.cz


Stáhnout ppt "3. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2013 Praha, 12.6. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google